Prikaz i ograničavanje kompatibilnih uređaja aplikacije

Nakon što prenesete barem jedan APK na Play konzolu, možete vidjeti katalog dostupnih uređaja i pregledati koji su uređaji kompatibilni s vašom aplikacijom. Kako biste osigurali najširu dostupnost svoje aplikacije, redovito pregledavajte popise podržanih i izuzetih uređaja.

Imajte na umu da se katalog uređaja ne primjenjuje na instant aplikacije.

Pregled kompatibilnosti aplikacije s uređajima

Za pregled podržanih i izuzetih uređaja aplikacije:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjima > Katalog uređaja.
 4. Odaberite kartice Sve, Podržano ili Izuzeto.
  • Ako želite preuzeti popis uređaja kao CSV datoteku, blizu desne strane stranice kliknite Preuzmi popis uređaja.

Pojedinosti o Uvjetima pružanja usluge

Da biste pristupili katalogu uređaja i njegovim funkcijama, pregledajte i prihvatite Uvjete pružanja usluge. Morate biti vlasnik računa ili korisnik s globalnim dopuštenjem "Upravljanje produkcijskim izdanjima" da biste prihvatili nove uvjete. Nakon što prihvatite uvjete za jednu aplikaciju na svojem računu, moći ćete nastaviti upotrebljavati katalog uređaja za sve svoje aplikacije.

Ako ne prihvatite Uvjete pružanja usluge:

 • Nećete moći pristupiti katalogu uređaja.
 • Nećete moći isključiti uređaje iz distribucije.

Format popisa uređaja

Pri pregledavanju popisa uređaja aplikacije imajte na umu da uređaj može biti povezan s više modela. Povezani će modeli biti grupirani pod istim nazivom uređaja, a za svaki model možete zasebno proširiti pojedinosti.

Razvrstavanje ili filtriranje popisa po proizvođaču ili atributima uređaja

Popis uređaja razvrstat će se prema proizvođaču. Popis možete pregledati i na sljedeće načine:

 • Da biste vidjeli sve kompatibilne uređaje određenog proizvođača: kliknite Prikaži više uređaja pored naziva proizvođača.
 • Da biste pronašli pojedinačne uređaje prema proizvođaču, nazivu modela ili javnom nazivu uređaja (npr. Nexus 6): upotrijebite traku za pretraživanje pri vrhu stranice.

Status uređaja i modela

Status podrške

Vidjet ćete status podrške za sve aktivne APK-ove povezane s vašom aplikacijom. 

Budući da ste možda objavili različite APK-ove za različite verzije (produkcija, alfa, beta, interni test), vidjet ćete i status za svaku verziju. Na primjer, ako beta verzija aplikacije zahtijeva više značajki od produkcijske verzije, možda ćete primijetiti da je uređaj podržan u produkciji, ali ne i u beta verziji. 

Podržano

Aplikacija je kompatibilna s uređajem.

Djelomično podržano

Ovaj status vidjet ćete ako postoji više modela uređaja, a kriteriji manifesta aplikacije podržavaju samo neke modele. 

Nije podržano

Aplikacija ima značajku ili svojstvo (npr. veličina zaslona, razina SDK-a itd.) koje nije dostupno na uređaju. Na primjer, neki uređaji nemaju senzor za kompas. Ako temeljne funkcije aplikacije zahtijevaju upotrebu senzora za kompas, aplikacija nije kompatibilna s tim uređajima.

Taj ćete status vidjeti ako nijedan model povezan s uređajem nije kompatibilan. Ako neki modeli jesu podržani, status će glasiti Djelomično podržano.

Status izuzimanja

Kada izuzmete model uređaja u katalogu, vidjet ćete status izuzimanja za taj model. Izuzimanjem uređaja upravlja se po aplikaciji, a ne po izdanju ili verziji.

Izuzeto

Uređaji u katalogu koje ste izuzeli pravilom ili ručno.

Djelomično izuzeto

Taj ćete status vidjeti ako postoji više modela uređaja, a neke ste od njih izuzeli iz aplikacije. 

Necertificirani uređaji

Ako je uređaj necertificiran, to znači da ga Google nije certificirao i nema podatke o rezultatima testiranja kompatibilnosti s Androidom.

Pritom napominjemo sljedeće:

 • Necertificirani uređaji možda nisu sigurni.
 • Necertificirani uređaji možda neće primati ažuriranja sustava Android ili aplikacija.
 • Aplikacije i značajke na necertificiranim uređajima možda neće funkcionirati pravilno.
 • Sigurnosno kopiranje podataka na necertificiranim uređajima možda nije sigurno.

Savjeti za kompatibilnost aplikacija

 • Popis kompatibilnih uređaja za određenu aplikaciju temelji se na postavkama datoteke manifesta i osvježava se periodički.
 • Na primjer, ako datoteka manifesta za vaš APK navodi veliki zaslon, popis podržanih uređaja sadržavat će uređaje s potrebnom veličinom zaslona koji mogu pristupiti vašoj aplikaciji na Google Playu.
 • Zemlje navedene na stranici Cijene i distribucija za vašu aplikaciju ne utječu na popis podržanih uređaja za aplikaciju.

Prikaz pojedinosti o uređaju

Kad odaberete uređaj s dovoljno podataka na stranici Katalog uređaja, vidjet ćete sljedeće podatke:

 • instaliranja na aktivnim uređajima (posljednjih 30 dana)
 • kumulativnu prosječnu ocjenu
 • prihod (posljednjih 30 dana)
 • tehničke atribute kao što su veličina zaslona, format uređaja, sustav na čipu, RAM, procesor, ABI, GPU i SDK.

Napomene:

 • Specifikacije uređaja daje proizvođač i one nisu potvrđene.
 • Google ima ograničene podatke o nekim uređajima koji nisu prošli Googleov postupak certifikacije. Neki od tih uređaja neće biti navedeni u katalogu, ali i dalje ćete moći vidjeti korisnike tih uređaja.

Izuzimanje aplikacije za određene uređaje

Popis izuzetih uređaja temelji se na posljednjem prenesenom APK-u. Ako prenesete novi APK s nekom drugom datotekom manifesta, popis će se promijeniti.

Napomena: pravila o izuzimanju uređaja ne primjenjuju se na interne testere

Upravljanje izuzetim uređajima po aplikaciji

Da biste spriječili rušenja aplikacije, na Google Playu možete onemogućiti dostupnost aplikacije na pojedinim uređajima. Ako tu promjenu unesete ručno, isključit će se cijela aplikacija, što znači da ne možete isključiti pojedinačni APK.

Ručnim izuzimanjem uređaja za koje je poznato da imaju poteškoća s kompatibilnošću možete pružiti bolji doživljaj svojim korisnicima.

Izuzimanje uređaja

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Katalog uređaja.
 4. Odaberite uređaj.
 5. Pri dnu zaslona odaberite Izuzmi.

Upotreba istih izuzetih uređaja kao za drugu aplikaciju

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Katalog uređaja.
 4. Odaberite karticu Izuzeti uređaji.
 5. Odaberite aplikaciju pored stavke "Uvezite ručno izuzete uređaje".
 6. Odaberite Uvoz.

Postavljanje izuzimanja za uređaj s više modela

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Katalog uređaja.
  • Ako vaša aplikacija još nije objavljena, odaberite Katalog uređaja.
 4. Odaberite uređaj. Označeni su uređaji s više modela.
 5. Da biste izuzeli sve modele uređaja, u gornjem desnom kutu zaslona odaberite Izuzmi sve modele.
  • Drugi modeli navedeni su u pojedinostima prvoga. Za pregled pojedinosti drugih modela na desnoj strani zaslona odaberite strelicu prema dolje Strelica padajućeg izbornika.
  • Da biste izuzeli jedan model uređaja, u donjem desnom kutu pojedinosti o modelu odaberite Izuzmi.

Napomena: za izuzimanje vaše aplikacije sa svih uređaja koje je izradio jedan proizvođač, uređaje trebate izuzeti jedan po jedan.

Upravljanje izuzetim uređajima po pokazateljima uspješnosti

Ako želite izuzeti uređaje po pokazateljima uspješnosti, možete izraditi pravila za ciljanje na temelju veličine RAM-a ili sustava na čipu (SoC). 

Pravila za ciljanje automatski se primjenjuju na nove uređaje dodane u katalog koji ispunjavaju kriterije za izuzimanje. Na primjer, ako aplikacija zahtijeva pohranu velike količine podataka, možete postaviti pravilo o izuzimanju uređaja s manje od 512 MB RAM-a.

Napomena: pravila za RAM funkcioniraju samo za uređaje čiji je SDK 16 ili više te se ne primjenjuju na APK-ove za Wear OS. Pravila za RAM temelje se na dostupnoj memoriji na uređaju (TotalMem), a ne na memoriji koja se oglašava za uređaj.

Postavljanje pravila

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Katalog uređaja.
  • Ako je vaša aplikacija objavljena, odaberite Upravljanje izdanjima > Katalog uređaja.
 4. Odaberite karticu Izuzeti uređaji.
 5. Pored stavke Pravila o izuzimanju odaberite Upravljanje pravilima o izuzimanju

 6. U odjeljku "Izuzmite uređaje koji se podudaraju s bilo kojim od sljedećih pravila" odaberite padajući izbornik.
 7. Odaberite RAM ili Sustav na čipu.
  • Da biste dodali više pravila, odaberite gumb ILI. Pojavit će se drugi alat za odabir.
  • Da biste uklonili pravilo, odaberite ikonu za odustajanje .
  • Dodatne informacije o izuzimanju na SafetyNetu potražite na web-lokaciji za razvojne programere Androida.
 8. Pregledajte popis uređaja koji će se prikazati na dnu zaslona.
 9. Kad postavite pravilo koje cilja odgovarajući popis uređaja, spremite promjene.
Upravljanje izuzetim uređajima na temelju kompatibilnosti Android uređaja

Možete onemogućiti dostupnost aplikacije na određenim uređajima na temelju usluga SafetyNeta i kompatibilnosti sa sustavom Android Oreo (Go izdanje).

Pojedinosti o SafetyNetu

SafetyNet vam pomaže procijeniti sigurnost i kompatibilnost Android uređaja na kojima se izvodi vaša aplikacija. SafetyNet pregledava podatke o softveru i hardveru za izradu profila uređaja. Zatim pokušava pronaći taj isti profil na popisu modela uređaja koji su prošli testiranje kompatibilnosti Android uređaja.

Pojedinosti za Android Oreo (Go izdanje)

Android Oreo (Go izdanje) optimizira iskustvo Androida na uređajima početne razine koji koriste sustav Android 8.1 (API razina 27) ili novije verzije s 1 GB RAM-a ili manje. Saznajte kako optimizirati svoje aplikacije za uređaje koje koriste Android (Go izdanje).

Postavite pravila o isključivanju uređaja za SafetyNet ili Android (Go izdanje)

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Katalog uređaja.
 4. Odaberite karticu Izuzeti uređaji.
 5. Pored stavke Pravila o izuzimanju odaberite Upravljanje pravilima o izuzimanju

 6. Pored stavke Izuzimanja na SafetyNetu ili Izuzimanja na Android Gou odaberite opciju:
  • ​​Izuzimanje na SafetyNetu
   • Ne izuzimaj uređaje na temelju API-ja za atestiranje SafetyNeta: odabrano prema zadanim postavkama.
   • Izuzmi samo uređaje koji ne prolaze osnovnu provjeru integriteta: ova vam opcija pomaže utvrditi je li netko neovlašteno mijenjao postavke uređaja.
   • Izuzmi uređaje koji ne prolaze osnovnu provjeru integriteta, kao i uređaje koje Google nije certificirao: ova vam opcija pomaže utvrditi je li netko neovlašteno mijenjao postavke uređaja i je li Google certificirao uređaj.
  • Izuzimanja na Android Gou
   • Ne izuzimaj Android Go uređaje: odabrano prema zadanim postavkama.
   • Izuzmi Android Go uređaje: spriječite uređaje koji koriste Android Oreo (Go izdanje) da instaliraju aplikaciju na Google Play.

Napomene:

 • Izuzimanja na SafetyNetu i Android Gou ograničavaju dostupnost vaše aplikacije samo na Google Playu. Ako imaju pristup APK datoteci vaše aplikacije, korisnici i dalje mogu instalirati vašu aplikaciju izravnom instalacijom.
 • Za dodatnu zaštitu od zloupotrebe pomoću usluga SafetyNet razmislite o integriranju API-ja za atestiranje SafetyNeta u aplikaciju. Izuzimanjem na SafetyNetu na temelju osnovne provjere integriteta možete izuzeti uređaje koji nisu fizički uređaji (poput emulatora) i uređaje s otključanim sustavima.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false