Διανείμετε την Instant εμπειρία σας

Μόλις δημιουργήσετε μια εφαρμογή που υποστηρίζει μια Instant εμπειρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Play Console για να τη διανείμετε στους χρήστες.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το Αρχείο Android App Bundle για να δημιουργήσετε την εφαρμογή σας, χρειάζεται μόνο να δημιουργήσετε, να υπογράψετε και να ανεβάσετε μία φορά ένα μόνο τεχνούργημα για να υποστηρίξετε την εγκατεστημένη έκδοση και την Instant εμπειρία της εφαρμογής σας.

Βήμα 1: Δημιουργήστε μια κυκλοφορία

Για να ξεκινήσετε την κυκλοφορία σας:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
  • Οι εφαρμογές στο πρόγραμμα Για την οικογένεια δεν μπορούν να δημοσιεύσουν μια Instant εμπειρία.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφοριών > Instant Εφαρμογές για Android. Θα δείτε τρεις τύπους καναλιών.
  • Εσωτερική δοκιμή: Χρησιμοποιήστε το κανάλι εσωτερικής δοκιμής για γρήγορη υλοποίηση της Instant εμπειρίας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Προτού αποκτήσετε τη δυνατότητα δημοσίευσης της Instant εμπειρίας σας, πρέπει να ανεβάσετε ένα APK της εγκατεστημένης εφαρμογής σας στη σελίδα Κυκλοφορίες εφαρμογής.
  • Alpha: Χρησιμοποιήστε το κανάλι alpha, για να στείλετε στους υπεύθυνους δοκιμών μια έκδοση της εφαρμογής η οποία είναι υποψήφια για κυκλοφορία. Προτού δημοσιεύσετε την Instant εμπειρία σας, η εφαρμογή με δυνατότητα εγκατάστασης πρέπει να δημοσιευτεί σε κανάλι εσωτερικής δοκιμής, alpha, beta ή παραγωγής στη σελίδα Κυκλοφορίες εφαρμογής.
  • Παραγωγή: Χρησιμοποιήστε το κανάλι παραγωγής για τη δημόσια κυκλοφορία της εφαρμογής σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Instant εμπειρίας. Προτού μπορέσετε να δημοσιεύσετε Instant εμπειρίες, η εφαρμογή σας με δυνατότητα εγκατάστασης πρέπει να έχει δημοσιευτεί και να διαθέτει ένα APK παραγωγής στη σελίδα Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στον τύπο κυκλοφορίας που θέλετε να δημιουργήσετε, επιλέξτε Διαχείριση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση κάθε τύπου διαδρομής, επιλέξτε τη σχετική ενότητα παρακάτω.
  • Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε πακέτο εφαρμογής με δυνατότητα Instant ή αν έχετε ήδη ανεβάσει ένα πακέτο με δυνατότητα εγκατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε Προσθήκη από τη βιβλιοθήκη για να ανεβάσετε ένα πακέτο που περιέχει μια Instant εμπειρία στο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας σας.
 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
 6. Επιλέξτε Δημιουργία κυκλοφορίας.

Λεπτομέρειες καναλιού

Εσωτερική δοκιμή και alpha
Δημιουργία λίστας υπευθύνων δοκιμών

Για να διανείμετε την Instant εμπειρία σας στο κανάλι εσωτερικής δοκιμής ή στο κανάλι alpha, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τη λίστα υπευθύνων δοκιμών.

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών> Δημιουργία λίστας.
 3. Πληκτρολογήστε κάποιο όνομα για την ταυτοποίηση της λίστας των υπευθύνων δοκιμών σας.
 4. Προσθέστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχωρισμένες με κόμμα ή κάντε κλικ στη Μεταφόρτωση CSV. Εάν χρησιμοποιείτε αρχείο .CSV, τοποθετήστε κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δική της σειρά χωρίς κόμμα. Εάν ανεβάσετε ένα αρχείο .CSV, αυτό το αρχείο θα αντικαταστήσει τυχόν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε προσθέσει.
 5. Κάντε κλικ στη Δημιουργία λίστας.

Προσθήκη λίστας υπευθύνων δοκιμών

Οι διαμορφώσεις υπευθύνων δοκιμών ισχύουν για τα αντίστοιχα κανάλια εγκατεστημένων και Instant Εφαρμογών. Για παράδειγμα, όταν προσθέσετε μια λίστα υπευθύνων δοκιμών στο κανάλι alpha για την εγκατεστημένη εφαρμογή σας, η ίδια λίστα ισχύει για το κανάλι alpha της Instant εμπειρίας σας. 

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφοριών > Instant Εφαρμογές για Android.
 4. Δίπλα από το κανάλι εσωτερικής δοκιμής ή το κανάλι alpha, επιλέξτε Διαχείριση.
 5. Δίπλα στην ένδειξη "Μέθοδος δοκιμής", επιλέξτε Κλειστή δοκιμή που χρησιμοποιεί λίστες υπεύθυνων δοκιμών.
 6. Επιλέξτε το όνομα της λίστας σας.
 7. Αντιγράψτε το "URL συμμετοχής" για να το μοιραστείτε με τους υπεύθυνους δοκιμών.
 8. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Κοινοποιήστε το URL συμμετοχής στους χρήστες

Μετά τη δημιουργία μιας δοκιμής, θα λάβετε έναν σύνδεσμο URL για την Instant εμπειρία, τον οποίο μπορείτε να μοιραστείτε με τους υπεύθυνους δοκιμών. Αφού κάνουν κλικ στον σύνδεσμο συμμετοχής, οι υπεύθυνοι δοκιμών θα λάβουν μια επεξήγηση του ρόλου τους και έναν σύνδεσμο συμμετοχής.

Ένας χρήστης μπορεί να κάνει δοκιμές σε ένα μόνο κανάλι κυκλοφορίας Instant εμπειρίας κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας χρήστης δοκιμάζει την κυκλοφορία εσωτερικής δοκιμής της εφαρμογής σας και, στη συνέχεια, δηλώσει συμμετοχή για τη δοκιμή της κυκλοφορίας alpha, τότε θα καταργηθεί αυτόματα από την κυκλοφορία εσωτερικής δοκιμής.

Παραγωγή

Κατά τη δημιουργία μιας κυκλοφορίας παραγωγής, μπορείτε να αλλάξετε τις χώρες στις οποίες θα διατίθεται η Instant εμπειρία σας. Από προεπιλογή, οι χώρες επιλέγονται σύμφωνα με την τοποθεσία από την οποία θα προσφέρετε την εγκατεστημένη εφαρμογή σας.

Για να αλλάξετε τις χώρες διανομής της εφαρμογής σας, αναζητήστε την κεφαλίδα "Χώρες κυκλοφορίας Instant Εφαρμογής" και επιλέξτε το κάτω βέλος Βέλος αναπτυσσόμενου.

Βήμα 2: Προετοιμάστε την κυκλοφορία της Instant εμπειρίας σας

 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε τα APK της Instant εμπειρίας και για να ονομάσετε την κυκλοφορία σας. 
  • Το όνομα κυκλοφορίας προορίζεται για χρήση μόνο στο Play Console και δεν θα είναι ορατό στους χρήστες.
  • Το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα με το όνομα της έκδοσης που υπάρχει στο μανιφέστο.
  • Προκειμένου να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός της κυκλοφορίας σας στο Play Console, προσθέστε ένα όνομα κυκλοφορίας που έχει νόημα για εσάς, όπως την έκδοση δομής ("3.2.5-RC2") ή μια εσωτερική κωδική ονομασία ("Μπανάνα").
 2. Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που κάνετε στην κυκλοφορία, επιλέξτε Αποθήκευση.
 3. Όταν ολοκληρώσετε την προετοιμασία της κυκλοφορίας σας, επιλέξτε Έλεγχος.

Βήμα 3: Ελέγξτε και διαθέστε την κυκλοφορία σας

Προαπαιτούμενο: Προτού διαθέσετε την κυκλοφορία σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τις ενότητες καταχώριση καταστήματος, αξιολόγηση περιεχομένου και τιμολόγηση και διανομή της εφαρμογής σας. Όταν συμπληρωθεί η κάθε ενότητα, θα δείτε μια πράσινη ένδειξη επιλογής δίπλα της στο αριστερό μενού. 

Εάν συμπληρώσατε αυτές τις ενότητες για την εγκατεστημένη έκδοση της εφαρμογής σας, οι ίδιες πληροφορίες θα ισχύουν για την Instant εμπειρίας σας. Λάβετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα μιας Instant εμπειρίας καθορίζεται από το μανιφέστο της Instant εμπειρίας και όχι από τις εξαιρέσεις συσκευών της εφαρμογής σας. 

Όταν είστε έτοιμοι να διαθέσετε την Instant εμπειρία σας:

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφοριών > Instant Εφαρμογές για Android.
 4. Δίπλα στην κυκλοφορία που θέλετε να διαθέσετε, επιλέξτε Συνέχιση.
 5. Ελέγξτε την πρόχειρη κυκλοφορία σας και πραγματοποιήστε τυχόν επιπλέον αλλαγές που απαιτούνται.
 6. Επιλέξτε Έλεγχος. Θα εμφανιστεί η οθόνη "Έλεγχος και διάθεση", όπου μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα με την κυκλοφορία πριν από τη διάθεσή της στους χρήστες.
 7. Ελέγξτε τυχόν προειδοποιήσεις ή σφάλματα.
 8. Επιλέξτε Έναρξη διάθεσης.

Βήμα 4: Ελέγξτε τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας

Μετά τη δημιουργία μιας κυκλοφορίας, θα εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες για την πιο πρόσφατη κυκλοφορία της εφαρμογής που διαθέσατε στο κανάλι εσωτερικής δοκιμής, alpha ή παραγωγής στη σελίδα Instant Εφαρμογές Android.

 • Όνομα κυκλοφορίας: Όνομα το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναγνώριση της κυκλοφορίας στο Play Console, όπως ένα εσωτερικό κωδικό όνομα ή μια έκδοση.
 • Λεπτομέρειες διάθεσης: Μια χρονική σήμανση που υποδεικνύει το τελευταίο συμβάν διάθεσης για κάθε κυκλοφορία.
 • Λεπτομέρειες APK: Μια λίστα με ενεργούς κωδικούς έκδοσης που προστέθηκαν στην τρέχουσα και τις προηγούμενες κυκλοφορίες σας.
 • Ιστορικό διάθεσης: Ένα χρονολόγιο που εμφανίζει χρονικές σημάνσεις για τα συμβάντα διακοπής ή συνέχισης της κυκλοφορίας της εφαρμογής σας.
 • Ιστορικό κυκλοφοριών: Μια λίστα με όλες τις προηγούμενες κυκλοφορίες η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες κωδικών έκδοσης, το ιστορικό διάθεσης και σημειώσεις έκδοσης.

Ανακατεύθυνση χρηστών στον ιστό για κινητά

Ένα ποσοστό των χρηστών

Αν επιθυμείτε να κάνετε δοκιμές όσον αφορά την απόδοση της Instant εμπειρίας σας στον ιστό για κινητά, μπορείτε να κατευθύνετε ένα ποσοστό επισκεψιμότητας στον ιστό για κινητά. Αυτή η ρύθμιση ονομάζεται παρακράτηση κυκλοφορίας κινητών.

Για να ρυθμίσετε την παρακράτηση χρηστών κινητών:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφοριών > Instant Εφαρμογές για Android.
 4. Δίπλα στη διαδρομή παραγωγής, επιλέξτε Διαχείριση.
 5. Δίπλα από τις "Ρυθμίσεις", επιλέξτε το κάτω βέλος Βέλος αναπτυσσόμενου.
 6. Δίπλα στην επιλογή "Παρακράτηση χρηστών κινητών", επιλέξτε Επεξεργασία
 7. Εισαγάγετε το ποσό της επισκεψιμότητας που επιθυμείτε να κατευθύνεται στον ιστό για κινητά. Για παράδειγμα, αν καταχωρήσετε την τιμή 0,95, το 95% της επισκεψιμότητας που είναι κατάλληλη για Instant εμπειρία θα κατευθυνθεί στον ιστό για κινητά. Το υπόλοιπο 5% θα κατευθυνθεί στην Instant εμπειρία σας.
Όλοι οι χρήστες

Εάν εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα στην Instant Εφαρμογή σας και θέλετε να ανακατευθύνετε όλους τους χρήστες σας (από όλες τις διαδρομές) στον ιστό για κινητά:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφοριών > Instant Εφαρμογές για Android.
 4. Επιλέξτε Διακοπή προβολής > Επιβεβαίωση.

Διόρθωση σφάλματος

Αν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα σχετικά με τα APK, μεταβείτε στον Ιστότοπο Android Developers για περισσότερες πληροφορίες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;