Zobrazení a omezení zařízení kompatibilních s vaší aplikací

Když do služby Play Console nahrajete alespoň jeden balíček aplikace, můžete si prohlédnout katalog dostupných zařízení a zkontrolovat, která z nich jsou s aplikací kompatibilní. Seznam podporovaných a vyloučených zařízení pravidelně kontrolujte, aby byla zajištěna co nejširší dostupnost aplikace.

Přejděte na stránku Katalog zařízení (Vydání > Zásah a zařízení > Katalog zařízení).

Mějte na paměti, že na okamžité aplikace se katalog zařízení nevztahuje.

Začínáme s katalogem zařízení

Tato sekce obsahuje všechny informace, které potřebujete vědět, pokud chcete začít používat katalog zařízení.

Přijetí smluvních podmínek katalogu zařízení

Při prvním přístupu do katalogu zařízení si musíte přečíst smluvní podmínky a přijmout je. Přijmout nové podmínky může pouze vlastník účtu nebo uživatel s globálním oprávněním ke správě produkčních vydání. Jakmile smluvní podmínky ve svém účtu přijmete pro jednu aplikaci, budete katalog zařízení moci používat pro všechny své aplikace.

Pokud smluvní podmínky nepřijmete:

 • Nebudete mít přístup do katalogu zařízení.
 • Nebudete moci vyloučit zařízení z distribuce.

Základní koncepty

Níže uvedené otázky se týkají základních konceptů katalogu zařízení a omezení zařízení. Kliknutím na otázku ji rozbalíte a zobrazíte nebo zas sbalíte.

Co je to model zařízení? Co je to varianta zařízení?

Model zařízení je koncept, který definuje výrobce OEM. Služba Play Console tímto způsobem popisuje zařízení, aby jasně definovala jeho vlastnosti a mohla seskupit podobné modely zařízení v rámci aktivních zařízení Android, která jsou momentálně dostupná.

Model zařízení má dva atributy: maloobchodní značku a zařízení. Oba tyto atributy určuje výrobce OEM.

 • Maloobchodní značka: android.os.Build.Brand. (Jedná se o značku, pod kterou je zařízení prodáváno, a nemusí se shodovat s názvem výrobce.) Další informace
 • Zařízení: android.os.Build.Device. Další informace

Například google oriole je model zařízení.

Každý model zařízení má také název zobrazovaný uživatelům, známý jako marketingový název. Například marketingový název zařízení google oriole je Pixel 6.

Model zařízení obsahuje řadu hardwarových a softwarových atributů a samotný model zařízení nemusí být k jedinečnému určení těchto atributů dostačující. Například modely zařízení často mají varianty s různými verzemi systému Android, velikostmi RAM a úložiště.

Toto jsou nejdůležitější informace o modelech zařízení:

 • Samotné zařízení není jedinečné a může ho používat více výrobců, proto by nemělo být používáno bez značky.
 • Model zařízení vždy nemusí k určení specifikací zařízení stačit, protože zařízení může mít různé varianty.
 • Marketingový název k určení modelu zařízení nestačí, protože výrobce může stejný marketingový název používat pro mnoho různých kombinací {brand device}.

Ve službě Play Console se zařízení zobrazují ve formě {brand device} (marketingový název), například „google oriole (Pixel 6)“, aby bylo možné snadno propojit název zobrazovaný uživatelům s konkrétnějšími specifikacemi zařízení.

Jaká zařízení se v katalogu zobrazují? Kdy se objeví nová zařízení?

Zařízení se v katalogu zobrazí poté, co je začne využívat kritický počet uživatelů.

Katalog obsahuje certifikovaná i necertifikovaná zařízení. Další informace o certifikaci zařízení naleznete níže.

Bude moje aplikace nebo hra dostupná na novém zařízení?

Pro nové zařízení může být aplikace dostupná i před zobrazením tohoto zařízení v katalogu, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 • Zařízení je uvedeno v deklaracích zařízení v manifestu aplikace.
 • Zařízení nebylo vyloučeno ve službě Play Console.

To znamená, že pokud to nezakážete, uživatelé si vaši aplikaci mohou nainstalovat i do necertifikovaných modelů zařízení. Další informace o certifikaci zařízení naleznete níže.

Co je to certifikace zařízení? Jak se na Google Play zachází s necertifikovanými zařízeními?

Certifikovaný model zařízení je takový model, který výrobce OEM certifikoval jako kompatibilní se systémem Android tím, že do Googlu nahrál kopii výsledků testu kompatibility s Androidem. Necertifikovaný model zařízení je takový model, který výrobce OEM necertifikoval jako kompatibilní se systémem Android tím, že do Googlu nahrál kopii výsledků testu kompatibility s Androidem. Platí tedy následující:

 • Necertifikovaná zařízení nemusejí být zabezpečená.
 • Nemusejí dostávat aktualizace systému Android a aktualizace aplikací.
 • Aplikace a funkce v nich nemusejí fungovat správně.
 • Data v nich se nemusejí správně zálohovat.

Několik důležitých informací o zacházení s certifikovanými a necertifikovanými zařízeními a jejich chování:

 • Viditelnost v katalogu: Necertifikované modely zařízení se v katalogu zařízení zobrazí, jakmile dosáhnou kritického počtu uživatelů. Pokud je chcete je zobrazit, můžete filtrovat seznam zařízení podle stavu certifikace zařízení. Certifikované modely zařízení mohou mít necertifikované varianty. K tomu dochází, když se zařízení samo nahlásí jako certifikovaný model zařízení, ale neprojde kontrolami integrity služby Play. Tato zařízení se v katalogu zařízení nezobrazují.
 • Distribuce: Pokud to nezakážete, vaše aplikace může být dostupná k instalaci z Google Play do necertifikovaných modelů zařízení. Další informace naleznete v sekci Správa distribuce aplikace na zařízeních, která nesplňují požadavky na integritu zařízení.
 • Metriky Android vitals: Do metrik technické kvality v nástroji Vitals, které ovlivňují viditelnost a možnost propagace vaší aplikace na Google Play, přispívají pouze certifikovaná zařízení s plnou integritou.

Jak funguje cílení vaší aplikace na zařízení

Souboru modelů zařízení, na kterých mohou uživatelé vaši aplikaci na Google Play objevit a nainstalovat, se říká cílená zařízení. Cílená zařízení se určují na základě dvou faktorů: deklarací manifestu a pravidel vyloučení v konzoli. Na zařízeních a v aplikacích fungují tyto deklarace a pravidla s různou úrovní podrobnosti.

Deklarace manifestu určují, která zařízení aplikace podporuje. Fungují na úrovni jednotlivých zařízení. Například když možnost minSdk nastavíte na Android 9, aplikace půjde instalovat pouze do zařízení se systémem Android 9 a novějším. Pokud má model zařízení varianty se systémem Android 9 i s nižšími verzemi, aplikaci bude možné používat ve variantách se systémem Android 9, ale v nižších verzích ne.

Vyloučení v konzoli můžete nastavit na dvou úrovních:

 1. Na úrovni modelu zařízení: V tomto případě jsou vyloučena všechna zařízení se stanoveným modelem.
 2. Na úrovni pravidla: Vyloučení založená na pravidlech platí na úrovni jednotlivých zařízení, stejně jako deklarace manifestu. To znamená, že některé modely zařízení se v katalogu mohou zobrazovat jako částečně vyloučené.

Poznámka: Vyloučení přepíšou podporovaná zařízení deklarovaná v manifestu aplikace.

Pokud chcete zobrazit všechna dostupná zařízení a zjistit, kde je aplikace dostupná k distribuci na Google Play, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Katalog zařízení (Vydání > Zásah a zařízení > Katalog zařízení).
 2. Vyberte kartu Vše, Podporováno, Vyloučeno nebo Zacíleno.
 3. Pokud chcete stáhnout seznam zařízení jako soubor CSV, klikněte v pravé části stránky na Exportovat seznam zařízení.

Stav cílení jednotlivých modelů zařízení zjistíte ve sloupci Stav na stránce Seznam zařízení nebo Podrobnosti o zařízení. Zde je uveden stav cílení na zařízení u všech aktivních balíčků aplikací nebo souborů APK přidružených k vaší aplikaci. Rozbalením sekce níže zobrazíte možné stavy cílení na modely zařízení.

Stavy cílení na modely zařízení
 • Podporováno: Pro uživatele tohoto zařízení je vaše aplikace na Google Play dostupná.
 • Částečně podporováno: Aplikace je dostupná pro některé varianty tohoto modelu zařízení, ale ne pro všechny.
 • Vyloučeno na základě pravidla: Pro tento model zařízení aplikace není dostupná. Tento stav se zobrazí, pokud máte nastavené pravidlo vyloučení, které se vztahuje na tento model zařízení.
 • Částečně vyloučeno pravidlem: Aplikace je dostupná pro některé varianty tohoto modelu zařízení, ale ne pro všechny. Tento stav se může zobrazit, pokud máte nastavené pravidlo vyloučení u paměti RAM, která se může u jednotlivých variant modelu zařízení lišit.
 • Ručně vyloučeno: Aplikace není pro tento model zařízení dostupná. Tento stav se zobrazí, pouze pokud jste model zařízení vyloučili ručně.
 • Nepodporováno: Aplikace není dostupná pro žádná zařízení tohoto modelu. Tento stav se zobrazí, pokud váš manifest vyžaduje funkci nebo vlastnost (například velikost obrazovky nebo úroveň sady SDK), které v zařízení nejsou k dispozici. Některá zařízení například nejsou vybavena kompasem. Pokud klíčová funkce vaší aplikace vyžaduje kompas, aplikace v zařízeních bez kompasu nebude k dispozici.
  • Poznámka: Tento stav se zobrazí, když nejsou kompatibilní všechny varianty přidružené k tomuto modelu zařízení. Pokud některé varianty podporovány jsou, bude uveden stav Částečně podporováno.

Níže uvádíme několik důležitých informací o cílení na zařízení:

 • Vyloučení zařízení se spravuje na úrovni aplikace.
 • Stav podporování zařízení se zobrazuje na úrovni kanálu, protože je deklarován v manifestu. Protože můžete mít v různých kanálech (produkční, otevřené a uzavřené testování, interní testování) vydané různé balíčky, bude také zobrazen stav pro každý kanál. Pokud například beta verze aplikace vyžaduje více funkcí než produkční verze, můžete být zařízení v produkční verzi podporováno, ale v beta verzi nikoliv.

Vyhledávání a filtrování v seznamu zařízení

V seznamu zařízení jsou uvedeny všechny modely zařízení pro vybranou kartu (všechna zařízení, podporovaná zařízení apod.), seřazené podle modelu zařízení.

Seznam zařízení můžete zúžit dvěma způsoby:

 1. Pomocí vyhledávacího pole v horní části stránky můžete filtrovat seznam modelů nebo vyhledávat jednotlivé modely zařízení.
 2. Seznam modelů zařízení můžete filtrovat podle výrobce, zařízení nebo jiných atributů.

Zobrazení podrobností o zařízení

Pokud se chcete dozvědět víc o modelu zařízení včetně všech variant, můžete kliknutím přejít na stránku s podrobnostmi.

Na stránce s podrobnostmi najdete další informace o specifikacích a variantách vybraného modelu zařízení. Pokud chcete zobrazit dostupné podrobnosti o zařízení, rozbalte sekci níže.

Podrobnosti o zařízení
 • Souhrn: Důležité metriky pro tento model zařízení ohledně vaší aplikace a distribuce vaší aplikace v tomto modelu zařízení podle paměti RAM a verze systému. Tyto informace vám mohou pomoct stanovit správnou logiku cílení na toto zařízení a odstraňovat problémy u tohoto modelu zařízení.

  Konzistentní atributy: Atributy, které jsou u všech variant příslušného modelu zařízení stejné.

  Proměnlivé atributy: Atributy, které se u různých verzí nebo variant modelu zařízení mohou lišit. Varianty, o které máte zájem, můžete zúžit výběrem důležitých atributů.

  Seznam variant: Seznam všech známých variant tohoto modelu zařízení, zohledňující všechny filtry použité u proměnlivých atributů. V seznamu variant jsou uvedeny pouze certifikované varianty.

  Nejoblíbenější varianta: Varianta tohoto modelu zařízení, která má na Google Play nejvíc instalací. Tyto údaje zahrnují všechny aplikace na Google Play a nejsou specifické pro vaši aplikaci. Pokud má model zařízení mnoho variant, nejoblíbenější varianta vám může sloužit jako referenční bod při určování, jaký model zařízení chcete získat nebo testovat.

Vyloučení aplikace z distribuce do určitých zařízení

Můžete nastavit pravidla pro vyloučení zařízení z distribuce aplikace na Google Play. Na vyloučených zařízeních vaši aplikaci na Google Play nebude možné zobrazit ani nainstalovat.

Tipy:

 • Pravidla vyloučení zařízení se nevztahují na interní testery
 • Vyloučení zařízení na základě kontrol integrity lze spravovat na stránce Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace). Informace o tom, jak u záznamu v obchodu zapnout kontroly integrity, najdete na této stránce centra nápovědy. Služba Google Play tak bude moci zkontrolovat, zda zařízení prošla kontrolami integrity, než bude záznam v obchodu viditelný pro uživatele.

Pokud chcete zobrazit různé možnosti správy distribuce aplikace, můžete sbalit a rozbalit sekce níže.

Správa distribuce aplikace na konkrétních modelech zařízení

Ručním vyloučením zařízení, u kterých jste si vědomi problémů s kompatibilitou, můžete zlepšit uživatelský dojem. Tato praktika se nazývá ruční vyloučení.

Než jakákoli zařízení vyloučíte, vezměte na vědomí následující skutečnosti:

 • Provedením této změny vyloučíte vybrané modely zařízení pro celou aplikaci. Jednotlivé balíčky aplikace a soubory APK vyloučit nelze.
 • Vyloučení modelů zařízení má vliv na všechny varianty zařízení včetně budoucích variant. Pokud chcete vyloučení nastavit proto, aby aplikace nebyla dostupná pro modely zařízení s nízkými specifikacemi, doporučujeme namísto toho použít vyloučení založená na pravidlech.

Vyloučení zařízení

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Katalog zařízení (Vydání > Zásah a zařízení > Katalog zařízení).
 2. Vyberte model zařízení, který chcete vyloučit, a přejděte na stránku s podrobnostmi.
 3. V pravém horním rohu obrazovky vyberte Vyloučit zařízení. Model zařízení, který jste vybrali v kroku 2, včetně všech variant, bude od teď vyloučen.
Správa distribuce aplikace pomocí pravidel založených na specifikacích zařízení

Chcete-li vyloučit zařízení na základě indikátorů výkonu, můžete vytvořit pravidla cílení podle velikosti paměti RAM nebo systému na čipu.

Např. pokud má vaše aplikace vysoké nároky na paměť, můžete vytvořit pravidlo, které vyloučí zařízení s méně než 512 MB RAM.

Než vyloučení založená na pravidlech nastavíte, vezměte na vědomí následující skutečnosti:

 • Vyloučení založená na pravidlech se vztahují na nová zařízení přidaná do katalogu, která splňují kritéria pro vyloučení.
 • Pravidla pro paměť RAM platí pouze pro zařízení se systémem Android 4.1 a novějším (sada SDK verze 16 nebo novější) a neplatí pro soubory APK platformy Wear OS. Pravidla pro paměť RAM vycházejí z dostupné paměti v zařízení (TotalMem), nikoli z množství paměti, které uvádí výrobce.

Nastavení pravidla

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Katalog zařízení (Vydání > Zásah a zařízení > Katalog zařízení).
 2. V pravém horním rohu stránky vyberte možnost Správa pravidel vyloučení
 3. Vyberte možnost RAM nebo Systém na čipu.
  • Pokud chcete přidat několik pravidel, použijte tlačítko NEBO. Zobrazí se další možnost k výběru.
  • Pokud některé pravidlo chcete odstranit, použijte ikonu zrušení .
 4. Zkontrolujte seznam zařízení, který se zobrazí ve spodní části obrazovky.
 5. Až bude pravidlo cílit na správný seznam zařízení, uložte změny.

Správa distribuce aplikace na zařízeních kompatibilních se systémem Android Go

Na základě kompatibility se systémem Android (edice Go) můžete aplikaci vyloučit z používání na některých zařízeních.

Podrobnosti o systému Android (edice Go)

Android (edice Go) optimalizuje prostředí Android na zařízeních nejnižší třídy se systémem Android 8.1 (úroveň API 27) nebo novějším s maximálně 1 GB paměti RAM. Přečtěte si, jak aplikace optimalizovat pro zařízení se systémem Android (edice Go).

Nastavení pravidel vyloučení zařízení pro systém Android (edice Go)

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Katalog zařízení (Vydání > Zásah a zařízení > Katalog zařízení).
 2. Vyberte kartu Vyloučená zařízení.
 3. V sekci Pravidla vyloučení vyberte Správa pravidel vyloučení

 4. Vedle položky Vyloučení Android Go vyberte jednu z možností:
  • Vyloučení Android Go
   • Nevylučovat zařízení Android Go: Vybráno ve výchozím nastavení.
   • Vyloučit zařízení Android Go: Zabrání instalaci vaší aplikace na Google Play do zařízení se systémem Android Oreo (edice Go).

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka