Wyświetlanie zgodnych urządzeń i ograniczanie dostępności aplikacji

Po przesłaniu co najmniej 1 pakietu aplikacji w Konsoli Play możesz wyświetlić katalog dostępnych urządzeń i sprawdzić, które z nich są zgodne z Twoją aplikacją. Pamiętaj o regularnym aktualizowaniu list obsługiwanych i wykluczonych urządzeń, aby zapewnić jak największą dostępność aplikacji.

Otwórz stronę Katalog urządzeń (Wersja > Zasięg i urządzenia > Katalog urządzeń).

Pamiętaj, że katalog urządzeń nie obejmuje aplikacji błyskawicznych.

Pierwsze kroki z katalogiem urządzeń

Ta sekcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do korzystania z katalogu urządzeń.

Akceptowanie Warunków korzystania z katalogu urządzeń

Gdy pierwszy raz otworzysz katalog urządzeń, musisz przeczytać i zaakceptować Warunki korzystania z usługi. Nowe warunki może zaakceptować tylko właściciel konta lub użytkownik z uprawnieniami globalnymi „Zarządzanie wersjami produkcyjnymi”. Wystarczy zaakceptować warunki dla jednej aplikacji, by używać na koncie katalogu urządzeń dla wszystkich aplikacji.

Jeśli nie zaakceptujesz Warunków korzystania z usługi:

 • Stracisz dostęp do katalogu urządzeń.
 • Nie będzie można wykluczać urządzeń z dystrybucji.

Podstawowe zagadnienia

Pytania poniżej obejmują podstawowe kwestie dotyczące katalogu urządzeń i ograniczeń dotyczących urządzeń. Kliknij pytanie, aby rozwinąć lub zwinąć odpowiedź.

Co to jest model urządzenia? Co to jest wariant urządzenia?

Model urządzenia jest określany przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM). Konsola Play opisuje urządzenie w ten sposób, aby sprecyzować jego właściwości i grupować podobne modele w ramach puli obecnie aktywnych urządzeń z Androidem.

Model urządzenia składa się z dwóch atrybutów: marka handlowa i urządzenie. Oba te atrybuty określa producent OEM.

 • Marka handlowa: android.os.Build.Brand. Pamiętaj, że marka służy do promowania urządzenia i może różnić się od nazwy producenta. Więcej informacji
 • Urządzenie: android.os.Build.Device. Więcej informacji

Na przykład Google Oriole to model urządzenia.

Każdy model urządzenia ma też nazwę przeznaczoną dla użytkowników, nazywaną nazwą marketingową. Na przykład nazwa marketingowa Google Oriole to Pixel 6.

Model urządzenia ma różne atrybuty dotyczące sprzętu i oprogramowania, dlatego sam w sobie może nie być wystarczający, by określić unikalne atrybuty. Na przykład modele urządzeń często mają warianty, które różnią się wersją Androida, ilością pamięci RAM i miejscem na dane.

Oto najważniejsze informacje o modelach urządzeń:

 • Identyfikator urządzenia nie jest unikalny i może być wykorzystywany przez wielu producentów, więc nie należy go używać bez marki.
 • Model urządzenia nie zawsze pozwala dokładnie określić specyfikację urządzenia, bo mogą istnieć jego warianty.
 • Nazwa marketingowa nie wystarcza do określenia modelu urządzenia, ponieważ producent może używać tej samej nazwy marketingowej w wielu różnych kombinacjach wartości {marka urządzenie}.

W Konsoli Play urządzenia są wyświetlane w formacie „{marka urządzenie} (nazwa marketingowa)”, np. „Google Oriole (Pixel 6)”. Dzięki temu można łatwiej powiązać nazwę widoczną dla użytkownika z bardziej szczegółową specyfikacją urządzenia.

Które urządzenia są widoczne w katalogu? Kiedy pojawiają się nowe urządzenia?

Urządzenia są widoczne w katalogu, gdy są używane przez odpowiednio liczną grupę użytkowników.

Katalog zawiera zarówno urządzenia certyfikowane, jak i bez certyfikatu. Więcej informacji o certyfikacji urządzeń znajdziesz poniżej.

Czy moja aplikacja lub gra będzie dostępna na nowym urządzeniu?

Aplikację można udostępnić na dowolnym urządzeniu, nawet jeśli nie jest ono jeszcze widoczne w katalogu, o ile urządzenie:

 • jest objęte deklaracją dotyczącą urządzeń w manifeście aplikacji,
 • nie jest wykluczone w Konsoli Play.

Oznacza to, że użytkownicy mogą instalować Twoją aplikację na niecertyfikowanych modelach urządzeń, chyba że wprowadzisz odpowiednie ograniczenia. Więcej informacji o certyfikacji urządzeń znajdziesz poniżej.

Czym jest certyfikacja urządzenia? Jak urządzenia bez certyfikatu są traktowane w Google Play?

Certyfikowany model urządzenia to model, w przypadku którego producent OEM uzyskał certyfikat zgodności z Androidem, przesyłając do Google kopię wyników testu zgodności z Androidem. Niecertyfikowany model urządzenia to model, w przypadku którego producent OEM nie uzyskał certyfikatu zgodności Androidem w sposób opisany powyżej. Z tego powodu:

 • urządzenia niecertyfikowane mogą nie być bezpieczne,
 • urządzenia niecertyfikowane mogą nie pobierać aktualizacji systemu Android ani aktualizacji aplikacji,
 • aplikacje i funkcje na urządzeniach niecertyfikowanych mogą nie działać poprawnie,
 • urządzenia niecertyfikowane mogą nie tworzyć kopii zapasowych danych w bezpieczny sposób.

Oto ważne informacje na temat traktowania certyfikowanych i niecertyfikowanych urządzeń:

 • Widoczność w katalogu: niecertyfikowane modele urządzeń są wyświetlane w katalogu urządzeń, jeśli mają odpowiednio dużą liczbę użytkowników. Aby je zobaczyć, możesz przefiltrować listę urządzeń według stanu certyfikacji. Certyfikowane modele urządzeń mogą mieć niecertyfikowane warianty. Dzieje się tak, gdy urządzenia zgłaszają się jako certyfikowane modele, ale nie przeszły kontroli integralności w Google Play. Te urządzenia nie są widoczne w katalogu urządzeń.
 • Dystrybucja: aplikacja może być dostępna do zainstalowania z Google Play na niecertyfikowanych modelach urządzeń, chyba że wprowadzisz odpowiednie ograniczenia. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji dotyczącej zarządzania rozpowszechnianiem aplikacji na urządzeniach, które nie spełniają wymagań integralności.
 • Dane Android Vitals: tylko certyfikowane urządzenia o pełnej integralności są uwzględniane w danych związanych z jakością techniczną, które wpływają na wykrywalność i możliwość promowania aplikacji w Google Play.

Omówienie kierowania aplikacji na urządzenia

Zestaw modeli urządzeń, na których użytkownicy mogą znajdować Twoją aplikację w Google Play i ją instalować, jest nazywany urządzeniami docelowymi. Urządzenia docelowe są określane na podstawie 2 elementów: deklaracji w pliku manifestu i reguł wykluczania w konsoli. Te deklaracje i reguły działają na urządzeniach i w aplikacjach na różnych poziomach szczegółowości.

Deklaracje w pliku manifestu określają, jakie urządzenia obsługuje Twoja aplikacja. Działają one na poziomie poszczególnych urządzeń. Na przykład ustawienie wartości minSdk na Androida 9 daje pewność, że z aplikacji mogą korzystać tylko użytkownicy urządzeń z Androidem 9 lub nowszym. Jeśli model urządzenia ma kilka wariantów z Androidem 9 i inne warianty ze starszą wersją, warianty z Androidem 9 będą spełniać wymagania, ale pozostałe już nie.

Wykluczenia w konsoli możesz stosować na 2 poziomach:

 1. Na poziomie modelu urządzenia: w takiej sytuacji wykluczane są wszystkie urządzenia z danym modelem.
 2. Na poziomie reguły: wykluczenia na podstawie reguł obowiązują na poziomie poszczególnych urządzeń, podobnie jak deklaracje w pliku manifestu. Oznacza to, że niektóre modele urządzeń mogą być widoczne w katalogu jako częściowo wykluczone.

Uwaga: wykluczenia zastępują obsługiwane urządzenia zadeklarowane w manifeście aplikacji.

Aby wyświetlić wszystkie dostępne urządzenia i dowiedzieć się, na których z nich można rozpowszechniać aplikację w Google Play:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Katalog urządzeń (Wersja > Zasięg i urządzenia > Katalog urządzeń).
 2. Wybierz kartę Wszystkie, Obsługiwane, Wykluczone lub Docelowe.
 3. Aby pobrać listę urządzeń w pliku CSV, kliknij Eksportuj listę urządzeń w prawej części strony.

Stan kierowania aplikacji na konkretny model urządzenia możesz sprawdzić w kolumnie „Stan” na stronie Lista urządzeń lub Szczegóły urządzenia. Zobaczysz stan kierowania na urządzenia wszystkich aktywnych pakietów aplikacji lub plików APK powiązanych z aplikacją. Aby poznać możliwe stany kierowania na model urządzenia, rozwiń sekcję poniżej.

Stany kierowania na model urządzenia
 • Obsługiwane: aplikacja jest dostępna w Google Play dla użytkowników tego urządzenia.
 • Częściowo obsługiwane: aplikacja jest dostępna tylko w przypadku niektórych wariantów urządzenia.
 • Wykluczone przez regułę: aplikacja jest niedostępna w przypadku tego modelu urządzenia. Taki stan zobaczysz, jeśli masz dodaną regułę wykluczania obejmującą ten model urządzenia.
 • Częściowo wykluczone przez regułę: aplikacja jest dostępna tylko w przypadku niektórych wariantów tego modelu urządzenia. Ten stan może być widoczny, jeśli masz dodaną regułę wykluczania dotyczącą pamięci RAM, której ilość może się różnić w zależności od wariantu modelu urządzenia.
 • Wykluczone ręcznie: aplikacja jest niedostępna na tym modelu urządzenia. Ten stan jest widoczny tylko wtedy, gdy model urządzenia został ręcznie wykluczony.
 • Nieobsługiwane: aplikacja nie jest dostępna na żadnym urządzeniu z tym atrybutem modelu. Ten stan zobaczysz, jeśli Twój plik manifestu wymaga funkcji lub właściwości (np. rozmiaru ekranu lub poziomu pakietu SDK) niedostępnej na urządzeniu. Na przykład niektóre urządzenia nie mają czujnika kompasu. Jeśli jedna z kluczowych funkcji aplikacji wymaga jego użycia, wtedy aplikacja nie jest zgodna z takimi urządzeniami.
  • Uwaga: ten stan jest wyświetlany, gdy wszystkie warianty powiązane z modelem urządzenia są niezgodne. Jeśli aplikacja obsługuje niektóre warianty, wtedy będą one miały stan „Częściowo obsługiwane”.

Oto kilka ważnych kwestii związanych z kierowaniem na urządzenia:

 • Wykluczaniem urządzeń administrujesz na poziomie konkretnej aplikacji.
 • Wyświetlany stan obsługi urządzenia dotyczy ścieżki, ponieważ jest ona zadeklarowana w pliku manifestu. Ponieważ dla różnych ścieżek (produkcyjnej, testów otwartego i zamkniętego, testu wewnętrznego) mogą istnieć różne wersje pakietu, w szczegółach urządzenia zobaczysz stan dla każdej ścieżki z osobna. Jeśli na przykład wersja beta Twojej aplikacji wymaga większej liczby funkcji niż wersja produkcyjna, zauważysz, że określone urządzenie jest obsługiwane w wersji produkcyjnej, ale już nie w wersji beta.

Przeszukiwanie i filtrowanie listy urządzeń

Lista urządzeń zawiera wszystkie modele urządzeń na wybranej karcie (Wszystkie urządzenia, Obsługiwane urządzenia itd.) posortowane według modelu.

Listę urządzeń możesz zawęzić na 2 sposoby:

 1. Korzystając z paska wyszukiwania u góry strony, możesz filtrować listę modeli lub wyszukiwać poszczególne modele urządzeń.
 2. Listę modeli urządzeń możesz filtrować według producenta, urządzenia lub innych atrybutów.

Przeglądanie szczegółów urządzenia

Aby dowiedzieć się więcej o modelu urządzenia, w tym o jego wariantach, możesz przejść na stronę ze szczegółami.

Na stronie z informacjami znajdziesz więcej danych dotyczących specyfikacji urządzenia i wariantów jego modelu. Aby sprawdzić możliwe szczegóły dotyczące urządzenia, rozwiń sekcję poniżej.

Szczegóły urządzenia
 • Podsumowanie: ważne dane dotyczące dostępności aplikacji na tym modelu urządzenia i jej rozpowszechniania w zależności od pamięci RAM i wersji Androida. Te informacje mogą pomóc Ci w ustaleniu właściwej strategii kierowania dla danego urządzenia i rozwiązaniu problemów z modelem urządzenia.

  Wspólne atrybuty: atrybuty, które są takie same dla wszystkich wariantów danego modelu urządzenia.

  Niespójne atrybuty: atrybuty, które mogą się różnić w zależności od wariantu lub modelu urządzenia. Listę wariantów możesz zawęzić, wybierając ważne atrybuty.

  Lista wariantów: lista wszystkich znanych wariantów tego modelu urządzenia, z uwzględnieniem wszystkich filtrów zastosowanych do niespójnych atrybutów. Lista wariantów zawiera tylko wersje certyfikowane.

  Najpopularniejszy wariant: wariant modelu urządzenia, na którym najczęściej instalowano aplikacje z Google Play. Dotyczy to wszystkich aplikacji w Google Play, a nie konkretnie Twojej aplikacji. Jeśli model urządzenia ma dużo wariantów, najpopularniejszy z nich może być punktem odniesienia przy określaniu, który model urządzenia należy uzyskać lub wykorzystać do testów.

Wykluczanie możliwości rozpowszechniania aplikacji na wybranych urządzeniach

W Google Play możesz skonfigurować reguły wykluczania możliwości rozpowszechniania aplikacji na urządzeniach. Użytkownicy wykluczonych urządzeń nie będą mogli zobaczyć Twojej aplikacji w Google Play ani zainstalować jej z tej platformy.

Wskazówki: 

 • Reguły wykluczania urządzeń nie dotyczą testerów wewnętrznych.
 • Wykluczaniem urządzeń na podstawie testów integralności zarządza się na stronie Integralność aplikacji (Wersja > Integralność aplikacji). Odwiedź tę stronę w Centrum pomocy, aby dowiedzieć się, jak włączyć testy integralności dla strony aplikacji. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, czy dane urządzenie przechodzi testy integralności, zanim włączymy możliwość wyświetlenia strony aplikacji przez użytkowników.

Rozwiń lub zwiń poniższe sekcje, aby poznać różne opcje zarządzania rozpowszechnianiem aplikacji.

Zarządzanie rozpowszechnianiem aplikacji na określonych modelach urządzeń

Wykluczając ręcznie urządzenia, na których występują znane problemy ze zgodnością, możesz zapewnić użytkownikom większy komfort. Jest to tzw. wykluczanie ręczne.

Zanim wykluczysz urządzenia, weź pod uwagę te kwestie:

 • Wprowadzenie tej zmiany spowoduje wykluczenie wybranych modeli urządzeń w odniesieniu do całej aplikacji. Nie możesz wykluczać poszczególnych pakietów aplikacji ani plików APK.
 • Wykluczenie modelu urządzenia ma wpływ na wszystkie warianty urządzeń, również te przyszłe. Jeśli chcesz wykluczyć modele urządzeń o niskiej wydajności, aby aplikacja nie była na nich dostępna, rozważ użycie wykluczenia opartego na regułach.

Wykluczanie urządzenia

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Katalog urządzeń (Wersja > Zasięg i urządzenia > Katalog urządzeń).
 2. Wybierz model urządzenia, który chcesz wykluczyć, i otwórz stronę z informacjami.
 3. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Wyklucz urządzenie. Spowoduje to wykluczenie modelu urządzenia wybranego w kroku 2, w tym wszystkich jego wariantów.
Zarządzanie rozpowszechnianiem aplikacji za pomocą reguł dotyczących specyfikacji urządzenia

Jeśli chcesz wykluczyć urządzenia wg wskaźników wydajności, możesz utworzyć reguły kierowania na podstawie układu SOC lub rozmiaru pamięci RAM.

Jeśli na przykład aplikacja wymaga dużej ilości pamięci, możesz określić regułę, która będzie wykluczać urządzenia z rozmiarem pamięci RAM poniżej 512 MB.

Zanim skonfigurujesz jakiekolwiek wykluczenia na podstawie reguł, zwróć uwagę na te kwestie:

 • Wykluczenia na podstawie reguł są stosowane do nowych urządzeń dodanych do katalogu, które spełniają kryteria wykluczania.
 • Reguły dotyczące pamięci RAM działają tylko w przypadku urządzeń z Androidem 4.1 lub nowszym (SDK w wersji 16 lub nowszej) i nie obowiązują w plikach APK przeznaczonych na Wear OS. Reguły dotyczące pamięci RAM są oparte na łącznej ilości pamięci dostępnej na urządzeniu (TotalMem), a nie na ilości deklarowanej przez producenta.

Określanie reguły

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Katalog urządzeń (Wersja > Zasięg i urządzenia > Katalog urządzeń).
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj regułami wykluczania.
 3. Wybierz Pamięć RAM lub Układ SOC.
  • Aby dodać wiele reguł, kliknij przycisk LUB. Pojawi się kolejny selektor.
  • Aby usunąć regułę, kliknij ikonę anulowania .
 4. Sprawdź listę urządzeń, która znajduje się u dołu ekranu.
 5. Jeśli reguła jest kierowana na odpowiednie urządzenia, zapisz zmiany.

Zarządzanie rozpowszechnianiem aplikacji na urządzeniach na podstawie zgodności z Androidem Go

Możesz wykluczyć dostępność aplikacji na konkretnych urządzeniach na podstawie zgodności z Androidem (wersja Go).

Szczegółowe informacje o Androidzie Go

Android Go optymalizuje działanie systemu na urządzeniach z Androidem 8.1 (interfejs API na poziomie 27) lub nowszym, które mają nie więcej niż 1 GB pamięci RAM. Jak zoptymalizować aplikacje na urządzenia z Androidem Go

Konfigurowanie reguł wykluczania urządzeń w przypadku Androida Go

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Katalog urządzeń (Wersja > Zasięg i urządzenia > Katalog urządzeń).
 2. Kliknij kartę Wykluczone urządzenia.
 3. Obok pozycji „Reguły wykluczania” kliknij Zarządzaj regułami wykluczania.

 4. Obok „Wykluczenia Androida Go” zaznacz opcję:
  • Wykluczenia Androida Go
   • Nie wykluczaj urządzeń z Androidem Go: wybrana domyślnie.
   • Wykluczaj urządzenia z Androidem Go: uniemożliwia instalowanie Twojej aplikacji z Google Play na urządzeniach z Androidem Oreo (wersja Go).

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne