Su programa suderinamų įrenginių peržiūra ir apribojimas

Įkėlę bent vieną APK į „Play Console“, galite peržiūrėti pasiekiamų įrenginių katalogą ir kurie įrenginiai suderinami su jūsų programa. Kad programą galėtų pasiekti kuo daugiau naudotojų, reguliariai peržiūrėkite palaikomų ir išskirtų įrenginių sąrašus.

Atminkite, kad įrenginių katalogas netaikomas akimirksniu įkeliamoms programėlėms.

Programos suderinamumo su įrenginiu peržiūra

Kad peržiūrėtumėte programos palaikomus ir išskirtus įrenginius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Leidimų tvarkymas > Įrenginių katalogas.
 4. Pasirinkite skirtuką Visi, Palaikomi arba Išskirti.
  • Jei norite atsisiųsti įrenginių sąrašą kaip CSV failą, puslapio dešinėje spustelėkite Atsisiųsti įrenginių sąrašą.

Išsami paslaugų teikimo sąlygų informacija

Jei norite pasiekti įrenginių katalogą ir jo funkcijas, peržiūrėkite paslaugų teikimo sąlygas ir su jomis sutikite. Kad galėtumėte sutikti su naujomis sąlygomis, turite būti paskyros savininkas arba naudotojas, turintis visuotinį leidimą tvarkyti gamybinės versijos leidimus. Kai sutiksite su sąlygomis vienoje iš paskyros programų, galėsite tęsti naudodami įrenginių katalogą visose savo programose.

Jei su paslaugų teikimo sąlygomis nesutiksite:

 • negalėsite pasiekti įrenginių katalogo;
 • negalėsite išskirti įrenginių iš platinimo sąrašo.

Įrenginių sąrašo formatas

Peržiūrėdami programos įrenginių sąrašą atminkite, kad įrenginys gali būti susietas su keliais modeliais. Susiję modeliai bus sugrupuoti kartu pagal tą patį įrenginio pavadinimą ir galėsite išskleisti atskirai kiekvieno modelio išsamią informaciją.

Sąrašo rūšiavimas arba filtravimas pagal gamintoją ar įrenginio atributus

Įrenginių sąrašas bus rūšiuojamas pagal gamintoją. Sąrašą taip pat galite peržiūrėti toliau nurodytais būdais.

 • Jei norite peržiūrėti visus suderinamus gamintojo įrenginius: šalia gamintojo pavadinimo spustelėkite Rodyti daugiau įrenginių.
 • Kad galėtumėte ieškoti atskirų įrenginių pagal gamintoją, modelio pavadinimą arba viešą įrenginio pavadinimą (pavyzdžiui, „Nexus 6“): puslapio viršuje naudokite paieškos juostą.

Įrenginio ir modelio būsena

Palaikymo būsena

Matysite visų aktyvių su jūsų programa susijusių APK palaikymo būsenas. 

Galite turėti skirtingų APK versijų (gamybinę, alfa, beta, vidinio bandymo), todėl matysite kiekvienos versijos būseną. Pavyzdžiui, jei programos beta versijai reikia daugiau funkcijų nei gamybinei versijai, galite pastebėti, kad įrenginyje palaikoma gamybinė, o ne beta versija. 

Palaikomas

Programa suderinama su įrenginiu.

Iš dalies palaikomas

Jei yra keli įrenginio modeliai, ši būsena rodoma, kai tik keli modeliai palaikomi pagal programos aprašo kriterijus. 

Nepalaikomas

Programoje yra funkcija arba ypatybė (pvz., ekrano dydis, SDK lygis ir kt.), kuri nepasiekiama įrenginyje. Pvz., kai kuriuose įrenginiuose gali nebūti kompaso jutiklio. Jei programos pagrindinėms funkcijoms reikalingas kompaso jutiklis, tada programa nesuderinama su šiais įrenginiais.

Ši būsena rodoma, kai nesuderinami visi su įrenginiu susiję modeliai. Jei palaikomi kai kurie modeliai, rodoma būsena „Iš dalies palaikomas“.

Išskyrimo būsena

Kai kataloge išskirsite įrenginio modelį, prie to modelio bus nurodyta išskyrimo būsena. Įrenginio išskyrimas tvarkomas pagal programą, o ne pagal leidimą ar grupę.

Išskirtas

Įrenginiai kataloge, kuriuos išskyrėte taikydami taisyklę arba neautomatiškai.

Iš dalies išskirtas

Jei yra keli įrenginio modeliai, ši būsena rodoma, kai išskiriate kelis modelius iš programos. 

Nesertifikuoti įrenginiai

Jei įrenginys nesertifikuotas, tai reiškia, kad jo nesertifikavo „Google“ ir „Google“ neturi įrašų apie „Android“ suderinamumo testo rezultatus.

Atminkite, kad:

 • nesertifikuoti įrenginiai gali būti nesaugūs;
 • nesertifikuotiems įrenginiams gali būti neteikiami „Android“ sistemos arba programų naujiniai;
 • programos ir funkcijos nesertifikuotuose įrenginiuose gali veikti netinkamai;
 • nesertifikuotuose įrenginiuose gali būti sukurtos nesaugios atsarginės duomenų kopijos.

Programos suderinamumo patarimai

 • Programos suderinamumo su įrenginiais sąrašas sudaromas atsižvelgiant į aprašo failo nustatymus ir yra periodiškai atnaujinamas.
 • Pavyzdžiui, jei APK aprašo faile nurodomas didelis ekranas, į palaikomų įrenginių sąrašą bus įtraukti įrenginiai su atitinkamo dydžio ekranu, galintys pasiekti programą sistemoje „Google Play“.
 • Programos puslapyje Kainodara ir platinimas nurodytos šalys neturi įtakos programos palaikomų įrenginių sąrašui.

Išsamios įrenginio informacijos peržiūra

Kai pasirenkate įrenginį su pakankamai duomenų Įrenginių katalogo puslapyje, rodoma toliau pateikta informacija.

 • Įdiegimai aktyviuose įrenginiuose (per pastarąsias 30 dienų)
 • Kaupiamasis vidutinis įvertinimas
 • Pajamos (per pastarąsias 30 dienų)
 • Techniniai atributai, pvz., ekrano dydis, formos veiksnys, lusto sistema, laisvosios prieigos atmintis, centrinis procesorius, ABI, grafikos procesorius ir SDK

Pastabos

 • Įrenginio specifikacijas pateikia gamintojas ir jos nėra patvirtintos.
 • „Google“ turi ribotus duomenis apie tam tikrus įrenginius, kuriems nebuvo taikomas „Google“ sertifikavimo procesas. Kai kurie iš šių įrenginių nebus pateikti kataloge, bet vis tiek gali būti rodomi šių įrenginių naudotojai.

Programos išskyrimas iš tam tikrų įrenginių

Išskirtų įrenginių sąrašas sudarytas atsižvelgiant į naujausią įkeltą APK. Jei įkelsite naują APK su kitu aprašo failu, sąrašas pasikeis.

Pastaba: įrenginių išskyrimo taisyklės netaikomos vidinės versijos bandytojams

Programos išskirtų įrenginių tvarkymas

Jei norite išvengti programos strigčių, galite išskirti programą, kad nebūtų pasiekiama atskiruose įrenginiuose sistemoje „Google Play“. Atlikus šį pakeitimą neautomatiškai išskiriama visa programa. Atskirų APK išskirti negalite.

Jei išskirsite įrenginius su žinomomis suderinamumo problemomis, padėsite teikti geresnes funkcijas naudotojams.

Įrenginio išskyrimas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimų tvarkymas > Įrenginių katalogas.
 4. Pasirinkite įrenginį.
 5. Ekrano apačioje pasirinkite Išskirti.

Tų pačių išskirtų įrenginių kaip kitoje programoje naudojimas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimų tvarkymas > Įrenginių katalogas.
 4. Pasirinkite skirtuką Išskirti įrenginiai.
 5. Šalia „Importuoti neautomatiškai išskirtus įrenginius“ pasirinkite programą.
 6. Pasirinkite Importuoti.

Kelių modelių įrenginio išskyrimų nustatymas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimų tvarkymas > Įrenginių katalogas.
  • ​​Jei programa dar nepaskelbta, pasirinkite Įrenginių katalogas.
 4. Pasirinkite įrenginį. Kelių modelių įrenginiai yra pažymėti.
 5. Jei norite išskirti visus įrenginio modelius, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite Išskirti visus modelius.
  • Kiti modeliai pateikti po išsamia pirmojo modelio informacija. Norėdami peržiūrėti išsamią kitų modelių informaciją, dešinėje ekrano pusėje pasirinkite rodyklę žemyn Išskleidžiamojo meniu rodyklė.
  • Jei norite išskirti vieną įrenginio modelį, apatiniame dešiniajame išsamios modelio informacijos skilties kampe pasirinkite Išskirti.

Pastaba: jei norite, kad programa nebūtų pasiekiama visuose vieno gamintojo įrenginiuose, kiekvieną įrenginį turite išskirti atskirai.

Išskirtų įrenginių tvarkymas pagal našumo indikatorius

Jei norite išskirti įrenginius pagal našumo indikatorius, galite kurti taikymo taisykles pagal laisvosios prieigos atminties dydį ar lusto sistemą („SoC“). 

Taikymo taisyklės automatiškai taikomos naujiems prie katalogo pridėtiems įrenginiams, kurie atitinka išskyrimo kriterijus. Pvz., jei programai reikia daug duomenų saugyklos vietos, galite nustatyti taisyklę išskirti įrenginius, kurių laisvosios prieigos atmintis mažesnė nei 512 MB.

Pastaba: laisvosios prieigos atminties taisyklės veikia tik įrenginiuose su 16 ar naujesnės versijos SDK ir netaikomos „Wear OS by Google“ APK. Laisvosios prieigos atminties taisyklės pagrįstos įrenginyje pasiekiama atmintimi (TotalMem), o ne nurodyta vieta atmintyje.

Taisyklės nustatymas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Įrenginių katalogas.
  • Jei programa paskelbta, pasirinkite Leidimų tvarkymas > Įrenginių katalogas.
 4. Pasirinkite skirtuką „Išskirti įrenginiai“.
 5. Šalia skilties „Išskyrimo taisyklės“ pasirinkite Tvarkyti išskyrimo taisykles

 6. Pasirinkite skilties „Išskirti įrenginius, atitinkančius bet kurį iš nurodytų kriterijų“ išskleidžiamąjį meniu.
 7. Pasirinkite laisvosios prieigos atmintį arba lusto sistemą.
  • Jei norite pridėti kelias taisykles, pasirinkite mygtuką OR. Bus pateiktas kitas parinkiklis.
  • Jei norite pašalinti taisyklę, pasirinkite atšaukimo piktogramą .
  • Jei reikia daugiau informacijos apie „SafetyNet“ išskyrimus, eikite į „Android“ kūrėjų svetainę.
 8. Peržiūrėkite ekrano apačioje pateiktą įrenginių sąrašą.
 9. Kai taisyklė bus taikoma pagal tinkamą įrenginių sąrašą, išsaugokite pakeitimus.
Išskirtų įrenginių tvarkymas pagal „Android“ suderinamumą

Galite išskirti programą, kad ji nebūtų pasiekiama tam tikruose įrenginiuose, atsižvelgiant į „SafetyNet“ paslaugas ir suderinamumą su „Android Oreo“ („Go“ leidimu).

Išsami „SafetyNet“ informacija

Naudodami „SafetyNet“ galite įvertinti saugą ir suderinamumą „Android“ įrenginiuose, kuriuose veikia jūsų programa. „SafetyNet“ nagrinėja programinės ir aparatinės įrangos informaciją, kad sukurtų to įrenginio profilį. Tada paslauga bando surasti tą patį profilį įrenginio modelių, kurių „Android“ suderinamumo testas buvo atliktas, sąraše.

Išsami „Android Oreo“ („Go“ leidimo) informacija

„Android Oreo“ („Go“ leidimas) optimizuoja „Android“ funkcijas pradedančiųjų įrenginiuose, kuriuose veikia 8.1 (27 API lygio) arba naujesnės versijos „Android“ su 1 GB arba mažesne laisvosios prieigos atmintimi. Sužinokite, kaip optimizuoti programas pagal įrenginius, kuriuose veikia „Android Oreo“ („Go“ leidimas).

Įrenginio išskyrimo taisyklės „SafetyNet“ arba „Android“ („Go“ leidimui)

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Įrenginių katalogas.
 4. Pasirinkite skirtuką „Išskirti įrenginiai“.
 5. Šalia skilties „Išskyrimo taisyklės“ pasirinkite Tvarkyti išskyrimo taisykles

 6. Šalia skilties „SafetyNet“ išskyrimai“ arba „Android Go“ išskyrimai“ pasirinkite toliau nurodytas parinktis.
  • ​​„SafetyNet“ išskyrimai
   • Neišskirti įrenginių pagal „SafetyNet“ patvirtinimo API: pasirinkta pagal numatytuosius nustatymus.
   • Išskirti tik įrenginius, neatitinkančius pagrindinių nepažeidžiamumo reikalavimų: tai padeda nustatyti, ar konkretus įrenginys buvo sugadintas arba modifikuotas.
   • Išskirti įrenginius, neatitinkančius pagrindinių nepažeidžiamumo reikalavimų, ir „Google“ nesertifikuotus įrenginius: tai padeda nustatyti, ar konkretus įrenginys buvo sugadintas, modifikuotas arba nesertifikuotas sistemos „Google“.
  • „Android Go“ išskyrimai
   • Neišskirti „Android Go“ įrenginių: pasirinkta pagal numatytuosius nustatymus
   • Išskirti „Android Go“ įrenginius: įrenginiuose, kuriuose veikia „Android Oreo“ („Go“ leidimas), jūsų programa neįdiegiama iš „Google Play“.

Pastabos

 • „SafetyNet“ ir „Android Go“ išskyrimai apriboja tik programos pasiekiamumą sistemoje „Google Play“. Jei naudotojai turi prieigą prie programos APK failo, jie vis tiek gali įdiegti jūsų programą tiesiogiai.
 • Jei norite papildomos apsaugos nuo piktnaudžiavimo naudojat „SafetyNet“ paslaugas, apsvarstykite galimybę integruoti „SafetyNet“ patvirtinimo API į programą. Galite naudoti pagrindinių nepažeidžiamumo reikalavimų „SafetyNet“ išskyrimą, kad išskirtumėte ne fizinius įrenginius (pvz., emuliatorius) ir įrenginius, kuriuose veikia šakninės sistemos.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta