เผยแพร่ประสบการณ์ใช้งาน Instant

เมื่อสร้างแอปที่รองรับประสบการณ์ใช้งาน Instant คุณจะใช้ Play Console เพื่อเผยแพร่แอปแก่ผู้ใช้ได้

เคล็ดลับ: หากใช้ Android App Bundle สร้างแอป สิ่งที่คุณต้องทำก็มีเพียงสร้างแอป ทำ App Signing เพื่อให้ Google รับรอง และอัปโหลดอาร์ติแฟกต์เดียวเพียงครั้งเดียวเพื่อรองรับเวอร์ชันแบบติดตั้งและประสบการณ์ใช้งาน Instant ของแอป

ขั้นตอนที่ 1: สร้างรุ่น

วิธีเริ่มสร้างรุ่นมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย เลือกการจัดการรุ่น > Android Instant Apps คุณจะเห็นแทร็ก 3 ประเภท ดังนี้
  • การทดสอบภายใน: ใช้แทร็กการทดสอบภายในเพื่อนำประสบการณ์ใช้งาน Instant ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาไปใช้ได้ทันที โดยคุณต้องอัปโหลด APK ของแอปแบบติดตั้งในหน้ารุ่นต่างๆ ของแอปก่อนที่จะเผยแพร่ประสบการณ์ใช้งาน Instant ได้
  • อัลฟ่า: ใช้แทร็กอัลฟ่าเพื่อส่งรุ่นที่อาจได้รับการเผยแพร่ให้แก่ผู้ทดสอบ ก่อนจะเผยแพร่ประสบการณ์ใช้งาน Instant ได้ คุณต้องเผยแพร่แอปที่ติดตั้งได้ไปยังแทร็กการทดสอบภายใน อัลฟ่า เบต้า หรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริงที่หน้ารุ่นต่างๆ ของแอป
  • เวอร์ชันที่ใช้งานจริง: ใช้แทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงสำหรับแอปรุ่นที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมถึงประสบการณ์ใช้งาน Instant ใดๆ ที่มีอยู่ด้วย โดยคุณต้องเผยแพร่แอปที่ติดตั้งได้และมี APK เวอร์ชันที่ใช้งานจริงในหน้ารุ่นต่างๆ ของแอปก่อนจึงจะเผยแพร่ประสบการณ์ใช้งาน Instant ได้
 4. ข้างๆ รุ่นที่ต้องการสร้าง ให้เลือกจัดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแทร็กแต่ละประเภท ให้เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
  • หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ App Bundle ที่รองรับ Instant หรืออัปโหลด Bundle ที่ติดตั้งได้ไปแล้ว ก็เลือกเพิ่มจากคลังเพื่ออัปโหลด Bundle ที่มีประสบการณ์ใช้งาน Instant ไปยังแทร็กที่เผยแพร่ได้
 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 6. เลือกสร้างรุ่น

รายละเอียดแทร็ก

การทดสอบภายในและอัลฟ่า
สร้างรายชื่อผู้ทดสอบ

ในการเผยแพร่ประสบการณ์ใช้งาน Instant ไปยังแทร็กการทดสอบภายในหรือแทร็กอัลฟ่า ให้เริ่มด้วยการสร้างรายชื่อผู้ทดสอบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. จากเมนูทางซ้าย เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า > จัดการผู้ทดสอบ > สร้างรายชื่อ
 3. พิมพ์ชื่อเพื่อระบุรายชื่อผู้ทดสอบ
 4. เพิ่มที่อยู่อีเมลโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นหรือคลิกอัปโหลด CSV หากใช้ไฟล์ .CSV ให้ใส่ที่อยู่อีเมล 1 รายการต่อ 1 บรรทัดโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค หากอัปโหลดไฟล์ .CSV ไฟล์นั้นจะเขียนทับที่อยู่อีเมลที่คุณเพิ่มไว้
 5. คลิกสร้างรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อผู้ทดสอบ

การกำหนดค่าผู้ทดสอบจะมีผลกับแทร็กแอปแบบติดตั้งและ Instant App ที่สอดคล้องกับการกำหนดค่าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อเพิ่มรายการผู้ทดสอบแทร็กอัลฟ่าของแอปแบบติดตั้ง ระบบจะใช้รายการเดียวกันนี้กับแทร็กอัลฟ่าของประสบการณ์ใช้งาน Instant 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย เลือกการจัดการรุ่น > Android Instant Apps
 4. ถัดจากการทดสอบภายในหรือแทร็กอัลฟ่า ให้เลือกจัดการ
 5. เลือกการทดสอบแบบปิดโดยใช้รายชื่อผู้ทดสอบ ซึ่งอยู่ถัดจาก "วิธีทดสอบ"
 6. เลือกชื่อของรายชื่อ
 7. คัดลอก "URL การเลือกเข้าร่วม" เพื่อแชร์กับผู้ทดสอบ
 8. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

แชร์ URL การเลือกใช้กับผู้ใช้

หลังจากสร้างการทดสอบแล้ว คุณจะได้รับลิงก์ URL ของประสบการณ์ใช้งาน Instant เพื่อแชร์กับผู้ทดสอบ หลังจากคลิกลิงก์การเลือกใช้ ผู้ทดสอบจะได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการเป็นผู้ทดสอบพร้อมลิงก์เพื่อที่จะเลือกเข้าร่วม

ผู้ใช้จะทดสอบแทร็กของรุ่นประสบการณ์ใช้งาน Instant ได้ครั้งละ 1 แทร็กเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากผู้ใช้กำลังทดลองรุ่นการทดสอบภายในของแอปอยู่ แล้วเลือกใช้การทดสอบรุ่นอัลฟ่า ผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกถอดออกจากรุ่นการทดสอบภายในโดยอัตโนมัติ

เวอร์ชันที่ใช้งานจริง

เมื่อสร้างรุ่นที่ใช้งานจริง คุณเปลี่ยนประเทศที่ให้บริการประสบการณ์ใช้งาน Instant ได้ โดยค่าเริ่มต้น ประเทศที่เลือกจะเหมือนกับประเทศที่คุณให้บริการแอปแบบติดตั้ง

หากต้องการเปลี่ยนประเทศที่เผยแพร่แอป ให้มองหาหัวข้อ "ประเทศที่เผยแพร่ Instant App" และเลือกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมรุ่นของประสบการณ์ใช้งาน Instant

 1. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อเพิ่ม APK ของประสบการณ์ใช้งาน Instant และตั้งชื่อรุ่น 
  • ชื่อรุ่นจะใช้ภายใน Play Console เท่านั้น ผู้ใช้จะมองไม่เห็นชื่อนี้
  • เราจะเติมข้อมูลในช่องนี้ด้วยชื่อเวอร์ชันในไฟล์ Manifest ของคุณโดยอัตโนมัติ
  • เพื่อให้คุณระบุรุ่นใน Play Console ได้ง่ายขึ้น โปรดเพิ่มชื่อรุ่นที่สื่อความหมายสำหรับคุณ เช่น เวอร์ชันบิวด์ ("3.2.5-RC2") หรือชื่อโค้ดภายใน ("Banana")
 2. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรุ่น ให้เลือกบันทึก
 3. เมื่อเตรียมรุ่นเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและเปิดตัวรุ่น

สิ่งที่ต้องทำก่อน: ก่อนที่จะเปิดตัวรุ่น ให้ตรวจสอบว่าคุณได้กรอกข้อมูลในส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store การจัดประเภทเนื้อหา และการกำหนดราคาและการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว เมื่อกรอกข้อมูลในแต่ละส่วนเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวข้างส่วนนั้นในเมนูทางซ้าย 

หากคุณกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยสำหรับแอปเวอร์ชันติดตั้ง ระบบจะใช้ข้อมูลเดียวกันกับประสบการณ์ใช้งาน Instant โปรดทราบว่าความพร้อมในการให้บริการของประสบการณ์ใช้งาน Instant นั้นกำหนดโดยไฟล์ Manifest ของประสบการณ์ใช้งาน Instant ไม่ใช่การยกเว้นอุปกรณ์ของแอป 

เมื่อพร้อมเปิดตัวประสบการณ์ใช้งาน Instant แล้วให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย เลือกการจัดการรุ่น > Android Instant Apps
 4. ข้างรุ่นที่ต้องการเปิดตัว ให้เลือกดำเนินการต่อ
 5. ตรวจสอบเวอร์ชันร่างและทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ตามจำเป็น
 6. เลือกตรวจสอบ ระบบจะนำคุณไปที่หน้าจอ "ตรวจสอบและเปิดตัว" เพื่อให้คุณตรวจสอบว่าไม่มีปัญหาใดๆ ในรุ่นนั้นก่อนเปิดตัวต่อผู้ใช้
 7. ตรวจสอบคำเตือนหรือข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้น
 8. เลือกเริ่มเปิดตัว

ขั้นที่ 4: ตรวจสอบรายละเอียดของรุ่น

เมื่อสร้างรุ่นแล้ว คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแอปรุ่นล่าสุดที่คุณเผยแพร่ไปยังแทร็กการทดสอบภายใน อัลฟ่า และเวอร์ชั่นที่ใช้งานจริงบนหน้า Android Instant Apps

 • ชื่อรุ่น: ชื่อที่จะระบุรุ่นใน Play Console เท่านั้น เช่น ชื่อโค้ดภายใน หรือเวอร์ชันบิวด์
 • รายละเอียดการเปิดตัว: การประทับเวลาที่บ่งบอกถึงกิจกรรมการเปิดตัวล่าสุดสำหรับแต่ละรุ่น
 • รายละเอียด APK: รายการรหัสเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ที่เพิ่มลงในรุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนหน้า
 • ประวัติการเปิดตัว: ลำดับเวลาที่แสดงการประทับเวลาเมื่อแอปรุ่นนั้นๆ ถูกระงับชั่วคราวหรือกลับมาทำงานอีกครั้ง
 • ประวัติรุ่น: รายการรุ่นก่อนหน้าทั้งหมดพร้อมรายละเอียดรหัสเวอร์ชัน ประวัติการเปิดตัว และบันทึกประจำรุ่น

นำผู้ใช้ไปยังเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้

หากสนใจที่จะทดสอบประสิทธิภาพระหว่างเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่กับประสบการณ์ใช้งาน Instant คุณก็กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่จะให้มีการเข้าชมเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ วิธีนี้รู้จักกันในชื่อ "การยกเว้นในอุปกรณ์เคลื่อนที่"

วิธีตั้งค่าการยกเว้นในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย เลือกการจัดการรุ่น > Android Instant Apps
 4. ข้างแทร็กการใช้งานจริง ให้เลือกจัดการ
 5. ข้าง "การตั้งค่า" ให้เลือกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง
 6. ข้าง "การยกเว้นในอุปกรณ์เคลื่อนที่" ให้เลือกแก้ไข 
 7. ป้อนปริมาณการเข้าชมที่ต้องการให้ส่งไปยังเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ถ้าคุณป้อน 0.95 ระบบจะส่งการเข้าชมที่มีสิทธิ์รับประสบการณ์ใช้งาน Instant จำนวน 95% จากทั้งหมดไปยังเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนอีก 5% ที่เหลือจะส่งไปยังประสบการณ์ใช้งาน Instant
ผู้ใช้ทั้งหมด

หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Instant App และต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ทั้งหมด (ในทุกแทร็ก) ไปที่เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย เลือกการจัดการรุ่น > Android Instant Apps
 4. เลือกหยุดให้บริการ > ยืนยัน

แก้ไขข้อผิดพลาด

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ APK แยก ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร