Διανείμετε την Instant εμπειρία σας

Η δημοσίευση από όλες τις νέες εμπειρίες instant στο Google Play θα πρέπει να γίνεται με ένα πακέτο εφαρμογής με δυνατότητα instant. Στο δεύτερο μισό του 2021, η δημοσίευση από τις ενημερώσεις σε υπάρχουσες εμπειρίες instant θα πρέπει να γίνεται με ένα πακέτο εφαρμογής με δυνατότητα instant.

Διαβάστε αυτήν την ανάρτηση στο Ιστολόγιο προγραμματιστών Android για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μόλις δημιουργήσετε μια εφαρμογή που υποστηρίζει μια Instant εμπειρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Play Console για να τη διανείμετε στους χρήστες.

Σημείωση: Οι εφαρμογές στο πρόγραμμα Για την οικογένεια δεν μπορούν να δημοσιεύσουν μια Instant εμπειρία.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το Αρχείο Android App Bundle για να δημιουργήσετε την εφαρμογή σας, χρειάζεται να δημιουργήσετε, να υπογράψετε και να ανεβάσετε μόνο μία φορά ένα μεμονωμένο τεχνούργημα για την υποστήριξη της εγκατεστημένης έκδοσης και της Instant εμπειρίας της εφαρμογής σας.

Βήμα 1: Ενεργοποίηση Instant εφαρμογών

Αρχικά, πρέπει να προσθέσετε το Google Play Instant ως τύπο κυκλοφορίας και να διασφαλίσετε ότι είναι ενεργό.

 1. Ανοίξτε το Play Console και μεταβείτε στη σελίδα Σύνθετες ρυθμίσεις (Κυκλοφορία > Ρύθμιση > Σύνθετες ρυθμίσεις).
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Τύποι κυκλοφορίας
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη τύπου κυκλοφορίας και επιλέξτε Google Play Instant.

Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, το Google Play Instant προστίθεται στη λίστα τύπων κυκλοφορίας. Επίσης, πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης Ενεργό μαζί με ένα πράσινο σύμβολο επιλογής.

Βήμα 2: Δημιουργία κυκλοφορίας

Μια κυκλοφορία είναι ένας συνδυασμός ενός ή περισσότερων τεχνουργημάτων έκδοσης τα οποία προετοιμάζετε για τη διάθεση μιας εφαρμογής ή μιας ενημέρωσης εφαρμογής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κυκλοφορία Instant στα ακόλουθα κανάλια:

 • Εσωτερική δοκιμή: Οι κυκλοφορίες εσωτερικής δοκιμής είναι διαθέσιμες μέχρι και σε 100 υπευθύνους δοκιμών που επιλέγετε.
 • Κλειστή δοκιμή: Οι κυκλοφορίες κλειστής δοκιμής είναι διαθέσιμες σε έναν περιορισμένο αριθμό υπευθύνων δοκιμών που επιλέγετε, οι οποίοι μπορούν να δοκιμάσουν μια έκδοση προκυκλοφορίας της εφαρμογής σας και να υποβάλουν σχόλια.
 • Παραγωγή: Οι κυκλοφορίες παραγωγής είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες του Google Play στις χώρες που έχετε επιλέξει.

Σημαντικό: Για να δημιουργήσετε μια νέα κυκλοφορία, πρέπει να έχετε άδεια Κυκλοφορία εφαρμογών σε κανάλια δοκιμών.

Για να δημιουργήσετε την κυκλοφορία Instant εμπειρίας:

 1. Ανοίξτε το Play Console και μεταβείτε στο κανάλι στο οποίο θέλετε να ξεκινήσετε την κυκλοφορία σας: 
  • Κλειστή δοκιμή (Κυκλοφορία > Δοκιμή > Κλειστή δοκιμή)
   • Σημείωση: Για να δημιουργήσετε μια κυκλοφορία σε ένα υπάρχον κανάλι κλειστής δοκιμής, επιλέξτε Διαχείριση καναλιού. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κανάλι, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καναλιού.
  • Εσωτερική δοκιμή (Κυκλοφορία > Δοκιμή > Εσωτερική δοκιμή)
  • Παραγωγή (Κυκλοφορία > Παραγωγή)
 2. Κοντά στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας, υπάρχει ένα φίλτρο τύπου κυκλοφορίας με προεπιλεγμένο τον τύπο Απλός. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος για να δείτε τους τύπους κυκλοφορίας, και επιλέξτε Μόνο Instant Εφαρμογές.
 3. Ο τρόπος δημιουργίας μιας Instant κυκλοφορίας διαφέρει ελαφρώς, ανάλογα με το κανάλι στο οποίο δημιουργείτε την κυκλοφορία:
  • Για κυκλοφορίες εσωτερικής δοκιμής και παραγωγής: Κοντά στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας κυκλοφορίας.
  • Για κυκλοφορίες κλειστής δοκιμής: Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση καναλιού δίπλα στο κανάλι Alpha και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέας κυκλοφορίας.
   • Σημείωση: Εάν η επιλογή Δημιουργία νέας κυκλοφορίας είναι απενεργοποιημένη, ενδέχεται να υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες ρύθμισης για ολοκλήρωση. Αυτές ενδέχεται να εμφανίζονται στη σελίδα Πίνακας ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση κάθε τύπου καναλιού, επιλέξτε τη σχετική ενότητα παρακάτω. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δοκιμές, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση ανοικτής, κλειστής ή εσωτερικής δοκιμής.

