Nhập thông tin thuế của người bán

Để kịp thời nhận được khoản thanh toán của Google cho người bán, hãy nhớ nhập những thông tin thuế dưới đây vào hồ sơ thanh toán của bạn.

Bạn phải gửi biểu mẫu Chứng nhận tình trạng nước ngoài (W-8BEN) cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

Số an sinh xã hội (SSN)

Nếu là cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân và nộp tờ khai thuế bằng Số an sinh xã hội (SSN), thì bạn phải dùng chính số này khi cập nhật hồ sơ thanh toán. Thông tin tài khoản người bán trên hệ thống của chúng tôi phải khớp với thông tin của bạn trong hồ sơ của IRS. Lưu ý: Số lần cung cấp thông tin chính xác là có hạn.​

Mã nhận dạng doanh nghiệp (EIN)

Các công ty, công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) phải cung cấp Mã nhận dạng doanh nghiệp (EIN) liên bang và tên doanh nghiệp trong hồ sơ thanh toán sao cho những thông tin này khớp với thông tin mà chúng tôi cung cấp cho IRS.

Tên pháp lý của doanh nghiệp

Trong hồ sơ thanh toán, hãy nhập chính xác tên doanh nghiệp mà bạn đã đăng ký với IRS.
 • Cá nhân và doanh nghiệp tư nhân: Nhập họ và tên hợp pháp của bạn.
 • Tập đoàn, công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn: Nhập tên đầy đủ của công ty.

Nhập hoặc thay đổi thông tin thuế

Để nhập hoặc thay đổi thông tin thuế, hãy làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt thanh toán.
 1. Tìm "Hồ sơ thanh toán" rồi tìm "thông tin thuế tại [quốc gia của bạn]", sau đó nhấp vào Chỉnh sửaChỉnh sửa.
 2. Để nhập hoặc chỉnh sửa thông tin thuế, hãy nhấp vào Thêm thông tin thuế hoặc Cập nhật thông tin thuế.
 3. Để gửi biểu mẫu W-9 cho IRS ngay trong hồ sơ thanh toán của bạn, hãy trả lời các câu hỏi, sau đó điền vào biểu mẫu W-9 rồi nhấp vào Gửi.
  Trả lời các câu hỏi rồi nhấp vào Gửi để gửi Chứng nhận tình trạng nước ngoài (W-8BEN) cho IRS ngay trong hồ sơ thanh toán của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Chúng tôi phải nộp Biểu mẫu 1099-K cho những nhà phát triển trên Google Play có tổng doanh thu lớn hơn 20.000 USD và có trên 200 giao dịch thanh toán mỗi năm.

Trường hợp bạn kiếm được ít hơn 20.000 USD nhưng vẫn nhận được biểu mẫu 1099-K

Google cung cấp biểu mẫu 1099-K cho từng mã số định danh người nộp thuế (TIN) duy nhất, chẳng hạn như Số an sinh xã hội (SSN) hoặc Mã nhận dạng doanh nghiệp (EIN) nếu mã số đó đạt ngưỡng xử lý của IRS. Nếu bạn nhận được biểu mẫu 1099-K ngoài ý muốn, thì có thể là do:

 • Bạn có 2 tài khoản có cùng mã TIN. Một tài khoản đạt ngưỡng của IRS, tài khoản còn lại thì không đạt. Tổng thu nhập của 2 tài khoản này đạt ngưỡng áp dụng biểu mẫu 1099-K.
 • Bạn có 2 tài khoản có cùng mã TIN. Khi tính riêng, hai tài khoản này đều không vượt quá ngưỡng của IRS, nhưng khi cộng lại với nhau thì lại đạt.
 • Doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Massachusetts hoặc Vermont.

Tài khoản tại Massachusetts và Vermont

Các bang Massachusetts và Vermont đã thay đổi yêu cầu đối với tài khoản 1099-K cho năm tính thuế 2018. Google sẽ cung cấp biểu mẫu 1099-K cho tài khoản có trụ sở tại Massachusetts hoặc Vermont nếu tài khoản đó có tổng doanh thu từ 600 USD trở lên. Nếu biểu mẫu 1099-K đạt ngưỡng báo cáo của IRS, tức là có tổng doanh thu từ 20.000 USD trở lên và số lượng giao dịch từ 200 trở lên, thì biểu mẫu đó sẽ được gửi cho IRS. Nếu biểu mẫu 1099-K tương ứng với tổng doanh thu dưới ngưỡng 20.000 USD mà IRS đề ra và được phân phát do thay đổi theo yêu cầu của tiểu bang, thì biểu mẫu đó sẽ chỉ được gửi cho Massachusetts và Vermont.

Yêu cầu cấp biểu mẫu thuế cuối năm

Để yêu cầu cấp bản sao, gửi bản sửa đổi hoặc hủy bỏ biểu mẫu thuế cuối năm, hãy gửi đơn yêu cầu cấp biểu mẫu thuế cuối năm.
Chúng tôi không chấp nhận đơn yêu cầu cấp biểu mẫu thuế cuối năm cho năm tính thuế kết thúc gần đây nhất trước những mốc thời gian sau:
 • Người bán tại Hoa Kỳ (1099-MISC hoặc 1099-K): Gửi đơn yêu cầu từ ngày 5 tháng 2 trở đi của năm hiện tại
 • Người bán bên ngoài Hoa Kỳ (1042-S): Gửi đơn yêu cầu từ ngày 15 tháng 3 trở đi của năm hiện tại
Bạn luôn có thể yêu cầu cấp bản sửa đổi hoặc bản sao biểu mẫu thuế cuối năm của các năm trước bằng cách gửi đơn yêu cầu cấp biểu mẫu thuế cuối năm.

Nếu bạn cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false