Účasť v programe Pre celú rodinu

Termín na odovzdanie formulára Cieľové publikum a obsah bol do 1. septembra 2019. Ak ste ho nevyplnili, vaša aplikácia môže byť odstránená zo služby Google Play.

Google Play vám chce pomôcť zaistiť, aby boli aplikácie určené všetkým používateľom, najmä deťom a rodinám, bezpečné a vhodné pre každého.

 • Ak ste navrhli skvelú aplikáciu pre deti, musí byť zaradená do programu Pre celú rodinu. Všetky pravidlá a požiadavky programu nájdete v centre pravidiel pre vývojárov.
 • Ak je vaša aplikácia určená všetkým vrátane detí a rodín, môžete aj tak požiadať o účasť v programe Pre celú rodinu. Pri odosielaní žiadosti postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Odoslanie aplikácie na zaradenie do programu Pre celú rodinu

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyplňte sekciu Nastavenie cieľového publika a obsahu.
  • Poznámka: Aspoň jedna cieľová veková skupina aplikácie musí zahŕňať deti a všetky reklamy musia pochádzať z certifikovaných reklamných sietí služby Google Play.

 3. Po zobrazení výzvy na odoslanie aplikácie na zaradenie do programu vyberte v sekcii Pre celú rodinu možnosť Áno.

 4. Vyberte pre svoju aplikáciu kategóriu programu Pre celú rodinu.

  • Ak máte existujúcu aplikáciu, zostane tiež dostupná v aktuálnej kategórii záznamu v obchode

 5. Po kontrole a vyjadrení súhlasu s požiadavkami programu kliknite na Odoslať. 

  • Upozorňujeme, že určité účty vývojárov alebo citlivé kategórie aplikácií vrátane aplikácií odosielaných na zaradenie do programu Pre celú rodinu môžu byť podrobené predĺženým kontrolám, takže čas kontroly môže trvať až sedem dní, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie.

 

Informácie o spracovaní žiadosti

Po odoslaní aplikácie skontrolujeme, či je pre program Pre celú rodinu vhodná. V prípade jej zamietnutia pre program Pre celú rodinu vám dôvod oznámime prostredníctvom služby Play Console alebo e‑mailom.

 • Ak sa chcete opätovne prihlásiť do programu, môžete problémy odstrániť a aplikáciu znova odoslať.
 • Ak sa chcete odvolať proti zamietnutiu aplikácie, vyplňte tento formulár.
Existujúce aplikácie

Aplikácie, ktoré neboli prijaté do programu Pre celú rodinu, ale už sú zverejnené v službe Google Play, zostanú v Obchode Play. Ak ste však nedávno aktualizovali cieľové publikum a obsah a z nastavení vyplýva, že aplikácia je určená iba deťom, mali by ste v súlade s tým aktualizovať aj aplikáciu, aby spĺňala pravidlá programu Pre celú rodinu. V opačnom prípade vám hrozí, že bude z Obchodu Play odstránená.

Ak bola aplikácia odstránená, znova odošlite jej verziu, ktorá spĺňa pravidlá. Ak bola pozastavená, prečítajte si informácie o tom, ako to ovplyvňuje váš účet a ako podať odvolanie.

Nové aplikácie

Všetky aplikácie odoslané na zaradenie do programu Pre celú rodinu, ktoré nespĺňajú požiadavky programu, budú zamietnuté. Žiadna z nich nebude zverejnená v službe Google Play.

Po zamietnutí môžete zistené problémy vyriešiť a aplikáciu znova odoslať na zaradenie do programu Pre celú rodinu. Ak máte príslušné povolenie, môžete aplikáciu odoslať na zverejnenie aj bez žiadosti o zaradenie do programu Pre celú rodinu.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?