Λεπτομέρειες καναλιού

Εσωτερική και κλειστή δοκιμή

Προσθήκη υπευθύνων δοκιμών

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο άρθρο μας σχετικά με την εκτέλεση δοκιμών, για να δημιουργήσετε λίστες υπευθύνων δοκιμών, να προσκαλέσετε τους υπευθύνους δοκιμών να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή σας και να διανείμετε την Instant εμπειρία σας στο κανάλι εσωτερικής δοκιμής ή στο κανάλι κλειστής δοκιμής

Πριν κοινοποιήσετε τον σύνδεσμο της εφαρμογής σας στους υπευθύνους δοκιμών, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Οι διαμορφώσεις υπευθύνων δοκιμών ισχύουν για τα αντίστοιχα κανάλια εγκατεστημένων και Instant Εφαρμογών. Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε μια λίστα υπευθύνων δοκιμών σε ένα κανάλι κλειστής δοκιμής για την εγκατεστημένη εφαρμογή σας, η ίδια λίστα ισχύει και στο κανάλι κλειστής δοκιμής για την Instant εμπειρία σας. 
 • Οι υπεύθυνοι δοκιμών μπορούν να δοκιμάσουν μόνο ένα κανάλι κυκλοφορίας εμπειρίας Instant κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας υπεύθυνος δοκιμών δοκιμάζει την κυκλοφορία εσωτερικής δοκιμής της εφαρμογής σας και, στη συνέχεια, επιλέξει να συμμετάσχει στη δοκιμή της κυκλοφορίας κλειστής δοκιμής, θα καταργηθεί αυτόματα από την κυκλοφορία εσωτερικής δοκιμής.
Παραγωγή

Κατά τη δημιουργία μιας κυκλοφορίας παραγωγής, μπορείτε να αλλάξετε τις χώρες στις οποίες θα διατίθεται η Instant εμπειρία σας. Από προεπιλογή, οι επιλεγμένες χώρες θα είναι αυτές στις οποίες προσφέρετε την εγκατεστημένη εφαρμογή σας. 

Μπορείτε να στοχεύσετε χώρες και περιοχές που έχουν επιλεγεί για την τυπική εφαρμογή σας στην παραγωγή ή την προεγγραφή. Για να αλλάξετε τις χώρες διανομής της εφαρμογής σας, επιλέξτε την καρτέλα Χώρες/περιοχές στη σελίδα Παραγωγή της κυκλοφορίας Instant Εφαρμογή (Κυκλοφορία >Παραγωγή).

Βήμα 3: Προετοιμασία κυκλοφορίας εμπειρίας Instant

 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να προσθέσετε τα APK της Instant εμπειρίας και να ονομάσετε την κυκλοφορία σας. 
  • Το όνομα κυκλοφορίας προορίζεται για χρήση μόνο στο Play Console και δεν θα είναι ορατό στους χρήστες.
  • Το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα με το όνομα της έκδοσης που υπάρχει στο μανιφέστο.
  • Προκειμένου να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός της κυκλοφορίας σας στο Play Console, προσθέστε ένα όνομα κυκλοφορίας που έχει νόημα για εσάς, όπως την έκδοση build (π.χ. "3.2.5-RC2") ή μια εσωτερική κωδική ονομασία (π.χ. "Banana").
 2. Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που κάνετε στην κυκλοφορία, επιλέξτε Αποθήκευση.
 3. Όταν ολοκληρώσετε την προετοιμασία της κυκλοφορίας, επιλέξτε Έλεγχος κυκλοφορίας.

Βήμα 4: ;Έλεγχος και διάθεση της κυκλοφορίας

Προαπαιτούμενο: Πριν διαθέσετε την κυκλοφορία σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τις ενότητες Καταχώριση καταστήματος και Αξιολόγηση περιεχομένου της εφαρμογής σας και ότι έχετε ρυθμίσει τις τιμές της

Εάν συμπληρώσατε αυτές τις ενότητες για την εγκατεστημένη έκδοση της εφαρμογής σας, οι ίδιες πληροφορίες θα ισχύουν για την εμπειρία Instant. Να έχετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα μιας εμπειρίας Instant καθορίζεται από το μανιφέστο της εμπειρίας Instant και όχι από τις εξαιρέσεις συσκευών της εφαρμογής σας. 

Όταν είστε έτοιμοι να διαθέσετε την Instant εμπειρία, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τον έλεγχο και τη διάθεση της κυκλοφορίας σας.

Βήμα 5: Έλεγχος λεπτομερειών κυκλοφορίας

Μετά τη δημιουργία μιας κυκλοφορίας, οι πληροφορίες για την πιο πρόσφατη κυκλοφορία της εφαρμογής θα εμφανιστούν στη σελίδα Κλειστή δοκιμή, Εσωτερική δοκιμή ή Παραγωγή. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο τύπου κυκλοφορίας (όπου η προεπιλογή είναι Βασικός) για να επιλέξετε Μόνο Instant Εφαρμογές, να βρείτε την κυκλοφορία σας και να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Όνομα κυκλοφορίας: Το όνομα για τον προσδιορισμό της κυκλοφορίας μόνο στο Play Console, όπως μια εσωτερική κωδική ονομασία ή μια έκδοση.
 • Λεπτομέρειες διάθεσης: Μια χρονική σήμανση που υποδεικνύει το τελευταίο συμβάν διάθεσης για κάθε κυκλοφορία.
 • Λεπτομέρειες APK: Μια λίστα με ενεργούς κωδικούς έκδοσης που προστέθηκαν στην τρέχουσα και τις προηγούμενες κυκλοφορίες σας.
 • Ιστορικό διάθεσης: Ένα χρονολόγιο που εμφανίζει χρονικές σημάνσεις για τα συμβάντα διακοπής ή συνέχισης της κυκλοφορίας της εφαρμογής σας.
 • Ιστορικό κυκλοφοριών: Μια λίστα με όλες τις προηγούμενες κυκλοφορίες η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες κωδικών έκδοσης, το ιστορικό διάθεσης και σημειώσεις έκδοσης.

Μπορείτε επίσης να βρείτε την Instant κυκλοφορία σας κάνοντας αναζήτηση στη σελίδα Επισκόπηση κυκλοφοριών (Κυκλοφορία > Επισκόπηση κυκλοφοριών).

Ανακατεύθυνση χρηστών στον ιστό για κινητά

Ένα ποσοστό των χρηστών

Αν επιθυμείτε να κάνετε δοκιμές όσον αφορά την απόδοση της εμπειρίας Instant στον ιστό για κινητά, μπορείτε να κατευθύνετε ένα ποσοστό επισκεψιμότητας στον ιστό για κινητά. Αυτή η ρύθμιση ονομάζεται παρακράτηση κυκλοφορίας κινητών.

Για να ρυθμίσετε την παρακράτηση κυκλοφορίας κινητών:

 1. Ανοίξτε το Play Console και επιλέξτε μια εφαρμογή. 
 2. Μεταβείτε στη σελίδα καναλιού για την Instant κυκλοφορία που θέλετε να προσαρμόσετε (Κλειστή δοκιμή, Εσωτερική δοκιμή ή Παραγωγή) ή αναζητήστε τη στη σελίδα Επισκόπηση κυκλοφοριών (Κυκλοφορία > Επισκόπηση κυκλοφοριών).
 3. Κοντά στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας, κάντε κλικ στο φίλτρο τύπου κυκλοφορίας (όπου η προεπιλογή είναι Απλός) και επιλέξτε Μόνο Instant Εφαρμογές.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Ιστός για κινητά.
 5. Δίπλα στη ρύθμιση "Χρήστες που θα κατευθυνθούν στον ιστό για κινητά", καταχωρίστε το ποσοστό των χρηστών που θέλετε να κατευθύνετε στον ιστό για κινητά. Για παράδειγμα, αν καταχωρήσετε την τιμή 0,95, το 95% της επισκεψιμότητας που είναι κατάλληλη για εμπειρία Instant θα κατευθυνθεί στον ιστό για κινητά. Το υπόλοιπο 5% θα κατευθυνθεί στην εμπειρία Instant.
 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Όλοι οι χρήστες

Εάν εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα στην Instant Εφαρμογή σας και θέλετε να ανακατευθύνετε όλους τους χρήστες (από όλα τα κανάλια) στον ιστό για κινητά:

 1. Ανοίξτε το Play Console και μεταβείτε στη σελίδα Σύνθετες ρυθμίσεις (Κυκλοφορία > Ρύθμιση > Σύνθετες ρυθμίσεις).
 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Google Play Instant και κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργή Instant Εφαρμογή.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Διόρθωση σφάλματος

Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα σχετικά με διαχωρισμένα APK, μεταβείτε στον Ιστότοπο Android Developers για περισσότερες πληροφορίες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας