Xem và hạn chế các thiết bị tương thích với ứng dụng

Sau khi tải lên Play Console ít nhất một APK, bạn có thể xem danh mục các thiết bị khả dụng và xem xét thiết bị nào tương thích với ứng dụng của mình. Hãy thường xuyên xem lại danh sách thiết bị được hỗ trợ và bị loại trừ để đảm bảo ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất.

Xin lưu ý rằng danh mục thiết bị không áp dụng cho các ứng dụng tức thì.

Xem xét khả năng tương thích thiết bị của ứng dụng

Sau đây là cách xem lại các thiết bị được hỗ trợ và bị loại trừ của ứng dụng:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy nhấp vào Quản lý bản phát hành > Danh mục thiết bị.
 4. Chọn các tab Tất cả, Được hỗ trợ hoặc Bị loại trừ.
  • Nếu bạn muốn tải danh sách thiết bị xuống dưới dạng tệp CSV, ở gần phía bên phải của trang đó, hãy nhấp vào Tải danh sách thiết bị xuống.

Chi tiết về Điều khoản dịch vụ

Để truy cập vào danh mục thiết bị và chức năng của danh mục thiết bị, hãy xem lại và chấp nhận Điều khoản dịch vụ. Bạn phải là chủ tài khoản hoặc người dùng có quyền "Quản lý bản phát hành chính thức" chung thì mới có thể chấp nhận các điều khoản mới. Sau khi chấp nhận các điều khoản áp dụng cho một ứng dụng trong tài khoản, thì bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng danh mục thiết bị cho tất cả các ứng dụng của mình.

Nếu không chấp nhận Điều khoản dịch vụ:

 • Bạn sẽ không thể truy cập vào danh mục thiết bị.
 • Bạn sẽ không thể loại trừ thiết bị khỏi mục phân phối.

Định dạng danh sách thiết bị

Khi xem danh sách thiết bị của ứng dụng, hãy nhớ rằng một thiết bị có thể được liên kết với nhiều kiểu máy. Các kiểu máy liên quan sẽ được nhóm cùng nhau bằng tên thiết bị giống nhau và bạn có thể mở rộng chi tiết cho từng kiểu máy riêng.

Sắp xếp hoặc lọc danh sách theo nhà sản xuất hoặc thuộc tính thiết bị

Bạn sẽ thấy danh sách thiết bị được sắp xếp theo nhà sản xuất. Bạn cũng có thể xem lại danh sách theo các cách sau đây:

 • Để xem tất cả các thiết bị tương thích từ một nhà sản xuất: Hãy nhấp vào Hiển thị nhiều thiết bị hơn bên cạnh tên của nhà sản xuất đó.
 • Để tìm kiếm các thiết bị riêng lẻ theo nhà sản xuất, tên thiết kế hoặc tên công khai của thiết bị (ví dụ: Nexus 6): Hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu trang.

Trạng thái kiểu máy và thiết bị

Trạng thái hỗ trợ

Bạn sẽ thấy trạng thái hỗ trợ cho tất cả các APK đang hoạt động được liên kết với ứng dụng của bạn. 

Vì bạn có thể có các APK khác nhau được phát hành dưới dạng các bản khác nhau (bản chính thức, bản alpha, bản beta, bản thử nghiệm nội bộ), thế nên bạn cũng sẽ thấy trạng thái của từng bản. Ví dụ: nếu phiên bản beta của ứng dụng yêu cầu nhiều tính năng hơn so với phiên bản chính thức, thì bạn có thể thấy một thiết bị được hỗ trợ trong phiên bản chính thức nhưng lại không được hỗ trợ trong phiên bản beta. 

Được hỗ trợ

Ứng dụng của bạn tương thích với thiết bị.

Được hỗ trợ một phần

Nếu thiết bị có nhiều kiểu máy, bạn sẽ thấy trạng thái này chỉ khi một số kiểu máy được hỗ trợ theo tiêu chí tệp kê khai của ứng dụng. 

Không được hỗ trợ

Ứng dụng của bạn bao gồm tính năng hoặc thuộc tính (ví dụ: kích thước màn hình, cấp SDK, v.v.) không khả dụng trên thiết bị. Ví dụ: một số thiết bị có thể không bao gồm cảm biến la bàn. Nếu chức năng cốt lõi của ứng dụng yêu cầu sử dụng cảm biến la bàn thì ứng dụng của bạn không tương thích với những thiết bị đó.

Bạn sẽ thấy trạng thái này khi tất cả kiểu máy được liên kết với một thiết bị không tương thích. Nếu một số kiểu máy được hỗ trợ thì trạng thái sẽ là "Được hỗ trợ một phần".

Trạng thái loại trừ

Khi loại trừ một kiểu thiết bị trong danh mục, bạn sẽ thấy kiểu thiết bị đó có trạng thái là loại trừ. Tính năng loại trừ thiết bị được quản lý theo ứng dụng, chứ không phải theo bản phát hành hay nhóm người dùng.

Bị loại trừ

Các thiết bị trong danh mục bạn đã loại trừ theo quy tắc hoặc theo cách thủ công.

Bị loại trừ một phần

Nếu thiết bị có nhiều kiểu máy, bạn sẽ thấy trạng thái này khi loại trừ một số kiểu máy khỏi ứng dụng của mình. 

Thiết bị chưa được chứng nhận

Nếu thiết bị chưa được chứng nhận nghĩa là thiết bị chưa được Google chứng nhận và Google không có bản ghi của kết quả kiểm tra khả năng tương thích Android.

Xin lưu ý rằng:

 • Thiết bị chưa được chứng nhận có thể không an toàn.
 • Thiết bị chưa được chứng nhận có thể không nhận được bản cập nhật hệ thống Android hoặc bản cập nhật ứng dụng.
 • Các ứng dụng và tính năng trên thiết bị chưa được chứng nhận có thể không hoạt động bình thường.
 • Dữ liệu trên thiết bị chưa được chứng nhận có thể không sao lưu an toàn.

Mẹo về khả năng tương thích của ứng dụng

 • Danh sách cho biết khả năng tương thích với thiết bị của ứng dụng dựa trên tùy chọn cài đặt tệp kê khai và được làm mới định kỳ.
 • Ví dụ: nếu tệp kê khai của APK chỉ định kích thước màn hình lớn, thì danh sách thiết bị được hỗ trợ sẽ bao gồm các thiết bị có kích thước màn hình được yêu cầu và có thể truy cập vào ứng dụng của bạn trên Google Play.
 • Các quốc gia được liệt kê trên trang Giá cả và phân phối của ứng dụng không ảnh hưởng đến danh sách các thiết bị được hỗ trợ của ứng dụng.

Xem chi tiết về thiết bị

Khi chọn một thiết bị có đủ dữ liệu trên trang Danh mục thiết bị, bạn sẽ thấy những thông tin sau:

 • Số lượt cài đặt trên các thiết bị hiện hoạt (30 ngày qua)
 • Xếp hạng trung bình tích lũy
 • Doanh thu (30 ngày qua)
 • Thuộc tính kỹ thuật như kích thước màn hình, hệ số dạng, Hệ thống trên chip, RAM, CPU, ABI, GPU và SDK

Lưu ý:

 • Thông số kỹ thuật thiết bị do nhà sản xuất cung cấp và chưa được xác nhận.
 • Google có dữ liệu giới hạn về một số thiết bị chưa qua quy trình chứng nhận của Google. Một số thiết bị sẽ không được liệt kê trong danh mục nhưng bạn vẫn có thể xem người dùng của những thiết bị này.

Loại trừ ứng dụng của bạn khỏi các thiết bị nhất định

Danh sách các thiết bị bị loại trừ dựa trên APK bạn tải lên gần đây nhất. Nếu bạn tải lên APK mới có tệp kê khai khác thì danh sách sẽ thay đổi.

Lưu ý: Quy tắc loại trừ thiết bị không áp dụng cho người thử nghiệm nội bộ

Quản lý thiết bị bị loại trừ trên mỗi ứng dụng

Để ứng dụng không gặp trục trặc, bạn có thể loại trừ ứng dụng của mình để không cung cấp cho những thiết bị riêng lẻ trên Google Play. Việc thay đổi theo cách thủ công này sẽ loại trừ toàn bộ ứng dụng của bạn—bạn không thể loại trừ từng APK.

Bằng việc loại trừ theo cách thủ công những thiết bị có các sự cố đã biết liên quan đến khả năng tương thích, bạn có thể giúp mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn.

Loại trừ thiết bị

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Danh mục thiết bị.
 4. Chọn thiết bị.
 5. Ở cuối màn hình, chọn Loại trừ.

Áp dụng thiết bị bị loại trừ tương tự cho ứng dụng khác

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Danh mục thiết bị.
 4. Chọn tab Thiết bị bị loại trừ.
 5. Bên cạnh "Nhập thủ công thiết bị bị loại trừ", chọn ứng dụng.
 6. Chọn Nhập.

Thiết lập loại trừ cho thiết bị có nhiều kiểu máy

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Danh mục thiết bị.
  • ​​Nếu ứng dụng của bạn chưa được xuất bản, hãy chọn Danh mục thiết bị.
 4. Chọn thiết bị. Các thiết bị có nhiều kiểu máy được gắn nhãn.
 5. Để loại trừ tất cả các kiểu thiết bị, hãy chuyển đến góc trên cùng bên phải của màn hình rồi chọn Loại trừ tất cả kiểu máy.
  • Các kiểu máy khác được liệt kê trong phần thông tin chi tiết của kiểu máy đầu tiên. Để xem chi tiết về các kiểu máy khác, hãy chuyển đến bên phải màn hình rồi chọn biểu tượng mũi tên xuống Mũi tên thả xuống.
  • Để loại trừ một kiểu thiết bị, hãy chuyển đến góc dưới cùng bên phải phần thông tin chi tiết của kiểu máy rồi chọn Loại trừ.

Lưu ý: Để loại trừ ứng dụng của bạn khỏi tất cả thiết bị do một nhà sản xuất cung cấp, bạn cần phải loại trừ lần lượt từng thiết bị.

Quản lý thiết bị bị loại trừ theo chỉ số hiệu suất

Nếu muốn loại trừ các thiết bị theo chỉ số hiệu suất, bạn có thể tạo quy tắc nhắm mục tiêu dựa trên kích thước RAM hay Hệ thống trên chip (SoC). 

Quy tắc nhắm mục tiêu tự động áp dụng cho thiết bị mới được thêm vào danh mục đáp ứng tiêu chí loại trừ. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn yêu cầu bộ nhớ dữ liệu đáng kể, bạn có thể thiết lập quy tắc để loại trừ các thiết bị có RAM dưới 512 MB.

Lưu ý: Các quy tắc RAM chỉ áp dụng cho những thiết bị SDK 16+ và không áp dụng cho các APK Wear OS by Google. Các quy tắc RAM dựa trên dung lượng bộ nhớ còn trống trên thiết bị (TotalMem), chứ không phải dung lượng bộ nhớ được ghi nhãn.

Thiết lập quy tắc

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Danh mục thiết bị.
  • Nếu ứng dụng của bạn đã được phát hành, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Danh mục thiết bị.
 4. Chọn tab "Thiết bị bị loại trừ".
 5. Bên cạnh phần "Quy tắc loại trừ", hãy chọn Quản lý quy tắc loại trừ

 6. Trong phần "Loại trừ thiết bị trùng khớp với bất kỳ quy tắc nào sau đây", chọn menu thả xuống.
 7. Chọn RAM hoặc Hệ thống trên chip.
  • Để thêm nhiều quy tắc, chọn nút HOẶC. Trình chọn khác sẽ xuất hiện.
  • Để xóa một quy tắc, hãy chọn biểu tượng hủy .
  • Để biết thêm thông tin về Loại trừ SafetyNet, hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android.
 8. Xem xét danh sách thiết bị xuất hiện ở cuối màn hình của bạn.
 9. Sau khi quy tắc của bạn nhắm mục tiêu đúng danh sách thiết bị, hãy lưu thay đổi mà bạn đã thực hiện.
Quản lý thiết bị bị loại trừ dựa trên khả năng tương thích với Android

Bạn có thể loại trừ ứng dụng của mình xuất hiện trên một số thiết bị nhất định dựa trên dịch vụ SafetyNet và khả năng tương thích với Android Oreo (phiên bản Go).

Chi tiết về SafetyNet

SafetyNet giúp bạn đánh giá tính bảo mật và khả năng tương thích trên thiết bị Android chạy ứng dụng của bạn. SafetyNet kiểm tra thông tin về phần mềm và phần cứng để tạo hồ sơ của thiết bị đó. Sau đó, dịch vụ này sẽ cố tìm hồ sơ này trong danh sách kiểu thiết bị đã vượt qua kiểm tra khả năng tương thích với Android.

Chi tiết về Android Oreo (phiên bản Go)

Android Oreo (phiên bản Go) tối ưu hóa trải nghiệm Android trên các thiết bị cấp thấp chạy Android 8.1 (API cấp 27) trở lên với RAM 1 GB trở xuống. Tìm hiểu cách tối ưu hóa ứng dụng của bạn cho các thiết bị chạy Android (phiên bản Go).

Thiết lập quy tắc loại trừ thiết bị cho SafetyNet hoặc Android (phiên bản Go)

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Danh mục thiết bị.
 4. Chọn tab "Thiết bị bị loại trừ".
 5. Bên cạnh phần "Quy tắc loại trừ", hãy chọn Quản lý quy tắc loại trừ

 6. Bên cạnh “Loại trừ SafetyNet” hoặc “Loại trừ Android Go”, hãy chọn một tùy chọn:
  • ​​Loại trừ SafetyNet
   • Không loại trừ thiết bị dựa trên API Chứng thực SafetyNet: Được chọn theo mặc định.
   • Chỉ loại trừ các thiết bị không vượt qua kiểm tra cơ bản để xác minh tính nguyên vẹn: Điều này giúp bạn xác định liệu thiết bị cụ thể đã bị chỉnh sửa hay sửa đổi chưa.
   • Loại trừ các thiết bị không vượt qua kiểm tra cơ bản để xác minh tính nguyên vẹn cũng như các thiết bị chưa được Google chứng nhận: Điều này giúp bạn xác định liệu thiết bị cụ thể đã bị chỉnh sửa hay sửa đổi chưa hoặc các thiết bị chưa được Google chứng nhận.
  • Loại trừ Android Go
   • Không loại trừ thiết bị Android Go: Được chọn theo mặc định.
   • Loại trừ thiết bị Android Go: Ngăn thiết bị chạy Android Oreo (phiên bản Go) cài đặt ứng dụng của bạn trên Google Play.

Lưu ý:

 • Loại trừ SafetyNet và Android Go chỉ hạn chế khả năng cung cấp ứng dụng của bạn trên Google Play. Nếu có quyền truy cập vào tệp APK của ứng dụng thì người dùng vẫn có thể cài đặt ứng dụng của bạn bằng cách cài đặt trực tiếp ứng dụng đó.
 • Để biết thêm khả năng chống lạm dụng bằng dịch vụ SafetyNet, hãy cân nhắc tích hợp API Chứng thực SafetyNet vào ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng tính năng Loại trừ SafetyNet theo tính toàn vẹn cơ bản để loại trừ các thiết bị ảo (như trình mô phỏng) và thiết bị đang chạy hệ thống bị can thiệp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố