Riešenie problémov so štatistikami aplikácie

Ak máte problémy so štatistickými údajmi aplikácie, môžu vám pomôcť informácie uvedené nižšie.

Prečo klesol počet v mojej metrike Inštalácie za deň?

Nižšie sú uvedené niektoré zmeny aplikácie, ktoré môžu spôsobiť pokles v počte inštalácií:

 • Nové povolenia, ktoré od používateľov vyžadujú, aby ručne prijali zmeny.
 • Zmena krajiny alebo distribúcie v príslušnom jazyku.
 • Zmeny v inzercii.
 • Zmeny v umiestnení aplikácie v rámci obchodu.
 • Ak operátori vopred nainštalujú vašu aplikáciu (systémové aplikácie sa do štatistík započítavajú iba po prvej aktualizácii prostredníctvom služby Google Play).

Ak si myslíte, že vo vašom prípade nejde o žiadnu z týchto možností, kontaktujte náš tím podpory.

Vyskytol sa problém so stiahnutým prehľadom štatistík.

Ak neviete otvoriť prehľad, ktorý ste stiahli zo služby Play Console, kontaktujte náš tím podpory.

Zobrazenie aktualizácií štatistík služby Google Play

Máj až júl 2019: nedostatočné hlásenie výkonnosti akvizícií vo Vyhľadávaní Obchodu Play

Od 28. mája do 31. júla 2019 neboli do kanála akvizície Vyhľadávania Obchodu Play zahrnuté návštevy a inštalácie z ukážok záznamu v obchode (ktoré umožňujú používateľom prezerať snímky obrazovky a inštalovať priamo z výsledkov vyhľadávania). Tieto inštalácie boli namiesto toho nahlásené ako „Inštalácie bez návštevy záznamu v obchode“.
V tomto časovom období môžete zaznamenať pokles návštev a inštalácií z Vyhľadávania Obchodu Play a zvýšenie hodnoty „Inštalácie bez návštevy záznamu v obchode“.

4. marec 2019: nezrovnalosť v údajoch o inštaláciách

V období od 4. marca 2019 do 6. marca 2019 boli niektoré aktualizácie nesprávne nahlásené ako odinštalovania nasledované inštaláciami.
Vaše údaje o inštaláciách z tohto obdobia môžu byť nadhodnotené.
15. október 2018: aktualizácia zdroja dát

Zdroj dát pre niektoré metriky v rámci služby Play Console bol aktualizovaný. Aktualizovaný zdroj dát meria niektoré metriky (napríklad Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach) oveľa presnejšie.

Môžete si všimnúť aj zmenu ďalších metrík a väčšiny dimenzií (ako je operátor alebo jazyk).

17. júl 2018: zahrnutie predbežných inštalácií v metrikách inštalácií

Od 17. júla 2018 zahrnujú metriky inštalácií podrobnejšie údaje o predbežných inštaláciách.

Ak je vaša aplikácia predbežne nainštalovaná v určitých zariadeniach, môžete si všimnúť nárast v metrikách „Počet inštalácií podľa používateľa“ „Počet inštalácií podľa zariadenia“ a „Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach“.

16. júl 2018: ukončenie podpory metriky „Súhrn inštalácií podľa používateľa“

Od 16. júla 2018 už na stránke Štatistiky nebudú k dispozícii údaje „Súhrn inštalácií podľa používateľa“ vašej aplikácie.

Ak potrebujete vypočítať tento dátový bod, môžete vziať záznam „Súhrn inštalácií podľa používateľa“ a pripočítať k nemu súčet metriky „Inštalácie podľa používateľa“ od daného dátumu.

Máj 2018: zmeny dát služby Play Console

V nasledujúcich týždňoch si budete môcť všimnúť niekoľko zmien v prehľadoch, odstraňovaní aplikácií a dátach účtu v službe Play Console.

25. október 2017: oprava dát pre nové, aktívne a zrušené odbery

V období medzi 9. májom a 17. júlom 2017 boli niektoré odbery, ktorých nákup neprebehol úspešne, nesprávne kategorizované ako začaté odbery.

Prehľady predaja a platieb to neovplyvnilo, ale mohlo dôjsť k zvýšeniu počtu nových, aktívnych a zrušených odberov v ostatných prehľadoch služby Google Play Console.

Údaje z tohto časového obdobia boli opravené.

5. december 2016: zvýšená frekvencia obnovenia pre údaje „Inštalácie za deň a odinštalovania za deň podľa používateľa“

Od 5. decembra 2016 budeme znižovať latenciu súvisiacu s aktualizovaním údajov „Inštalácie za deň podľa používateľa“ a „Odinštalovania za deň podľa používateľa“ vašej aplikácie na stránke Štatistiky. Znamená to, že k týmto údajom budete môcť pristupovať rýchlejšie než predtým.

V prípade niektorých aplikácií si možno v daný dátum všimnete malú zmenu v údajoch „Inštalácie za deň podľa používateľa“ a „Odinštalovania za deň podľa používateľa“.

30. november 2016: zmena výsledkov experimentov so záznamom v obchode a údajov o aktuálnom počte inštalácií aplikácie

Výsledky experimentov so záznamom v obchode

Od 30. novembra 2016 budú výsledky nových a prebiehajúcich experimentov so záznamom v obchode založené na metrike Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach.

Ak ste experiment začali pred 1. septembrom a jeho ukončenie je naplánované po 1. decembri, poskytneme vám údaje až do 1. septembra. Ak však chcete získať čo najpresnejšie výsledky, odporúčame všetky experimenty vytvorené pred 1. septembrom ukončiť a vytvoriť nové.

Aktuálne údaje o počte inštalácií

Údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ budú na stránke Štatistiky a v exportoch k dispozícii do 30. novembra. Pre údaje po 30. novembri použite údaje „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“.

Ďalšie informácie nájdete v sekcii Zavedenie metriky „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“.

29. september 2016: zavedenie „Počtu inštalácií v aktívnych zariadeniach“

Predstavujeme novú metriku „Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach“. Na začiatku sa bude zobrazovať na stránke Štatistiky vašej aplikácie, pričom údaje budú poskytované od 1. septembra.

Koncom tohto roka nahradí táto nová metrika „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ vo všetkých aktuálnych prehľadoch. K historickým dátam nahradených metrík budete môcť naďalej pristupovať v grafoch a stiahnutých súboroch CSV.

Prečo sa metriky počtu inštalácií menia?

Metrika „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ vyjadruje, koľko zariadení, ktoré boli online aspoň raz za posledných 30 dní, si nainštalovalo vašu aplikáciu.

Údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ vašej aplikácie zahŕňali aj zariadenia, ktoré boli naposledy aktívne pred niekoľkými mesiacmi. Ich zmena na metriku „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ nám umožní zamerať sa na zariadenia použité za posledných 30 dní a zobraziť tak aktuálne interakcie používateľov s vašou aplikáciou.

Vplyv na metriky

Keďže údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ zahŕňali dlhšie obdobie aktivít, môžete očakávať, že sa v rámci metriky „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ zobrazia menšie počty.

Časová os

O časovej osi tejto zmeny vás budeme informovať v službe Play Console v časti s oznámeniami.

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. V pravom hornom rohu ľubovoľnej stránky vyberte ikonu zvončeka Oznámenie.

Môžete očakávať nasledujúce zmeny:

Časový interval Vplyv na dáta
29. 9.
 • Metrika „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ sa zobrazí ako ďalší dátový bod na stránke Štatistiky príslušnej aplikácie.
3. 11.
 • Údaje „Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach“ sa zobrazia ako predvolená metrika na stránkach ŠtatistikyVšetky aplikácie príslušnej aplikácie a v aplikácii Play Console.
 • Údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ budú naďalej k dispozícii na stránke Štatistiky príslušnej aplikácie.
30. 11.
 • Údaje „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“ sa prestanú aktualizovať.
 • Historické dáta budú naďalej k dispozícii v grafoch a exportoch súborov CSV.
29. november 2015: zmena metrík „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“, „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Celkové inštalácie podľa používateľa“

29. novembra 2015 predstavíme nové kritériá počítania metrík používateľov a inštalácií, ktoré budú brať do úvahy aj neaktívnych používateľov a zariadenia. Táto zmena ovplyvní nasledujúce metriky: „Aktuálne inštalácie podľa používateľa“, „Aktuálne inštalácie podľa zariadenia“ a „Celkové inštalácie podľa používateľa“.

Počas vykonávania týchto zmien môžete v prípade určitých aplikácií spozorovať postupné zníženie príslušných metrík.

27. jún 2015: aktualizácia štatistík týkajúcich sa inštalácií v službe Google Play

27. júna 2015 sme vo vašej službe Play Console aktualizovali štatistiky týkajúce sa inštalácií, aby používala presnejšie a spoľahlivejšie údaje.

Niektorí vývojári si preto môžu na stránkach Štatistiky príslušných aplikácií všimnúť malé zmeny v údajoch o inštaláciách a odinštalovaniach svojich aplikácií.

Počítanie predinštalovaných aplikácií a viacerých používateľov na rovnakom zariadení (28. máj 2014)
Dňa 28. mája 2014 sme aktualizovali naše štatistiky, aby sme upravili spôsob, akým sme počítali obnovenia výrobných nastavení v prípade predinštalovaných aplikácií a aplikácií používaných viacerými používateľmi na rovnakom zariadení. Väčšina vývojárov postrehne iba minimálny vplyv týchto aktualizácií na metriky, avšak určití používatelia spozorujú značný vplyv na metriky Denný počet inštalácií (zariadenia), Denný počet odinštalovaní (zariadenia) a Aktuálne inštalácie (zariadenia).
Aktualizácia na vylepšenie identifikácie aktívnych zariadení (5. august 2013)
Od 5. augusta 2013 aktualizujeme algoritmus našich štatistík, aby sa zlepšila identifikácia aktívnych zariadení. Táto aktualizácia zlepší presnosť metrík inštalácií v prípade inštalácií vykonaných na aktívnych zariadeniach a inštalácií vykonaných aktívnymi používateľmi. Po vydaní nového algoritmu si môžete všimnúť zmeny v niektorých metrikách súvisiacich s vašou aplikáciou. Táto zmena ovplyvní mnoho aplikácií, avšak pre väčšinu aplikácií očakávame menej ako dvojpercentný rozdiel.
Potenciálne zníženie celkového počtu inštalácií vykonaných používateľmi a celkového počtu inštalácií vykonaných na zariadeniach v prípade platených aplikácií z dôvodu migrácie údajov (december 2012 – január 2013)
V období od decembra 2012 do januára 2013 si môžu vývojári všimnúť zníženie celkového počtu inštalácií vykonaných používateľmi a celkového počtu inštalácií vykonaných na zariadeniach v prípade platených aplikácií zobrazených v službe Play Console. Je to dôsledok prebiehajúcej migrácie dát a tiež ide o skutočné počty týkajúce sa vašej aplikácie. Migrácia sa uskutoční po etapách a bude pokračovať až do januára 2013. Táto migrácia neovplyvní predchádzajúce platby vývojárom.
Vylepšenie identifikácie verzie platformy Android (4. apríl 2012)
Od 4. apríla 2012 sme začali vylepšovať presnosť štatistík týkajúcich sa čísla verzie platformy Android. Preto uvidíte menej zariadení klasifikovaných ako „Ďalšie“ alebo „0“ a viac zariadení klasifikovaných správne.
Neaktívne zariadenia s Androidom (13. február 2012)
Od 13. februára 2012 sme začali odstraňovať údaje o zariadeniach s Androidom, ktoré už nie sú aktívne, čím sme upravili počty aktívnych používateľov a zariadení v prípade mnohých aplikácií.
Započítavanie menšieho celkového počtu inštalácií vykonaných používateľmi (28. január 2012)
Od 28. januára 2012 je vyriešený problém, ktorý spôsoboval započítavanie menšieho celkového počtu inštalácií vykonaných používateľmi.
Zmena v počte celkových inštalácií (2. máj 2011)
Od 2. mája 2011 sme zmenili základy počítania inštalácií poskytované službou Play Console. Predtým sa inštalácie aplikácií počítali na používateľa a nezohľadňovali určité aktivity týkajúce sa odinštalovania (ako napr. obnovenie výrobných nastavení zariadenia). Inštalácie sa teraz počítajú na zariadenie, pričom duplikáty sú odfiltrované efektívnejším spôsobom. Takto je zaistené presnejšie meranie distribúcie vašej aplikácie v prostredí Android.

Možno ste si všimli, že v dôsledku tejto zmeny sa jednorazovo znížil počet celkových inštalácií v prípade vašej aplikácie. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Zníženie počtu aktívnych inštalácií (18. október 2011)
18. októbra 2011 si mohli vývojári všimnúť zníženie počtu aktívnych inštalácií zobrazených vo svojej službe Play Console. Niektoré aktualizácie aplikácie sa počítali ako inštalácie na zariadeniach. Teraz používame odlišnú metodológiu počítania, ktorá nezahŕňa aktualizácie aplikácie. V budúcom časovom horizonte bude metrika aktívnych inštalácií správne odzrkadľovať inštalácie v zariadeniach. Upozorňujeme, že celkové počty inštalácií neboli ovplyvnené.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?