De ondersteunde apparaten voor uw app bekijken en beperken

Nadat u ten minste één APK naar uw Play Console heeft geüpload, kunt u de catalogus met beschikbare apparaten bekijken en controleren welke apparaten worden ondersteund door uw app. Bekijk uw lijsten met ondersteunde en uitgesloten apparaten regelmatig om de grootst mogelijke beschikbaarheid van uw app te garanderen.

Houd er rekening mee dat de apparaatcatalogus niet van toepassing is op instant-apps.

Ondersteunde apparaten voor uw app bekijken

U kunt als volgt de ondersteunde en uitgesloten apparaten voor uw app bekijken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op Releasebeheer > Apparaatcatalogus.
 4. Selecteer het tabblad Alle, Ondersteund of Uitgesloten.
  • Als u een lijst met apparaten wilt downloaden als csv-bestand, klikt u aan de rechterkant van de pagina op Apparaatlijst downloaden.

Details van servicevoorwaarden

Als u toegang wilt hebben tot de apparaatcatalogus en de bijbehorende functionaliteit, moet u de servicevoorwaarden lezen en accepteren. U moet de eigenaar van het account zijn of een gebruiker met het algemene recht 'Productiereleases beheren' om de nieuwe voorwaarden te kunnen accepteren. Nadat u de voorwaarden voor een app in uw account heeft geaccepteerd, kunt u de apparaatcatalogus gebruiken voor al uw apps.

Als u de servicevoorwaarden niet accepteert, is het volgende van toepassing:

 • U kunt geen toegang meer krijgen tot de apparaatcatalogus.
 • U kunt apparaten niet uitsluiten van distributie.

Indeling van lijst met apparaten

Wanneer u de lijst met apparaten voor uw app bekijkt, moet u er rekening mee houden dat een apparaat kan zijn gekoppeld aan verschillende modellen. Gerelateerde modellen worden samen gegroepeerd onder dezelfde apparaatnaam. U kunt de afzonderlijke gegevens voor elk model uitvouwen.

Lijst sorteren of filteren op basis van fabrikant of apparaatkenmerken

De lijst die wordt weergegeven, is gesorteerd op fabrikant. U kunt de lijst ook op de volgende manieren bekijken:

 • Alle geschikte apparaten van een fabrikant bekijken: klik naast de naam van de fabrikant op Meer apparaten weergeven.
 • Zoeken naar afzonderlijke apparaten op fabrikant, ontwerpnaam of publieke apparaatnaam (bijvoorbeeld: Nexus 6): gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina.

Apparaat- en modelstatus

Ondersteuningsstatus

U ziet een ondersteuningsstatus voor alle actieve APK's die aan uw app zijn gekoppeld. 

Aangezien u verschillende APK's kunt hebben die via verschillende tracks worden uitgebracht (productie, alfa, bèta en interne test), wordt voor elke track ook een status weergegeven. Als de bètaversie van uw app bijvoorbeeld meer functies vereist dan de productieversie, kan het zo zijn dat een apparaat wordt ondersteund in de productietrack, maar niet in de bètatrack. 

Ondersteund

Uw app is geschikt voor het apparaat.

Gedeeltelijk ondersteund

Als een apparaat meerdere modellen heeft, wordt deze status weergegeven wanneer slechts enkele van de modellen worden ondersteund door de manifestcriteria van uw app. 

Niet ondersteund

Uw app omvat functies of eigenschappen (bijvoorbeeld schermformaat, SDK-niveau, enzovoort) die niet beschikbaar zijn op het apparaat. Bepaalde apparaten hebben bijvoorbeeld geen kompassensor. Als voor de kernfunctionaliteit van uw app een kompassensor is vereist, is uw app niet geschikt voor die apparaten.

Deze status wordt weergegeven wanneer alle modellen die bij een apparaat horen, niet worden ondersteund. Als sommige modellen worden ondersteund, wordt de status 'Gedeeltelijk ondersteund' weergegeven.

Uitsluitingsstatus

Wanneer u een apparaatmodel in de catalogus uitsluit, wordt voor dat model een uitsluitingsstatus weergegeven. Apparaatuitsluiting wordt beheerd per app in plaats van per release of track.

Uitgesloten

Apparaten in de catalogus die u op basis van regels of handmatig heeft uitgesloten.

Gedeeltelijk uitgesloten

Als een apparaat meerdere modellen heeft, wordt deze status weergegeven wanneer u sommige van de modellen heeft uitgesloten voor uw app. 

Niet-gecertificeerde apparaten

Als een apparaat niet is gecertificeerd, is het apparaat niet gecertificeerd door Google en beschikt Google niet over de resultaten van de geschiktheidstest voor Android.

Houd rekening met het volgende:

 • Niet-gecertificeerde apparaten zijn mogelijk niet veilig.
 • Niet-gecertificeerde apparaten ontvangen mogelijk geen Android-systeemupdates of app-updates.
 • Apps en functies op niet-gecertificeerde apparaten werken mogelijk niet correct.
 • Er worden mogelijk geen veilige back-ups gemaakt van gegevens op niet-gecertificeerde apparaten.

Tips voor geschiktheid van apps

 • De lijst met ondersteunde apparaten voor uw app is gebaseerd op de instellingen van het manifestbestand van uw app en wordt periodiek vernieuwd.
 • Als het manifestbestand van uw APK bijvoorbeeld een groot schermformaat specificeert, zijn in uw lijst met ondersteunde apparaten apparaten opgenomen met de vereiste schermformaten die toegang hebben tot uw app op Google Play.
 • De landen die op de pagina Prijzen en distributie van uw app worden vermeld, zijn niet van invloed op de lijst met ondersteunde apparaten voor uw app.

Apparaatgegevens bekijken

Wanneer u een apparaat met voldoende gegevens selecteert op de pagina Apparaatcatalogus, worden de volgende gegevens weergegeven:

 • Installaties op actieve apparaten (afgelopen 30 dagen)
 • Cumulatieve gemiddelde beoordeling
 • Opbrengst (afgelopen 30 dagen)
 • Technische kenmerken, zoals schermformaat, vormfactor, system-on-chip, RAM, CPU, ABI, GPU en SDK

Opmerkingen:

 • Apparaatspecificaties worden geleverd door de fabrikant en zijn niet bevestigd.
 • Google beschikt over beperkte gegevens voor sommige apparaten die het certificeringsproces van Google niet hebben doorlopen. Sommige van deze apparaten worden niet vermeld in de catalogus, maar u kunt nog steeds gebruikers op deze apparaten te zien krijgen.

Uw app uitsluiten van bepaalde apparaten

De lijst met uitgesloten apparaten is gebaseerd op uw meest recent geüploade APK. Als u een nieuwe APK met een ander manifestbestand uploadt, wordt de lijst gewijzigd.

Opmerking: Uitsluitingsregels voor apparaten zijn niet van toepassing op interne testers

Uitgesloten apparaten beheren per app

Ter voorkoming van app-crashes kunt u op Google Play afzonderlijke apparaten uitsluiten van uw app. Als u deze wijziging handmatig aanbrengt, wordt uw gehele app uitgesloten. U kunt geen afzonderlijke APK's uitsluiten.

Als u apparaten met bekende ondersteuningsproblemen handmatig uitsluit, kunt u betere functionaliteit leveren aan uw gebruikers.

Een apparaat uitsluiten

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > Apparaatcatalogus in het linkermenu.
 4. Selecteer een apparaat.
 5. Selecteer Uitsluiten onderaan uw scherm.

Dezelfde uitgesloten apparaten gebruiken als voor een andere app

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > Apparaatcatalogus in het linkermenu.
 4. Selecteer het tabblad Uitgesloten apparaten.
 5. Selecteer een app naast 'Handmatig uitgesloten apparaten importeren'.
 6. Selecteer Importeren.

Uitsluitingen instellen voor een apparaat met meerdere modellen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > Apparaatcatalogus in het linkermenu.
  • Als uw app nog niet is gepubliceerd, selecteert u Apparaatcatalogus.
 4. Selecteer een apparaat. Apparaten met meerdere modellen zijn gelabeld.
 5. Als u alle modellen van het apparaat wilt uitsluiten, selecteert u Alle modellen uitsluiten in de rechterbovenhoek van het scherm.
  • Andere modellen worden vermeld onder de details van het eerste model. Als u details voor andere modellen wilt bekijken, selecteert u de pijl-omlaag Dropdownpijl aan de rechterkant van het scherm.
  • Als u één model van het apparaat wilt uitsluiten, selecteert u Uitsluiten in de rechterbenedenhoek van de details van een model.

Opmerking: Als u uw app wilt uitsluiten van alle apparaten die zijn gemaakt door één fabrikant, moet u de apparaten één voor één uitsluiten.

Uitgesloten apparaten beheren op basis van prestatie-indicatoren

Als u apparaten wilt uitsluiten op basis van prestate-indicatoren, kunt u targetingregels maken op basis van RAM-grootte of system-on-chip (SoC). 

Targetingregels worden automatisch toegepast op nieuwe apparaten die worden toegevoegd aan de catalogus en voldoen aan de uitsluitingscriteria. Als uw app bijvoorbeeld veel gegevensopslag nodig heeft, kunt u een regel instellen om apparaten met minder dan 512 MB RAM uit te sluiten.

Opmerking: RAM-regels werken alleen voor apparaten met SDK 16 of hoger en zijn niet van toepassing op Wear OS by Google-APK's. RAM-regels zijn gebaseerd op het beschikbare geheugen op het apparaat (TotalMem), niet de hoeveelheid geheugen waarmee voor het apparaat wordt geadverteerd.

Een regel instellen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Apparaatcatalogus in het linkermenu.
  • Als uw app is gepubliceerd, selecteert u Releasebeheer > Apparaatcatalogus.
 4. Selecteer het tabblad 'Uitgesloten apparaten'.
 5. Selecteer Uitsluitingsregels beheren naast Uitsluitingsregels. 

 6. Selecteer het dropdownmenu onder 'Apparaten uitsluiten die overeenkomen met een van de volgende'.
 7. Selecteer RAM of System-on-chip.
  • Als u meerdere regels wilt toevoegen, selecteert u de knop OF. Er wordt nog een kiezer weergegeven.
  • Als u een regel wilt verwijderen, selecteert u het pictogram Annuleren .
  • Ga naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie over SafetyNet-uitsluitingen.
 8. Bekijk de lijst met apparaten die onderaan het scherm wordt weergegeven.
 9. Zodra uw regel de juiste lijst met apparaten target, slaat u uw wijzigingen op.
Uitgesloten apparaten beheren op basis van de geschiktheid voor Android

U kunt uw app uitsluiten van bepaalde apparaten op basis van SafetyNet-services en geschiktheid voor Android Oreo (Go-editie).

Details van SafetyNet

Met SafetyNet kunt u de beveiliging en geschiktheid controleren van de Android-apparaten waarop uw app wordt uitgevoerd. SafetyNet onderzoekt software- en hardwaregegevens om een profiel van het betreffende apparaat te maken. De service probeert vervolgens hetzelfde profiel te vinden in een lijst met apparaatmodellen die de geschiktheidstest voor Android hebben doorstaan.

Details van Android Oreo (Go-editie)

Met Android Oreo (Go-editie) wordt de Android-functionaliteit geoptimaliseerd voor apparaten op instapniveau met Android 8.1 (API-niveau 27) of hoger en 1 GB RAM of minder. Meer informatie over hoe u uw apps kunt optimaliseren voor apparaten met Android (Go-editie).

Uitsluitingsregels voor apparaten instellen voor SafetyNet of Android (Go-editie)

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Apparaatcatalogus in het linkermenu.
 4. Selecteer het tabblad 'Uitgesloten apparaten'.
 5. Selecteer Uitsluitingsregels beheren naast Uitsluitingsregels. 

 6. Selecteer een optie naast 'SafetyNet-uitsluitingen' of 'Android Go-uitsluitingen':
  • ​​SafetyNet-uitsluitingen
   • Geen apparaten uitsluiten op basis van SafetyNet-bevestiging: standaard geselecteerd.
   • Alleen apparaten uitsluiten die niet voldoen aan basisintegriteit: hiermee kunt u bepalen of het betreffende apparaat is gemanipuleerd of op een andere manier is aangepast.
   • Apparaten uitsluiten die niet voldoen aan basisintegriteit, evenals apparaten die niet zijn gecertificeerd door Google: hiermee kunt u bepalen of het betreffende apparaat is gemanipuleerd, op een andere manier is aangepast of niet is gecertificeerd door Google.
  • Android Go-uitsluitingen
   • Android Go-apparaten niet uitsluiten: standaard geselecteerd.
   • Android Go-apparaten uitsluiten: voorkomen dat uw app op Google Play wordt geïnstalleerd op apparaten met Android Oreo (Go-editie).

Opmerkingen:

 • SafetyNet- en Android Go-uitsluitingen beperken alleen de beschikbaarheid van uw app op Google Play. Als gebruikers toegang hebben tot het APK-bestand van uw app, kunnen ze uw app nog steeds rechtstreeks installeren.
 • Voor verdere bescherming tegen misbruik kunt u de SafetyNet Attestation API integreren in uw app. U kunt een SafetyNet-uitsluiting voor de basisintegriteit gebruiken om niet-fysieke apparaten (zoals emulators) en apparaten met systemen met root-toegang uit te sluiten.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen