Opprett salg for apper som koster penger

Du kan opprette salg med reduserte priser for apper som koster penger. Når brukerne ser på appen din i Play-butikken, ser de både tilbudsprisen og den opprinnelige prisen gjennomstreket. 

Konfigurer salg

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Butikktilstedeværelse > Salg av app som koster penger > Opprett salg.
 4. Følg veiledningen på skjermen for å gi salget et navn og konfigurere start- og sluttdato. Salgsnavnet er bare synlig i Play-konsollen, ikke for brukerne.
 5. Velg Opprett tilbudspris.
  • Sånn tilbyr du appen til redusert pris: Skriv inn tilbudsprisen (i standardvalutaen). Vi bruker prisen du legger inn, som et grunnlag for å beregne markedsspesifikke priser.
  • Sånn tilbyr du midlertidig appen for USD 0: Velg knappen ved siden av «USD 0-salg». Husk at USD 0-salg er midlertidige, og at det ikke betyr at du tilbyr appen gratis permanent.
 6. Som standard blir alle avmerkingsboksene valgt, og salget tilbys globalt. Hvis det er nødvendig, kan du bruke avmerkingsboksene til å velge hvilke land du vil tilby salget i.
 7. Velg Planlegg salg. Salget starter i henhold til startdatoen du skrev inn i trinn 4.

Retningslinjer og krav

Tilgjengelighet og priser
 • Du kan for øyeblikket bare opprette salg for apper som koster penger (ikke abonnementer eller produkter i apper).
 • Tilbudsprisen til appen må representere en rabatt på minst 30 % av full pris (i alle landene det gjelder). Med unntak av USD 0-salg må alle prisene overholde de aksepterte prisområdene.
 • For å opprette eller endre salg må appen din være publisert.

Viktig for USD 0-salg: USD 0-salg er midlertidige og betyr ikke at du gir bort appen gratis permanent. Hvis du oppretter et USD 0-salg, påvirker ikke det muligheten din til å ta betalt for appen din i fremtiden. Hvis du oppretter et USD 0-salg, blir ikke appen din fremhevet på noen betalte topplister så lenge salget pågår.

USD 0-salg regnes ikke som kjøp. På grunn av dette kan antall kjøpere i rapporten din falle. Følgende rapporter berøres:

 • Finansoversikt-siden: Kjøpere-tabellen faller til 0.
 • Finansrapport over kjøpere: Du ser en endring i alle kjøpere, tilbakevendende kjøpere og returnerende kjøpere.
 • Brukeranskaffelse-rapporten: Du ser en endring i kjøpere og tilbakevendende kjøpere.
Tidslinje
 • For hver av appene må det være 30 dager mellom sluttdatoen for ett salg og startdatoen for et annet salg. Du kan når som helst endre grunnprisen på appene dine.
 • Salg kan være aktive fra én dag (minimumslengde) og opptil åtte dager (maksimumslengde).

Salg og prismaler

Siden hvert salg opprettes for hver enkelt app, støttes ikke salgene av prismaler.

Hvis du har opprettet et salg for en app som er en del av en mal, må du stoppe salget eller vente til salget er ferdig før du kan gjøre endringer i malen.

Se og oppdater salg

I Play-konsollen har du tilgang til aktive, kommende og tidligere salg.

Oppdater kommende eller aktive salg
 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Butikktilstedeværelse > Salg av apper som koster penger.
 4. Velg Endre salget ved siden av salget du vil oppdatere.
  • Oppdater salgsnavnet: Du kan når som helst oppdatere salgsnavnet. Husk at salgsnavnet bare er synlig i Play-konsollen, ikke for brukerne.
  • Oppdater startdato eller pris: Du kan oppdatere startdatoen eller prisen for kommende salg. Hvis et salg allerede har begynt, kan du ikke lenger endre startdatoen og prisen.
  • Avslutt eller gjenoppta salg: Velg Stopp eller Gjenoppta øverst til høyre i et aktivt salg.
Gjennomgå tidligere salg
 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Butikktilstedeværelse > Salg av apper som koster penger.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false