Nahlásenie nevhodných recenzií

Recenzie, ktoré porušujú pravidlá pre uverejňovanie komentárov v službe Google Play, môžete nahlásiť priamo v konzole Play Console.

Nahlásenie recenzie

  1. Prečítajte si pravidlá pre uverejňovanie komentárov v službe Google Play. Odstránené budú iba recenzie porušujúce tieto pravidlá.
  2. Prihláste sa do konzoly Play Console.
  3. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  4. V ponuke vľavo vyberte položky Spätná väzba používateľov Recenzie.
  5. V recenzii, ktorú chcete nahlásiť, vyberte ikonu nahlásenia (vlajku) .
  6. Kliknite na možnosť Odoslať.

Po nahlásení

Vaše nahlásenie skontroluje odborník do niekoľkých pracovných dní.

Ak odborník zhodnotí, že recenzia porušuje pravidlá pre uverejňovanie komentárov, bude odstránená z vašej konzoly Play Console. Ak rozhodne, že pravidlá neporušuje, v recenzii sa zobrazí upozornenie, že žiadosť o odstránenie bola zamietnutá. Ak bude vaše nahlásenie zamietnuté, tú istú recenziu nebudete môcť nahlásiť znova.

Problémy s nahlásením

Ak sa zobrazí chybové hlásenie, že nemôžete odoslať ďalšie nahlásenia, počkajte 24 hodín a potom ho odošlite znova. V účte vývojára ste totiž dosiahli denný limit počtu odoslaní.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?