Tạo chương trình giảm giá cho ứng dụng có tính phí

Bạn có thể tạo chương trình giảm giá để bán ứng dụng có tính phí ở một mức giá chiết khấu. Khi xem ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Play, người dùng sẽ thấy cả giá ưu đãi và giá gốc – còn gọi là giá ban đầu. 

Thiết lập chương trình giảm giá

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Sự hiện diện trong cửa hàng > Chương trình giảm giá cho ứng dụng phải trả phí > Tạo chương trình giảm giá.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đặt tên cho chương trình giảm giá cũng như thiết lập ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Tên chương trình giảm giá sẽ chỉ xuất hiện trong Play Console chứ người dùng không nhìn thấy.
 5. Chọn Tạo giá ưu đãi.
  • Để cung cấp ứng dụng của bạn với mức giá chiết khấu: Nhập giá ưu đãi (bằng đơn vị tiền tệ mặc định). Chúng tôi sẽ sử dụng giá bạn nhập làm cơ sở để tính giá dành riêng cho từng thị trường.
  • Để cung cấp ứng dụng của bạn tạm thời với mức giá $0: Chọn nút bên cạnh "chương trình giảm giá $0". Xin lưu ý chương trình giảm giá $0 mang tính tạm thời và không giống như chương trình giảm giá miễn phí vĩnh viễn cho ứng dụng của bạn.
 6. Theo mặc định, tất cả hộp kiểm sẽ được chọn và chương trình giảm giá sẽ được cung cấp trên toàn thế giới. Nếu cần, hãy sử dụng hộp kiểm để chọn quốc gia cụ thể nơi bạn muốn cung cấp chương trình giảm giá.
 7. Chọn Lên lịch chương trình giảm giá. Chương trình giảm giá sẽ bắt đầu theo ngày bắt đầu bạn đã nhập trong bước 4.

Nguyên tắc và yêu cầu

Tình trạng còn hàng và giá
 • Hiện tại, bạn chỉ có thể tạo chương trình giảm giá cho ứng dụng có tính phí (không tạo được cho gói đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng).
 • Giá ưu đãi cho sản phẩm phải thể hiện mức chiết khấu ít nhất 30% so với giá gốc (ở mọi quốc gia trong phạm vi áp dụng). Với ngoại lệ là ưu đãi $0, tất cả giá ưu đãi phải tuân theo phạm vi giá được chấp nhận.
 • Để tạo hoặc chỉnh sửa chương trình giảm giá, ứng dụng của bạn phải được phát hành.

Lưu ý quan trọng với chương trình giảm giá $0: Chương trình giảm giá $0 mang tính tạm thời và không giống như chương trình giảm giá miễn phí vĩnh viễn cho ứng dụng của bạn. Tạo chương trình giảm giá $0 không ảnh hưởng đến khả năng tính phí ứng dụng trong tương lai. Nếu bạn tạo chương trình giảm giá $0, ứng dụng của bạn không được hiển thị trong bất kỳ Biểu đồ ứng dụng trả phí hàng đầu nào trong thời gian chương trình giảm giá đang diễn ra.

Chương trình giảm giá $0 không được tính là giao dịch mua. Do vậy, số lượng người mua trong báo cáo của bạn có thể giảm trong thời gian diễn ra chương trình giảm giá. Báo cáo sau đây sẽ bị ảnh hưởng:

 • Trang Tổng quan về tài chính: Bảng người mua sẽ giảm về 0.
 • Báo cáo Người mua tài chính: Bạn sẽ thấy sự thay đổi về tất cả người mua, người mua nhiều lần và người mua quay lại.
 • Báo cáo Chuyển đổi người dùng: Bạn sẽ thấy sự thay đổi giữa Người mua và Người mua nhiều lần.
Thời gian thực hiện
 • Đối với mỗi ứng dụng, phải có 30 ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc của một chương trình giảm giá và ngày bắt đầu của chương trình giảm giá khác. Bạn có thể thay đổi giá cơ sở của ứng dụng bất cứ lúc nào.
 • Chương trình giảm giá có thể diễn ra trong khoảng từ 1 ngày (khoảng thời gian tối thiểu) cho tới 8 ngày (khoảng thời gian tối đa).

Mẫu đặt giá và chương trình giảm giá

Do mỗi chương trình giảm giá được tạo cho riêng cho từng ứng dụng nên chúng tôi không hỗ trợ mẫu đặt giá.

Nếu bạn đã tạo một chương trình giảm giá cho một ứng dụng trong một mẫu, thì bạn phải dừng chương trình hoặc đợi đến khi chương trình kết thúc để có thể thay đổi mẫu.

Xem và cập nhật chương trình giảm giá

Trong Play Console, bạn có thể xem các chương trình giảm giá đang diễn ra, sắp tới và trước đây.

Cập nhật chương trình giảm giá đang diễn ra hoặc sắp tới
 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Sự hiện diện trong cửa hàng> Chương trình giảm giá cho ứng dụngphải trả phí.
 4. Bên cạnh chương trình giảm giá mà bạn muốn cập nhật, hãy chọn Chỉnh sửa chương trình giảm giá.
  • Cập nhật tên chương trình giảm giá: Bạn có thể cập nhật tên chương trình giảm giá bất cứ lúc nào. Hãy nhớ rằng tên chương trình giảm giá sẽ chỉ xuất hiện trong Play Console chứ người dùng không nhìn thấy.
  • Cập nhật ngày bắt đầu hoặc giá: Bạn có thể cập nhật ngày bắt đầu hoặc giá trong mọi chương trình giảm giá sắp tới. Nếu chương trình giảm giá đã bắt đầu thì giá và ngày bắt đầu không thể thay đổi được.
  • Kết thúc hoặc tiếp tục chương trình giảm giá: Ở góc trên cùng bên phải của chương trình giảm giá đang diễn ra, chọn Dừng hoặc Tiếp tục.
Xem lại chương trình giảm giá trước đây
 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Sự hiện diện trong cửa hàng> Chương trình giảm giá cho ứng dụngphải trả phí.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố