Xem mẹo để phát triển doanh nghiệp của bạn trên Play

Với ứng dụng Playbook dành cho nhà phát triển, bạn và đối tác của mình có thể cập nhật các tính năng mới nhất, các phương pháp hay nhất và chiến lược giúp bạn phát triển ứng dụng hoặc trò chơi trên Google Play.

Tải xuống ứng dụng Playbook

 1. Truy cập Google Play hoặc mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Google Play.
 2. Tìm kiếm và chọn ứng dụng Playbook dành cho nhà phát triển Playbook app.
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập vào tài khoản Google và chọn các tùy chọn của bạn.

Lưu ý: Để chuyển đổi tài khoản, hãy đăng xuất khỏi ứng dụng Playbook và đăng nhập lại bằng tài khoản khác.

Duyệt nội dung

Dưới đây là cách tìm và duyệt nội dung trong ứng dụng Playbook. Nội dung bạn đã xem trước đó sẽ có màu xám.

 • Để biết các phương pháp hay nhất, bài đăng, video và nội dung nổi bật mới nhất, hãy nhấn vào Trang chủ 
 • Để xem các bài viết được truy cập nhiều nhất theo danh mục, hãy nhấn vào Hướng dẫn
 • Để xem nội dung của bên thứ ba, hãy nhấn vào Bài đăng .
 • Để xem video mới nhất, hãy nhấn vào Video .
 • Để lưu nội dung cần đọc hoặc xem sau, hãy nhấn vào biểu tượng trái tim . Để tìm mục bạn đã lưu, hãy đi đến đầu trang bất kỳ và nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm  > Đã lưu. Các mục đã lưu cũng sẽ hiển thị trên màn hình chính, nếu được chọn trên trang Cài đặt.

Tìm kiếm, sắp xếp và lọc nội dung

Tìm kiếm bài viết và video

Ở trên cùng bên phải của màn hình bất kỳ, nhấn vào biểu tượng kính lúp Magnifying glass.

Sắp xếp bài đăng và video theo ngày hoặc mức độ phổ biến
 1. Mở ứng dụng Playbook Playbook app.
 2. Ở cuối màn hình, chọn nội dung bạn muốn xem:
  • Đối với bài đăng, hãy nhấn vào Bài đăng 
  • Đối với video, hãy nhấn vào Video 
 3. Để sắp xếp nội dung theo ngày hoặc mức độ phổ biến, hãy nhấn vào biểu tượng ba đường kẻ .
Lọc các bài đăng và video đã chọn
 1. Mở ứng dụng Playbook Playbook app.
 2. Ở cuối màn hình, chọn nội dung bạn muốn xem:
  • Đối với bài đăng, hãy nhấn vào Bài đăng 
  • Đối với video, hãy nhấn vào Video .
 3. Ở đầu trang bất kỳ, chọn một hoặc nhiều thẻ (như Phát triển hoặc Tương tác). Các bài đăng và video có liên quan đến thẻ đó sẽ xuất hiện bên dưới.
 4. Để hiển thị tất cả bài đăng và xóa thẻ đã lọc, hãy nhấn lại vào thẻ đã chọn.

Chia sẻ và lưu nội dung

Lưu nội dung
 • Trên Trang chủ, Bài đăng hoặc Video: Trượt mục sang trái và chọn biểu tượng trái tim
 • Trong Hướng dẫn: Chọn một bài viết rồi nhấn vào biểu tượng trái tim
Xem nội dung đã lưu

Ở đầu trang bất kỳ, nhấn vào biểu tượng menu  > Đã lưu.

Bạn cũng có thể thêm danh sách đã lưu vào Trang chủ trên trang Cài đặt.

Chia sẻ bài viết và video
 • Trên Trang chủ, Bài đăng hoặc Video: Trượt mục sang trái và chọn biểu tượng chia sẻ
 • Trong Hướng dẫn: Chọn một bài viết rồi nhấn vào biểu tượng chia sẻ

Thiết lập tùy chọn ngôn ngữ, vị trí và hiển thị

Trên trang Cài đặt, bạn có thể cá nhân hóa tùy chọn Trang chủ và thiết lập ngôn ngữ cũng như vị trí của mình.

 1. Mở ứng dụng Playbook Playbook app.
 2. Ở đầu trang bất kỳ, nhấn vào biểu tượng menu  > Cài đặt .
 3. Trong phần "Cá nhân hóa", hãy chọn ngôn ngữ, quốc gia và bất kỳ phần hoặc chủ đề nào bạn muốn hiển thị trên Trang chủ. Để một danh mục hiển thị trên Trang chủ, hãy di nút chuyển sang phải cho tới khi nút này chuyển thành màu xanh lam.
 4. Ở đầu màn hình, nhấn vào Lưu.

Mở ứng dụng Play Console

Nếu muốn xem thống kê ứng dụng và dữ liệu tài chính của mình, bạn có thể mở ứng dụng Play Console từ ứng dụng Playbook.

 1. Mở ứng dụng Playbook Playbook app.
 2. Nhấn vào biểu tượng menu > Play Console.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Play Console, hãy vào phần theo dõi hiệu suất ứng dụng trên thiết bị Android của bạn.

Bật hoặc tắt thông báo

Khi bạn nhận được thông báo từ ứng dụng Playbook, thông báo sẽ hiển thị trên thanh trạng thái của thiết bị.

 1. Mở ứng dụng Playbook Playbook app.
 2. Nhấn vào biểu tượng menu  > Thông báo.
 3. Để bật thông báo, hãy di nút chuyển sang phải cho tới khi nút này chuyển thành màu xanh lam. Để tắt thông báo, hãy di nút chuyển sang trái cho tới khi nút này chuyển thành màu xám.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố