ดูและจำกัดอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับแอปของคุณ

หลังจากที่อัปโหลด APK อย่างน้อย 1 รายการไปยัง Play Console แล้ว คุณจะสามารถดูแคตตาล็อกอุปกรณ์ที่มีอยู่และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่เข้ากันได้กับแอปของคุณ โปรดตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่รองรับและที่ยกเว้นเป็นประจำ เพื่อให้แอปของคุณพร้อมให้บริการในวงกว้างที่สุด

โปรดทราบว่าแคตตาล็อกอุปกรณ์จะใช้กับ Instant App ไม่ได้

ตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์กับแอป

วิธีตรวจสอบอุปกรณ์ที่รองรับและยกเว้นของแอป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการจัดการรุ่น > แคตตาล็อกอุปกรณ์
 4. เลือกแท็บทั้งหมด รองรับ หรือยกเว้น
  • หากต้องการดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์เป็นไฟล์ CSV ให้คลิกดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์ใกล้กับด้านขวาของหน้า

รายละเอียดของข้อกำหนดในการให้บริการ

โปรดตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเพื่อเข้าถึงแคตตาล็อกอุปกรณ์และฟังก์ชันของแคตตาล็อก คุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "จัดการเวอร์ชันที่ใช้งานจริง" โดยรวมเพื่อยอมรับข้อกำหนดใหม่ เมื่อยอมรับข้อกำหนดสำหรับแอป 1 แอปในบัญชีแล้ว คุณจะใช้แคตตาล็อกอุปกรณ์สำหรับแอปทั้งหมดต่อไปได้

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น

 • คุณจะเข้าถึงแคตตาล็อกอุปกรณ์ไม่ได้
 • คุณจะแยกอุปกรณ์ออกจากการจัดจำหน่ายไม่ได้

รูปแบบของรายการอุปกรณ์

ระหว่างที่ดูรายการอุปกรณ์ของแอป โปรดทราบว่าอุปกรณ์ประเภทหนึ่งอาจมีหลายรุ่น โดยรุ่นที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ด้วยกันภายใต้ชื่ออุปกรณ์เดียวกัน และคุณขยายดูรายละเอียดของแต่ละรุ่นได้

จัดเรียงหรือกรองรายการตามผู้ผลิตหรือแอตทริบิวต์ของอุปกรณ์

คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่จัดเรียงตามผู้ผลิต และยังตรวจสอบรายการได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • หากต้องการดูอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ทั้งหมดจากผู้ผลิต ให้คลิกแสดงอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งอยู่ข้างชื่อผู้ผลิต
 • หากต้องการค้นหาอุปกรณ์ตามผู้ผลิต ชื่อการออกแบบ หรือชื่ออุปกรณ์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น Nexus 6): ให้ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนของหน้า

สถานะของอุปกรณ์และรุ่น

สถานะการรองรับ

คุณจะเห็นสถานะการรองรับสำหรับ APK ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับแอป 

เนื่องจากคุณอาจมี APK ที่แตกต่างกันซึ่งเผยแพร่ให้กับแทร็กต่างๆ (เวอร์ชันที่ใช้งานจริง อัลฟ่า เบต้า และการทดสอบภายใน) คุณจะเห็นสถานะของแต่ละแทร็กได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากรุ่นเบต้าของแอปต้องใช้ฟีเจอร์มากกว่ารุ่นที่ใช้งานจริง คุณอาจสังเกตเห็นว่ารุ่นที่ใช้งานจริงรองรับอุปกรณ์ แต่รุ่นเบต้าไม่รองรับ 

รองรับ

แอปเข้ากันได้กับอุปกรณ์

รองรับบางส่วน

หากอุปกรณ์มีหลายรุ่น คุณจะเห็นสถานะนี้ในกรณีที่เกณฑ์สำหรับไฟล์ Manifest ของแอปรองรับอุปกรณ์เพียงบางรุ่นเท่านั้น 

ไม่รองรับ

แอปมีฟีเจอร์หรือพร็อพเพอร์ตี้ (เช่น ขนาดหน้าจอ ระดับ SDK ฯลฯ) ที่ไม่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่มีเซ็นเซอร์เข็มทิศ ดังนั้น หากฟังก์ชันการทำงานหลักของแอปต้องใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศ แอปก็จะใช้งานไม่ได้กับอุปกรณ์เหล่านั้น

คุณจะเห็นสถานะนี้เมื่อทุกรุ่นของอุปกรณ์ชนิดนี้เข้ากับแอปของคุณไม่ได้เลย หากมีบางรุ่นที่รองรับ คุณจะเห็นสถานะ "รองรับบางส่วน" แทน

สถานะการยกเว้น

เมื่อยกเว้นรุ่นของอุปกรณ์ในแคตตาล็อกแล้ว คุณจะเห็นสถานะการยกเว้นสำหรับรุ่นดังกล่าว การยกเว้นอุปกรณ์เป็นการจัดการตามแอป ไม่ใช่การจัดการตามรุ่นหรือแทร็ก

ยกเว้น

อุปกรณ์ในแคตตาล็อกที่คุณยกเว้นไว้ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือใช้กฎ

ยกเว้นบางส่วน

หากอุปกรณ์มีหลายรุ่น คุณจะเห็นสถานะนี้เมื่อได้ยกเว้นบางรุ่นออกจากแอปของคุณ 

อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง

หากอุปกรณ์ไม่ผ่านการรับรอง แสดงว่า Google ยังไม่ได้รับรองอุปกรณ์ชนิดนี้และ Google ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบความเข้ากันได้ของ Android

โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองอาจไม่ปลอดภัย
 • อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองอาจไม่ได้รับการอัปเดตระบบ Android หรือการอัปเดตแอปต่างๆ
 • แอปและฟีเจอร์ต่างๆ ในอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำงานไม่เป็นปกติ
 • การสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองอาจไม่ปลอดภัย

เคล็ดลับเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของแอป

 • รายการความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ของแอปจะอิงตามการตั้งค่าไฟล์ Manifest และจะรีเฟรชเป็นระยะ
 • ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ Manifest ของ APK ระบุขนาดหน้าจอขนาดใหญ่ รายการที่รองรับจะมีอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่ต้องการและเข้าถึงแอปของคุณใน Google Play ได้
 • รายชื่อประเทศในหน้าการกำหนดราคาและการจัดจำหน่ายของแอปไม่มีผลกับรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับของแอป

ดูรายละเอียดของอุปกรณ์

เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์ที่มีข้อมูลมากพอในหน้าแคตตาล็อกอุปกรณ์ คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้

 • จำนวนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่ใช้งาน (30 วันที่ผ่านมา)
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม
 • รายได้ (30 วันที่ผ่านมา)
 • แอตทริบิวต์ทางเทคนิค เช่น ขนาดหน้าจอ, รูปแบบของอุปกรณ์, ระบบวงจรรวมบนชิป, RAM, CPU, ABI, GPU และ SDK

หมายเหตุ

 • ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เป็นข้อมูลจากผู้ผลิตและยังไม่ได้รับการยืนยัน
 • Google มีข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ์บางรายการซึ่งยังไม่ผ่านขั้นตอนการรับรองของ Google โดยอุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนจะไม่แสดงอยู่ในแคตตาล็อก แต่คุณอาจยังเห็นผู้ใช้ในอุปกรณ์เหล่านี้

ยกเว้นแอปจากอุปกรณ์บางประเภท

รายการอุปกรณ์ที่ยกเว้นจะอิงจาก APK ที่อัปโหลดล่าสุด หากคุณอัปโหลด APK ใหม่โดยใช้ไฟล์ Manifest อื่น รายการนี้จะเปลี่ยนแปลงไป

หมายเหตุ: กฎการยกเว้นอุปกรณ์จะไม่นำไปใช้กับผู้ทดสอบภายใน 

จัดการอุปกรณ์ที่ยกเว้นตามแอป

คุณยกเว้นแอปไม่ให้ใช้งานในอุปกรณ์บางประเภทใน Google Play ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้แอปขัดข้อง การยกเว้นแอปด้วยตนเองจะเป็นการยกเว้นแอปทั้งแอป โดยไม่สามารถยกเว้น APK แต่ละรายการได้

การยกเว้นอุปกรณ์ที่ทราบว่ามีปัญหาความเข้ากันได้ด้วยตัวคุณเองช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นได้

วิธียกเว้นอุปกรณ์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการรุ่น > แคตตาล็อกอุปกรณ์
 4. เลือกอุปกรณ์
 5. ที่ด้านล่างของหน้า เลือกยกเว้น

วิธีใช้รายการอุปกรณ์ที่ยกเว้นเดิมกับแอปอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการรุ่น > แคตตาล็อกอุปกรณ์
 4. เลือกแท็บอุปกรณ์ที่ยกเว้น
 5. เลือกแอปที่อยู่ถัดจาก "นำเข้าอุปกรณ์ที่ยกเว้นด้วยตนเอง"
 6. เลือกนำเข้า

วิธีกำหนดการยกเว้นสำหรับอุปกรณ์ที่มีหลายรุ่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการรุ่น > แคตตาล็อกอุปกรณ์
  • ​​หากแอปของคุณยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้เลือกแคตตาล็อกอุปกรณ์
 4. เลือกอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่มีหลายรุ่นจะมีการติดป้ายกำกับ
 5. หากต้องการยกเว้นอุปกรณ์ทุกรุ่น ให้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอแล้วเลือกยกเว้นทุกรุ่น
  • รุ่นอื่นๆ จะแสดงอยู่ใต้รายละเอียดของรุ่นแรก หากต้องการดูรายละเอียดของรุ่นอื่นๆ ให้ไปที่ด้านขวาของหน้าจอแล้วเลือกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง
  • หากต้องการยกเว้นเพียงรุ่นเดียว ให้ไปที่มุมขวาล่างของรายละเอียดของรุ่นแล้วเลือกยกเว้น

หมายเหตุ: หากต้องการยกเว้นแอปของคุณจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียว คุณจะต้องยกเว้นอุปกรณ์ทีละเครื่อง

จัดการอุปกรณ์ที่ยกเว้นตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ

หากต้องการยกเว้นอุปกรณ์ตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างกฎการกำหนดเป้าหมายโดยอิงจากขนาด RAM หรือระบบวงจรรวมบนชิป (SoC) 

กฎการกำหนดเป้าหมายจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์เครื่องใหม่ที่เพิ่มลงในแคตตาล็อกซึ่งตรงตามเกณฑ์การยกเว้น เช่น หากแอปต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก คุณก็ตั้งกฎให้ยกเว้นอุปกรณ์ที่มี RAM ไม่ถึง 512 MB ได้

หมายเหตุ: กฎ RAM ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้ SDK เวอร์ชัน 16 ขึ้นไปเท่านั้นและจะใช้กับ APK ของ Wear OS ไม่ได้ กฎ RAM จะอิงตามหน่วยความจำที่ใช้ได้ในอุปกรณ์ (TotalMem) ไม่ใช่หน่วยความจำของแบรนด์

วิธีตั้งกฏ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย เลือกแคตตาล็อกอุปกรณ์
  • หากแอปได้รับการเผยแพร่ ให้เลือกการจัดการรุ่น > แคตตาล็อกอุปกรณ์
 4. เลือกแท็บ "อุปกรณ์ที่ยกเว้น"
 5. ข้าง "กฎการยกเว้น" ให้เลือกจัดการกฎการยกเว้น 

 6. ในส่วน "ยกเว้นอุปกรณ์ที่ตรงตามเกณฑ์ใดๆ ต่อไปนี้" ให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลง
 7. เลือก RAM หรือ System on Chip
  • หากต้องการเพิ่มกฎหลายข้อ ให้เลือกปุ่มหรือ ตัวเลือกอีกรายการจะปรากฏขึ้น
  • หากต้องการนำกฎออก ให้เลือกไอคอนยกเลิก
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นของ SafetyNet ได้ที่เว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android
 8. ตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
 9. เมื่อกฎสร้างรายการอุปกรณ์ที่ยกเว้นได้ถูกต้องแล้ว ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง
จัดการอุปกรณ์ที่ยกเว้นโดยอิงจากความเข้ากันได้กับ Android

คุณยกเว้นไม่ให้แอปใช้งานกับอุปกรณ์บางเครื่องได้ตามบริการ SafetyNet และความเข้ากันได้กับ Android Oreo (รุ่น Go)

รายละเอียดของ SafetyNet

SafetyNet ช่วยให้คุณประเมินความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ Android ที่เรียกใช้แอปของคุณ โดย SafetyNet จะตรวจสอบข้อมูลซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างโปรไฟล์ของอุปกรณ์ดังกล่าว จากนั้นจะพยายามค้นหาโปรไฟล์เดียวกันนี้ในรายชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ของ Android

รายละเอียดของ Android Oreo (รุ่น Go)

Android Oreo (รุ่น Go) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การใช้งาน Android ในอุปกรณ์ระดับเริ่มต้นที่ใช้งาน Android 8.1 (API ระดับ 27) ขึ้นไปและมี RAM ไม่เกิน 1 GB ดูวิธีเพิ่มประสิทธิภาพแอปสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Android (รุ่น Go)

ตั้งค่ากฎการยกเว้นอุปกรณ์สำหรับ SafetyNet หรือ Android (รุ่น Go)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. จากเมนูทางซ้าย เลือกแคตตาล็อกอุปกรณ์
 4. เลือกแท็บ "อุปกรณ์ที่ยกเว้น"
 5. ข้าง "กฎการยกเว้น" ให้เลือกจัดการกฎการยกเว้น 

 6. ข้าง "การยกเว้น SafetyNet" หรือ "การยกเว้น Android Go" ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ​​การยกเว้น SafetyNet
   • ไม่ต้องยกเว้นอุปกรณ์ตาม SafetyNet Attestation API: เลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น
   • ยกเว้นเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านความน่าเชื่อถือพื้นฐาน: ตัวเลือกนี้จะช่วยตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นถูกแทรกแซงหรือปรับแต่งมาหรือไม่
   • ยกเว้นอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านความน่าเชื่อถือพื้นฐาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองจาก Google: ตัวเลือกนี้ช่วยตรวจสอบว่าอุปกรณ์ถูกแทรกแซง ปรับแต่ง หรือยังไม่ผ่านการรับรองจาก Google หรือไม่
  • การยกเว้น Android Go
   • ไม่ต้องยกเว้นอุปกรณ์ Android Go: เลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น
   • ยกเว้นอุปกรณ์ Android Go: ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ใช้งาน Android Oreo (รุ่น Go) ติดตั้งแอปใน Google Play

หมายเหตุ

 • การยกเว้น SafetyNet และ Android Go จะจำกัดความพร้อมจำหน่ายของแอปใน Google Play เท่านั้น หากผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ APK ของแอป ผู้ใช้จะยังคงติดตั้งแอปได้โดยการติดตั้งแอปโดยตรง
 • หากต้องการใช้การป้องกันการละเมิดเพิ่มเติมจากการใช้บริการ SafetyNet ให้ลองพิจารณาการผสานรวม SafetyNet Attestation API เข้ากับแอป คุณอาจใช้การยกเว้น SafetyNet ด้านความน่าเชื่อถือพื้นฐานเพื่อยกเว้นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์จริงได้ (เช่น โปรแกรมจำลอง) รวมถึงอุปกรณ์ที่เรียกใช้ระบบที่ผ่านการรูท
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false