Phát hành bản cập nhật ứng dụng bằng phương thức phát hành theo giai đoạn

Bạn có thể phát hành bản cập nhật ứng dụng cho nhóm người dùng thử nghiệm và nhóm người dùng chính thức bằng phương thức phát hành theo giai đoạn. Với phương thức này, bản cập nhật của bạn chỉ tiếp cận một tỷ lệ phần trăm người dùng, bạn có thể tăng tỷ lệ đó theo thời gian.

Bạn chỉ có thể áp dụng chế độ phát hành theo giai đoạn cho các bản cập nhật ứng dụng chứ không áp dụng được chế độ này trong lần đầu tiên phát hành ứng dụng.

Điều kiện đối với người dùng và nhắm mục tiêu người dùng

 • Cả người dùng mới và người dùng hiện tại đều đủ điều kiện để nhận bản cập nhật trong các đợt phát hành theo giai đoạn và họ sẽ được chọn ngẫu nhiên trong mỗi lần ra mắt bản phát hành mới.
 • Khi tạm dừng, rồi tiếp tục quá trình ra mắt bản phát hành của mình, bạn sẽ tác động đến cùng một nhóm người dùng.
 • Khi bạn thực hiện phát hành theo giai đoạn một bản phát hành mới trước khi phát hành xong bản phát hành trước đó, bản phát hành mới sẽ sử dụng chính một nhóm người dùng của bản phát hành trước (tuỳ thuộc vào tỷ lệ phần trăm phát hành).
 • Bản cập nhật ứng dụng của bạn sẽ được cung cấp cho tỷ lệ phần trăm người dùng trong bản phát hành theo giai đoạn của bạn, nhưng để cả nhóm nhận được bản cập nhật thì có thể mất thời gian.
 • Người dùng sẽ không được thông báo nếu họ nhận được phiên bản ứng dụng của bạn trong bản phát hành theo giai đoạn.
 • Nếu bạn chọn một số quốc gia cụ thể cho đợt phát hành theo giai đoạn của mình, thì chỉ những người dùng có tài khoản Google Play tại những nơi đó mới nhận được bản cập nhật.

Thiết lập và duy trì bản phát hành theo giai đoạn

Chọn tỷ lệ phần trăm phát hành theo giai đoạn

Khi ra mắt một bản phát hành, bạn cần chọn tỷ lệ phần trăm người dùng sẽ nhận được bản phát hành đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập nội dung chuẩn bị và ra mắt bản phát hành.

Hãy lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm phát hành theo giai đoạn của ứng dụng sẽ không tự động tăng. Để bao gồm tỷ lệ phần trăm người dùng lớn hơn trong một đợt phát hành theo giai đoạn, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

Ra mắt bản phát hành theo giai đoạn cho riêng từng quốc gia

Khi phát hành một ứng dụng bằng cách phát hành theo giai đoạn, bạn có thể bắt đầu với một nhóm quốc gia giới hạn.

 • Theo mặc định, quốc gia được cung cấp bản phát hành theo giai đoạn sẽ khớp với các vị trí bạn đã thiết lập cho phiên bản sản xuất của ứng dụng.
 • Sau khi bắt đầu phát hành theo giai đoạn, bạn không thể xoá bất kỳ quốc gia nào.

Để thiết lập tính năng nhắm mục tiêu theo quốc gia, bạn hãy làm như sau:

 1. Mở Play Console rồi truy cập trang Phát hành công khai nếu bạn muốn cập nhật một bản phát hành công khai. Nếu ứng dụng đang trong quá trình thử nghiệm, hãy truy cập trang Thử nghiệm công khai hoặc Thử nghiệm khép kín.
 2. Chọn thẻ Bản phát hành.
 3. Đối với bản phát hành bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nếu không muốn thay đổi thêm đối với bản phát hành của mình, bạn không cần thay đổi trong phần "Chuẩn bị" trên trang Tạo bản phát hành chính thức. Bạn có thể nhấp vào Xem lại bản phát hành ở cuối màn hình để chuyển sang phần “Xem lại và phát hành”.
 5. Di chuyển đến phần "Phát hành theo giai đoạn".
 6. Nhập tỷ lệ phát hành.
 7. Trong phần "Quốc gia hỗ trợ", hãy chọn Chọn quốc gia/khu vực cụ thể, rồi đánh dấu vào hộp bên cạnh quốc gia/khu vực mà bạn muốn phát hành ứng dụng theo giai đoạn. Bạn chỉ chọn được "Quốc gia hỗ trợ" khi cập nhật một bản phát hành công khai.
 8. Nhấp vào Bắt đầu phát hành phiên bản chính thức.
Tăng tỷ lệ phần trăm phát hành theo giai đoạn
 1. Mở Play Console rồi truy cập trang Phát hành công khai nếu bạn muốn cập nhật một bản phát hành công khai. Nếu ứng dụng đang trong quá trình thử nghiệm, hãy truy cập trang Thử nghiệm công khai hoặc Thử nghiệm khép kín.
 2. Chọn thẻ Bản phát hành.
 3. Trong bản phát hành mà bạn muốn cập nhật, hãy chọn Quản lý hoạt động phát hành > Cập nhật hoạt động phát hành.
 4. Cập nhật tỷ lệ phát hành.
 5. Nhấp vào Xác nhận cập nhật.
Tạm ngừng phát hành theo giai đoạn

Nếu bạn phát hiện thấy lỗi, bạn có thể tạm dừng phát hành theo giai đoạn để giúp giảm thiểu số người dùng gặp phải sự cố với ứng dụng của bạn.

Khi bạn tạm dừng một bản phát hành theo giai đoạn, sẽ không có thêm người dùng nào nhận được phiên bản ứng dụng trong bản phát hành theo giai đoạn hiện có của bạn. Những người dùng đã nhận được phiên bản ứng dụng trong phiên bản phát hành theo giai đoạn của bạn sẽ tiếp tục ở phiên bản đó.

Tạm ngừng sử dụng trang web Play Console

 1. Mở Play Console rồi truy cập trang Phát hành công khai nếu bạn muốn cập nhật một bản phát hành công khai. Nếu ứng dụng đang trong quá trình thử nghiệm, hãy truy cập trang Thử nghiệm công khai hoặc Thử nghiệm khép kín.
 2. Chọn thẻ Bản phát hành.
 3. Trong bản phát hành bạn muốn tạm ngừng, hãy chọn Quản lý hoạt động phát hành > Tạm ngừng phát hành.
Tiếp tục phát hành theo giai đoạn

Nếu thấy tệp Android App Bundle hiện tại của mình không gặp vấn đề nào, bạn có thể tiếp tục quá trình phát hành theo giai đoạn đã tạm ngừng trước đó.

Sử dụng trang web Play Console

 1. Mở Play Console rồi truy cập trang Phát hành công khai nếu bạn muốn cập nhật một bản phát hành công khai. Nếu ứng dụng đang trong quá trình thử nghiệm, hãy truy cập trang Thử nghiệm công khai hoặc Thử nghiệm khép kín.
 2. Chọn thẻ Bản phát hành.
 3. Trong bản phát hành bạn muốn tạm ngừng, hãy chọn Quản lý hoạt động phát hành > Tiếp tục phát hành.
 4. Cập nhật tỷ lệ phát hành.
 5. Nhấp vào Xác nhận cập nhật.

Sử dụng ứng dụng Play Console

 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên thẻ "Bản phát hành hoạt động", hãy nhấn chọn nhóm người dùng mà bạn muốn tiếp tục phát hành ứng dụng.
 4. Nhấn vào Phát hành theo giai đoạn > Tiếp tục phát hành > Tiếp tục.

Mẹo: Nếu bạn thấy có vấn đề với gói ứng dụng hiện tại, hãy tạo và ra mắt một bản phát hành mới bằng một gói ứng dụng đã được khắc phục lỗi.

Mẹo dành cho bản phát hành đã ra mắt theo giai đoạn

 • Nếu bản cập nhật ứng dụng đòi hỏi phải thay đổi trang thông tin trên Cửa hàng Play, thì bạn nên cập nhật trang thông tin trên Cửa hàng Play sau khi ra mắt bản phát hành đến 100% người dùng.
 • Trong quá trình phát hành theo giai đoạn, bạn nên theo dõi kỹ các báo cáo sự cố và ý kiến phản hồi của người dùng. Người dùng nhận được bản phát hành theo giai đoạn có thể đăng bài đánh giá công khai trên Google Play. Tìm hiểu cách xem điểm xếp hạng và bài đánh giá cho ứng dụng của bạn qua Play Console.

Nội dung liên quan

 • Tìm hiểu thêm trong Học viện Play về việc phát hành dần các bản cập nhật bằng phương pháp phát hành theo giai đoạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4144847594714865888
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637