Tạo hồ sơ thanh toán

Tạo hồ sơ thanh toán trong trung tâm thanh toán để quản lý và theo dõi doanh số ứng dụng từ Play Console. Xem lại danh sách Vị trí được hỗ trợ cho việc đăng ký nhà phát triển và người bán.
 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chuyển đến trang Cài đặt thanh toán (Cài đặt > Tài khoản nhà phát triển > Cài đặt thanh toán).
 3. Nhấp vào Tạo hồ sơ thanh toán. Hãy nhớ chuẩn bị sẵn thông tin doanh nghiệp để thiết lập hồ sơ thanh toán.
 4. Trong phần "Hồ sơ thanh toán", hãy nhấp vào mũi tên xuống rồi chọn Tạo hồ sơ thanh toán.
 5. Tên và địa chỉ: 
  • Nhập tên pháp lý của doanh nghiệp mà bạn muốn xuất hiện trên hồ sơ thanh toán. Khách hàng sẽ nhìn thấy thông tin này và thông tin này cũng xuất hiện trên biên nhận của bạn. 
  • Cung cấp địa chỉ pháp lý của doanh nghiệp theo thông tin trên hồ sơ chính thức. Điều quan trọng là chúng tôi phải có địa chỉ thực hợp lệ trên hồ sơ cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi không chấp nhận địa chỉ hộp thư bưu điện. Sau này, bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn đăng ký tài khoản ngân hàng tại chính quốc gia mà bạn nêu trong hồ sơ thanh toán. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với tài khoản ngân hàng.
 6. Người liên hệ chính: Nhập tên của một người đại diện theo ủy quyền cho công ty của bạn để Google có thể liên hệ khi có thắc mắc về hồ sơ thanh toán của bạn. Cung cấp địa chỉ email và số điện thoại (không bắt buộc).
 7. Nhập những thông tin doanh nghiệp công khai sau đây hoặc chọn dùng thông tin trong hồ sơ thanh toán làm thông tin trong hồ sơ công khai của người bán:
  • Nhập trang web của doanh nghiệp.
  • Chọn danh mục sản phẩm mà bạn bán.
  • Email hỗ trợ khách hàng.
  • Tên doanh nghiệp/sản phẩm sẽ xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng của khách hàng.
   • Lưu ý: Để giúp khách hàng nhớ những gì họ đã mua và giảm tối đa số lượt yêu cầu hoàn tiền, hãy chọn một tên phù hợp để xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng.
 8. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào Gửi.
  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi quốc gia trong phần địa điểm doanh nghiệp nhưng sau này bạn có thể thay đổi thông tin trong hồ sơ thanh toán và hồ sơ công khai của người bán.

Sau khi bạn tạo hồ sơ thanh toán, hồ sơ được tự động liên kết với Play Console của bạn. Lưu ý: Nếu bạn đã thiết lập hồ sơ thanh toán hoặc tài khoản trung tâm người bán trước đó, hồ sơ hoặc tài khoản này đã được liên kết với Play Console.

Nếu bạn cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố