Se og begrens appens kompatible enheter

Etter at du har lastet opp minst én APK til Play-konsollen, kan du se katalogen med tilgjengelige enheter og gjennomgå hvilke enheter som er kompatible med appen din. For å bidra til å sikre størst mulig tilgjengelighet for appen din bør du regelmessig gå gjennom listene over støttede og utelatte enheter.

Husk at enhetskatalogen ikke gjelder for instant-apper.

Gjennomgå enhetskompatibiliteten for appen din

Sånn gjennomgår du appens støttede og utelatte enheter:

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Klikk på Administrering av utgaver Enhetskatalog i menyen til venstre.
 4. Velg Alle-, Støttet- eller Utelatt-fanen.
  • Hvis du vil laste ned en liste over enheter som en CSV-fil, klikker du på Last ned listen over enheter til høyre på siden.

Nærmere informasjon om vilkårene for bruk

For å få tilgang til enhetskatalogen og funksjonaliteten i den må du lese og godta vilkårene for bruk. Du må være kontoeieren eller en bruker med den globale tillatelsen «administrere produksjonsutgivelser» for å godta de nye vilkårene. Når du har godtatt vilkårene for én app i kontoen din, kan du fortsette å bruke enhetskatalogen for alle appene dine.

Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk,

 • kan du ikke bruke enhetskatalogen
 • kan du ikke utelate enheter fra distribusjon

Enhetslistens format

Når du ser på enhetslisten til appen din, må du være oppmerksom på at én enhet kan være tilknyttet flere modeller. Relaterte modeller grupperes sammen under samme enhetsnavn, og du kan utvide detaljene for hver modell individuelt.

Sortér eller filtrer listen etter produsent eller enhetsattributter

Enhetslisten sorteres etter produsent, men du kan også gjennomgå listen på følgende måter:

 • Sånn ser du alle kompatible enheter fra en produsent: Klikk på Vis flere enheter ved siden av produsentnavnet.
 • Sånn søker du etter individuelle enheter etter produsent, designnavn eller offentlig enhetsnavn (for eksempel Nexus 6): Bruk søkefeltet øverst på siden.

Enhets- og modellstatus

Støttestatus

Du ser en støttestatus for alle aktive APK-er som er knyttet til appen din. 

Siden du kan ha forskjellige APK-er som er utgitt i forskjellige spor (produksjon, alfa, beta og intern test), ser du også en status for hvert spor. Hvis for eksempel betaversjonen av appen din krever flere funksjoner enn produksjonsversjonen, ser du kanskje at en enhet støttes i produksjonsversjonen, men ikke i betaversjonen. 

Støttet

Appen din er kompatibel med enheten.

Delvis støttet

Hvis en enhet har flere modeller, ser du denne statusen når bare noen av modellene støttes av manifestkriteriene til appen din. 

Støttes ikke

Appen din har funksjoner eller egenskaper (f.eks. skjermstørrelse, SDK-nivå osv.) som ikke er tilgjengelige på enheten. Det kan for eksempel hende at enkelte enheter ikke har kompassensor. Hvis kjernefunksjonaliteten til appen din må bruke kompassensor, er ikke appen kompatibel med disse enhetene.

Du ser denne statusen når ingen av modellene som er tilknyttet en enhet, er kompatible. Hvis enkelte modeller støttes, vises statusen som «Delvis støttet».

Status for utelatelse

Når du utelater en enhetsmodell i katalogen, ser du en utelatelsesstatus for den modellen. Utelatelse av enheter administreres per app, ikke per utgivelse eller spor.

Utelatt

Enheter i katalogen du har utelatt enten manuelt eller med en regel.

Delvis utelatt

Hvis en enhet har flere modeller, ser du denne statusen når du har utelatt noen av modellene fra appen din. 

Usertifiserte enheter

Hvis en enhet er usertifisert, har ikke enheten blitt sertifisert av Google, og Google har ingen oversikt over resultatene av Android-kompatibilitetstesten.

Vær oppmerksom på dette:

 • Det kan hende at usertifiserte enheter er usikre.
 • Det kan hende at usertifiserte enheter ikke får systemoppdateringer for Android eller appoppdateringer.
 • Det kan hende at apper og funksjoner på usertifiserte enheter ikke fungerer som de skal.
 • Det kan hende at data på usertifiserte enheter ikke kan sikkerhetskopieres på en sikker måte.

Tips for appkompabilitet

 • Listen over enhetskompatibilitet for appen din er basert på innstillingene som er oppgitt i manifestfilen. Listen oppdateres med jevne mellomrom.
 • Hvis for eksempel manifestfilen til APK-en din spesifiserer en stor skjermstørrelse, inneholder listen over enheter som støttes, enheter med de nødvendige skjermstørrelsene som kan laste ned appen din på Google Play.
 • Landene som er oppført på Priser og distribusjon-siden, påvirker ikke appens liste over støttede enheter.

Se enhetsdetaljer

Når du velger en enhet med nok data på Enhetskatalog-siden, ser du følgende informasjon:

 • installeringer på aktive enheter (de siste 30 dagene)
 • samlet gjennomsnittlig vurdering
 • inntekt (de siste 30 dagene)
 • tekniske attributter som skjermstørrelse, formfaktor, system på integrert krets, RAM, CPU, ABI, GPU og SDK

Merknader:

 • Enhetsspesifikasjoner leveres av produsenten og har ikke blitt bekreftet.
 • Google har begrensede data om enkelte enheter som ikke har gått gjennom Google-sertifiseringsprosessen. Noen av disse enhetene blir ikke oppført i katalogen, men du kan fortsatt se brukere på disse enhetene.

Utelat appen din fra bestemte enheter

Listen over utelatte enheter er basert på den APK-en som ble lastet opp sist. Hvis du laster opp en ny APK med en annen manifestfil, blir listen endret.

Merk: Regler for utelatelse av enheter gjelder ikke for interne testere

Administrer utelatte enheter for hver app

For å forhindre at appen kræsjer, kan du gjøre appen din utilgjengelig for enheter enkeltvis på Google Play. Hvis du gjør dette manuelt, blir hele appen utilgjengelig – APK-er kan ikke utelates enkeltvis.

Hvis du utelater enheter med kjente kompatibilitetsproblemer manuelt, kan du bidra til å gi brukerne dine en bedre brukeropplevelse.

Utelat enheter

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgivelse Enhetskatalog i menyen til venstre.
 4. Velg en enhet.
 5. Velg Utelat nederst på skjermen.

Bruk de samme utelatte enhetene som en annen app

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgivelse Enhetskatalog i menyen til venstre.
 4. Velg Utelatte enheter-fanen.
 5. Velg en app ved siden av «Importér manuelt utelatte enheter».
 6. Velg Importér.

Konfigurer utelatelser for enheter med flere modeller

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver Enhetskatalog i menyen til venstre.
  • Hvis appen din ikke er publisert ennå, velger du Enhetskatalog.
 4. Velg en enhet. Enheter med flere modeller er merket.
 5. For å utelate alle modellene, velg Utelat alle modellene øverst til høyre.
  • Andre modeller er oppført under detaljene for den første modellen. For å se detaljer for andre modeller, velg nedoverpilen Rullegardinpil til høyre på skjermen.
  • For å utelate én modell av enheten, velg Utelat nederst til høyre i detaljene for en modell.

Merk: For å utelate appen din fra alle enheter som er laget av en bestemt produsent, må du utelate enhetene enkeltvis.

Administrer utelatte enheter etter ytelsesindikatorer

Hvis du vil utelate enheter etter ytelsesindikatorer, kan du lage målrettingsregler basert på RAM-størrelse eller system på integrert krets (SoC). 

Målrettingsregler gjelder automatisk for nye enheter som legges til i katalogen, og som oppfyller utelatingskriteriet. Hvis appen din for eksempel krever betydelig lagring av data, kan du konfigurere en regel om å utelate enheter med mindre enn 512 MB RAM.

Merk: RAM-regler fungerer bare for enheter med SDK 16+, og de gjelder ikke for APK-er for Wear OS by Google. RAM-regler er basert på tilgjengelig minne i enheten (TotalMem) – ikke den oppgitte minnekapasiteten.

Konfigurer regler

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Enhetskatalog i menyen til venstre.
  • Hvis appen din er publisert, velger du Administrering av utgaver > Enhetskatalog.
 4. Velg «Utelatte enheter»-fanen.
 5. Velg Administrer regler for utelatelse ved siden av «Regler for utelatelse». 

 6. Velg rullegardinmenyen under «Utelat enheter som samsvarer med noe av det følgende».
 7. Velg RAM eller System på integrert krets.
  • For å legge til flere regler, velg ELLER-knappen. En annen velger vises.
  • For å fjerne en regel, velg ikonet for å avbryte .
  • For mer informasjon om SafetyNet-utelatelser, gå til nettstedet for Android-utviklere.
 8. Gjennomgå enhetslisten som vises nederst på skjermen.
 9. Når regelen er målrettet mot den riktige enhetslisten, kan du lagre endringene.
Administrer utelatte enheter basert på Android-kompatibilitet

Du kan utelate appen din fra å være tilgjengelig på bestemte enheter basert på SafetyNet-tjenester og kompatibilitet med Android Oreo (Go edition).

SafetyNet-informasjon

SafetyNet hjelper deg med å vurdere sikkerheten og kompatibiliteten for Android-enheter som kjører appen din. SafetyNet undersøker programvare- og maskinvareinformasjon for å opprette en profil for den aktuelle enheten. Tjenesten prøver deretter å finne den samme profilen i en liste over enhetsmodeller som har bestått Android-kompatibilitetstestingen.

Informasjon om Android Oreo (Go edition)

Android Oreo (Go edition) optimaliserer Android-brukeropplevelsen på enklere enheter som kjører Android 8.1 (API-nivå 27) eller høyere med 1 GB RAM eller mindre. Finn ut hvordan du optimaliserer appene dine for enheter som kjører Android (Go edition).

Konfigurer regler for utelatelse for SafetyNet eller Android (Go edition)

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Enhetskatalog i menyen til venstre.
 4. Velg «Utelatte enheter»-fanen.
 5. Velg Administrer regler for utelatelse ved siden av «Regler for utelatelse». 

 6. Velg et alternativ ved siden av «SafetyNet-utelatelser» eller «Android Go-utelatelser»:
  • ​​SafetyNet-utelatelser
   • Ikke utelat enheter basert på SafetyNet Attestation API: Valgt som standard.
   • Bare utelat enheter som ikke oppfyller grunnleggende krav til integritet: Dette hjelper deg med å fastslå om den aktuelle enheten har blitt manipulert eller på annen måte endret.
   • Utelat enheter som ikke oppfyller grunnleggende krav til integritet, og enheter som ikke er sertifisert av Google: Dette hjelper deg med å fastslå om den aktuelle enheten har blitt manipulert, om den er endret på annen måte, eller om den ikke er sertifisert av Google.
  • Android Go-utelatelser
   • Ikke utelat Android Go-enheter: Valgt som standard.
   • Utelat Android Go-enheter: Hindrer enheter som kjører Android Oreo (Go edition), i å installere appen din på Google Play.

Merknader:

 • SafetyNet- og Android Go-utelatelser begrenser bare tilgjengeligheten til appen din på Google Play. Hvis en bruker har tilgang til APK-filen for appen din, kan vedkommende likevel installere appen ved å installere APK-filen direkte.
 • For ytterligere beskyttelse mot misbruk med SafetyNet-tjenester bør du vurdere å integrere SafetyNet Attestation API i appen din. Du kan bruke en SafetyNet-utelatelse for grunnleggende krav til integritet for å utelate ikke-fysiske enheter (for eksempel emulatorer) og enheter som kjører systemer med rottilgang.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt