Förbereda och lansera versioner

Från och med andra halvåret 2021 måste nya appar publiceras med AAB-arkiv på Google Play. Nya appar som är större än 150 MB måste använda antingen dynamisk leverans av funktioner eller dynamisk leverans av tillgångar.

Läs det här inlägget på Android Developers Blog om du vill veta mer.

Med versioner kan du hantera en apps AAB-arkiv, som är det rekommenderade publiceringsformatet på Google Play, eller APK-filer och lansera appen via önskad kanal.

Steg 1: Skapa en version

En version är en kombination av en eller flera versionsartefakter som du förbereder inför lanseringen eller uppdateringen av en app.

Så här kommer du igång med en ny version:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering > Appversioner i menyn till vänster.
 4. Välj Hantera vid det slags version du vill skapa. Följande alternativ finns:
  • Internt test: Med en intern testversion kan du snabbt göra appen tillgänglig för test och kvalitetssäkring internt.
  • Slutet test: Om du vill testa en förhandsversion av appen i en lite större testgrupp skapar du en sluten version. När en mindre grupp anställda eller betrodda användare har testat appen kan du utöka testet till en öppen version. För det första slutna testet blir en alfakanal tillgänglig på sidan Appversioner. Dessutom kan du skapa och namnge ytterligare slutna kanaler om det behövs.
  • Öppet test: Skapa en öppen version när du har testat en sluten version. Den öppna versionen kan testas av fler användare innan du publicerar en produktionsversion av appen.
  • Produktion: När du gör en produktionsversion av en app blir den versionen tillgänglig för alla användare i de länder du har valt.
 5. Skapa den nya versionen genom att välja Skapa version.

Obs! Läs artikeln om attkonfigurera öppna, slutna eller interna test om du vill veta mer om de olika testtyperna.

Steg 2: Förbered appversionen

 1. Lägg till APK-filer eller AAB-arkiv, beskriv nyheterna i den här versionen och ge versionen ett namn genom att följa anvisningarna på skärmen. Om du vill läsa mer om de olika stegen väljer du avsnittsrubrikerna nedan.
 2. Spara det du har ändrat genom att välja Spara.
 3. När du är klar med förberedelserna väljer du Granska.

Distribution i olika länder

Mer information om hur du hanterar landsinriktning för produktionsversioner och öppna eller slutna versioner av appen finns i artikeln om att distribuera appversioner till olika länder.

Versionsinformation

Välj rubriken på det avsnitt som du vill läsa mer om nedan.

AAB-arkiv och APK-filer att lägga till

Här visas information om AAB-arkiv eller APK-filer som du har lagt till direkt i en version.

AAB-arkiv och APK-filer att inaktivera

Här visas information om AAB-arkiv eller APK-filer från den förra versionen som inte längre ska användas.

Om du klickar på Behåll flyttas en artefakt till listan med AAB-arkiv eller APK-filer som ska användas även i fortsättningen.

AAB-arkiv och APK-filer att behålla

Här visas information om AAB-arkiv och APK-filer från den förra versionen som ska användas även i fortsättningen.

Om du klickar på Inaktivera flyttas en artefakt till listan med AAB-arkiv eller APK-filer som inte längre ska användas.

Deklarera behörigheter som appen behöver (gäller inte alla)

När du har lagt till APK-filer eller AAB-arkiv under lanseringen av en app utvärderas de behörigheter som appen efterfrågar. Om känsliga behörigheter och behörigheter som är förknippade med hög risk (till exempel Sms eller Samtalshistorik) efterfrågas kan du behöva fylla i en behörighetsdeklaration och få användningen godkänd av Google Play.

Versionsnamn

Versionens namn visas inte för användarna. Det används bara i Play Console.

Fältet fylls i automatiskt med versionsnamnet på den första APK-filen eller det första AAB-arkivet som läggs till.

Det blir lättare att identifiera versionen i Play Console om du använder ett namn som är meningsfullt för dig. Det kan till exempel vara versionsnumret (som 3.2.5-RC2) eller ett internt kodnamn (som Banan).

Nyheter i den här versionen

Översikt

Informera användarna om de senaste uppdateringarna i den här versionen av appen. Beskrivningen under Nyheter ska inte användas i marknadsföringssyfte eller till att uppmana användarna att göra något.

Lägga till viktig information och hantera översättningar

I avsnittet Nyheter i den här versionen lägger du till en beskrivning av appversionen mellan de relevanta språktaggarna. Språktaggar visas i textrutan för varje språk som appen har stöd för.

Om du vill ändra vilka språk som stöds i appen måste du först lägga till översatta butiksuppgifter. När du återgår till sidan Förbereda ny version visas den senaste uppsättningen språk i textrutan.

Se till att språktaggarna är på andra rader än den viktiga informationen när du skriver text. Formatet ska vara följande:

<en-US>

Den viktiga informationen kan vara flera rader lång.

</en-US>

Kopiera från en tidigare version

Om du vill kopiera viktig information från en föregående version väljer du Kopiera från en tidigare version. På nästa skärm kopieras informationen och eventuella översättningar i rutan från en version du väljer till textrutan så att du kan redigera dem ytterligare. Eventuell viktig information du har skrivit ersätts.

Steg 3: Granska och lansera versionen

Förutsättningar:: Kontrollera att avsnitten med butiksuppgifter, innehållsklassificering och pris och distribution är ifyllda innan du lanserar versionen. När ett avsnitt är klart visas ett grönt bockmärke intill det på menyn till vänster.

Gör så här när du är klar att lansera appen:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering på menyn till vänster > Appversioner.
 4. Välj Redigera version bredvid den version du vill lansera.
 5. Granska utkastversionen och gör ytterligare ändringar vid behov.
 6. Välj Granska. Skärmen Granska och lansera version öppnas. Där kan du förvissa dig om att det inte är några problem med versionen innan den lanseras till användarna.
 7. Läs igenom eventuella varningar eller felmeddelanden.
 8. Om du uppdaterar en app väljer du en procentandel av användarna.
 9. Om detta är den första versionen du lanserar går det inte att välja en procentandel.  
 10. Om du vill veta mer om hur du riktar in en lansering i etapper på enskilda länder besöker du Publicera appuppdateringar med lansering i etapper.

 11. Välj Bekräfta lansering.
 12. Om detta är den första produktionsversionen av appen publiceras den på Google Play för alla användare i de valda länderna när du klickar på Bekräfta lansering.

Steg 4: Granska versionsinformationen

När du har skapat en version visas följande information om den senaste appversionen som har lanserats i de olika kanalerna på sidan Appversioner.

 • Versionsnamn: Ett namn som identifierar versionen i Play Console, till exempel ett internt kodnamn eller ett versionsnummer.
 • Information om lansering: En tidsstämpel som visar den senaste lanseringshändelsen för varje version.
 • Enhetsstöd: En sammanfattning av vilka enheter som appen är kompatibel med, inklusive enheter som stöds, som inte stöds och som har uteslutits. Enhetsstödet hanteras per app, inte per version eller kanal.
 • Information om APK: En lista med aktiva versionskoder som lagts till i nuvarande och tidigare versioner.
 • Lanseringshistorik: En tidslinje med tidsstämplar för när utgivningen av appen stoppades, återupptogs eller utökades till en ny procentandel av användarna.
 • Versionshistorik: En lista med alla tidigare utgivningsversioner med versionskoder, lanseringshistorik och kommentarer.

Tips!

Utkastversioner

Genom att spara en version som utkast kan du hålla isär versionsförberedelserna och lanseringen. Det kan vara praktiskt medan du lägger till appuppgifter eller redigerar delar av dem.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt