Supervisar el rendiment tècnic de l'aplicació amb Android vitals

Amb Play Console pots veure dades que t'ajudaran a entendre i millorar l'ús de la bateria, l'estabilitat i el temps de renderització de l'aplicació.

Les dades següents es recullen d'usuaris que han acceptat compartir automàticament les dades d'ús i diagnòstic d'un subconjunt de dispositius i versions del sistema operatiu Android. Per obtenir més informació sobre com poden activar les dades compartides els usuaris d'Android, ves al Centre d'ajuda de Comptes de Google.

Replega-ho tot Desplega-ho tot

Tipus de dades 

Ús de la bateria
 • wake locks encallats
 • wake locks encallats (en segon pla)
 • excés de wakeups
 • excés de cerques de xarxes Wi-Fi (en segon pla)
 • ús excessiu de la xarxa (en segon pla)
Estabilitat
 • percentatge d'ANR
 • percentatge d'ANR múltiples
 • percentatge de bloquejos
 • percentatge de bloquejos múltiples
Temps de renderització
 • renderització lenta (16 ms)
 • fotogrames de la IU congelats (700 ms)
Temps d'inici de l'aplicació
 • Inici lent en fred
 • Inici lent en tebi
 • Inici lent en calent
Permisos
 • Denegacions de permisos

Trobar i revisar les dades de l'aplicació

L'interval de dates que es mostra a la pàgina Android vitals inclou totes les dades disponibles per a l'aplicació i no es pot personalitzar. Les dades d'Android vitals prenen com a referència l'hora del Pacífic (PT).

Important: si no hi ha cap dada disponible, l'aplicació no té prou punts de dades als filtres especificats per identificar cap problema a l'aplicació. 

Per trobar i revisar les dades d'Android vitals de l'aplicació, segueix aquests passos:

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Android vitals > Visió general.
 4. Tria com vols veure les dades de l'aplicació.
Revisa el tauler Visió general i les pàgines on hi ha les mètriques detallades.

Dades principals d'Android vitals

A la part superior de la pàgina Visió general, pots veure les dades principals d'Android vitals de l'aplicació. Es tracta de mètriques de rendiment que poden afectar la visibilitat i la classificació de l'aplicació a Google Play. Aquestes dades inclouen:

 • wake locks parcials encallats (en segon pla)
 • excés de wakeups
 • percentatge d'ANR
 • percentatge de bloquejos

Si l'aplicació té algun problema greu de rendiment que cal que corregeixis, com ara mètriques que superen els llindars de comportament inadequat o canvis importants en les dades de rendiment (coneguts com a anomalies), pots fer servir aquesta pàgina per identificar ràpidament aspectes en què l'aplicació pot millorar. Per rebre notificacions per correu electrònic quan es detectin canvis significatius al grup d'ANR o de bloquejos, o bé a Android vitals, ves a Configuració > Preferències.

Important: per tal d'oferir la millor experiència d'usuari possible, en totes les aplicacions cal identificar i corregir els problemes de manera que es mantinguin per sota dels llindars de comportament inadequat.

Consultar totes les dades d'Android vitals

A prop del centre de la pàgina Visió general pots veure totes les dades d'Android vitals segons el tipus de dada. Per filtrar la taula, tria les dimensions i el període de temps que vulguis veure.

Per a cada mètrica, pots consultar el percentatge de sessions de l'aplicació afectades durant el període de temps actual i anterior. Per comparar el rendiment de la teva aplicació amb el d'altres aplicacions a Google Play, també pots consultar la diferència de rendiment entre la teva aplicació i la mediana de les aplicacions semblants.

Consultar mètriques detallades

Per obtenir informació addicional sobre una mètrica, selecciona Mostra els detalls. A la pantalla següent, pots consultar el següent:

 • Anomalies trobades a les dades de rendiment (només a les dades principals d'Android vitals).
 • Llindars de comportament inadequat (només a les dades principals d'Android vitals).
 • Comparatives per categoria.
 • Comparatives detallades.
  • A prop de la part superior de la pàgina, a la targeta de comparació amb aplicacions semblants, selecciona Edita el grup d'aplicacions semblants per editar un grup d'aplicacions semblants personalitzat. Després de crear un grup d'aquest tipus, podràs veure el rendiment a Google Play de la teva aplicació en comparació amb el de les aplicacions que triïs.
 • Mètriques per codi de versió de l'APK, dispositiu, versió del sistema operatiu, comparativa o període de temps.
  • Per veure més detalls, pots desplegar cada fila de les taules seleccionant la fletxa avall que hi ha a la dreta.
Filtrar per comportaments inadequats

A la part superior de la pàgina Visió general, és possible que algunes mètriques estiguin marcades amb una icona d'error vermella . Això significa que el nombre que es mostra és elevat en comparació amb altres aplicacions o, dit d'una altra forma, que l'aplicació presenta un comportament inadequat.

Selecciona la targeta amb la icona per veure quin dels APK de l'aplicació inclou el comportament inadequat.

Detalls de les mètriques

Wake locks encallats i wake locks encallats (en segon pla)

Les pàgines Wake locks encallats i Wake locks encallats (en segon pla) mostren wake locks parcials adquirits per l'aplicació a través de la classe PowerManager. Amb un wake lock parcial s'assegura que la CPU funcioni, però la retroil·luminació de la pantalla i del teclat es pot desactivar.

Detalls de la recopilació de dades

 • Per raons de privadesa, les etiquetes d'identificació dels wake locks parcials són anònimes.
 • Les dades sobre els wake locks parcials es recopilen quan el dispositiu no s'està carregant i la pantalla està apagada.
 • Les dades sobre els wake locks encallats en segon pla només es recopilen quan l'aplicació està funcionant en segon pla.
 • Google calcula la durada màxima dels wake locks parcials per sessió de bateria a fi de mostrar quantes sessions es veuen afectades per un wake lock llarg. Per exemple, si un usuari activa wake locks de dues hores, Google utilitzarà un valor de wake lock màxim d'una hora.
 • Per a les aplicacions que estableixen el sharedUserId al fitxer de manifest: només veuràs les dades si hi ha instal·lada com a màxim una aplicació amb el mateix sharedUserId.

Detalls d'Android vitals

 • Sessions afectades: percentatge de sessions de bateria durant les quals els usuaris s'han vist afectats per almenys un wake lock de més d'una hora.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Percentils 90è i 99è: 10% i 1% de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per wake locks parcials amb una durada superior al nombre mostrat.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions). 

Solucionar un problema

Si l'aplicació es veu afectada per un nombre elevat de wake locks, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Excés de wakeups

A la pàgina Excés de wakeups es mostren els wakeups d'Alarm Manager activats per l'aplicació. Veuràs les dades dels wakeups per a les classes ELAPSED_REALTIME_WAKEUP o RTC_WAKEUP.

Detalls de la recopilació de dades

 • Per raons de privadesa, les etiquetes d'identificació de les wakeups són anònimes.
 • Les wakeups es recopilen quan el dispositiu no s'està carregant.
 • A fi d'oferir una mètrica normalitzada, el nombre de wakeups es compara amb el temps que el dispositiu funciona amb la bateria. Google calcula el nombre de wakeups per usuari i per hora per mostrar quants usuaris es veuen afectats per un percentatge de wakeups alt.
 • Per a les aplicacions que estableixen el sharedUserId al fitxer de manifest: només veuràs les dades si hi ha instal·lada com a màxim una aplicació amb el mateix sharedUserId.

Detalls d'Android vitals

 • Sessions afectades: percentatge de sessions de bateria durant les quals els usuaris s'han vist afectats per més de 10 wakeups per hora. Una sessió de bateria és el període que transcorre entre dues càrregues completes d'un dispositiu. Google recopila les dades només quan el dispositiu no està connectat al carregador.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Percentils 90è i 99è: 10% i 1% de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per un nombre de wakeups per hora superior al valor mostrat.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions). 

Solucionar un problema

Si l'aplicació es veu afectada sovint per wakeups, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Excés de cerques de xarxes Wi-Fi (en segon pla)

La pàgina Excés de cerques de xarxes Wi-Fi (en segon pla) mostra si les cerques de xarxes Wi-Fi provoquen un ús elevat de la bateria. 

Detalls de la recopilació de dades

Les dades sobre les cerques de xarxes Wi-Fi es recopilen quan el dispositiu no s'està carregant i l'aplicació es troba en segon pla.

Detalls d'Android vitals

 • Sessions afectades: percentatge de sessions de bateria durant les quals els usuaris s'han vist afectats per més de 4 cerques de xarxes Wi‑Fi per hora.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Percentils 90è i 99è: 10% i 1% de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per un nombre de cerques de xarxes Wi-Fi per hora superior al valor mostrat.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions). 

Solucionar un problema

Si l'aplicació presenta un nombre elevat de cerques de xarxes Wi-Fi en segon pla, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades. 

Ús excessiu de la xarxa (en segon pla)

La pàgina Ús excessiu de la xarxa (en segon pla) mostra quan hi ha un gran volum de dades, associat a un servei en segon pla, enviades o rebudes a través de la xarxa. Quan l'ús de la xarxa mòbil es produeix en segon pla, els usuaris no podran accedir fàcilment als controls per aturar la transferència de dades. 

Detalls de la recopilació de dades

Les dades sobre l'ús de la xarxa mòbil es recopilen quan el dispositiu no s'està carregant i l'aplicació es troba en segon pla.

Detalls d'Android vitals

 • Sessions afectades: percentatge de sessions de bateria durant les quals els usuaris s'han vist afectats per un ús de la xarxa en segon pla superior als 50 MB per dia.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Percentils 90è i 99è: 10% i 1% de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per un ús de la xarxa en segon pla per dia superior al valor mostrat.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions). 

Solucionar un problema

Si l'aplicació presenta un ús elevat de la xarxa en segon pla, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Percentatge d'ANR i percentatge d'ANR múltiples

Entendre les dades de l'aplicació

A les pàgines Percentatge d'ANR i Percentatge d'ANR múltiples veuràs unes dades similars a les que es mostren a la pàgina ANR i bloquejos de l'aplicació. A la pàgina Android vitals, les dades d'ANR es combinen amb les dades d'ús per crear una mètrica normalitzada.

Detalls del percentatge d'ANR

 • Sessions afectades: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per almenys un ANR. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació. Per exemple, si dos usuaris utilitzen l'aplicació durant dos dies, es compten quatre sessions diàries.
 • Sessions sense ANR: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris no s'han vist afectats per cap ANR. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions). 
 • ANR relacionats: per consultar els detalls dels ANR en temps real, selecciona l'enllaç ANR. Se't dirigirà a la pàgina ANR i bloquejos a Play Console.

Detalls del percentatge d'ANR múltiples

 • Sessions afectades: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per almenys dos ANR. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació. Per exemple, si dos usuaris utilitzen l'aplicació durant dos dies, es compten quatre sessions diàries.
 • Sessions no afectades: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per un ANR o menys. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • ANR relacionats: per consultar els detalls dels ANR en temps real, selecciona l'enllaç ANR. Se't dirigirà a la pàgina ANR i bloquejos a Play Console.

Solucionar un problema

Si l'aplicació presenta un nombre elevat d'ANR, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Percentatge de bloquejos i percentatge de bloquejos múltiples

Entendre les dades de l'aplicació

A les pàgines Percentatge de bloquejos i Percentatge de bloquejos múltiples veuràs unes dades similars a les que es mostren a la pàgina ANR i bloquejos de l'aplicació. A la pàgina Android vitals, les dades de bloquejos es combinen amb les dades d'ús per crear una mètrica normalitzada.

Detalls del percentatge de bloquejos

 • Sessions afectades: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per almenys un bloqueig. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació. Per exemple, si dos usuaris utilitzen l'aplicació durant dos dies, es compten quatre sessions diàries.
 • Sessions sense bloquejos: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris no s'han vist afectats per cap bloqueig. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions). 
 • Bloquejos relacionats: per consultar els detalls de bloquejos en temps real, selecciona l'enllaç Bloquejos. Se't dirigirà a la pàgina ANR i bloquejos a Play Console.

Detalls de bloquejos múltiples

 • Sessions afectades: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per almenys dos bloquejos. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació. Per exemple, si dos usuaris utilitzen l'aplicació durant dos dies, es compten quatre sessions diàries.
 • Sessions no afectades: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per un bloqueig o menys. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Bloquejos relacionats: per consultar els detalls de bloquejos en temps real, selecciona l'enllaç Bloquejos. Se't dirigirà a la pàgina ANR i bloquejos a Play Console.

Solucionar un problema

Si l'aplicació presenta un nombre elevat de bloquejos, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Renderització lenta

Entendre les dades de l'aplicació

A la pàgina Renderització lenta podràs consultar detalls del percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris han vist més del 50% dels fotogrames amb un temps de renderització superior a 16 ms. Les interaccions dels usuaris amb l'aplicació s'han d'executar a 60 fotogrames per segon sense cap fotograma omès ni amb retard.

Detalls de la recopilació de dades

Google recopila el temps de renderització de cada fotograma renderitzat per l'aplicació quan s'utilitza l'entorn de treball del joc d'eines per a la IU i no directament OpenGL.

Visualització del tauler

En seleccionar una fila, veuràs les dades desglossades en percentils.

 • Sessions afectades: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris han vist més del 50% dels fotogrames amb un temps de renderització superior a 16 ms. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació. Per exemple, si dos usuaris utilitzen l'aplicació durant dos dies, es compten quatre sessions diàries.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Percentils 90è i 99è: 90%/99% de tots els fotogrames que han tingut un temps de renderització inferior al nombre mostrat. Aquestes xifres es basen en tots els fotogrames recopilats.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions). 

En fer clic en una entrada de la taula, es mostrarà el gràfic "Distribució del temps de renderització de la IU". Quan revisis el gràfic, assegura't que la majoria dels fotogrames de l'aplicació es renderitzi en menys de 16 ms.

Les dades que figuren a sota del gràfic indiquen el rendiment de renderització de l'aplicació i poden ajudar a cercar la causa original de qualsevol problema relacionat amb el temps de renderització. Per exemple, si el percentatge de "Latència d'entrada alta" és alt, pots consultar el codi de l'aplicació que gestiona l'entrada d'usuari. Per obtenir més informació sobre aquestes mètriques, ves a la secció per provar el rendiment de la IU.

 • Vsync perduts: per als fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre d'esdeveniments Vsync perduts, dividit pel nombre de fotogrames.
 • Latència d'entrada alta: per als fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre d'esdeveniments d'entrada que han tardat més de 24 ms, dividit pel nombre de fotogrames.
 • Fil de la IU lent: per als fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre de vegades que el fil de la IU ha tardat més de 8 ms, dividit pel nombre de fotogrames.
 • Ordres de dibuix lentes: per als fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre de vegades que s'ha tardat més de 12 ms a enviar ordres de dibuix a la GPU, dividit pel nombre de fotogrames.
 • Càrregues lentes del mapa de bits: per als els fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre de vegades que s'ha tardat més de 3,2 ms a pujar el mapa de bits a la GPU, dividit pel nombre de fotogrames.

Solucionar un problema

Si l'aplicació presenta un nombre elevat de fotogrames amb un temps de renderització superior a 16 ms, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Fotogrames congelats

A la pàgina Fotogrames congelats podràs consultar detalls del percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris han vist més del 0,1% dels fotogrames amb un temps de renderització superior a 700 ms. Les interaccions dels usuaris amb l'aplicació s'han d'executar a 60 fotogrames per segon sense cap fotograma omès ni amb retard.

Detalls de la recopilació de dades

Google recopila el temps de renderització de cada fotograma renderitzat per l'aplicació quan s'utilitza l'entorn de treball del joc d'eines per a la IU i no directament OpenGL.

Visualització del tauler

En desplegar la fila d'una dimensió, veuràs les dades desglossades en percentils.

 • Sessions afectades: percentatge de sessions diàries durant les quals els usuaris han vist més del 0,1% dels fotogrames amb un temps de renderització superior a 700 ms. Una sessió diària fa referència a un dia durant el qual s'ha utilitzat l'aplicació. Per exemple, si dos usuaris utilitzen l'aplicació durant dos dies, es compten quatre sessions diàries.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Percentils 90è i 99è: 90%/99% de tots els fotogrames que han tingut un temps de renderització inferior al nombre mostrat. Aquestes xifres es basen en tots els fotogrames recopilats.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions). 

En fer clic en una entrada de la taula, es mostrarà el gràfic "Distribució del temps de renderització de la IU". Quan revisis el gràfic, assegura't que la majoria dels fotogrames de l'aplicació es renderitzi en menys de 700 ms.

Les dades que figuren a sota del gràfic indiquen el rendiment de renderització de l'aplicació i poden ajudar a cercar la causa original de qualsevol problema relacionat amb el temps de renderització. Per exemple, si el percentatge de "Latència d'entrada alta" és alt, pots consultar el codi de l'aplicació que gestiona l'entrada d'usuari. Per obtenir més informació sobre aquestes mètriques, ves a la secció per provar el rendiment de la IU.

 • Vsync perduts: per als fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre d'esdeveniments Vsync perduts, dividit pel nombre de fotogrames.
 • Latència d'entrada alta: per als fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre d'esdeveniments d'entrada que han tardat més de 24 ms, dividit pel nombre de fotogrames.
 • Fil de la IU lent: per als fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre de vegades que el fil de la IU ha tardat més de 8 ms, dividit pel nombre de fotogrames.
 • Ordres de dibuix lentes: per als fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre de vegades que s'ha tardat més de 12 ms a enviar ordres de dibuix a la GPU, dividit pel nombre de fotogrames.
 • Càrregues lentes del mapa de bits: per als els fotogrames renderitzats en més de 16 ms, nombre de vegades que s'ha tardat més de 3,2 ms a pujar el mapa de bits a la GPU, dividit pel nombre de fotogrames.

Solucionar un problema

Si l'aplicació presenta un nombre elevat de fotogrames amb un temps de renderització superior a 700 ms, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Temps d'inici de l'aplicació

A la pàgina Temps d'inici de l'aplicació pots veure dades sobre els moments en què l'aplicació s'inicia lentament en els diferents estats del sistema: fred, tebi i calent.

Detalls de la recopilació de dades

 • Els temps d'inici només s'enregistren quan un usuari activa una activitat.
  • Exemple: per a les aplicacions de teclat, el temps d'inici és igual al temps d'inici de l'aplicació complementària.
 • Si una aplicació s'inicia molts cops el mateix dia des del mateix estat del sistema, s'enregistra el temps d'inici màxim del dia.
 • Els temps d'inici es calculen a partir de la càrrega completa del primer fotograma de l'aplicació, fins i tot quan es tracta d'una pantalla amb la qual els usuaris no interaccionen.
  • Exemple: si una aplicació s'inicia amb una pantalla inicial, el temps d'inici és igual al temps necessari per mostrar la pantalla inicial.

Detalls d'Android vitals

 • Sessions afectades: percentatge de sessions durant les quals els usuaris s'han vist afectats per un temps d'inici lent segons l'estat del sistema:
  • Inici lent en fred: 5 segons o més.
  • Inici lent en tebi: 2 segons o més.
  • Inici lent en calent: 1 segon o més.
 • Nombre de sessions: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Percentils 90è i 99è: 10%/1% de les sessions diàries durant les quals els usuaris s'han vist afectats per un temps d'inici lent de l'aplicació.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions).

Solucionar un problema

Si l'aplicació presenta un nombre elevat de temps d'inici lents, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Denegacions de permisos

A la pàgina Denegacions de permisos pots veure detalls sobre el percentatge de sessions de permís diàries durant les quals els usuaris han denegat permisos. Una sessió de permís diària fa referència a un dia durant el qual l'aplicació ha sol·licitat almenys un permís a l'usuari.

Detalls de la recopilació de dades

Les dades sobre la denegació de permisos es recopilen quan els usuaris responen a les sol·licituds de permisos a l'aplicació.

Detalls d'Android vitals

 • Denegacions: percentatge de sessions de permís diàries durant les quals els usuaris han denegat permisos.
 • No m'ho tornis a preguntar: percentatge de sessions de permís diàries durant les quals els usuaris han denegat permisos seleccionant l'opció No m'ho tornis a preguntar.
 • Total de sol·licituds: nombre aproximat de sessions enregistrades.
 • Quartil inferior: si l'aplicació presenta un percentatge d'ocurrència igual o superior al llindar mostrat, llavors es troba al 25% inferior de les 1.000 aplicacions que ocupen les primeres posicions a Google Play (per nombre d'instal·lacions).

Solucionar un problema

Si l'aplicació presenta un nombre elevat de denegacions de permisos, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android per consultar les solucions recomanades.

Analitzar les dades amb dimensions

Per ajudar-te a organitzar, segmentar i analitzar les dades, les dades de l'aplicació es desglossen en les dimensions següents.

 • Versió de l'aplicació: versió de l'aplicació.
 • Versió d'Android: versió del SO Android que indica el dispositiu de l'usuari.
 • Dispositiu: nom de màrqueting del dispositiu de l'usuari i nom del dispositiu (per exemple, Google Nexus 7/Flo).
 • Etiqueta Wake lock: etiquetes establertes mitjançant programació en utilitzar l'API de PowerManager a l'aplicació.
 • Etiqueta Wakeup: etiquetes establertes mitjançant programació en utilitzar l'API d'AlarmManager a l'aplicació.
 • Nom de l'activitat ANR: nom plenament qualificat de la classe d'activitat en què s'ha produït l'ANR (en cas que estigui disponible).
 • Tipus d'ANR: situació en què s'ha produït l'ANR (per exemple, en executar un servei) (si està disponible).

Contingut relacionat

Descobreix pràctiques recomanades per fer servir Android vitals per millorar el rendiment i l'estabilitat de l'aplicació.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?