Vytváranie výpredajov pre platené aplikácie

Môžete vytvoriť výpredaj a ponúknuť tak platené aplikácie za nižšiu cenu. Keď si používatelia zobrazia vašu aplikáciu v Obchode Play, uvidia zľavnenú aj pôvodnú cenu – to im pomôže zistiť, o koľko je položka zľavnená. 

Nastavenie výpredaja

 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Výskyt v obchode > Výpredaje platených aplikácií > Vytvoriť výpredaj.
 4. Pomenujte výpredaj podľa pokynov na obrazovke a nastavte dátumy spustenia a ukončenia. Názov výpredaja sa používa iba v konzole Play Console a používateľom sa nezobrazuje.
 5. Vyberte možnosť Vytvoriť zľavnenú cenu.
  • Ak chcete aplikáciu ponúknuť za nižšiu cenu: Zadajte zľavnenú cenu (v predvolenej mene). Zadanú cenu použijeme ako základ na výpočet cien na konkrétnych trhoch.
  • Ak chcete aplikáciu dočasne ponúknuť za 0  $: Vyberte tlačidlo vedľa možnosti Výpredaj za 0 $. Nezabudnite, že výpredaj za 0 $ je dočasný, t. j. nie je to to isté, ako natrvalo ponúkať aplikáciu zadarmo.
 6. Predvolene budú všetky políčka začiarknuté a výpredaj bude k dispozícii globálne. Podľa potreby upravte začiarknutie políčok a vyberte tak konkrétne krajiny, v ktorých chcete výpredaj aktivovať.
 7. Vyberte položku Naplánovať výpredaj. Výpredaj sa začne v uvedený dátum spustenia, ktorý ste uviedli v rámci 4. kroku.

Pokyny a požiadavky

Dostupnosť a ceny
 • Momentálne môžete vytvárať výpredaje iba pre platené aplikácie (nie pre odbery ani produkty v aplikácii).
 • Zľavnená cena aplikácie musí predstavovať minimálne 30 % zľavu z úplnej ceny (v každej vybranej krajine). Okrem výpredaja za 0 $ musia všetky zľavnené ceny dodržiavať prijateľné cenové rozsahy.
 • Ak chcete vytvoriť alebo upraviť výpredaj, príslušná aplikácia musí byť zverejnená.

Dôležitá poznámka k výpredajom za 0 $: Výpredaj za 0 $ je dočasný a nie je to to isté, ako natrvalo ponúkať aplikáciu zadarmo. Vytvorenie výpredaja za 0 $ neovplyvní vašu možnosť v budúcnosti zmeniť cenu aplikácie. Ak vytvoríte výpredaj za 0 $ , aplikácia nebude počas jeho trvania uvedená v žiadnych rebríčkoch najlepších platených aplikácií.

Výpredaje za 0 $ sa nepočítajú ako nákupy. Počet kupujúcich môže preto počas trvania výpredaja vo vašich prehľadoch klesnúť. Týka sa to nasledujúcich prehľadov:

 • Stránka Prehľad financií: Počet v tabuľke kupujúcich klesne na nulu.
 • Finančný prehľad kupujúcich: Zmenia sa počty všetkých kupujúcich, opakujúcich sa kupujúcich a vracajúcich sa kupujúcich.
 • Prehľad Akvizícia používateľov: Zmenia sa počty kupujúcich a opakujúcich sa kupujúcich.
Časová os
 • V prípade každej aplikácie musíte ponechať 30 dní medzi dátumom ukončenia jedného výpredaja a dátumom spustenia ďalšieho výpredaja. Základnú cenu aplikácie môžete zmeniť kedykoľvek.
 • Výpredaje môžu byť aktívne jeden deň (minimálna dĺžka) až sedem dní (maximálna dĺžka).

Výpredaje a šablóny na tvorbu cien

Keďže každý výpredaj vytvárate pre konkrétnu aplikáciu, nie sú pri výpredajoch podporované šablóny na tvorbu cien.

Ak ste vytvorili výpredaj pre aplikáciu, ktorá je súčasťou šablóny, musíte ho zastaviť alebo počkať, kým sa skončí, a až potom budete môcť šablónu zmeniť.

Zobrazenie a aktualizácia výpredajov

V konzole Play Console môžete pristupovať k aktívnym, nadchádzajúcim aj minulým výpredajom.

Aktualizácia nadchádzajúceho alebo aktívneho výpredaja
 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Výskyt v obchode > Výpredaje platených aplikácií.
 4. Vedľa výpredaja, ktorý chcete aktualizovať, vyberte možnosť Upraviť výpredaj.
  • Aktualizácia názvu výpredaja: Názov výpredaja môžete aktualizovať kedykoľvek. Nezabudnite, že názov výpredaja sa používa iba v konzole Play Console a používateľom sa nezobrazuje.
  • Aktualizácia dátumu spustenia alebo ceny: Môžete aktualizovať dátum spustenia alebo cenu ľubovoľného nadchádzajúceho výpredaja. Ak sa výpredaj už začal, dátum spustenia a cenu nemôžete zmeniť.
  • Ukončenie alebo opätovné spustenie výpredaja: V pravom hornom rohu aktívneho výpredaja vyberte možnosť Zastaviť alebo Znova spustiť.
Zobrazenie minulých výpredajov
 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Výskyt v obchode > Výpredaje platených aplikácií.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?