Crear ofertes per a aplicacions de pagament

Pots crear una oferta per oferir les teves aplicacions de pagament a un preu amb descompte. Quan els usuaris consultin la teva aplicació a Play Store, en veuran tant el preu amb descompte com l'original (això s'anomena "preu ratllat"). 

Establir una oferta

 1. Vés a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Selecciona Presència a Google Play Store > Vendes > Crea una oferta.
 4. Segueix les instruccions de la pantalla per posar un nom a l'oferta i establir-ne les dates d'inici i finalització. El nom de l'oferta només es mostrarà a Play Console; els usuaris no el podran veure.
 5. Selecciona Crea el preu de l'oferta.
  • Per oferir la teva aplicació a un preu amb descompte: introdueix el preu de l'oferta en la moneda predeterminada. Utilitzarem aquest preu com a base per calcular els preus específics de cada mercat.
  • Per oferir la teva aplicació per 0 € temporalment: selecciona el botó que hi ha al costat de l'opció "oferta de 0 €". Tingues en compte que una oferta de 0 € és temporal i que no és el mateix que oferir l'aplicació de franc permanentment.
 6. De manera predeterminada, es marcaran totes les caselles i l'oferta estarà disponible a tot arreu. Si cal, fes servir les caselles per seleccionar els països concrets on vulguis que l'oferta estigui disponible.
 7. Selecciona Programa l'oferta. L'oferta començarà en la data d'inici que hagis especificat en el pas 4.

Directrius i requisits

Disponibilitat i preus
 • Actualment, les ofertes només es poden crear per a aplicacions de pagament (no es poden crear per a subscripcions ni productes integrats en aplicacions).
 • El preu de l'oferta de la teva aplicació ha de suposar, com a mínim, un 30% de descompte sobre el preu complet en cada país afectat. Tots els preus d'oferta, excepte els de les ofertes de 0 €, han de complir els intervals de preus permesos.
 • Per crear o editar una oferta, cal que la teva aplicació estigui publicada.

Informació important sobre les ofertes de 0 €: una oferta de 0 € és temporal i no és el mateix que oferir l'aplicació de franc permanentment. La creació d'una oferta de 0 € no impedeix que puguis cobrar per l'aplicació més endavant. Si crees una oferta de 0 €, la teva aplicació no es mostrarà a la secció d'aplicacions principals de pagament mentre l'oferta estigui activa.

Les ofertes de 0 € no es compatibilitzen com a compres. D'aquesta manera, és possible que el nombre de compradors que es mostri als informes disminueixi durant l'oferta. L'oferta afectarà els informes següents:

 • Pàgina Informació general financera: la taula Compradors disminuirà fins a 0.
 • Informe Compradors: veuràs un canvi en els compradors nous, els habituals i els recurrents.
 • Informe Adquisició d'usuaris: veuràs un canvi en els compradors nous i els habituals.
Cronologia
 • Cal que hi hagi un marge de 30 dies entre la data de finalització d'una oferta i la data d'inici d'una altra oferta. Pots canviar el preu base d'una aplicació en qualsevol moment.
 • Les ofertes han de tenir una durada mínima d'un dia i una durada màxima de vuit.

Ofertes i plantilles de preus

Atès que cada oferta afecta una aplicació, les ofertes no són compatibles amb les plantilles de preus.

Si has creat una oferta per a una aplicació que forma part d'una plantilla, hauràs d'aturar l'oferta o bé esperar fins que finalitzi per poder modificar la plantilla.

Consultar i actualitzar ofertes

A Play Console, pots accedir a les ofertes actives, properes i finalitzades.

Actualitzar una oferta activa o propera
 1. Vés a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Selecciona Presència a Google Play Store > Vendes.
 4. Al costat de l'oferta que vulguis actualitzar, selecciona Edita l'oferta.
  • Actualitzar el nom de l'oferta: pots canviar el nom de l'oferta en qualsevol moment. Recorda que el nom de l'oferta només es mostrarà a Play Console; els usuaris no el veuran.
  • Actualitzar la data d'inici o el preu: pots canviar la data d'inici o el preu de qualsevol oferta propera. Si l'oferta ja ha començat, no podràs canviar aquestes dades.
  • Finalitzar o reprendre una oferta: selecciona Atura o Reprèn a l'extrem superior dret d'una oferta activa.
Revisar ofertes finalitzades
 1. Vés a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Selecciona Presència a Google Play Store > Vendes.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament