Zobrazení a omezení zařízení kompatibilních s vaší aplikací

Když do služby Play Console nahrajete alespoň jeden soubor APK, můžete si prohlédnout katalog dostupných zařízení a zkontrolovat, která z nich jsou s aplikací kompatibilní. Seznam podporovaných a vyloučených zařízení pravidelně kontrolujte, aby byla zajištěna co nejširší dostupnost aplikace.

Mějte na paměti, že na okamžité aplikace se katalog zařízení nevztahuje.

Kontrola kompatibility aplikace se zařízeními

Podporovaná a vyloučená zařízení zkontrolujete takto:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Správa vydání > Katalog zařízení.
 4. Vyberte kartu Vše, Podporováno nebo Vyloučeno.
  • Chcete-li stáhnout seznam zařízení jako soubor CSV, na pravé straně stránky klikněte na Stáhnout seznam zařízení.

Smluvní podmínky – podrobnosti

Chcete-li získat přístup ke katalogu zařízení a jeho funkcím, přečtěte si a přijměte smluvní podmínky. Přijmout nové podmínky může pouze vlastník účtu nebo uživatel s globálním oprávněním ke správě produkčních vydání. Jakmile smluvní podmínky ve svém účtu přijmete pro jednu aplikaci, budete katalog zařízení moci používat pro všechny své aplikace.

Pokud smluvní podmínky nepřijmete:

 • Nebudete mít přístup do katalogu zařízení.
 • Nebudete moci vyloučit zařízení z distribuce.

Formát seznamu zařízení

Při prohlížení seznamu zařízení podporovaných aplikací nezapomeňte, že zařízení může být přidruženo k několika modelům. Související modely budou seskupeny pod stejným názvem zařízení. Podrobnosti o každém modelu si můžete samostatně rozbalit.

Řazení nebo filtrování seznamu podle výrobce nebo atributů zařízení

Seznam zařízení je ve výchozím nastavení seřazen podle výrobce. Lze jej však seřadit také následovně:

 • Zobrazení všech kompatibilních zařízení od jednoho výrobce: Vedle názvu výrobce klikněte na Zobrazit další zařízení.
 • Vyhledání jednotlivých zařízení podle výrobce, názvu modelu nebo obecně používaného názvu (např. Nexus 6): Použijte vyhledávací pole v horní části stránky.

Stav zařízení a modelu

Stav podpory

U všech aktivních souborů APK přidružených k vaší aplikaci bude zobrazen stav podpory. 

Protože můžete mít v různých kanálech (produkční, alfa, beta a interní testování) vydané různé soubory APK, bude také zobrazen stav pro každý kanál. Pokud například beta verze aplikace vyžaduje více funkcí než produkční verze, může být zařízení v produkční verzi podporováno, ale v beta verzi nikoliv. 

Podporováno

Vaše aplikace je se zařízením kompatibilní.

Částečně podporováno

Tento stav bude uveden, pokud má zařízení více modelů a kritéria manifestu aplikace podporují jen některé z nich. 

Nepodporováno

Aplikace má požadavek (např. velikost obrazovky nebo úroveň sady SDK), který zařízení nesplňuje. Některá zařízení například nejsou vybavena kompasem. Pokud klíčová funkce vaší aplikace vyžaduje kompas, aplikace v zařízeních bez kompasu nebude k dispozici.

Tento stav bude uveden, pokud není kompatibilní žádný z modelů zařízení. Pokud některé modely podporovány jsou, bude uveden stav Částečně podporováno.

Stav vyloučení

Když v katalogu určitý model zařízení vyloučíte, bude se u něj zobrazovat stav vyloučení. Vyloučení zařízení se spravuje na úrovni celé aplikace, nikoli na úrovni vydání nebo kanálu.

Vyloučeno

Zařízení v katalogu byla vyloučena pomocí pravidla nebo ručně.

Částečně vyloučeno

Tento stav bude uveden, pokud má zařízení více modelů a některé z nich jste vyloučili. 

Necertifikovaná zařízení

Pokud zařízení není certifikováno, znamená to, že mu Google neudělil certifikaci a nevede u něj záznam o výsledcích testu kompatibility s Androidem.

Pro necertifikovaná zařízení platí následující skutečnosti:

 • Nemusejí být zabezpečená.
 • Nemusejí dostávat aktualizace systému Android a aktualizace aplikací.
 • Aplikace a funkce v nich nemusejí fungovat správně.
 • Data v nich se nemusejí správně zálohovat.

Tipy ke kompatibilitě aplikací

 • Seznam zařízení kompatibilních s aplikací vychází z nastavení souboru manifestu a pravidelně se aktualizuje.
 • Pokud například soubor manifestu balíčku APK vyžaduje velkou obrazovku, budou v seznamu podporovaných zařízení uvedena zařízení s příslušnou velikostí obrazovky, na kterých lze k aplikaci na Google Play získat přístup.
 • Seznam zařízení podporovaných příslušnou aplikací není ovlivněn zeměmi uvedenými na stránce Cena a distribuce.

Zobrazení podrobností o zařízení

Když na stránce Katalog zařízení vyberete zařízení, o kterém je k dispozici dostatek dat, zobrazí se následující údaje:

 • Instalace v aktivních zařízeních (posledních 30 dní)
 • Celkové průměrné hodnocení
 • Tržby (posledních 30 dní)
 • Technické atributy, např. velikost obrazovky, fyzická podoba, systém na čipu, paměť RAM, procesor, ABI, GPU a sada SDK

Poznámky:

 • Parametry zařízení poskytuje výrobce a nejsou ověřovány.
 • O zařízení, která neprošla procesem certifikace, má Google omezené informace. Některá z těchto zařízení nemusejí být v katalogu uvedena, ale mohou se vám zobrazit uživatelé s těmito zařízeními.

Vyloučení aplikace z určitých zařízení

Seznam vyloučených zařízení vychází z naposledy nahraného souboru APK. Pokud nahrajete nový balíček APK s jiným souborem manifestu, seznam se změní.

Poznámka: Pravidla výjimek zařízení se nevztahují na interní testery

Správa zařízení vyloučených pro jednotlivé aplikace

Chcete-li zabránit selháním, můžete dostupnost své aplikace pro určitá zařízení na Google Play omezit. Takto vždy vyloučíte celou aplikaci – nelze vyloučit jednotlivé balíčky APK.

Ručním vyloučením zařízení, u kterých jste si vědomi problémů s kompatibilitou, můžete zlepšit uživatelský dojem.

Vyloučení zařízení

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydáníKatalog zařízení.
 4. Vyberte zařízení.
 5. Ve spodní části obrazovky vyberte Vyloučit.

Vyloučení zařízení s několika modely

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydáníKatalog zařízení.
  • Pokud aplikace dosud nebyla publikována, vyberte Katalog zařízení.
 4. Vyberte zařízení. Zařízení s několika modely jsou označena.
 5. Pokud chcete vyloučit všechny modely zařízení, v pravém horním rohu obrazovky vyberte Vyloučit všechny modely.
  • Další modely jsou uvedeny pod podrobnostmi o prvním modelu. Podrobnosti o dalších modelech zobrazíte tak, že přejdete na pravou stranu obrazovky a vyberete šipku dolů Rozbalovací šipka.
  • Pokud chcete vyloučit jeden model zařízení, přejděte do pravého dolního rohu podrobností o zařízení a vyberte Vyloučit.

Poznámka: Pokud aplikaci chcete vyloučit ze všech zařízení konkrétního výrobce, je potřeba je vyloučit po jednom.

Správa vyloučených zařízení podle indikátorů výkonu

Pokud zařízení chcete vyloučit na základě indikátorů výkonu, můžete vytvořit pravidla cílení podle velikosti paměti RAM nebo systému na čipu. 

Pravidla cílení automaticky platí pro nová zařízení přidaná do katalogu, která splňují kritéria pro vyloučení. Např. pokud má vaše aplikace vysoké nároky na paměť, můžete vytvořit pravidlo, které vyloučí zařízení s méně než 512 MB RAM.

Poznámka: Pravidla pro paměť RAM platí pouze pro zařízení se sadou SDK verze 16 nebo novější a neplatí pro soubory APK platformy Wear OS. Pravidla pro paměť RAM vycházejí z dostupné paměti v zařízení (TotalMem), nikoli z množství paměti, které uvádí výrobce.

Nastavení pravidla

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Katalog zařízení.
  • Je-li vaše aplikace publikovaná, vyberte Správa vydání > Katalog zařízení.
 4. Vyberte kartu Vyloučená zařízení
 5. V sekci Pravidla vyloučení vyberte Správa pravidel vyloučení

 6. Vyberte rozbalovací nabídku kritérií vyloučení.
 7. Vyberte možnost RAM nebo Systém na čipu.
  • Pokud chcete přidat několik pravidel, použijte tlačítko NEBO. Zobrazí se další možnost k výběru.
  • Pokud některé pravidlo chcete odstranit, použijte ikonu zrušení .
  • Další informace o vyloučeních SafetyNet naleznete na webu Android Developers.
 8. Zkontrolujte seznam zařízení, který se zobrazí ve spodní části obrazovky.
 9. Až bude pravidlo cílit na správný seznam zařízení, uložte změny.
Správa vyloučených zařízení na základě kompatibility systému Android

Svou aplikaci můžete vyloučit z určitých zařízení na základě služeb SafetyNet a kompatibility se systémem Android Oreo (edice Go).

Podrobnosti o službě SafetyNet

Služba SafetyNet pomáhá posoudit míru zabezpečení a kompatibilitu zařízení Android, ve kterých by mohla být spuštěna vaše aplikace. SafetyNet prověří informace o hardwaru a softwaru a vytvoří profil zařízení. Poté se pokusí najít stejný profil v seznamu modelů zařízení, které úspěšně prošly testováním kompatibility s Androidem.

Podrobnosti o systému Android Oreo (edice Go)

Android Oreo (edice Go) optimalizuje prostředí Android na zařízeních nejnižší třídy se systémem Android 8.1 (úroveň API 27) nebo novějším s maximálně 1 GB paměti RAM. Přečtěte si, jak aplikace optimalizovat pro zařízení se systémem Android (edice Go).

Nastavení pravidel vyloučení pro službu SafetyNet nebo systém Android (edice Go)

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Katalog zařízení.
 4. Vyberte kartu Vyloučená zařízení
 5. V sekci Pravidla vyloučení vyberte Správa pravidel vyloučení

 6. Vyberte možnost vedle položky Vyloučení SafetyNet nebo Vyloučení Android Go:
  • ​​Vyloučení SafetyNet
   • Nevylučovat zařízení na základě rozhraní SafetyNet Attestation API: Vybráno ve výchozím nastavení.
   • Vyloučit pouze zařízení, která neuspěla v základním testu integrity: Takto lze určit, zda se zařízením nebylo neoprávněně manipulováno nebo nebylo jinak změněno.
   • Vyloučit zařízení, která neuspěla v základním testu integrity nebo nebyla certifikována společností Google: Takto lze určit, zda se zařízením nebylo neoprávněně manipulováno, nebylo jinak změněno nebo zda bylo certifikováno Googlem.
  • Vyloučení Android Go
   • Nevylučovat zařízení Android Go: Vybráno ve výchozím nastavení.
   • Vyloučit zařízení Android Go: Zabrání instalaci vaší aplikace na Google Play do zařízení se systémem Android Oreo (edice Go).

Poznámky:

 • Vyloučení SafetyNet a Android Go omezují pouze dostupnost aplikace na Google Play. Uživatelé, kteří mají přístup k souboru APK aplikace, ji přesto mohou nainstalovat přímo.
 • Pro další ochranu před zneužitím pomocí služeb SafetyNet můžete do aplikace integrovat rozhraní SafetyNet Attestation API. Pomocí základního vyloučení SafetyNet na základě integrity můžete vyloučit virtuální zařízení (např. emulátory) a zařízení s rootovaným systémem.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false