Προβολή και περιορισμός των συμβατών συσκευών της εφαρμογής σας

Αφού ανεβάσετε τουλάχιστον ένα APK στον λογαριασμό σας στο Play Console, μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των διαθέσιμων συσκευών και να ελέγξετε ποιες συσκευές είναι συμβατές με την εφαρμογή σας. Για να εξασφαλίσετε την ευρύτερη διαθεσιμότητα της εφαρμογής σας, ελέγχετε συχνά τις λίστες των υποστηριζόμενων και εξαιρούμενων συσκευών σας.

Έχετε υπόψη ότι ο κατάλογος συσκευών δεν αφορά τις instant εφαρμογές.

Έλεγχος των συσκευών με τις οποίες είναι συμβατή η εφαρμογή σας

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες και τις εξαιρούμενες συσκευές για την εφαρμογή σας:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στη Διαχείριση κυκλοφορίας > Κατάλογος συσκευών.
 4. Επιλέξτε τις καρτέλες Όλες, Υποστηριζόμενες ή Εξαιρούμενες.
  • Εάν θέλετε να κατεβάσετε μια λίστα συσκευών ως αρχείο CSV, κοντά στη δεξιά πλευρά της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη λίστας συσκευών.

Λεπτομέρειες Όρων Παροχής Υπηρεσιών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο συσκευών και στις λειτουργίες του, διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Πρέπει να είστε ο κάτοχος του λογαριασμού ή ένας χρήστης με την καθολική άδεια "Διαχείριση εκδόσεων παραγωγής", για να μπορείτε να αποδεχτείτε τους νέους όρους. Αφού αποδεχτείτε τους όρους για μία εφαρμογή, θα μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση του καταλόγου συσκευών για όλες τις εφαρμογές σας.

Εάν δεν αποδεχτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών:

 • Δεν θα έχετε πρόσβαση στον κατάλογο συσκευών.
 • Δεν θα μπορείτε να εξαιρέσετε συσκευές από τη διανομή.

Μορφή λίστας συσκευών

Κατά την προβολή της λίστας συσκευών της εφαρμογής σας, λάβετε υπόψη ότι μια συσκευή μπορεί να συσχετίζεται με διάφορα μοντέλα. Τα σχετικά μοντέλα θα ομαδοποιούνται κάτω από το ίδιο όνομα συσκευής, ενώ μπορείτε να επεκτείνετε τις λεπτομέρειες του κάθε μοντέλου ξεχωριστά.

Ταξινόμηση ή φιλτράρισμα λίστας κατά κατασκευαστή ή χαρακτηριστικά συσκευής

Θα δείτε τη λίστα συσκευών ταξινομημένη κατά κατασκευαστή. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τη λίστα με τους παρακάτω τρόπους:

 • Για να δείτε όλες τις συμβατές συσκευές από έναν κατασκευαστή: Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση περισσότερων συσκευών δίπλα στο όνομα του κατασκευαστή.
 • Για να αναζητήσετε μεμονωμένες συσκευές ανά κατασκευαστή, όνομα σχεδίου ή δημόσιο όνομα συσκευής (παράδειγμα: Nexus 6): Στο επάνω μέρος της σελίδας, χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης.

Κατάσταση συσκευής και μοντέλου

Κατάσταση υποστήριξης

Θα δείτε την κατάσταση υποστήριξης για όλα τα ενεργά APK που σχετίζονται με την εφαρμογή σας. 

Επειδή μπορεί να έχετε κυκλοφορήσει διαφορετικά APK σε διάφορα κανάλια (παραγωγή, alpha, beta, εσωτερική δοκιμή), θα δείτε επίσης την κατάσταση για κάθε κανάλι. Για παράδειγμα, αν η έκδοση beta της εφαρμογής σας απαιτεί περισσότερες λειτουργίες από την έκδοση παραγωγής, μπορεί παρατηρήσετε το φαινόμενο μια συσκευή να υποστηρίζεται στην έκδοση παραγωγής, αλλά όχι στην έκδοση beta. 

Υποστηριζόμενη

Η εφαρμογή σας είναι συμβατή με τη συσκευή.

Μερικώς υποστηριζόμενη

Εάν μια συσκευή έχει πολλά μοντέλα, θα εμφανίζεται αυτή η κατάσταση στην περίπτωση που υποστηρίζονται μόνο ορισμένα μοντέλα από τα κριτήρια του μανιφέστου της εφαρμογής σας. 

Μη υποστηριζόμενη

Η εφαρμογή σας διαθέτει μια λειτουργία ή μια ιδιότητα (π.χ. μέγεθος οθόνης, επίπεδο SDK κ.λπ.) που δεν είναι διαθέσιμη στη συσκευή. Για παράδειγμα, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην διαθέτουν αισθητήρα πυξίδας. Εάν η βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής σας απαιτεί τη χρήση αισθητήρα πυξίδας, τότε η εφαρμογή σας δεν είναι συμβατή με αυτές τις συσκευές.

Αυτή η κατάσταση θα εμφανίζεται όταν όλα τα μοντέλα που έχουν συσχετιστεί με μια συσκευή δεν είναι συμβατά. Εάν υποστηρίζονται ορισμένα μοντέλα, θα εμφανίζεται η κατάσταση "Μερικώς υποστηριζόμενη".

Κατάσταση αποκλεισμού

Όταν εξαιρείτε μοντέλα συσκευών στον κατάλογο, θα εμφανιστεί η κατάσταση εξαίρεσης για τα συγκεκριμένα μοντέλα. Η διαχείριση για την εξαίρεση των συσκευών γίνεται ανά εφαρμογή αντί ανά κυκλοφορία ή στάδιο.

Εξαιρείται

Συσκευές στον κατάλογο που έχετε εξαιρέσει είτε με κανόνα είτε μη αυτόματα.

Μερικώς εξαιρούμενη

Εάν μια συσκευή έχει πολλά μοντέλα, θα εμφανίζεται αυτή η κατάσταση στην περίπτωση που έχετε εξαιρέσει ορισμένα μοντέλα από την εφαρμογή σας. 

Μη πιστοποιημένες συσκευές

Εάν μια συσκευή δεν είναι πιστοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πιστοποιηθεί από την Google και η Google δεν διαθέτει κάποια καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου συμβατότητας Android.

Λάβετε υπόψη ότι:

 • Οι μη πιστοποιημένες συσκευές ίσως να μην είναι ασφαλείς.
 • Οι μη πιστοποιημένες συσκευές ενδέχεται να μην λαμβάνουν ενημερώσεις συστήματος Android ή ενημερώσεις εφαρμογών.
 • Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες που εγκαθίστανται σε μη πιστοποιημένες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
 • Ενδέχεται να μην πραγματοποιείται ορθά η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων που περιέχονται σε μη πιστοποιημένες συσκευές.

Συμβουλές συμβατότητας εφαρμογής

 • Η λίστα συμβατότητας συσκευών της εφαρμογής σας βασίζεται στις ρυθμίσεις του αρχείου μανιφέστου και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Για παράδειγμα, αν το αρχείο μανιφέστου του APK προσδιορίζει ένα μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης, η λίστα υποστηριζόμενων συσκευών θα περιλαμβάνει συσκευές με τα απαιτούμενα μεγέθη οθονών, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σας στο Google Play.
 • Οι χώρες που παρατίθενται στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή της εφαρμογής σας δεν επηρεάζουν τη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών της εφαρμογής σας.

Προβολή λεπτομερειών συσκευής

Όταν επιλέξετε μια συσκευή με αρκετά δεδομένα στη σελίδα Κατάλογος συσκευών, θα δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Εγκαταστάσεις σε ενεργές συσκευές (τελευταίες 30 ημέρες)
 • Συγκεντρωτική μέση βαθμολογία
 • Έσοδα (τελευταίες 30 ημέρες)
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως μέγεθος οθόνης, διαστάσεις, σύστημα στο τσιπ, RAM, CPU, ABI, GPU και SDK

Σημειώσεις:

 • Οι προδιαγραφές των συσκευών παρέχονται από τον κατασκευαστή και δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
 • Η Google έχει στη διάθεσή της περιορισμένα δεδομένα σχετικά με ορισμένες συσκευές που δεν έχουν υποβληθεί στη διαδικασία πιστοποίησης της Google. Ορισμένες από αυτές τις συσκευές δεν θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο, αλλά ενδέχεται να εξακολουθήσετε να βλέπετε τους χρήστες σε αυτές τις συσκευές.

Εξαίρεση της εφαρμογής σας από συγκεκριμένες συσκευές

Η λίστα των εξαιρούμενων συσκευών βασίζεται στο APK που ανεβάσατε πιο πρόσφατα. Αν ανεβάσετε ένα νέο APK με διαφορετικό αρχείο μανιφέστου, η λίστα θα αλλάξει.

Σημείωση: Οι κανόνες αποκλεισμού συσκευών δεν ισχύουν για υπευθύνους εσωτερικών δοκιμών

Διαχείριση εξαιρούμενων συσκευών ανά εφαρμογή

Για να αποτρέψετε τα σφάλματα στις εφαρμογές, μπορείτε να εξαιρέσετε την εφαρμογή σας, έτσι ώστε να μην είναι διαθέσιμη σε μεμονωμένες συσκευές στο Google Play. Με αυτήν την αλλαγή, εξαιρείται μη αυτόματα ολόκληρη η εφαρμογή σας. Δεν μπορείτε να εξαιρέσετε μεμονωμένα APK.

Καταργώντας μη αυτόματα συσκευές με γνωστά ζητήματα συμβατότητας, μπορείτε να συμβάλετε στην παροχή μιας καλύτερης εμπειρίας στους χρήστες σας.

Εξαίρεση συσκευής

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας Κατάλογος συσκευών.
 4. Επιλέξτε μια συσκευή.
 5. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Εξαίρεση.

Χρήση των ίδιων εξαιρούμενων συσκευών με μια άλλη εφαρμογή

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας Κατάλογος συσκευών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Εξαιρούμενες συσκευές.
 5. Δίπλα στην επιλογή "Εισαγωγή εξαιρούμενων συσκευών με μη αυτόματο τρόπο" επιλέξτε μια εφαρμογή.
 6. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Ρύθμιση εξαιρέσεων για μια συσκευή με πολλά μοντέλα

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας Κατάλογος συσκευών.
  • ​​Εάν η εφαρμογή σας δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, επιλέξτε Κατάλογος συσκευών.
 4. Επιλέξτε μια συσκευή. Οι συσκευές με πολλά μοντέλα είναι επισημασμένες με ετικέτα.
 5. Για να εξαιρέσετε όλα τα μοντέλα της συσκευής, επιλέξτε Εξαίρεση όλων των μοντέλων στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  • Στις λεπτομέρειες του πρώτου μοντέλου παρατίθενται άλλα μοντέλα. Για να δείτε λεπτομέρειες για άλλα μοντέλα, επιλέξτε το κάτω βέλος Βέλος αναπτυσσόμενου στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
  • Για να εξαιρέσετε ένα μοντέλο της συσκευής, επιλέξτε Εξαίρεση στην κάτω δεξιά γωνία των λεπτομερειών ενός μοντέλου.

Σημείωση: Για να εξαιρέσετε την εφαρμογή σας από όλες τις συσκευές ενός κατασκευαστή, πρέπει να εξαιρέσετε τις συσκευές μία-μία.

Διαχείριση εξαιρούμενων συσκευών βάσει δεικτών απόδοσης

Εάν θέλετε να εξαιρέσετε συσκευές με βάση τους δείκτες απόδοσης, μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες στόχευσης που βασίζονται στο μέγεθος RAM η στο Σύστημα στο τσιπ (SoC). 

Οι κανόνες στόχευσης εφαρμόζονται αυτόματα στις νέες συσκευές που έχουν προστεθεί στον κατάλογο και πληρούν τα κριτήρια εξαίρεσης. Για παράδειγμα, εάν η εφαρμογή σας απαιτεί σημαντικό αποθηκευτικό χώρο δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε έναν κανόνα για την εξαίρεση των συσκευών με μνήμη RAM μικρότερη από 512 MB.

Σημείωση: Οι κανόνες για τη RAM ισχύουν μόνο για συσκευές SDK 16+ και δεν ισχύουν για τα APK του Wear OS by Google. Οι κανόνες για τη RAM βασίζονται στη διαθέσιμη μνήμη της συσκευής (TotalMem), και όχι στην ονομαστική μνήμη.

Ρύθμιση κανόνα

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Κατάλογος συσκευών.
  • Εάν η εφαρμογή σας έχει δημοσιευτεί, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κατάλογος συσκευών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα "Εξαιρούμενες συσκευές".
 5. Δίπλα στην επιλογή "Κανόνες εξαίρεσης" επιλέξτε Διαχείριση κανόνων εξαίρεσης

 6. Στην επιλογή "Εξαίρεση συσκευών που αντιστοιχούν σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω κανόνες" επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού.
 7. Επιλέξτε RAM ή σύστημα στο τσιπ.
  • Για να προσθέσετε πολλούς κανόνες, επιλέξτε το κουμπί OR. Θα εμφανιστεί ένας ακόμη επιλογέας.
  • Για να καταργήσετε έναν κανόνα, επιλέξτε το εικονίδιο "Ακύρωση" .
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις SafetyNet, μεταβείτε στον ιστότοπο Android Developers.
 8. Ελέγξτε τη λίστα συσκευών που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
 9. Αφού ρυθμίσετε τον κανόνα σας ώστε να στοχεύει στη σωστή λίστα συσκευών, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Διαχείριση εξαιρούμενων συσκευών βάσει συμβατότητας Android

Μπορείτε να εξαιρέσετε τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής σας σε συγκεκριμένες συσκευές βάσει των υπηρεσιών SafetyNet και της συμβατότητας με το Android Oreo (έκδοση Go).

Λεπτομέρειες για το SafetyNet

Το SafetyNet σάς βοηθά να αξιολογήσετε την ασφάλεια και τη συμβατότητα των συσκευών Android που εκτελούν την εφαρμογή σας. Το SafetyNet εξετάζει πληροφορίες λογισμικού και υλικού για να δημιουργήσει ένα προφίλ γι' αυτήν τη συσκευή. Η υπηρεσία προσπαθεί, στη συνέχεια, να εντοπίσει το ίδιο προφίλ σε μια λίστα μοντέλων συσκευών που έχουν υποβληθεί στον έλεγχο συμβατότητας Android.

Λεπτομέρειες Android Oreo (έκδοση Go)

Το Android Oreo (έκδοση Go) βελτιστοποιεί την εμπειρία Android σε συσκευές βασικού επιπέδου με έκδοση Android 8.1 (επίπεδο API 27) ή υψηλότερη με 1 GB RAM ή λιγότερο. Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις εφαρμογές σας για συσκευές με Android (έκδοση Go).

Ρύθμιση κανόνων αποκλεισμού συσκευών για το SafetyNet ή το Android (έκδοση Go)

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Κατάλογος συσκευών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα "Εξαιρούμενες συσκευές".
 5. Δίπλα στην επιλογή "Κανόνες εξαίρεσης" επιλέξτε Διαχείριση κανόνων εξαίρεσης

 6. Δίπλα στην επιλογή "Εξαιρέσεις SafetyNet" ή "Εξαιρέσεις Android Go", ορίστε μια επιλογή:
  • Εξαιρέσεις SafetyNet
   • Να μην εξαιρούνται συσκευές που βασίζονται στο API διαβεβαίωσης SafetyNet: Ενεργοποιημένο από προεπιλογή.
   • Να εξαιρούνται συσκευές που δεν πληρούν βασικά κριτήρια ακεραιότητας: Αυτή η επιλογή σάς βοηθά να διαπιστώσετε εάν η συγκεκριμένη συσκευή έχει παραβιαστεί ή τροποποιηθεί με άλλο τρόπο.
   • Να εξαιρούνται συσκευές που δεν πληρούν βασικά κριτήρια ακεραιότητας καθώς και συσκευές που δεν έχουν λάβει πιστοποίηση από την Google: Αυτή η επιλογή σάς βοηθά να διαπιστώσετε εάν η συγκεκριμένη συσκευή έχει παραβιαστεί ή τροποποιηθεί με άλλο τρόπο ή αν έχει λάβει πιστοποίηση από την Google.
  • Εξαιρέσεις Android Go
   • Να μην εξαιρούνται συσκευές Android Go: Επιλεγμένο από προεπιλογή.
   • Εξαίρεση συσκευών Android Go: Αποτρέψτε την εγκατάσταση της εφαρμογής σας σε συσκευές που εκτελούν Android Oreo (έκδοση Go) στο Google Play.

Σημειώσεις:

 • Οι εξαιρέσεις SafetyNet και Android Go περιορίζουν τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής σας μόνο στο Google Play. Εάν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο αρχείο APK της εφαρμογής σας, μπορούν ακόμα να εγκαταστήσουν την εφαρμογή σας, εγκαθιστώντας την απευθείας.
 • Για επιπλέον προστασία από την κατάχρηση με τη χρήση των υπηρεσιών SafetyNet, εξετάστε το ενδεχόμενο να ενσωματώσετε το API διαβεβαίωσης SafetyNet στην εφαρμογή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βασική Εξαίρεση SafetyNet για να εξαιρέσετε μη φυσικές συσκευές (όπως εξομοιωτές) και συσκευές με ξεκλειδωμένα συστήματα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;