Visa tips om hur du kan utöka din verksamhet på Play

Med appen Playbook för utvecklare hålls du och dina partner uppdaterade om de senaste funktionerna och bästa metoder och strategier för att få app- eller spelverksamheten att växa på Google Play.

Ladda ner appen Playbook

 1. Besök Google Play eller öppna appen Google Play Butik Google Play Butik.
 2. Sök efter och välj appen Playbook for Developers Playbook app.
 3. Tryck på Installera.
 4. Logga in på ditt Google-konto och välj inställningar genom att följa anvisningarna på skärmen.

Obs! Om du vill byta konto loggar du ut från appen Playbook och loggar in igen med ett annat konto.

Bläddra bland innehållet

Så här hittar och bläddrar du bland innehåll i appen Playbook. Innehåll som har visats tidigare är grått.

 • Tryck på ikonen för startsidan  för bästa metoder och de senaste inläggen, videorna och det senaste utvalda innehållet. 
 • Tryck på Guide om du vill visa de mest besökta artiklarna per kategori. 
 • Tryck på Inlägg  för att visa innehåll från tredje part.
 • Tryck på Videor  om du vill titta på de senaste videorna.
 • Tryck på hjärtat om du vill spara innehåll att läsa eller titta på senare. Du hittar sparade objekt genom att trycka på de tre prickarna  > Sparade överst på sidan. Sparade objekt visas även på startskärmen om du har valt detta på sidan Inställningar.

Sök, sortera och filtrera innehåll

Sök efter artiklar och videor

Tryck på förstoringsglaset Magnifying glass uppe till höger på skärmen.

Sortera inlägg och videor efter datum eller popularitet
 1. Öppna appen Playbook Playbook app.
 2. Längst ned på skärmen väljer du innehållet du vill visa:
  • Om du vill visa inlägg trycker du på Inlägg
  • Om du vill visa videor trycker du på Videor
 3. Om du vill sortera innehållet efter datum eller popularitet trycker du på de tre strecken .
Filtrera valda inlägg och videor
 1. Öppna appen Playbook Playbook app.
 2. Längst ned på skärmen väljer du innehållet du vill visa:
  • Om du vill visa inlägg trycker du på Inlägg
  • Om du vill visa videor trycker du på Videor .
 3. Välj en eller flera taggar (till exempel Utveckla eller Engagera) överst på sidan. Inlägg och videor som kopplas till taggen visas nedan.
 4. Om du vill visa alla inlägg och ta bort filtertaggarna trycker du på taggen igen.

Dela och spara innehåll

Spara innehåll
 • På startsidan eller i Inlägg eller Videor: Dra objektet åt vänster och välj hjärtikonen
 • I Guide: Välj en artikel och tryck sedan på hjärtikonen
Visa sparat innehåll

Tryck på menyikonen  > Sparat överst på sidan.

sidan Inställningar kan du även lägga till listan med sparade objekt på startsidan.

Dela artiklar och videor
 • På startsidan eller i Inlägg eller Videor: Dra objektet åt vänster och välj delningsikonen
 • I Guide: Välj en artikel och tryck sedan på delningsikonen

Konfigurera språk, plats och visningsinställningar

På sidan Inställningar kan du anpassa inställningarna för startsidan och konfigurera språk och plats.

 1. Öppna appen Playbook Playbook app.
 2. Tryck på menyikonen  > Inställningar överst på sidan.
 3. Under Anpassning väljer du språk, land och alla avsnitt eller ämnen som du vill visa på startsidan. Flytta reglaget åt höger (så att det blir blått) om du vill visa en kategori på startsidan.
 4. Tryck på Spara överst på skärmen.

Öppna appen Play Console.

Om du vill visa appstatistik och ekonomiska uppgifter öppnar du appen Play Console från appen Playbook.

 1. Öppna appen Playbook Playbook app.
 2. Tryck på menyikonen > Play Console.

Om du vill veta mer om appen Play Console läser du Spåra appens funktionalitet från Android-enheten.

Aktivera eller inaktivera aviseringar

Aviseringar från appen Playbook visas i enhetens statusfält.

 1. Öppna appen Playbook Playbook app.
 2. Tryck på menyikonen > Aviseringar.
 3. Om du vill aktivera aviseringar flyttar du reglaget åt höger så att det blir blått. Om du vill inaktivera aviseringar flyttar du reglaget åt vänster så att det blir grått.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt