Resoldre problemes amb la configuració del perfil de pagaments

 

Si tens problemes per completar el formulari de registre i crear un perfil de pagaments, comprova que has seguit aquestes directrius:

 • Registra't des d'un país que admeti pagaments: segons el producte de Google, és possible que el teu país encara no pugui rebre pagaments de comerciant. Obtén més informació sobre els països admesos per al registre de comerciants i desenvolupadors.

 • Utilitza una adreça d'empresa física: actualment, Google només permet que els comerciants utilitzin adreces físiques al perfil de pagaments. No es permet utilitzar apartats de correus.

 • Utilitza un format de targeta de crèdit correcte: el nostre sistema només accepta caràcters en format a-z, A-Z, i xifres del 0 al 9 per al camp Nom de l'extracte de la targeta de crèdit. Si fas servir altres caràcters o idiomes, veuràs un missatge d'error.
 • Utilitza un nom legal d'empresa que no sigui massa llarg: el nostre sistema només accepta noms d'empresa de 60 caràcters com a màxim.
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Àustria
Format esperat: lletra "U" seguida de 8 dígits.
Exemple: U12345678
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Bèlgica
Format esperat: 9 o 10 dígits (els de 10 dígits comencen per 0).
Exemple: 123456789 o 0123456789
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Dinamarca
Format esperat: 8 dígits.
Exemple: 12345678
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Finlàndia
Format esperat: 8 dígits.
Exemple: 12 34 56 78
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

França
No aplicable
No aplicable
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Alemanya
Format esperat: 9 dígits.
Exemple: 123456789
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Grècia
Format esperat: 9 dígits (comencen per 0).
Exemple: 012345678
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Croàcia
Format esperat: 11 dígits.
Exemple: 12345678910
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Irlanda
Format esperat: 8 caràcters (6 o 7 dígits seguits d'1 o 2 lletres) o 7 dígits seguits de 2 lletres.
Exemple: 1234567X, 123456XY o 1234567MH
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Itàlia
Format esperat: 11 dígits.
Exemple: 12345678910
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Luxemburg
Format esperat: 8 dígits.
Exemple: 12345678
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Països Baixos
Format esperat: 9 dígits seguits per un sufix que pot anar del B01 al B99.
Exemple: 123 456 789 B01
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Portugal
Format esperat: 9 dígits.
Exemple: 123456789
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Espanya
Format esperat: 9 caràcters, dels quals el primer o l'últim poden ser lletres, o bé tant el primer com l'últim.
Exemple: X12345678, 12345678X o X1234567X
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Suècia
Format esperat: 12 dígits (acaben en 01).
Exemple: 123456789701
 • Utilitza el format correcte per al número d'identificació fiscal a efectes de l'IVA (NIF-IVA): has d'introduir aquest número al nostre formulari de registre amb el format específic del teu país. A continuació trobaràs el format del NIF-IVA de la teva ubicació:

Regne Unit
Format esperat: 9 dígits.
Exemple: 123 4567 89
Si segueixes aquestes directrius i continues tenint problemes amb el perfil de pagaments, contacta amb nosaltres per obtenir assistència.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?