Visa och begränsa vilka enheter som är kompatibla med appen

När du har laddat upp minst en APK-fil till Play Console kan du ta fram förteckningen över tillgängliga enheter och se vilka enheter som är kompatibla med appen. Kontrollera att appen är tillgänglig för så många användare som möjligt genom att regelbundet granska listorna över uteslutna enheter och enheter som stöds.

Tänk på att enhetskatalogen inte gäller för snabbappar.

Se vilka enheter som är kompatibla med appen

Om du vill se vilka enheter som har stöd för appen och vilka de uteslutna enheterna är gör du så här:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Hantera lansering på menyn till vänster > Enhetskatalog.
 4. Välj flikarna Alla, Stöds, eller Uteslutna.
  • Om du vill ladda ned en lista över enheter som CSV-fil klickar du på Ladda ned enhetslista nere till höger på sidan.

Information om användarvillkor

Om du vill ha tillgång till enhetskataloger och dess funktioner måste du läsa och godkänna användarvillkoren. Du måste vara kontoägare eller användare med den globala behörigheten Hantera produktionsversioner för att godkänna villkoren. När du har godkänt villkoren för en app i kontot kan du fortsätta att använda enhetskatalogen för alla dina appar.

Om du inte godkänner användarvillkoren

 • får du inte åtkomst till enhetskatalogen
 • kan du inte utesluta enheter från distribution.

Enhetslistans format

Tänk på att en enhet kan finnas i flera modeller när du läser enhetslistan för appen. Modeller som hör ihop har samlats under enhetens namn. Du kan visa mer information om varje modell för sig.

Sortera eller filtrera listan utifrån tillverkare eller enhetsattribut

Listan över enheter sorteras efter tillverkare. Det finns också andra sätt att visa listan:

 • Visa alla kompatibla enheter från en tillverkare: Klicka på Visa fler enheter bredvid tillverkarens namn.
 • Söka efter enskilda enheter utifrån tillverkare, designnamn eller offentligt enhetsnamn (t.ex. Nexus 6): Använd sökfältet överst på skärmen.

Enhets- och modellstatus

Stödstatus

Stödstatusen för alla aktiva APK-filer som är kopplade till appen visas. 

Eftersom olika APK-filer kan ha släppts till olika kanaler (produktion, alfa, beta, internt test) ser du också statusen för varje kanal. Om till exempel betaversionen av appen använder fler funktioner än produktionsversionen kan du se att appen stöds i produktionsversionen men inte i beta. 

Stöds

Appen är kompatibel med enheten.

Stöds delvis

Om en enhet finns i olika modeller visas den här statusen när vissa av modellerna stöds enligt kriterierna i appens manifest. 

Stöds inte

Appen har en funktion eller egenskap som det saknas stöd för på enheten (till exempel en viss skärmstorlek, SDK-nivå eller dylikt). Till exempel finns det ingen kompassensor i vissa enheter. Om appens kärnfunktioner kräver en kompassensor är den inte kompatibel med de enheterna.

Den här statusen visas när alla modeller som en enhet finns i är inkompatibla. Om några av modellerna stöds visas statusen Stöds delvis.

Status för uteslutning

När du utesluter en enhetsmodell i katalogen visas statusen Utesluten för modellen. Enhetsuteslutning hanteras per app, inte per version eller kanal.

Utesluten

Enheter som finns i katalogen och som du har uteslutit med hjälp av regler eller manuellt.

Delvis utesluten

Om en enhet finns i flera modeller visas den här statusen när några av modellerna har uteslutits. 

Ocertifierade enheter

Om en enhet inte är certifierad betyder det att enheten inte har certifierats av Google och att Google saknar uppgift om Android-kompatibilitet utifrån kompatibilitetstestet.

Tänk på följande:

 • Ocertifierade enheter kanske inte är säkra.
 • Ocertifierade enheter kanske inte får Android-systemuppdateringar eller appuppdateringar.
 • Appar och funktioner på ocertifierade enheter kanske inte fungerar som de ska.
 • Data på ocertifierade enheter kanske inte säkerhetskopieras på ett säkert sätt.

Tips för appkompatibilitet

 • Listan över vilka enheter som är kompatibla med appen baseras på inställningarna i manifestfilen och uppdateras regelbundet.
 • Om det till exempel anges en stor skärmstorlek i APK-manifestfilen visas enheter med de aktuella skärmstorlekarna i listan över enheter som stöds. Dessa enheter har åtkomst till appen på Google Play.
 • Listan över enheter som har stöd för appen påverkas inte av vilka länder som angetts på sidan Priser och distribution för appen.

Visa enhetsinformation

När du väljer en enhet som det finns tillräckligt med data om på sidan Enhetskatalog visas följande information:

 • Installationer på aktiva enheter (senaste 30 dagarna)
 • Växande genomsnittliga betyg
 • Intäkter (senaste 30 dagarna)
 • Tekniska specifikationer som skärmstorlek, typ av produkt, systemchip, RAM-minne, CPU, ABI, grafikprocessor (GPU) och SDK.

Tänk på följande:

 • Enhetsspecifikationerna kommer från tillverkaren och har inte kontrollerats.
 • Google har begränsat med information om vissa enheter som inte har certifierats av Google. Några av de enheterna visas inte i katalogen, men du kan fortfarande se användare som har dem.

Utesluta appen från specifika enheter

Listan över uteslutna enheter baseras på den senast uppladdade APK-filen. Listan ändras om du laddar upp en ny APK-fil med en annan manifestfil.

Obs! Regler för enhetsuteslutning gäller inte för interna testare

Hantera uteslutna enheter per app

Du kan utesluta enheter där appen kan krascha och som den inte ska vara tillgänglig för på Googe Play. Om du ställer in detta manuellt utesluts hela appen – det går inte att utesluta enskilda APK-filer.

Genom att utesluta enheter med kända kompatibilitetsproblem manuellt ger du användarna en bättre upplevelse.

Utesluta en enhet

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Hantera lansering på menyn till vänster > Enhetskatalog.
 4. Välj en enhet.
 5. Välj Uteslut längst ned på skärmen.

Använda samma uteslutningslista som för en annan app

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Hantera lansering på menyn till vänster > Enhetskatalog.
 4. Välj fliken Uteslutna enheter.
 5. Markera en app bredvid Importera enheter som uteslutits manuellt.
 6. Välj Importera.

Ställa in uteslutningar för en enhet som det finns olika modeller av

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Hantera lansering på menyn till vänster > Enhetskatalog.
  • ​​Välj Enhetskatalog om appen inte har publicerats ännu.
 4. Välj en enhet. Enheter med flera modeller är märkta.
 5. Om du vill utesluta alla modeller väljer du Uteslut alla modeller uppe till höger på skärmen.
  • Andra modeller visas i informationen om den första modellen. Om du vill visa uppgifter om andra modeller väljer du nedåtpilen Rullgardinsmeny nere till höger på sidan.
  • Om du vill utesluta en enskild modell väljer du Uteslut nere till höger i uppgifterna om en modell.

Obs! Om du vill utesluta appen från alla enheter från samma tillverkare måste du utesluta en enhet i taget.

Hantera uteslutning av enheter beroende på prestanda

Om du vill utesluta enheter beroende på prestanda skapar du inriktningsregler för RAM-minne eller systemchip (SoC) på enheten. 

Inriktningsreglerna tillämpas automatiskt på nya enheter som läggs till i katalogen om de svarar mot uteslutningskriterierna. Om appen kräver mycket minne kan du till exempel konfigurera en regel som utesluter enheter med mindre än 512 MB RAM-minne.

Obs! Regler inriktade på RAM-minne fungerar bara för enheter med SDK 16 eller senare och gäller inte APK-filer för Wear OS by Google. Reglerna inriktade på RAM-minne utgår från det tillgängliga minnet på enheten (TotalMem) och inte från det minnesutrymme som enheten påstås ha.

Konfigurera en regel

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Enhetskatalog på menyn till vänster.
  • Om appen har publicerats väljer du Versionshantering > Enhetskatalog.
 4. Klicka på fliken Uteslutna enheter.
 5. Välj Hantera uteslutningsregler vid Uteslutningsregler. 

 6. Välj rullgardinsmenyn under Uteslut enheter som matchar något av följande.
 7. Välj RAM-minne eller Systemchip (SoC).
  • Om du vill lägga till flera regler väljer du ELLER. En till väljare visas.
  • Om du vill ta bort en regel väljer du Avbryt .
  • Besök webbplatsen för Android-utvecklare om du vill veta mer om SafetyNet-uteslutning.
 8. Granska enhetslistan längst ned på skärmen.
 9. När listan över enheter som regeln är inriktad på är rätt sparar du ändringarna.
Hantera uteslutning av enheter utifrån Android-kompatibilitet

Du kan utesluta appen från vissa enheter utifrån SafetyNet-tjänsterna och kompatibilitet med Android Oreo (Go-versionen).

Mer information om SafetyNet

SafetyNet hjälper dig att utvärdera hur säkra och kompatibla de Android-enheter som appen körs på är. Med SafetyNet skapas en profil för en enhet utifrån information om program- och maskinvara på den. Därefter försöker tjänsten hitta samma profil i en lista över enhetsmodeller som har godkänts i Android-kompatibilitetstestet.

Mer information om Android Oreo (Go-versionen)

Med Android Oreo (Go-versionen) optimeras Android-upplevelsen på enklare enheter som kör Android 8.1 (API-nivå 27) eller senare och har högst 1 GB RAM. Läs mer om hur du optimerar appar för enheter med Android (Go-versionen).

Konfigurera regler för enhetsuteslutning för SafetyNet eller Android (Go-versionen)

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Enhetskatalog på menyn till vänster.
 4. Klicka på fliken Uteslutna enheter.
 5. Välj Hantera uteslutningsregler vid Uteslutningsregler. 

 6. Välj ett alternativ bredvid SafetyNet-uteslutningar eller Android Go-uteslutningar:
  • SafetyNet-uteslutningar
   • Uteslut inte enheter utifrån SafetyNet Attestation API: Valt som standard.
   • Uteslut endast enheter som inte uppfyller grundläggande integritetskrav: Detta hjälper dig att avgöra om enheten har manipulerats eller ändrats på något annat sätt.
   • Uteslut enheter som inte uppfyller grundläggande integritetskrav eller inte har certifierats av Google: Detta hjälper dig att avgöra om enheten har manipulerats eller ändrats på något annat sätt eller om den inte har certifierats av Google.
  • Android Go-uteslutningar
   • Uteslut inte Android Go-enheter: Valt som standard.
   • Uteslut Android Go-enheter: Förhindra att appen installeras på enheter med Android Oreo (Go-versionen) på Google Play.

Obs!

 • Med SafetyNet-uteslutning och Android Go-uteslutning begränsas bara tillgängligheten till appen på Google Play. Användarna kan fortfarande installera appen direkt om de har tillgång till appens APK-fil.
 • Med SafetyNet-tjänsterna kan du integrera SafetyNet Attestation API med appen som ett ytterligare skydd mot otillåten användning. Med SafetyNet-uteslutning utifrån grundläggande integritetskrav kan du utesluta virtuella enheter (till exempel emulatorer) och enheter där användaren har skaffat administrativ behörighet genom s.k. rootning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt