Distribuce okamžité aplikace

Po vytvoření okamžité aplikace (kterou lze spouštět bez instalace) ji můžete pomocí služby Play Console distribuovat uživatelům.

Poznámka: Vybraní vývojáři budou brzy moci okamžité a instalační verze aplikací a her distribuovat pomocí jednoho balíčku aplikace. Pokud máte o vytváření okamžitých aplikací a her zájem, můžete požádat o přístup do programu.

Krok 1: Vytvoření vydání

Postup vytvoření vydání:

 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Okamžité aplikace Android. K dispozici jsou tři typy kanálů.
  • Interní test: Tento kanál slouží k rychlé implementaci aplikace při vývoji. Před publikováním okamžité aplikace je třeba na stránce Vydání aplikace nahrát soubor APK aplikace, která se instaluje.
  • Alfa: Tento kanál slouží k odesílání připravovaného vydání testerům. Před publikováním okamžité aplikace je třeba na stránce Vydání aplikace publikovat aplikaci, která se instaluje, do kanálu interního testu, alfa, beta nebo produkce.
  • Produkce: Tento kanál slouží k publikování veřejného vydání okamžité aplikace. Před publikováním okamžité aplikace je třeba na stránce Vydání aplikace publikovat aplikaci, která se instaluje. Instalovaná aplikace také musí mít soubor APK v kanálu produkce.
 4. Vedle požadovaného typu vydání vyberte Spravovat. Další informace o nastavení jednotlivých typů kanálů naleznete v následujících sekcích.
 5. Změny uložte.
 6. Vyberte Vytvořit vydání.

Podrobnosti o kanálu

Interní test a alfa
Vytvoření seznamu testerů

Chcete-li okamžitou aplikaci distribuovat do kanálu interního testu nebo alfa, začněte vytvořením seznamu testerů.

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. V nabídce vlevo vyberte Nastavení Nastavení > Spravovat testery > Vytvořit seznam.
 3. Zadejte název seznamu testerů.
 4. Zadejte e-mailové adresy oddělené čárkou nebo klikněte na Nahrát soubor CSV. Pokud použijete soubor .CSV, každou e-mailovou adresu v něm pište na samostatný řádek. Neoddělujte je čárkami. Nahráním souboru .CSV přepíšete všechny dosud zadané e-mailové adresy.
 5. Klikněte na Vytvořit seznam.

Přidání seznamu testerů

Konfigurace testerů se vztahují na odpovídající kanál instalované i okamžité aplikace. Například když přidáte seznam testerů do kanálu alfa instalované aplikace, stejný seznam bude použit i v kanálu alfa okamžité aplikace. 

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Okamžité aplikace Android.
 4. Vedle kanálu interního testu nebo alfa vyberte Spravovat.
 5. Vedle možnosti Metoda testování vyberte Uzavřený test využívající seznamy testerů.
 6. Vyberte název seznamu.
 7. Zkopírujte adresu URL pro přihlášení, kterou bude třeba sdělit testerům.
 8. Změny uložte.

Sdílení přihlašovacího odkazu s uživateli

Po vytvoření testu získáte adresu URL okamžité aplikace, kterou můžete sdílet s testery. Po kliknutí na přihlašovací odkaz testeři obdrží vysvětlení toho, co to znamená být testerem, a budou se moci přihlásit.

Uživatel může v jednu chvíli testovat pouze jeden kanál vydání okamžité aplikace. To znamená, že pokud uživatel testuje vydání v kanálu interního testu a poté se přihlásí k testování v kanálu alfa, z testování vydání v kanálu interního testu bude automaticky odstraněn.

Produkce

Při vytváření vydání v kanálu Produkce můžete určit, ve kterých zemích bude okamžitá aplikace k dispozici. Ve výchozím nastavení se vybrané země shodují se zeměmi, kde nabízíte aplikaci, která se instaluje.

Chcete-li změnit distribuci aplikace v zemích, vyhledejte záhlaví „Země, kde je okamžitá aplikace publikována“, a vyberte šipku dolů Rozbalovací šipka.

Krok 2: Příprava vydání okamžité aplikace

 1. Podle pokynů na obrazovce přidejte soubory APK okamžité aplikace a zadejte název vydání. 
  • Název vydání se používá pouze ve službě Play Console a pro uživatele nebude viditelný.
  • Toto pole bude automaticky vyplněno názvem verze ze souboru manifestu.
  • Chcete-li vydání ve službě Play Console snadno rozpoznat, přidejte název vydání, který pro vás bude srozumitelný, například verzi sestavení („3.2.5-RC2“) nebo interní kódové označení („Banán“).
 2. Uložte změny vydání pomocí možnosti Uložit.
 3. Až bude příprava vydání dokončena, vyberte Zkontrolovat.

Krok 3: Kontrola a publikování vydání

Předpoklad: Před publikováním vydání zkontrolujte, zda jste u aplikace vyplnili sekce Záznam v obchodu, Hodnocení obsahuCena a distribuce. U vyplněných sekcí se v nabídce vlevo zobrazí zelená značka zaškrtnutí. 

Pokud jste tyto sekce vyplnili pro aplikaci, která se instaluje, stejné údaje budou platit pro okamžitou aplikaci. Připomínáme, že dostupnost okamžité aplikace je definována v jejím souboru manifestu a nikoli ve vyloučení zařízení nastavených pro aplikaci. 

Až budete připraveni k publikování okamžité aplikace:

 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Okamžité aplikace Android.
 4. Vedle vydání, které chcete publikovat, vyberte Obnovit.
 5. Zkontrolujte koncept vydání a v případě potřeby proveďte další změny.
 6. Vyberte Zkontrolovat. Budete přeneseni na obrazovku kontroly a publikování, kde lze ověřit, zda vydání před publikováním neobsahuje chyby.
 7. Přečtěte si případná upozornění a vyřešte chyby.
 8. Vyberte Zahájit vydávání.

Krok 4: Kontrola podrobností o vydání

Když vytvoříte vydání, na stránce Okamžité aplikace Android naleznete následující informace související s nejnovějším vydáním aplikace, které jste publikovali v kanálu interního testu, alfa nebo produkce.

 • Název vydání: Název určený pouze k identifikaci vydání ve službě Play Console (například interní kódové označení nebo verze sestavení).
 • Podrobnosti o vydání: Časové razítko označující poslední událost publikování pro jednotlivá vydání.
 • Podrobnosti o souboru APK: Seznam kódů aktivních verzí přidaných do aktuálních a předchozích vydání.
 • Historie publikování: Časová osa s časovými razítky událostí, jako je pozastavení a obnovení vydávání aplikace.
 • Historie vydání: Seznam všech předchozích vydání s kódem verze, historií publikování a poznámkami k vydání.

Přesměrování uživatelů na mobilní web

Procento uživatelů

Chcete-li porovnat výkon okamžité aplikace a mobilního webu, můžete určité procento návštěvníků přesměrovat na mobilní web. Tato praktika se někdy nazývá přímé přesměrování.

Nastavení přímého přesměrování na mobilní web:

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Okamžité aplikace Android.
 4. Vedle kanálu Produkce vyberte Spravovat.
 5. Vedle Nastavení vyberte šipku dolů Rozbalovací šipka.
 6. Vedle možnosti Uživatelé s přímým přesměrováním na web vyberte Upravit
 7. Zadejte množství návštěvníků, které chcete přesměrovat na mobilní web. Zadáte-li například 0,95, 95 % uživatelů, kteří by mohli použít okamžitou aplikaci, bude přesměrováno na mobilní web. Zbývajícím 5 % bude zpřístupněna okamžitá aplikace.
Všichni uživatelé

Pokud u okamžité aplikace dochází k problémům a vy chcete přesměrovat všechny uživatele ze všech kanálů na mobilní web:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Okamžité aplikace Android.
 4. Vyberte Ukončit publikování > Potvrdit.

Oprava chyby

Pokud dojde k chybě související s rozdělenými soubory APK, další informace naleznete na webu Android Developers.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?