Wyświetlanie zgodnych urządzeń i ograniczanie dostępności aplikacji

Po przesłaniu co najmniej 1 pakietu APK w Konsoli Play możesz wyświetlić katalog dostępnych urządzeń i sprawdzić, które z nich są zgodne z Twoją aplikacją. Pamiętaj o regularnym aktualizowaniu list obsługiwanych i wykluczonych urządzeń, aby zapewnić jak największą dostępność aplikacji.

Pamiętaj, że katalog urządzeń nie obejmuje aplikacji błyskawicznych.

Sprawdzanie urządzeń zgodnych z aplikacją

Aby przejrzeć obsługiwane i wykluczone urządzenia w przypadku aplikacji:

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Zarządzanie wersjami > Katalog urządzeń.
 4. Wybierz kartę Wszystkie, Obsługiwane lub Wykluczone.
  • Jeśli chcesz pobrać listę urządzeń w pliku CSV, z prawej strony kliknij Pobierz listę urządzeń.

Szczegóły dotyczące Warunków korzystania z usługi

Aby uzyskać dostęp do katalogu urządzeń i jego funkcji, przeczytaj i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi. Nowe warunki może zaakceptować tylko właściciel konta lub użytkownik z uprawnieniami globalnymi „Zarządzanie wersjami produkcyjnymi”. Wystarczy zaakceptować warunki dla jednej aplikacji, by używać na koncie katalogu urządzeń dla wszystkich aplikacji.

Jeśli nie zaakceptujesz Warunków korzystania z usługi:

 • Stracisz dostęp do katalogu urządzeń.
 • Nie będzie można wykluczać urządzeń z dystrybucji.

Format listy urządzeń

Gdy przeglądasz listę urządzeń aplikacji, pamiętaj, że urządzeniu mogą być przypisane różne modele. Powiązane ze sobą modele są grupowane wg tej samej nazwy urządzenia. Jeśli chcesz, możesz rozwinąć szczegółowe informacje o każdym z modeli.

Sortowanie listy wg producenta lub atrybutów urządzenia

Lista urządzeń wyświetli się uporządkowana według producenta. Możesz ją jednak przeglądać w inny sposób.

 • Aby zobaczyć wszystkie zgodne urządzenia danego producenta: obok jego nazwy kliknij Pokaż więcej urządzeń.
 • Aby wyszukać konkretne urządzenia według producenta, modelu lub publicznej nazwy urządzenia (np. Nexus 6): użyj paska wyszukiwania u góry strony.

Stan urządzenia i modelu

Stan obsługi

Zobaczysz stan obsługi wszystkich aktywnych plików APK powiązanych z Twoją aplikacją.

Ponieważ dla różnych ścieżek (produkcyjnej, alfa, beta, testu wewnętrznego) mogą istnieć różne wersje pliku APK, zobaczysz stan dla każdej ścieżki z osobna. Jeśli na przykład wersja beta aplikacji wymaga większej liczby funkcji niż wersja produkcyjna, zauważysz, że określone urządzenie jest obsługiwane w wersji produkcyjnej, ale już nie w wersji beta.

Obsługiwane

Aplikacja jest zgodna z urządzeniem.

Częściowo obsługiwane

Taki stan pokazuje się wtedy, gdy urządzenie ma kilka modeli, ale tylko niektóre z nich spełniają kryteria określone w pliku manifestu aplikacji.

Nieobsługiwane

Aplikacja ma funkcję lub właściwość (rozmiar ekranu, poziom pakietu SDK itp.) niedostępną na urządzeniu. Na przykład niektóre urządzenia nie mają czujnika kompasu. Jeśli jedna z kluczowych funkcji aplikacji wymaga jego użycia, wtedy aplikacja nie jest zgodna z takimi urządzeniami.

Taki stan zobaczysz, gdy brak zgodności występuje w przypadku wszystkich modeli powiązanych z urządzeniem. Jeśli aplikacja obsługuje niektóre modele, wtedy będą one miały stan „Częściowo obsługiwane”.

Stan wykluczenia

Jeśli w katalogu wykluczysz model urządzenia, zobaczysz, że będzie mieć on stan wykluczenia. Wykluczaniem urządzeń administrujesz na poziomie całej aplikacji, a nie poszczególnych wersji czy ścieżek.

Wykluczone

Urządzenia w katalogu, które zostały wykluczone przez regułę lub ręcznie.

Częściowo wykluczone

Taki stan pojawia się wtedy, gdy urządzenie ma kilka modeli i wykluczysz dostępność aplikacji na niektórych z nich.

Urządzenia niecertyfikowane

Urządzenie niecertyfikowane to takie, które nie ma certyfikatu przyznanego przez firmę Google i nie ma ona wyników testów zgodności tego urządzenia z Androidem.

Pamiętaj, że:

 • urządzenia niecertyfikowane mogą nie być bezpieczne,
 • urządzenia niecertyfikowane mogą nie pobierać aktualizacji systemu Android ani aktualizacji aplikacji,
 • aplikacje i funkcje na urządzeniach niecertyfikowanych mogą nie działać poprawnie,
 • urządzenia niecertyfikowane mogą nie tworzyć kopii zapasowych danych w bezpieczny sposób.

Wskazówki dotyczące zgodności z aplikacją

 • Lista urządzeń zgodnych z aplikacją zależy od ustawień w pliku manifestu i jest okresowo odświeżana.
 • Jeśli na przykład w pliku manifestu w pakiecie APK jest podany duży rozmiar ekranu, lista obsługiwanych urządzeń będzie zawierać te urządzenia, które mają odpowiednio duży ekran i na które można pobrać Twoją aplikację z Google Play.
 • Lista krajów na stronie Ceny i dystrybucja nie ma wpływu na zawartość listy urządzeń zgodnych z aplikacją.

Przeglądanie szczegółów urządzenia

Jeśli wybierzesz urządzenie z dostateczną ilością danych na stronie Katalog urządzeń, wyświetlą się te informacje:

 • instalacje na aktywnych urządzeniach (ostatnie 30 dni),
 • całkowita średnia ocena,
 • przychody (ostatnie 30 dni),
 • atrybuty techniczne takie jak: rozmiar ekranu, format, układ SOC, pamięć RAM, CPU, interfejs ABI, GPU i pakiet SDK.

Uwagi:

 • Specyfikacja urządzenia pochodzi od producenta i nie została potwierdzona.
 • Google ma ograniczone dane o niektórych urządzeniach, które nie przeszły przez proces certyfikacji Google. Część tych urządzeń nie znajduje się w katalogu, ale możesz widzieć użytkowników tych urządzeń.

Wykluczanie dostępności aplikacji na wybranych urządzeniach

Lista wykluczonych urządzeń jest tworzona na podstawie ostatnio przesłanego pliku APK i zmieni się, gdy prześlesz nowy plik ze zmodyfikowanym plikiem manifestu.

Uwaga: reguły wykluczania urządzeń nie dotyczą testerów wewnętrznych.

Zarządzanie wykluczonymi urządzeniami na poziomie aplikacji

Aby zapobiegać awariom aplikacji, możesz wykluczyć jej dostępność na poszczególnych urządzeniach w Google Play. Wprowadzenie tej zmiany ręcznie dotyczy całej aplikacji – nie można wykluczyć pojedynczych pakietów APK.

Wykluczając ręcznie urządzenia, na których występują znane problemy ze zgodnością, możesz zapewnić użytkownikom większy komfort.

Wykluczanie urządzenia

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Zarządzanie wersjami > Katalog urządzeń.
 4. Wybierz urządzenie.
 5. U dołu ekranu kliknij Wyklucz.

Określanie wykluczeń w przypadku urządzenia z wieloma modelami

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Zarządzanie wersjami > Katalog urządzeń.
  • ​​Jeśli Twoja aplikacja nie została jeszcze opublikowana, wybierz Katalog urządzeń.
 4. Wybierz urządzenie. Urządzenia z wieloma modelami są odpowiednio oznaczone.
 5. Aby wykluczyć wszystkie modele urządzenia, w prawym górnym rogu ekranu kliknij Wyklucz wszystkie modele.
  • Pozostałe modele są wymienione pod szczegółami pierwszego modelu. Aby zobaczyć szczegóły innych modeli, w prawej części ekranu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  • Aby wykluczyć jeden model urządzenia, w prawym dolnym rogu szczegółów modelu kliknij Wyklucz.

Uwaga: aby wykluczyć aplikację ze wszystkich urządzeń danego producenta, musisz wykluczyć wszystkie jego urządzenia osobno.

Zarządzanie wykluczonymi urządzeniami według wskaźników wydajności

Jeśli chcesz wykluczyć urządzenia według wskaźników wydajności, możesz utworzyć reguły kierowania na podstawie układu SOC lub rozmiaru pamięci RAM.

Reguły kierowania są automatycznie stosowane w przypadku nowych, dodanych do katalogu urządzeń, które spełniają kryteria wykluczania. Jeśli na przykład aplikacja wymaga dużej ilości pamięci, możesz określić regułę, która będzie wykluczać urządzenia z rozmiarem pamięci RAM poniżej 512 MB.

Uwaga: reguły dotyczące pamięci RAM działają tylko w przypadku urządzeń z pakietami SDK 16 i nowszymi. Oprócz tego nie obowiązują one w plikach APK przeznaczonych na Wear OS. Reguły dotyczące pamięci RAM są oparte na rzeczywistej ilości pamięci dostępnej na urządzeniu (TotalMem), a nie na ilości deklarowanej przez producenta.

Określanie reguły

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Katalog urządzeń.
  • Jeśli aplikacja została opublikowana, kliknij Zarządzanie wersjami > Katalog urządzeń.
 4. Kliknij kartę „Wykluczone urządzenia”.
 5. Obok pozycji „Reguły wykluczania” kliknij Zarządzaj regułami wykluczania.

 6. W sekcji „Wyklucz urządzenia, które spełniają dowolne z tych kryteriów” kliknij menu.
 7. Wybierz pamięć RAM lub układ SOC.
  • Aby dodać wiele reguł, kliknij przycisk LUB. Pojawi się kolejny selektor.
  • Aby usunąć regułę, kliknij ikonę anulowania .
  • Więcej informacji o wykluczeniach SafetyNet znajdziesz w witrynie dla deweloperów aplikacji na Androida.
 8. Sprawdź listę urządzeń, która znajduje się u dołu ekranu.
 9. Jeśli reguła jest kierowana na odpowiednie urządzenia, zapisz zmiany.
Zarządzanie wykluczonymi urządzeniami na podstawie zgodności z Androidem

Możesz wykluczyć dostępność aplikacji na konkretnych urządzeniach na podstawie usług SafetyNet lub zgodności z Androidem Oreo (wersja Go).

Szczegółowe informacje o usłudze SafetyNet

SafetyNet pomaga w ocenie bezpieczeństwa i zgodności w przypadku urządzeń z Androidem, na których działa Twoja aplikacja. SafetyNet sprawdza informacje o oprogramowaniu i sprzęcie, aby utworzyć profil danego urządzenia. Następnie usługa szuka tego samego profilu na liście modeli urządzeń, które przeszły testy zgodności z Androidem.

Szczegółowe informacje o Androidzie Oreo (wersja Go)

Android Oreo (wersja Go) optymalizuje działanie systemu na urządzeniach z Androidem 8.1 (interfejs API na poziomie 27) lub nowszym, które mają nie więcej niż 1 GB pamięci RAM. Dowiedz się, jak zoptymalizować aplikacje na urządzenia z Androidem (wersja Go)

Konfigurowanie reguł wykluczania urządzeń w przypadku SafetyNet i Androida (wersja Go)

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Katalog urządzeń.
 4. Kliknij kartę „Wykluczone urządzenia”.
 5. Obok pozycji „Reguły wykluczania” kliknij Zarządzaj regułami wykluczania.

 6. Obok „Wykluczenia SafetyNet” lub „Wykluczenia Androida Go” zaznacz opcję:
  • ​​Wykluczenia SafetyNet
   • Nie wykluczaj urządzeń na podstawie interfejsu SafetyNet Attestation API: wybrana domyślnie.
   • Wykluczaj tylko urządzenia, które nie przechodzą testu podstawowej integralności: pomaga to w określeniu, czy dane urządzenie zostało zmodyfikowane (w sposób nieuprawniony lub inny).
   • Wykluczaj urządzenia, które nie przechodzą testu podstawowej integralności lub nie są certyfikowane przez Google: pomaga to w określeniu, czy dane urządzenie zostało zmodyfikowane (w sposób nieuprawniony lub inny) albo nie ma certyfikatu Google.
  • Wykluczenia Androida Go
   • Nie wykluczaj urządzeń z Androidem Go: wybrana domyślnie.
   • Wykluczaj urządzenia z Androidem Go: uniemożliwia instalowanie Twojej aplikacji w Google Play na urządzeniach z Androidem Oreo (wersja Go).

Uwagi:

 • Wykluczenia SafetyNet ograniczają dostępność Twojej aplikacji tylko w Google Play. Jeśli użytkownicy mają dostęp do pliku APK aplikacji, nadal mogą ją zainstalować bezpośrednio.
 • Aby dodatkowo zapobiegać nadużyciom przy użyciu usług SafetyNet, zastanów się nad zintegrowaniem z aplikacją interfejsu SafetyNet Attestation API. Możesz używać wykluczenia SafetyNet dotyczącego podstawowej integralności, aby wykluczać urządzenia niefizyczne (np. emulatory) i urządzenia z dostępem do roota.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false