Visa och begränsa vilka enheter som är kompatibla med appen

När du har laddat upp minst ett AAB-arkiv till Play Console kan du ta fram förteckningen över tillgängliga enheter och se vilka enheter som är kompatibla med appen. Kontrollera att appen är tillgänglig för så många användare som möjligt genom att regelbundet granska listorna över uteslutna enheter och enheter som stöds.

Öppna sidan Enhetskatalog (Version > Räckvidd och enheter > Enhetskatalog ).

Tänk på att enhetskatalogen inte gäller för snabbappar.

Komma igång med enhetskatalogen

I det här avsnittet finns all information du behöver för att börja använda enhetskatalogen.

Godkänn användarvillkoren för enhetskatalogen

Första gången du öppnar enhetskatalogen måste du läsa och godkänna användarvillkoren. Du måste vara kontoägare eller användare med den globala behörigheten Hantera produktionsversioner för att godkänna villkoren. När du har godkänt villkoren för en app i kontot kan du fortsätta att använda enhetskatalogen för alla dina appar.

Om du inte godkänner användarvillkoren

 • får du inte åtkomst till enhetskatalogen
 • kan du inte utesluta enheter från distribution.

Grundläggande begrepp

Frågorna nedan täcker grundläggande begrepp kring enhetskataloger och enhetsbegränsningar. Klicka på en fråga för att utöka den och se svaret eller komprimera den.

Vad är en enhetsmodell? Vad är en enhetsvariant?

En enhetsmodell är ett begrepp som definieras av en originaltillverkare (OEM). Med hjälp av enhetsmodellen beskriver Play Console en enhet i syfte att ringa in dess egenskaper och gruppera de enhetsmodeller som liknar varandra bland de aktiva Android-enheter som finns i dag.

En enhetsmodell består av två attribut: enhet och varumärke för försäljning. Båda dessa anges av originaltillverkaren.

 • Varumärke för försäljning: android.os.Build.Brand. (Observera att varumärket används för marknadsföring och kanske inte är samma som tillverkaren.) Läs mer
 • Enhet: android.os.Build.Device. Läs mer

Till exempel är google oriole en enhetsmodell.

Varje enhetsmodell har även ett synligt namn som kallas marknadsnamnet. Till exempel är Pixel 6 marknadsnamnet för google oriole.

En enhetsmodell har en rad olika maskinvaru- och programvaruattribut. Ibland kanske det inte räcker att enbart använda enhetsmodellen för att ange dessa attribut. Enhetsmodeller finns till exempel ofta i flera varianter med olika Android-versioner, RAM-minnen och lagringsutrymmen.

I sammanfattning detta de viktigaste att tänka på när det gäller enhetsmodeller:

 • Själva enheten är inte unik och kan användas av flera tillverkare. Därför bör den inte användas utan varumärket.
 • Enhetsmodellen är inte alltid tillräckligt för att fastställa enhetsspecifikationerna eftersom det kan finnas varianter.
 • Marknadsnamnet är inte tillräckligt för att fastställa enhetsmodellen eftersom tillverkaren kan använda samma marknadsnamn för många olika kombinationer av {brand device}.

I Play Console visas enheter i formatet {brand device} (marknadsnamn), till exempel google oriole (Pixel 6). Det gör det enklare att koppla namnet som visas för användare till specifika underliggande enhetsspecifikationerna.

Vilka enheter visas i katalogen? När dyker nya enheter upp?

Enheterna visas i katalogen när de används av ett stort antal användare.

I katalogen visas både certifierade och ocertifierade enheter. Du kan läsa mer om enhetscertifiering nedan.

Blir min app eller mitt spel tillgängligt på en ny enhet?

De kan visas på alla nya enheter även innan de blir synliga i katalogen, förutsatt att

 • de omfattas av enhetsdeklarationerna i appmanifestet och
 • inte har uteslutits på Play Console.

Det innebär att användarna kan installera din app på enhetsmodeller som inte har certifierats om du inte vidtar åtgärder för att begränsa detta. Du kan läsa mer om enhetscertifiering nedan.

Vad är enhetscertifiering? Hur behandlas ocertifierade enheter på Google Play?

En certifierad enhetsmodell är en enhetsmodell som originaltillverkaren har certifierat som Android-kompatibel genom att ladda upp en kopia av resultatet av kompatibilitetstestet för Android till Google. En ocertifierad enhetsmodell är en enhetsmodell som originaltillverkaren inte har certifierat som Android-kompatibel genom att ladda upp resultat från kompatibilitetstestet för Android till Google. Därför

 • är ocertifierade enheter kanske inte säkra
 • får kanske inte ocertifierade enheter Android-systemuppdateringar eller appuppdateringar
 • fungerar kanske inte appar och funktioner på ocertifierade enheter som de ska
 • säkerhetskopieras kanske inte data på ocertifierade enheter på ett säkert sätt.

Här är några viktiga saker att tänka på när det gäller behandlingen av och beteenden för certifierade och ocertifierade enheter:

 • Synlighet i katalogen: Ocertifierade enhetsmodeller visas i enhetskatalogen när de används av ett stort antal användare. Du kan filtrera fram dem efter status för enhetscertifiering i enhetslistan. Certifierade enhetsmodeller kan ha ocertifierade varianter. Detta händer om enheter rapporteras som certifierade enhetsmodeller men inte klarar Google Plays integritetskontroller. Dessa enheter visas inte i enhetskatalogen.
 • Distribution: Appen kan vara tillgänglig att installera från Google Play på ocertifierade enhetsmodeller om du inte vidtar åtgärder för att begränsa detta. Mer information finns i avsnittet Hantera appdistribution på enheter som inte uppfyller kraven på enhetsintegritet.
 • Mätvärden för Android-diagnos: Endast certifierade enheter som klarat alla integritetskontroller räknas i de tekniska kvalitetsmätvärdena i Android-diagnos. Dessa påverkar appens synlighet och marknadsföring på Google Play.

Förstå enhetsinriktningen för din app

Uppsättningen enhetsmodeller där användarna kan hitta och installera appen på Google Play kallas målenheter. Vilka som är dina inriktade enheter avgörs av två saker: dina manifestdeklarationer och uteslutningsreglerna i konsolen. Deklarationer och regler fungerar på enheter och i appar på olika detaljnivåer.

Manifestdeklarationer definierar vilka enheter som appen har stöd för. De tillämpas för varje enskild enhet. Om du till exempel ställer in minSdk på Android 9 går det bara att köra appen på enheter med Android 9 eller senare. Om enhetsmodellen har några varianter som kör Android 9 och andra som använder lägre Android-versioner kan appen användas på varianterna med Android 9, men inte på de andra.

Du kan tillämpa uteslutningar i konsolen på två nivåer:

 1. På enhetsmodellnivå: Då utesluts alla enheter med den här modellen.
 2. På regelnivå: Regelbaserade uteslutningar gäller för varje enskild enhet, precis som manifestdeklarationer. Det innebär att vissa enhetsmodeller kan visas som delvis uteslutna i katalogen.

Obs! Uteslutningar åsidosätter enheter som deklareras har stöd i appens manifest.

Gör så här om du vill se alla tillgängliga enheter och förstå var appen kan distribueras på Google Play:

 1. Öppna Play Console och sidan Enhetskatalog (Version > Räckvidd och enheter > Enhetskatalog.).
 2. Välj någon av flikarna Alla ,Stöds ,Uteslutna ellerInriktade.
 3. Om du vill ladda ned en lista över enheter som CSV-fil klickar du på Exportera enhetslista till höger på sidan.

Du kan ta reda på inriktningsstatusen för en enskild enhetsmodell i kolumnen Status på sidorna Enhetslista eller Enhetsinformation. Här visas statusen för enhetsinriktning för alla aktiva AAB-arkiv eller APK-filer som är kopplade till appen. Du kan utöka avsnittet nedan om du vill se möjliga statusar för enhetsmodellinriktning.

Status för enhetsmodellinriktning
 • Stöds: Appen är tillgänglig för användare med den här enheten på Google Play.
 • Stöds delvis: Appen är tillgänglig för vissa varianter av enhetsmodellen, men inte alla.
 • Utesluten enligt regel: Appen är inte tillgänglig för den här enhetsmodellen. Du ser denna status om du har en uteslutningsregel som omfattar enhetsmodellen.
 • Har delvis uteslutits av regeln: Appen är tillgänglig för vissa varianter av enhetsmodellen, men inte alla. Du kan se denna status om du har en uteslutningsregel för RAM-minne, vilken kan variera mellan olika varianter av enhetsmodellen.
 • Uteslutits manuellt: Appen är inte tillgänglig för den här enhetsmodellen. Den här statusen visas bara om du har uteslutit enhetsmodellen manuellt.
 • Stöds inte: Appen är inte tillgänglig för någon enhet med den här enhetsmodellen. Du ser denna status om en funktion eller egenskap som enheten inte har krävs via manifestet (till exempel skärmstorlek eller SDK-nivå). Till exempel finns det ingen kompassensor i vissa enheter. Om appens huvudfunktioner kräver en kompassensor är den inte kompatibel med de enheterna.
  • Obs! Den här statusen visas när ingen variant som är kopplad till enhetsmodellen är kompatibel. Om några av varianterna stöds visas statusen Stöds delvis.

Här är några saker att tänka på när det gäller enhetsinriktning:

 • Enhetsuteslutning hanteras per app.
 • Enhetens status för stöd visas på kanalnivå eftersom den deklareras i manifestet. Eftersom olika paket kan ha släppts till olika kanaler (produktion, öppet och slutet test, internt test) ser du också statusen för varje kanal i enhetsinformationen. Om till exempel betaversionen av appen använder fler funktioner än produktionsversionen kan du se att appen stöds i produktionsversionen men inte i beta.

Sök i och filtrera enhetslistan

I enhetslistan visas alla enhetsmodeller för den aktuella fliken (alla enheter, enheter som stöds osv.) sorterade efter enhetsmodell.

Du kan begränsa enhetslistan på två sätt:

 1. Med hjälp av sökfältet högst upp på sidan kan du filtrera listan över modeller eller söka efter enskilda enhetsmodeller.
 2. Filtrera listan över enhetsmodeller efter tillverkare, enhet eller andra attribut.

Visa enhetsinformation

Klicka på informationssidan om du vill veta mer om en enhetsmodell, inklusive eventuella varianter.

På informationssidan hittar du mer information om enhetsspecifikationer och vilka varianter som finns för den valda enhetsmodellen. Om du utökar avsnittet nedan kan du se möjlig enhetsinformation.

Enhetsinformation
 • Översikt: Viktiga mätvärden för enhetsmodellen i appen och distributionen av enhetsmodellen efter RAM-minne och Android-version för appen. Med hjälp av informationen kan du ta fram rätt inriktningsstrategi för enheten och felsöka problem med enhetsmodellen.

  Egenskaper som inte skiljer: Attribut som är desamma för alla varianter av enhetsmodellen.

  Varierande attribut: Attribut som kan variera för olika versioner eller varianter av enhetsmodellen. Du kan begränsa listan till bara de varianter som är intressanta genom att välja de attribut som är viktiga för dig.

  Variantlista: En lista över alla kända varianter av den här enhetsmodellen, begränsad efter eventuella filter för variantattribut som du tillämpat. I variantlistan visas endast certifierade varianter.

  Populäraste varianten: Varianten av den här enhetsmodellen som har flest installationer från Google Play. Detta omfattar alla appar på Google Play och är inte specifikt för appen. Om det finns många varianter av en enhetsmodell kan det vara bra att veta vilken den mest populära varianten är när du beslutar vilken enhetsmodell du ska skaffa eller köra test på.

Utesluta appen från distribution till vissa enheter

Du kan konfigurera regler för att utesluta enheter från appens distribution på Google Play. Uteslutna enheter kan varken se eller installera appen på Google Play.

Tänk på följande innan du skapar uteslutningssregler:

 • Reglerna för enhetsuteslutning gäller inte för interna testare
 • Enhetsuteslutning förhindrar inte att användarna får tag på appen på andra sätt, t.ex. via en annan distributionskanal eller sidladdning. Om du vill skydda appen under körning kan du integrera Play Integrity API.

Du kan utöka och komprimera avsnitten nedan för att förstå olika alternativ för appdistributionshantering.

Hantera appdistribution på specifika enhetsmodeller

Genom att utesluta enheter med kända kompatibilitetsproblem manuellt ger du användarna en bättre upplevelse. Detta kallas manuell uteslutning.

Tänk på följande innan du utesluter enheter:

 • Om du ändrar detta utesluts de valda enhetsmodellerna från hela appen. Det går inte att utesluta enskilda AAB-arkiv eller APK-filer.
 • När du utesluter enhetsmodeller omfattas alla enhetsvarianter, inklusive framtida varianter. Om du vill utesluta enhetsmodeller för att säkerställa att appen inte blir tillgänglig på enhetsmodeller med låg prestanda kan du använda regelbaserade uteslutningar i stället.

Utesluta en enhet

 1. Öppna Play Console och sidan Enhetskatalog (Version > Räckvidd och enheter > Enhetskatalog.).
 2. Välj enhetsmodellen som du vill utesluta och öppna informationssidan.
 3. Välj Uteslut enhet uppe till höger på skärmen. Enhetsmodellen du valde i steg 2 utesluts, inklusive alla dess varianter.
Hantera appdistributionen med hjälp av regler som är inriktade på enhetsspecifikationer

Om du vill utesluta enheter beroende på prestanda skapar du inriktningsregler för RAM-minne eller systemkrets (SoC) på enheten.

Om appen kräver mycket minne kan du till exempel konfigurera en regel som utesluter enheter med mindre än 512 MB RAM-minne.

Tänk på följande innan du skapar regelbaserade uteslutningar:

 • Regelbaserade uteslutningar tillämpas automatiskt på nya enheter som läggs till i katalogen om de svarar mot uteslutningskriterierna.
 • Regler inriktade på RAM-minne fungerar bara för enheter med Android 4.1 eller senare (SDK 16) och gäller inte APK-filer för Wear OS. Reglerna inriktade på RAM-minne utgår från det totala minnet på enheten (TotalMem) och inte från det minnesutrymme som enheten påstås ha.

Konfigurera en regel

 1. Öppna Play Console och sidan Enhetskatalog (Version > Räckvidd och enheter > Enhetskatalog.).
 2. Välj Hantera uteslutningsregler uppe till höger på sidan. 
 3. Välj RAM-minne eller Systemkrets (SoC).
  • Om du vill lägga till flera regler väljer du ELLER. En till väljare visas.
  • Om du vill ta bort en regel väljer du Avbryt .
 4. Granska enhetslistan längst ned på skärmen.
 5. När listan över enheter som regeln är inriktad på är rätt sparar du ändringarna.
Hantera appdistribution på enheter som inte uppfyller kraven på enhetsintegritet

Du kan utesluta appen från vissa enheter baserat på svaret från Play Integrity API till Google Play. Genom att utesluta enheter som inte uppfyller integritetskrav för enheter kan du minska distributionen av appen till riskfyllda enheter som exempelvis enheter med särskilda användarrättigheter, enheter som utsatts för obehörig åtkomst, emulatorer och okända miljöer.

Viktigt! Uteslutning av enheter kräver inte att Play Integrity API integreras i appen. Den bygger på det senaste integritetsutlåtande om enheter som Play Butik-appen tar emot genom att anropa Play Integrity API:et direkt.

Det finns tre alternativ för enhetsuteslutning med Integrity API:

 • Uteslut inte: Utesluter inga enheter p.g.a. Integrity API.
 • Uteslut endast grundläggande fel: Utesluter enheter som inte uppfyller grundläggande integritetskrav.
 • Uteslut alla enhetsfel: Utesluter otillförlitliga enheter som inte uppfyller kraven för enhetsintegritet.
 

Tips! Du hittar definitioner av grundläggande integritetskrav och kraven för enhetsintegritet i dokumentationen för Play Integrity API:et på webbplatsen för Android-utvecklare.

Konfigurera regler för enhetsuteslutning i enhetskatalogen baserat på Play Integrity API:

 1. Öppna Play Console och sidan Enhetskatalog (Version > Räckvidd och enheter > Enhetskatalog.).
 2. Välj fliken Uteslutna enheter.
 3. Välj Hantera uteslutningsregler vid Uteslutningsregler.
 4. Bredvid Play Integrity API väljer du om du vill utesluta enheter från appdistributionen baserat på svaret från Integrity API. Uteslutna enheter kan varken se eller installera appen på Google Play.
 5. Spara ändringarna.

Tips! Enhetsuteslutning förhindrar inte att användarna får appen via andra vägar, t.ex. genom en annan distributionskanal eller via sidladdning. Överväg att integrera Play Integrity API med appen för att skydda appen under körning.

Om du använder Play Integrity API i appen för att skydda den under körning kan du även uppdatera uteslutningsregeln direkt från fliken Integrity API:

 1. Öppna Play Console och sidan Appintegritet (Version > Konfiguration > Appintegritet).
 2. Välj fliken Integrity API.
 3. Vid Enhetsuteslutning väljer du om du vill utesluta enheter från appdistributionen baserat på svaret från Integrity API. Uteslutna enheter kan varken se eller installera appen på Google Play.
 4. Spara ändringarna.
Hantera appdistribution på enheter som är kompatibla med Android Go

Du kan utesluta appen från vissa enheter utifrån kompatibilitet med Android (Go-versionen).

Mer information om Android (Go-versionen)

Med Android (Go-versionen) optimeras Android-upplevelsen på enklare enheter som kör Android 8.1 (API-nivå 27) eller senare och har högst 1 GB RAM. Läs mer om hur du optimerar appar för enheter med Android (Go-versionen).

Konfigurera regler för enhetsuteslutning för Android (Go-versionen)

 1. Öppna Play Console och sidan Enhetskatalog (Version > Räckvidd och enheter > Enhetskatalog.).
 2. Välj fliken Uteslutna enheter.
 3. Välj Hantera uteslutningsregler vid Uteslutningsregler.

 4. Välj ett alternativ bredvidAndroid Go-uteslutningar:
  • Android Go-uteslutningar
   • Uteslut inte Android Go-enheter: Valt som standard.
   • Uteslut Android Go-enheter: Förhindra att appen installeras på enheter med Android Oreo (Go-versionen) på Google Play.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
92637
false
false