Създаване на разпродажби за платени приложения

Можете да създадете разпродажба, за да предлагате платените си приложения с отстъпка. Когато потребителите ги разглеждат в Google Play Магазин, ще виждат и намалената, и оригиналната цена – познато като ценообразуване със зачеркване.

Настройване на разпродажба

 1. Отворете Play Console и страницата Ценообразуване на приложението (Осигуряване на приходи > Продукти > Ценообразуване на приложението).
 2. Изберете раздела Продажби.
 3. Кликнете върху Създаване на разпродажба.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана, за да посочите име за разпродажбата, след което настройте началната и крайната дата. Това име ще се показва само в Play Console и няма да бъде видимо за потребителите.
 5. Изберете към кои държави/региони ще бъде насочена разпродажбата. По подразбиране ще бъдат избрани всички налични местоположения и разпродажбата ще се предлага в цял свят. Ако е необходимо, изберете за нея конкретни държави, като поставите отметка в съответните квадратчета.
 6. Кликнете върху Редактиране на продажната цена.
 7. За да предложите приложението си с отстъпка: Въведете цената за разпродажбата (в стандартната валута). Ще използваме въведената от вас цена като основа за изчисляване на цените за конкретни пазари.
  • Забележка: Можете да въведете 0, ако искате временно да предлагате приложението си като разпродажба на цена от 0 щ.д. При това автоматично ще се зададе 0 за всички цени за всички държави/региони. Можете да намерите повече информация за разпродажбите на цена от 0 щ.д. по-долу.
 8. Кликнете върху Запазване. Разпродажбата ви ще започне на началната дата, която въведохте в стъпка 4.

Указания и изисквания

В тези указания и изисквания е описано как се настройват разпродажби на платени приложения в Play Console. Моля, консултирайте се с юридическите си съветници, за да се уверите, че характеристиките на промоцията, като например интервалът за провеждането ѝ, спазват приложимите местни закони за защита на потребителите.

Наличност и ценообразуване
 • Понастоящем могат да се създават разпродажби само за платени приложения (но не и за абонаменти или продукти в приложения).
 • Цената на приложението ви при разпродажба трябва да бъде поне 30% по-ниска от пълната цена (във всяка от обхванатите държави). С изключение на разпродажбата за 0 щ.д. всички намалени цени трябва да попадат в приетите диапазони.
 • За да създадете или редактирате разпродажба, приложението ви трябва да е публикувано.

Важно за разпродажбите на цена от 0 щ.д.: Разпродажбата от този тип е временна и не е еквивалента на това да предложите приложението си без парично заплащане за постоянно. Създаването на такава разпродажба не се отразява на възможността ви да таксувате за приложението в бъдеще. Докато разпродажбата е активна, то няма да е представено във водещите класации за платени приложения.

Приложенията, купени при разпродажба за 0 щ.д., не се считат за покупки. В резултат на това по време на разпродажба може да има спад в броя на купувачите в следните отчети:

 • Страница за общ преглед на финансите: Броят на купувачите ще спадне до 0.
 • Отчет за купувачите: Ще видите промяна в броя на всички купувачи, както и на завръщащите се.
 • Отчет за придобиването от потребители: Ще видите промяна в стойностите за купувачите и за завръщащите се купувачи.
Времеви ограничения
 • За всяко приложение трябва да има 30 дни между крайната дата на една разпродажба и началната дата на друга. Можете да промените основната цена на приложението по всяко време.
 • Разпродажбите могат да са активни за период от един (минимум) до осем дни (максимум).

Разпродажби и шаблони за ценообразуване

Тъй като всяка разпродажба се създава за отделно приложение, шаблоните за ценообразуване не се поддържат.

Ако сте създали разпродажба за приложение, което е част от шаблон, ще трябва да я спрете или да изчакате, докато завърши, преди да можете да направите промени в шаблона.

Преглед и актуализиране на разпродажбите

В Play Console имате достъп до активните, предстоящите и миналите разпродажби.

Актуализиране на предстояща или активна разпродажба
 1. Отворете Play Console и страницата Ценообразуване на приложението (Осигуряване на приходи > Продукти > Ценообразуване на приложението).
 2. Изберете раздела Продажби.
 3. До разпродажбата, която искате да актуализирате, изберете Редактиране на разпродажбата.
  • Актуализиране на името на разпродажбата: Можете да промените съответното име по всяко време. Не забравяйте, че то се показва само в Play Console и няма да е видимо за потребителите.
  • Актуализиране на началната дата или цената: Можете да промените началната дата или цената за предстоящите разпродажби, но не и за вече започналите.
  • Прекратяване или възобновяване на разпродажба: В горния десен ъгъл на активна разпродажба изберете Спиране или Възобновяване.
Преглед на минали разпродажби
 1. Отворете Play Console и страницата Ценообразуване на приложението (Осигуряване на приходи > Продукти > Ценообразуване на приложението).
 2. Изберете раздела Продажби. Ако съществуват минали разпродажби за приложението ви, те ще бъдат посочени тук.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню