Příprava a vydávání

Ve druhé polovině roku 2021 bude u nových aplikací na Google Play vyžadováno publikování pomocí balíčků Android App Bundle. U nových aplikací větších než 150 MB je třeba použít buď funkci Dynamic Delivery, nebo Asset Delivery.

Další informace naleznete v příspěvku na blogu Android Developers.

Prostřednictvím vydání můžete spravovat balíčky APK nebo Android App Bundle (což je formát publikování doporučený službou Google Play) aplikace a publikovat aplikaci do konkrétního kanálu.

Krok 1: Vytvoření vydání

Vydání je tvořeno kombinací jednoho nebo více artefaktů sestavení, které si připravíte před vydáním aplikace nebo aktualizace.

Postup vytvoření vydání:

 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. Vedle požadovaného typu vydání vyberte Spravovat. Můžete vybrat mezi těmito možnostmi:
  • Interní test: Interní test vytvořte, pokud chcete rychle distribuovat aplikaci k internímu testování a kontrole kvality.
  • Uzavřená verze: Uzavřenou verzi vytvořte, chcete-li otestovat verze aplikace před vydáním od větší skupiny testerů. Až vám je otestuje malá skupina zaměstnanců nebo důvěryhodných uživatelů, můžete testování rozšířit na otevřenou verzi. Na stránce Vydání aplikace bude jako úvodní uzavřený test k dispozici kanál alfa. V případě potřeby můžete vytvořit a pojmenovat také další uzavřené kanály.
  • Otevřená verze: Otevřenou verzi vytvořte, až otestujete uzavřenou verzi. V otevřené verzi můžete k testování přibrat širší okruh uživatelů, než aplikaci vydáte v produkční verzi.
  • Produkce: Když vytvoříte produkční verzi, bude dostupná všem uživatelům v zemích, na které cílíte.
 5. Nové vydání vytvoříte pomocí možnosti Vytvořit vydání.

Poznámka: Další informace o testování naleznete v článku o nastavení otevřeného, uzavřeného nebo interního testu.

Krok 2: Příprava vydání aplikace

 1. Podle pokynů na obrazovce přidejte balíčky APK nebo Android App Bundle, popište, co je ve vydání nového, a zadejte název vydání. Další informace o těchto polích naleznete v odpovídajících sekcích níže.
 2. Uložte změny vydání pomocí možnosti Uložit.
 3. Až bude příprava vydání dokončena, vyberte Zkontrolovat.

Distribuce v zemích

Další informace o správě dostupnosti produkčních, otevřených a uzavřených verzí v jednotlivých zemích nalezete v článku o distribuci vydání aplikace v konkrétních zemích.

Podrobnosti o vydání

Chcete-li zobrazit další informace, vyberte některé ze záhlaví sekcí níže.

Balíčky Android App Bundle a APK, které mají být přidány

V této sekci zobrazíte podrobnosti o balíčcích App Bundle nebo APK, které jste přidali přímo do určitého vydání.

Balíčky Android App Bundle a APK, které mají být deaktivovány

V této sekci zobrazíte podrobnosti o balíčcích App Bundle nebo APK z předchozích vydání, které se již uživatelům nebudou zobrazovat.

Kliknutím na Zachovat převedete artefakt do seznamu balíčků App Bundle nebo APK, které se budou uživatelům zobrazovat i nadále.

Balíčky Android App Bundle a APK, které mají být zachovány

V této sekci zobrazíte podrobnosti o balíčcích App Bundle nebo APK z předchozích vydání, které se budou uživatelům zobrazovat i nadále.

Kliknutím na Deaktivovat přesunete artefakt do seznamu balíčků App Bundle nebo APK, které se již uživatelům nebudou zobrazovat.

Deklarování oprávnění pro aplikaci (volitelné)

Žádosti o oprávnění se posuzují při procesu vydávání, poté co přidáte soubory APK nebo balíčky aplikace. Pokud aplikace vyžaduje použití vysoce rizikových nebo citlivých oprávnění (např. SMS nebo Seznam hovorů), nejspíš budete muset vyplnit formulář deklarace oprávnění a získat souhlas od služby Google Play.

Název vydání

Název vydání se používá pouze ve službě Play Console a pro uživatele nebude viditelný.

Toto pole bude automaticky vyplněno názvem verze prvního balíčku APK nebo App Bundle přidaného do vydání.

Chcete-li vydání ve službě Play Console snadno rozpoznat, přidejte název vydání, který pro vás bude srozumitelný, například verzi sestavení („3.2.5-RC2“) nebo interní kódové označení („Banán“).

Co je nového v tomto vydání?

Přehled

Informujte uživatele o nedávných aktualizacích provedených v tomto vydání aplikace. Sekci Novinky nepoužívejte k propagaci ani k vyzývání uživatelů, aby provedli nějakou akci.

Přidání poznámek k vydání a správa překladů

Do sekce „Co je nového v tomto vydání?“ zadejte mezi značky relevantního jazyka popis verze aplikace. Značky jazyka budou zobrazeny v textovém poli pro každý jazyk, který vaše aplikace podporuje.

Chcete-li změnit podporované jazyky aplikace, je třeba nejprve do záznamu v obchodu přidat překlady. Když se vrátíte na stránku Příprava vydání, v textovém poli se zobrazí nejnovější sada jazyků.

Při zadávání textu se ujistěte, zda jsou značky jazyků umístěny na řádcích samostatně od poznámek k vydání. Musí mít následující formát:

<en-US>

Popis poznámek k vydání může zabírat několik řádků.

</en-US>

Kopírování z předchozího vydání

Chcete-li poznámky k vydání okopírovat z předchozí verze, vyberte Kopírovat z předchozího vydání. Na další obrazovce výběrem vydání zkopírujete poznámky k vydání a všechny překlady do textového pole pro účely dalších úprav. Pokud jste dříve přidali jiné poznámky k vydání, budou nahrazeny.

Krok 3: Kontrola a publikování vydání

Předpoklad: Před publikováním vydání zkontrolujte, zda jste u aplikace vyplnili sekce Záznam v obchodu, Hodnocení obsahuCena a distribuce. U vyplněných sekcí se v nabídce vlevo zobrazí zelená značka zaškrtnutí.

Až budete připraveni k publikování aplikace:

 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. Vedle vydání, které chcete zveřejnit, vyberte možnost Upravit vydání.
 5. Zkontrolujte koncept vydání a v případě potřeby proveďte další změny.
 6. Vyberte Zkontrolovat. Budete přeneseni na obrazovku kontroly a publikování vydání, kde lze ověřit, zda vydání před publikováním neobsahuje chyby.
 7. Přečtěte si případná upozornění a vyřešte chyby.
 8. Pokud aktualizujete stávající aplikaci, vyberte procento pro vydávání.
 9. Pokud publikujete první vydání, možnost výběru procenta pro vydávání nebude k dispozici.  
 10. Podrobné informace o tom, jak na konkrétní země zacílit vydávání po etapách, naleznete v článku o vydávání aktualizací aplikací po etapách.

 11. Vyberte Potvrdit vydávání.
 12. Pokud publikujete první vydání aplikace, kliknutím na Potvrdit vydání také publikujete aplikaci pro všechny uživatele Google Play ve vybraných zemích.

Krok 4: Kontrola podrobností o vydání

Když vytvoříte vydání, na stránce Vydání aplikace naleznete následující informace související s nejnovějším vydáním aplikace, které jste publikovali do jednotlivých kanálů.

 • Název vydání: Název určený pouze k identifikaci vydání ve službě Play Console (například interní kódové označení nebo verze sestavení).
 • Podrobnosti o vydání: Časové razítko označující poslední událost publikování pro jednotlivá vydání.
 • Podpora zařízení: Souhrn informací o kompatibilitě vaší aplikace se zařízeními, včetně podporovaných, nepodporovaných a vyloučených zařízení. Podporu zařízení lze spravovat na úrovni celé aplikace, nikoli na úrovni vydání nebo kanálu.
 • Podrobnosti o souboru APK: Seznam kódů aktivních verzí přidaných do aktuálních a předchozích vydání.
 • Historie publikování: Časová osa s časovými razítky událostí, jako je pozastavení a obnovení vydávání aplikace nebo zpřístupnění aplikace dalšímu procentu uživatelů.
 • Historie vydání: Seznam všech předchozích vydání s kódem verze, historií publikování a poznámkami k vydání.

Tipy

Vydání ve fázi konceptu

Když vydání uložíte jako koncept, můžete vyjmout přípravu vydání z publikování. Může to být užitečné po dobu, než přidáte nebo upravíte další části informací o aplikaci.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory