Uw instant-functionaliteit distribueren

Alle nieuwe instant-functionaliteit moet met een app-bundel waarvoor instant-functionaliteit is ingeschakeld op Google Play worden gepubliceerd. In de tweede helft van 2021 moeten updates van bestaande instant-functionaliteit ook worden gepubliceerd met een app-bundel waarvoor instant-functionaliteit is ingeschakeld.

Voor meer informatie leest u deze post op de blog voor Android-ontwikkelaars.

Als u een app heeft gebouwd die instant-functionaliteit ondersteunt, kunt u de Play Console gebruiken om uw app te distribueren onder gebruikers.

Tip: Als u de Android App Bundle gebruikt om uw app te bouwen, hoeft u slechts één artefact te maken, te ondertekenen en te uploaden om de geïnstalleerde versie en instant-functionaliteit van uw app te ondersteunen.

Stap 1: Een release maken

Zo kunt u uw release starten:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer in het linkermenu Releasebeheer > Android Instant-apps. Er worden drie tracktypen weergegeven:
  • Interne test: Gebruik de interne testtrack voor snelle implementatie van uw instant-functionaliteit tijdens de ontwikkeling. Voordat u uw instant-functionaliteit kunt publiceren, moet u een APK van uw geïnstalleerde app uploaden op de pagina App-releases.
  • Alfa: Gebruik de alfatrack om een releasekandidaat naar testers te sturen. Voordat u uw instant-functionaliteit kunt publiceren, moet uw geïnstalleerde app worden gepubliceerd naar de interne test-, alfa-, bèta- of productietrack op de pagina App-releases.
  • Productie: Gebruik de productietrack voor de openbare release van uw app, inclusief eventuele instant-functionaliteit. Voordat u instant-functionaliteit kunt publiceren, moet uw installeerbare app zijn gepubliceerd en een productie-APK hebben op de pagina App-releases.
 4. Selecteer Beheren naast het releasetype dat u wilt maken. Selecteer het betreffende gedeelte hieronder voor meer informatie over het instellen van elk tracktype.
 5. Sla uw wijzigingen op.
 6. Selecteer Release maken.

Trackinformatie

Interne test en alfa
Lijst met testers maken

Als u uw instant-functionaliteit wilt distribueren naar de interne test- of alfatrack, maakt u eerst een lijst met testers.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer in het linkermenu Instellingen Instellingen > Testers beheren > Lijst maken.
 3. Geef een naam op om uw lijst met testers te identificeren.
 4. Voeg e-mailadressen toe, gescheiden door komma's, of klik op CSV uploaden. Als u een csv-bestand gebruikt, plaatst u elk e-mailadres zonder komma's op een eigen regel. Als u een csv-bestand uploadt, overschrijft dit eventuele e-mailadressen die u handmatig heeft toegevoegd.
 5. Klik op Lijst maken.

Lijst met testers toevoegen

Testerconfiguraties zijn van toepassing op de track voor de bijbehorende geïnstalleerde en instant-app. Als u bijvoorbeeld een lijst met testers toevoegt aan de alfatrack voor uw geïnstalleerde app, is dezelfde lijst van toepassing op de alfatrack voor uw instant-functionaliteit. 

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer in het linkermenu Releasebeheer > Android Instant-apps.
 4. Selecteer Beheren naast de interne test- of alfatrack.
 5. Selecteer bij Testmethode de optie Gesloten test waarvoor testerlijsten worden gebruikt.
 6. Selecteer de naam van uw lijst.
 7. Kopieer de URL voor aanmelden. Dit is de URL die u met uw testers deelt.
 8. Sla uw wijzigingen op.

Uw URL voor aanmelden delen met gebruikers

Nadat u een test heeft opgezet, ontvangt u een URL-link naar uw instant-functionaliteit die u kunt delen met uw testers. Nadat uw testers op de aanmeldingslink hebben geklikt, wordt uitgelegd wat het betekent om tester te zijn en krijgen uw testers een link voor aanmelden te zien.

Een gebruiker kan slechts één releasetrack voor een instant-functionaliteit tegelijk testen. Dit betekent dat als een gebruiker de interne testrelease van uw app uitprobeert en zich vervolgens aanmeldt voor het testen van de alfarelease, deze gebruiker automatisch wordt verwijderd uit de interne testrelease.

Productie

Wanneer u een productierelease maakt, kunt u de landen wijzigen waarin uw instant-functionaliteit beschikbaar is. De geselecteerde landen komen standaard overeen met de landen waarin u de geïnstalleerde app aanbiedt.

Als u de landendistributielijst van uw app wilt wijzigen, zoekt u de kop 'Landen voor release van instant-app' en selecteert u de pijl-omlaag Dropdownpijl.

Stap 2: De release van uw instant-functionaliteit voorbereiden

 1. Volg de instructies op het scherm om de APK's van uw instant-functionaliteit toe te voegen en geef uw release een naam. 
  • De releasenaam wordt alleen gebruikt in de Play Console en is niet zichtbaar voor gebruikers.
  • We vullen het veld automatisch in met de versienaam uit uw manifest.
  • U kunt uw release gemakkelijker in de Play Console identificeren als u een releasenaam toevoegt die iets voor u betekent, zoals de buildversie ('3.2.5-RC2') of een interne codenaam ('Banaan').
 2. Selecteer Opslaan om wijzigingen op te slaan die u heeft aangebracht in uw release.
 3. Selecteer Controleren wanneer u klaar bent met het voorbereiden van uw release.

Stap 3: Beoordeel uw release en rol deze uit

Vereiste: Voordat u uw release kunt implementeren, moet u ervoor zorgen dat u de gedeelten voor de winkelvermelding, contentclassificatie en prijzen en distributie van uw app heeft ingevuld. Als een gedeelte is voltooid, wordt een groen vinkje naast het betreffende gedeelte weergegeven in het linkermenu. 

Als u deze gedeelten heeft ingevuld voor de geïnstalleerde versie van uw app, is deze informatie ook van toepassing op uw instant-functionaliteit. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van de instant-functionaliteit wordt gedefinieerd door het manifest van uw instant-functionaliteit en niet door de apparaatuitsluitingen van uw app. 

Zodra u klaar bent om uw instant-functionaliteit te implementeren, doet u het volgende:

 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer in het linkermenu Releasebeheer > Android Instant-apps.
 4. Selecteer Hervatten naast de release die u wilt implementeren.
 5. Controleer uw conceptrelease en breng zo nodig aanvullende wijzigingen aan.
 6. Selecteer Controleren. U wordt naar het scherm 'Controleren en implementeren' gebracht. Daar kunt u controleren of er geen problemen met uw release zijn voordat u deze implementeert naar gebruikers.
 7. Controleer eventuele waarschuwingen of fouten.
 8. Selecteer Implementatie starten.

Stap 4: De details van uw release bekijken

Zodra u een release heeft gemaakt, wordt op de pagina Android Instant-apps de volgende informatie weergegeven voor de nieuwste app-release die u heeft geïmplementeerd naar de interne test-, alfa- of productietrack.

 • Releasenaam: Een naam waaraan de release alleen in de Play Console kan worden herkend, zoals een interne codenaam of buildversie.
 • Implementatiedetails: Een tijdstempel dat aangeeft wanneer de laatste implementatiegebeurtenis voor elke release heeft plaatsgevonden.
 • APK-details: Een lijst met actieve versiecodes die aan uw huidige en vorige releases zijn toegevoegd.
 • Implementatiegeschiedenis: Een tijdlijn die tijdstempels laat zien voor wanneer uw app-release is stopgezet of hervat.
 • Releasegeschiedenis: Een lijst met alle eerdere releases, met informatie over de versiecode, implementatiegeschiedenis en release-opmerkingen.

Gebruikers doorverwijzen naar mobiel internet

Een percentage gebruikers

Als u de prestaties van uw mobiele webversie en uw instant-functionaliteit wilt vergelijken, kunt u een percentage van het verkeer doorverwijzen naar mobiel internet. Dit wordt ook wel een mobiele holdback genoemd.

Een mobiele holdback instellen:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer in het linkermenu Releasebeheer > Android Instant-apps.
 4. Selecteer Beheren naast de productietrack.
 5. Selecteer de pijl-omlaag Dropdownpijl naast 'Instellingen'.
 6. Selecteer Bewerken naast 'Mobiele holdback'. 
 7. Geef de hoeveelheid verkeer op die u naar mobiel internet wilt doorsturen. Als u bijvoorbeeld '0,95' opgeeft, wordt 95% van het verkeer dat in aanmerking komt voor de instant-functionaliteit, doorgestuurd naar mobiel internet. De resterende 5% wordt doorgestuurd naar uw instant-functionaliteit.
Alle gebruikers

Als er een probleem optreedt met uw instant-app en al uw gebruikers (voor alle tracks) wilt doorsturen naar mobiel internet, gaat u zo te werk:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer in het linkermenu Releasebeheer > Android Instant-apps.
 4. Selecteer Levering stoppen > Bevestigen.

Een fout oplossen

Als u een foutmelding ontvangt over gesplitste APK's, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen