Izrada rasprodaja za aplikacije koje se plaćaju

Da biste aplikacije koje se plaćaju ponudili po sniženoj cijeni, možete izraditi rasprodaju. Pri pregledu vaše aplikacije u Trgovini Play korisnici će vidjeti cijenu za rasprodaju i izvornu cijenu, odnosno prekriženu cijenu.

Postavljanje rasprodaje

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Prisutnost u trgovini > Rasprodaja aplikacija koje se plaćaju > Izradi rasprodaju.
 4. Slijedite upute na zaslonu da biste odredili naziv rasprodaje i postavili datum početka i završetka. Naziv rasprodaje prikazivat će se samo na Play konzoli i neće biti vidljiv korisnicima.
 5. Odaberite Izradi cijenu za rasprodaju.
  • Da biste aplikaciju ponudili po sniženoj cijeni: unesite prodajnu cijenu (u zadanoj valuti). Cijenu koju unesete koristit ćemo kao osnovu za izračunavanje cijena za pojedina tržišta.
  • Da biste privremeno ponudili aplikaciju za 0 USD: odaberite gumb pored opcije Rasprodaja za 0 USD. Imajte na umu da je rasprodaja za 0 USD privremena i razlikuje se od mogućnosti da aplikaciju trajno nudite besplatno.
 6. Svi potvrdni okviri prema zadanim će postavkama biti odabrani, a rasprodaja će se nuditi u cijelom svijetu. Ako je potrebno, pomoću potvrdnih okvira možete odabrati zemlje u kojima želite ponuditi rasprodaju.
 7. Odaberite Zakaži rasprodaju. Vaša će rasprodaja započeti u skladu s datumom početka koji ste unijeli u 4. koraku.

Smjernice i zahtjevi

Dostupnost i cijene
 • Rasprodaje se trenutačno mogu izraditi samo za aplikacije koje se plaćaju (ne i za pretplate ili proizvode ponuđene putem aplikacije).
 • Cijena aplikacije za rasprodaju mora biti barem 30% niža od pune cijene (u svim zemljama u kojima se primjenjuje). Osim u slučaju rasprodaje za 0 USD, sve cijene za rasprodaju moraju biti unutar prihvaćenih raspona cijena.
 • Da biste mogli izraditi ili urediti rasprodaju, vaša aplikacija mora biti objavljena.

Važno za rasprodaje za 0 USD: rasprodaja za 0 USD privremena je i razlikuje se od mogućnosti da aplikaciju trajno nudite besplatno. Izrada rasprodaje za 0 USD ne utječe na mogućnost naplaćivanja aplikacije u budućnosti. Ako izradite rasprodaju za 0 USD, aplikacija se za vrijeme njezinog trajanja neće prikazivati na ljestvicama popularnosti aplikacija koje se plaćaju.

Preuzimanja aplikacije u sklopu rasprodaje za 0 USD ne računaju se kao kupnje. To može dovesti do smanjenja broja kupaca u vašim izvješćima tijekom rasprodaje. Utjecaj će biti vidljiv u sljedećim izvješćima:

 • Stranica Financijski pregled: u tablici Kupci prikazivat će se 0.
 • Financijsko izvješće o kupcima: vidjet ćete promjenu za sve kupce, ponovne kupce i postojeće kupce.
 • Izvješće o akviziciji korisnika: vidjet ćete promjenu za kupce i ponovne kupce.
Vremenska traka
 • Između datuma završetka posljednje rasprodaje i datuma početka sljedeće rasprodaje za sve aplikacije mora proći najmanje 30 dana. Osnovnu cijenu aplikacije možete promijeniti u bilo kojem trenutku.
 • Rasprodaja može biti aktivna najmanje jedan dan, a najviše osam dana.

Rasprodaje i predlošci za cijene

Budući da se rasprodaje izrađuju zasebno za svaku aplikaciju, predlošci za cijene ne podržavaju rasprodaje.

Ako ste izradili rasprodaju za aplikaciju koja je dio predloška, morat ćete zaustaviti rasprodaju ili pričekati da ona završi prije mijenjanja predloška.

Prikaz i ažuriranje rasprodaja

Na Play konzoli možete pristupiti aktivnim, predstojećim i prošlim rasprodajama.

Ažuriranje predstojeće ili aktivne rasprodaje
 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Prisutnost u trgovini > Rasprodaja aplikacija koje se plaćaju.
 4. Pored rasprodaje koju želite ažurirati odaberite Uredi rasprodaju.
  • Ažuriranje naziva rasprodaje: naziv rasprodaje uvijek možete ažurirati. Napominjemo da se naziv rasprodaje prikazuje samo na Play konzoli i neće biti vidljiv korisnicima.
  • Ažuriranje datuma početka ili cijene: možete ažurirati datum početka ili cijenu za sve predstojeće rasprodaje. Ako je rasprodaja već započela, datum početka i cijena više se ne mogu mijenjati.
  • Završetak ili nastavak rasprodaje: u gornjem desnom kutu aktivne rasprodaje odaberite Zaustavi ili Nastavi.
Pregled prošlih rasprodaja
 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Prisutnost u trgovini > Rasprodaja aplikacija koje se plaćaju.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false