Zobrazenie tipov na rozvoj podnikania v službe Play

Aplikácia Playbook pre vývojárov vám a vašim partnerom zaisťuje neustály prehľad o najnovších funkciách, osvedčených postupoch a stratégiách, ktoré vám pomôžu rozvíjať podnikanie s aplikáciami a hrami v službe Google Play.

Stiahnutie aplikácie Playbook

 1. Prejdite do služby Google Play alebo otvorte aplikáciu Obchod Google Play Obchod Google Play.
 2. Vyhľadajte a vyberte aplikáciu Playbook pre vývojárov Playbook app.
 3. Vyberte možnosť Inštalovať.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke – prihláste sa do účtu Google a vyberte vaše predvoľby.

Poznámka: Ak chcete prepnúť účty, odhláste sa z aplikácie Playbook a prihláste sa pomocou iného účtu.

Prehliadanie obsahu

Nižšie nájdete postup, ako hľadať a prehliadať obsah v aplikácii Playbook. Obsah, ktorý ste už predtým videli, sa zobrazí sivou farbou.

 • Najnovšie osvedčené postupy, príspevky, videá a vybraný obsah nájdete po klepnutí na položku Domov 
 • Ak si chcete zobraziť najviac navštevované články podľa kategórie, klepnite na možnosť Sprievodca
 • Obsah od tretej strany si môžete zobraziť po klepnutí na položku Príspevky .
 • Ak chcete zhliadnuť najnovšie videá, klepnite na možnosť Videá .
 • Ak si chcete uložiť obsah na prečítanie alebo zhliadnutie neskôr, klepnite na ikonu srdiečka . Svoje uložené položky nájdete tak, že na ľubovoľnej stránke prejdete do hornej časti a klepnete na ikonu s troma bodkami  > Uložené. Ak sú uložené položky vybraté na stránke Nastavenia, zobrazia sa tiež na vašej domovskej obrazovke.

Hľadanie, zoradenie a filtrovanie obsahu

Hľadanie článkov a videí

V pravom hornom rohu ľubovoľnej obrazovky klepnite na ikonu lupy Magnifying glass.

Zoradenie príspevkov a videí podľa dátumu a popularity
 1. Otvorte aplikáciu Playbook Playbook app.
 2. V dolnej časti obrazovky vyberte obsah, ktorý si chcete zobraziť:
  • Ak chcete príspevky, klepnite na Príspevky 
  • Ak chcete videá, klepnite na Videá 
 3. Ak chcete zoradiť obsah podľa dátumu a popularity, klepnite na ikonu s troma čiarami .
Filtrovanie vybraných príspevkov a videí
 1. Otvorte aplikáciu Playbook Playbook app.
 2. V dolnej časti obrazovky vyberte obsah, ktorý si chcete zobraziť:
  • Ak chcete príspevky, klepnite na Príspevky 
  • Ak chcete videá, klepnite na Videá .
 3. V hornej časti ktorejkoľvek zo stránok klepnite na jednu alebo viacero značiek (napríklad Vývoj alebo Interakcia). Príspevky a videá, ktoré s príslušnou značkou súvisia, sa zobrazia nižšie.
 4. Ak chcete zobraziť všetky príspevky a odstrániť filtrované značky, klepnite znova na vybranú značku.

Zdieľanie a uloženie obsahu

Uloženie obsahu
 • Na stránke Domov, Príspevky alebo Videá: Presuňte položku doľava a vyberte ikonu srdiečka
 • Na stránke Sprievodca: Vyberte článok a potom klepnite na ikonu srdiečka
Zobrazenie uloženého obsahu

V hornej časti ľubovoľnej stránky klepnite na ikonu ponuky  > Uložené.

Na stránke Nastavenia môžete tiež pridať svoj uložený zoznam na stránku Domov.

Zdieľanie článkov a videí
 • Na stránke Domov, Príspevky alebo Videá: Presuňte položku doľava a vyberte ikonu zdieľania
 • Na stránke Sprievodca: Vyberte článok a potom klepnite na ikonu zdieľania

Nastavenie predvolieb jazyka, polohy a zobrazenia

Na stránke Nastavenia môžete prispôsobiť predvoľby stránky Domov a nastaviť jazyk a polohu.

 1. Otvorte aplikáciu Playbook Playbook app.
 2. V hornej časti ľubovoľnej stránky klepnite na ikonu ponuky  > Nastavenia .
 3. V časti Prispôsobenie zvoľte jazyk, krajinu a akékoľvek sekcie či témy, ktoré chcete zobraziť na stránke Domov. Ak si chcete na stránke Domov zobraziť určitú kategóriu, presúvajte prepínač doprava, dokým nebude modrý.
 4. V hornej časti obrazovky klepnite na možnosť Uložiť.

Otvorenie aplikácie Play Console

Ak chcete zobraziť štatistiky a finančné údaje aplikácie, môžete v aplikácii Playbook otvoriť aplikáciu Play Console.

 1. Otvorte aplikáciu Playbook Playbook app.
 2. Klepnite na ikonu ponuky > Play Console.

Ďalšie informácie o aplikácii Play Console nájdete v článku Sledovanie výkonnosti aplikácie na zariadení s Androidom.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení

Prijaté upozornenia z aplikácie Playbook sa zobrazia v stavovom riadku vášho zariadenia.

 1. Otvorte aplikáciu Playbook Playbook app.
 2. Klepnite na ikonu ponuky > Upozornenia.
 3. Ak chcete zapnúť upozornenia, posuňte prepínač doprava, kým sa nezmení namodro. Ak chcete upozornenia vypnúť, posuňte prepínač doľava, kým sa nezmení dosiva.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?