Zobrazenie a obmedzenie zariadení kompatibilných s vašou aplikáciou

Po nahratí aspoň jedného súboru APK do konzoly Play Console si môžete zobraziť katalóg dostupných zariadení a zistiť, ktoré zariadenia sú kompatibilné s vašou aplikáciou. Zoznam podporovaných a vylúčených zariadení pravidelne kontrolujte, aby bola zaistená čo najširšia dostupnosť aplikácie.

Nezabudnite, že katalóg zariadení sa nevzťahuje na okamžité aplikácie

Ako zistiť kompatibilitu aplikácie so zariadeniami

Ak chcete zistiť podporované a vylúčené zariadenia pre vašu aplikáciu, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položky Správa vydaní > Katalóg zariadení.
  • Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas (ak ste to ešte neurobili).
 4. Vyberte kartu Všetky, Podporované alebo Vylúčené.
  • Ak chcete stiahnuť súbor zariadení ako súbor CSV, kliknite v pravej časti stránky na položku Stiahnuť zoznam zariadení.

Informácie týkajúce sa zmluvných podmienok

Ak chcete získať prístup ku katalógu zariadení a jeho funkciám, prečítajte si zmluvné podmienky a prijmite ich. Nové podmienky môže prijať iba vlastník účtu alebo používateľ s globálnym povolením Správa produkčných vydaní. Keď ich v účte prijmete pre jednu aplikáciu, budete môcť katalóg zariadení naďalej používať v prípade všetkých aplikácií.

Ak zmluvné podmienky neprijmete:

 • Nebudete mať prístup ku katalógu zariadení.
 • Nebudete môcť vylúčiť zariadenia z distribúcie.

Formát zoznamu zariadení

Pri prezeraní zoznamu zariadení pre aplikáciu pamätajte, že pod určitým zariadením môže byť združených niekoľko modelov. Súvisiace modely budú zoskupené pod rovnakým názvom zariadenia, môžete však rozbaliť podrobné informácie pre jednotlivé modely.

Usporiadanie alebo filtrovanie zoznamu podľa výrobcu alebo atribútov zariadenia

Zoznam zariadení je predvolene usporiadaný podľa výrobcu. Zoznam je však možné zoradiť aj nasledujúcimi spôsobmi:

 • Ak chcete zobraziť všetky kompatibilné zariadenia od výrobcu: Kliknite vedľa názvu výrobcu na možnosť Zobraziť ďalšie zariadenia.
 • Ak chcete vyhľadať jednotlivé zariadenia podľa výrobcu, názvu modelu alebo všeobecného používaného názvu zariadenia (napríklad: Nexus 6): Použite vyhľadávací panel v hornej časti stránky.

Stav zariadenia a modelu

Stav podpory

Uvidíte stav podpory pre všetky aktívne súbory APK priradené k vašej aplikácii. 

Keďže môžete vydávať rôzne súbory APK do odlišných verzií (produkčnej, alfa, beta a pre interné testovanie), zobrazí sa tiež stav v prípade jednotlivých kanálov. Ak napríklad beta verzia aplikácie vyžaduje viac funkcií ako produkčná verzia, môžete si všimnúť, že zariadenie je podporované v produkcii, ale nie v beta verzii. 

Podporované

Aplikácia je kompatibilná s daným zariadením.

Čiastočne podporované

Ak sa zariadenie vyrába vo viacerých modeloch, tento stav sa zobrazí iba vtedy, keď kritériá manifestu aplikácie podporujú niektoré z týchto modelov. 

Nepodporované

Aplikácia obsahuje funkciu alebo vlastnosť (napr. veľkosť obrazovky, úroveň súpravy SDK atď.), ktorá nie je k dispozícii v danom zariadení. Niektoré zariadenia napríklad nemajú kompasový senzor. Ak základné funkcie vašej aplikácie vyžadujú kompasový senzor, potom nie je kompatibilná s danými zariadeniami.

Tento stav sa zobrazí, keď sú všetky modely združené s určitým zariadením nekompatibilné. Ak sú niektoré modely podporované, zobrazí sa stav „Čiastočne podporované“.

Stav vylúčenia

Keď v katalógu vylúčite modely zariadení, zobrazí sa stav vylúčenia príslušných modelov. Vylúčenie zariadenia sa spravuje pre jednotlivé aplikácie, a nie pre vydania či kanály.

Vylúčené

Zariadenia v tomto katalógu ste vylúčili na základe pravidla alebo ručne.

Čiastočne vylúčené

Ak sa zariadenie vyrába vo viacerých modeloch, tento stav sa zobrazí, keď niektoré modely vylúčite z aplikácie. 

Necertifikované zariadenia

Necertifikované zariadenie je také, ktoré nemá certifikát od Googlu a Google nemá záznam výsledkov testu kompatibility s Androidom.

Pamätajte, že:

 • necertifikované zariadenia nemusia byť bezpečné,
 • necertifikované zariadenia nemusia získavať aktualizácie pre Android alebo aplikácie,
 • aplikácie a funkcie v necertifikovaných zariadeniach nemusia fungovať správne,
 • dáta v necertifikovaných zariadeniach nemusia byť bezpečne zálohované.

Tipy týkajúce sa kompatibility aplikácií

 • Zoznam kompatibility so zariadeniami pre vašu aplikáciu vychádza z nastavení súboru manifestu a pravidelne sa obnovuje.
 • Ak napríklad súbor manifestu vášho balíka APK stanovuje veľkú obrazovku, v zozname podporovaných zariadení budú uvedené zariadenia s požadovanou veľkosťou obrazovky, v ktorých je možné aplikáciu stiahnuť zo služby Google Play.
 • Zoznam zariadení podporovaných príslušnou aplikáciou nie je ovplyvnený krajinami uvedenými na stránke Cena a distribúcia.

Zobrazenie podrobností o zariadeniach

Keď na stránke Katalóg zariadení vyberiete zariadenia s dostatkom údajov, zobrazia sa nasledujúce informácie:

 • Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach (posledných 30 dní)
 • Celkové priemerné hodnotenie
 • Výnosy (posledných 30 dní)
 • Technické atribúty, ako napríklad veľkosť obrazovky, faktor tvaru komponentov, systém na čipe, RAM, procesor, rozhranie ABI, grafický procesor a súprava SDK

Poznámky:

 • Špecifikácie zariadení poskytuje výrobca a ich pravdivosť nie je overená.
 • Google má obmedzené údaje o niektorých zariadeniach, ktoré neprešli certifikačným procesom Google. Niektoré z týchto zariadení nebudú uvedené v katalógu, ale môžu sa vám zobrazovať ich používatelia.

Vylúčenie aplikácie z určitých zariadení

Zoznam vylúčených zariadení vychádza z naposledy nahraného súboru APK. Ak nahráte nový s odlišným súborom manifestu, zoznam sa zmení.

Poznámka: Pravidlá vylúčenia zariadení sa netýkajú interných testerov

Správa vylúčených zariadení podľa aplikácie

Môžete predísť zlyhaniam aplikácie tým, že ju vylúčite tak, aby nebola k dispozícii pre individuálne zariadenia v službe Google Play. Touto ručnou akciou vylúčite celú aplikáciu – nemôžete vylúčiť jednotlivé súbory APK.

Ručným vylúčením zariadení so známymi problémami s kompatibilitou môžete zlepšiť používateľskú skúsenosť.

Vylúčenie zariadenia

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní Katalóg zariadení.
 4. Vyberte zariadenie.
 5. V dolnej časti obrazovky vyberte možnosť Vylúčiť.

Použitie rovnakých vylúčených zariadení ako pri inej aplikácii

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní Katalóg zariadení.
 4. Vyberte kartu Vylúčené zariadenia.
 5. Vyberte aplikáciu vedľa možnosť Importovať ručne vylúčené zariadenia.
 6. Vyberte možnosť Importovať.

Nastavenie vylúčení pre zariadenie s viacerými modelmi

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní Katalóg zariadení.
  • ​​Ak vaša aplikácia ešte nebola zverejnená, vyberte možnosť Katalóg zariadení.
 4. Vyberte zariadenie. Zariadenia s viacerými modelmi sú označené.
 5. Všetky modely vylúčite tak, že v pravom hornom rohu obrazovky vyberiete možnosť Vylúčiť všetky modely.
  • Ostatné modely sú uvedené pod podrobnosťami o prvom modeli. Ak si chcete zobraziť podrobnosti ďalších modelov, vyberte v pravej časti obrazovky šípku nadol Rozbaľovacia šípka.
  • Ak chcete vylúčiť jeden model zariadenia, vyberte v pravom dolnom rohu podrobností o modeli možnosť Vylúčiť.

Poznámka: Ak chcete vylúčiť svoju aplikáciu zo všetkých zariadení od jedného výrobcu, musíte zariadenia vylúčiť po jednom.

Správa vylúčených zariadení podľa ukazovateľov výkonnosti

Ak chcete vylúčiť zariadenia na základe ukazovateľov výkonnosti, môžete vytvoriť pravidlá zacielenia založené na veľkosti pamäte RAM alebo systéme na čipe. 

Pravidlá zacielenia sa automaticky uplatnia v prípade nových zariadení pridaných do katalógu, ktoré spĺňajú kritériá vylúčenia. Ak napríklad aplikácia vyžaduje väčšie úložisko dát, môžete nastaviť pravidlo vylúčenia zariadení s pamäťou RAM menšou ako 512 MB.

Poznámka: Pravidlá RAM platia iba pre zariadenia so súpravou SDK úrovne 16 a vyššej, ale nie pre súbory APK systému Wear OS by Google. Sú založené na dostupnej pamäti v zariadení (TotalMem), nie na propagovanej pamäti.

Nastavenie pravidla

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ľavej ponuke vyberte položku Katalóg zariadení.
  • Ak je aplikácia zverejnená, vyberte položky Správa vydania > Katalóg zariadení.
 4. Vyberte kartu Vylúčené zariadenia.
 5. Vedľa položky Pravidlá vylúčenia vyberte možnosť Spravovať pravidlá vylúčenia

 6. Pri možnosti „Vylúčiť zariadenia, ktoré zodpovedajú nasledujúcim kritériám“ vyberte rozbaľovaciu ponuku.
 7. Vyberte RAM alebo systém na čipe.
  • Viacero pravidiel môžete pridať pomocou tlačidla OR (ALEBO). Zobrazí sa ďalší výber.
  • Pravidlo odstránite vybratím ikony zrušenia .
  • Ďalšie informácie o vylúčeniach SafetyNet nájdete na webe Android Developers.
 8. Prezrite si zoznam zariadení v dolnej časti obrazovky.
 9. Keď je pravidlo zacielené na správny zoznam zariadení, uložte zmeny.
Správa vylúčených zariadení na základe kompatibility s Androidom

Aplikáciu môžete vylúčiť, aby nebola k dispozícii pre určité zariadenia, na základe služieb SafetyNet a kompatibility s Androidom Oreo (edícia Go).

Podrobnosti služby SafetyNet

Služba SafetyNet vám pomáha stanoviť zabezpečenie a kompatibilitu zariadení s Androidom, v ktorých je spustená vaša aplikácia. Služba SafetyNet preskúma softvérové a hardvérové informácie a vytvorí profil príslušného zariadenia. Potom sa pokúsi nájsť rovnaký profil v zozname modelov zariadenia, ktoré prešli testom kompatibility s Androidom.

Podrobnosti Androidu Oreo (edícia Go)

Android Oreo (edícia Go) optimalizuje prostredie Android v menej výkonných zariadeniach s Androidom 8.1 (API úrovne 27) alebo novších s pamäťou RAM s kapacitou 1 GB alebo menej). Ďalšie informácie o optimalizácii aplikácií pre zariadenia s Androidom (edícia Go)

Nastavenie pravidiel vylúčenia zariadení pre službu SafetyNet alebo Android (edícia Go)

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ľavej ponuke vyberte položku Katalóg zariadení.
 4. Vyberte kartu Vylúčené zariadenia.
 5. Vedľa položky Pravidlá vylúčenia vyberte možnosť Správa pravidiel vylúčenia

 6. Vedľa položky Vylúčenia SafetyNet alebo Vylúčenia Android Go vyberte určitú možnosť:
  • ​​Vylúčenia SafetyNet
   • Nevylučovať zariadenia na základe rozhrania SafetyNet Attestation API: Ide o predvolenú možnosť.
   • Vylúčiť zariadenia, ktoré nespĺňajú požiadavky na základnú integritu: Táto možnosť vám pomôže zistiť, či bolo konkrétne zariadenie neoficiálne prispôsobené alebo inak upravené.
   • Vylúčiť zariadenia, ktoré nespĺňajú požiadavky na základnú integritu, ako aj zariadenia, ktoré nie sú certifikované Googlom: Táto možnosť vám pomôže zistiť, či bolo konkrétne zariadenie neoficiálne prispôsobené alebo inak upravené.
  • Vylúčenia Android Go
   • Nevylučovať zariadenia Android Go: Ide o predvolenú možnosť.
   • Vylúčiť zariadenia Android Go: Táto možnosť zabráni inštalácii aplikácie zo služby Google Play v zariadeniach s Androidom Oreo (edícia Go).

Poznámky:

 • Vylúčenia SafetyNet a Android Go obmedzujú dostupnosť vašej aplikácie iba v službe Google Play. Používatelia, ktorí majú k dispozícii súbor APK, si môžu aplikáciu nainštalovať priamo.
 • Ak chcete zaistiť dodatočnú ochranu proti zneužitiu, zvážte integrovanie rozhrania SafetyNet Attestation API do aplikácie. Pomocou vylúčenia SafetyNet týkajúceho sa základnej integrity môžete vylúčiť zariadenia, ktoré nie sú fyzické (napríklad emulátory), a také, ktoré používajú rootované systémy.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?