Phát hành bản cập nhật ứng dụng bằng phương thức phát hành theo giai đoạn

Bạn có thể phát hành bản cập nhật ứng dụng cho nhóm người dùng thử nghiệm và nhóm người dùng chính thức bằng phương thức phát hành theo giai đoạn. Với phương thức này, bản cập nhật của bạn chỉ tiếp cận một tỷ lệ phần trăm người dùng, bạn có thể tăng tỷ lệ đó theo thời gian.

Bạn chỉ có thể sử dụng phát hành theo giai đoạn cho các bản cập nhật ứng dụng, chứ không phải khi bạn xuất bản ứng dụng lần đầu tiên.

Tính đủ điều kiện của người dùng và nhắm mục tiêu

 • Người dùng mới và người dùng hiện có đủ điều kiện để nhận bản cập nhật từ các đợt phát hành theo giai đoạn và được chọn ngẫu nhiên cho mỗi lần ra mắt bản phát hành mới.
 • Khi tạm dừng, rồi tiếp tục quá trình ra mắt bản phát hành của mình, bạn sẽ tác động đến cùng một nhóm người dùng.
 • Khi bạn thực hiện phát hành theo giai đoạn một bản phát hành mới trước khi hoàn thành phát hành bản phát hành trước, bản phát hành mới sẽ sử dụng cùng một nhóm người dùng như bản phát hành trước (tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm phát hành).
 • Bản cập nhật ứng dụng của bạn sẽ được cung cấp cho tỷ lệ phần trăm người dùng trong bản phát hành theo giai đoạn của bạn, nhưng để cả nhóm nhận được bản cập nhật thì có thể mất thời gian.
 • Người dùng sẽ không được thông báo nếu họ nhận được phiên bản ứng dụng của bạn trong bản phát hành theo giai đoạn.
 • Nếu bạn chọn các quốc gia cụ thể cho lần phát hành theo giai đoạn của mình, thì quá trình nâng cấp sẽ chỉ giới hạn ở những người dùng có tài khoản Google Play tại các vị trí đó.

Thiết lập và duy trì phát hành theo giai đoạn

Chọn tỷ lệ phần trăm phát hành theo giai đoạn

Khi ra mắt một bản phát hành, bạn cần chọn tỷ lệ phần trăm người dùng sẽ nhận được bản phát hành đó. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến phần chuẩn bị và ra mắt bản phát hành.

Bạn cần lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm phát hành theo giai đoạn của ứng dụng sẽ không tự tăng lên. Để bao gồm tỷ lệ phần trăm người dùng lớn hơn trong một đợt phát hành theo giai đoạn, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

Ra mắt bản phát hành theo giai đoạn cho riêng từng quốc gia

Khi phát hành một ứng dụng bằng cách phát hành theo giai đoạn, bạn có thể bắt đầu với một nhóm quốc gia giới hạn.

 • Theo mặc định, quốc gia được cung cấp bản phát hành theo giai đoạn sẽ khớp với các vị trí bạn đã thiết lập cho phiên bản sản xuất của ứng dụng.
 • Sau khi bắt đầu phát hành theo giai đoạn, bạn không thể xóa bất kỳ quốc gia nào.

Để thiết lập tính năng nhắm mục tiêu theo quốc gia, hãy thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Đối với bản phát hành bạn muốn cập nhật, hãy chọn Chỉnh sửa bản phát hành.
 5. Ở cuối màn hình, hãy tìm phần "Quốc gia phát hành".
 6. Chọn biểu tượng mũi tên xuống .
 7. Chọn quốc gia bạn muốn bắt đầu phát hành.
Tăng tỷ lệ phần trăm phát hành theo giai đoạn
 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Đối với bản phát hành mà bạn muốn cập nhật, hãy chọn Cập nhật phát hành.
 5. Chọn một tỷ lệ phần trăm.
 6. Nhấp vào Cập nhật phát hành.
Tạm dừng phát hành theo giai đoạn

Nếu bạn phát hiện thấy lỗi, bạn có thể tạm dừng phát hành theo giai đoạn để giúp giảm thiểu số người dùng gặp phải sự cố với ứng dụng của bạn.

Khi bạn tạm dừng một bản phát hành theo giai đoạn, sẽ không có thêm người dùng nào nhận được phiên bản ứng dụng trong bản phát hành theo giai đoạn hiện có của bạn. Những người dùng đã nhận được phiên bản ứng dụng trong phiên bản phát hành theo giai đoạn của bạn sẽ tiếp tục ở phiên bản đó.

Tạm dừng sử dụng trang web Play Console

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Trong rãnh phát hành mà bạn muốn tạm dừng, hãy chọn Quản lý.
 5. Bên cạnh số phiên bản của bản phát hành, hãy chọn Tạm ngừng phát hành > Tạm dừng.

Tạm dừng sử dụng ứng dụng Play Console

 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên thẻ "Bản phát hành hoạt động", hãy nhấn vào phiên bản phát hành mà bạn muốn tạm dừng.
 4. Nhấn vào Phát hành theo giai đoạn > Tạm dừng phát hành > Tạm dừng.
Tiếp tục phát hành theo giai đoạn

Nếu bạn thấy APK hiện có không có bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể tiếp tục quá trình phát hành theo giai đoạn bị tạm dừng.

Sử dụng trang web Play Console

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Đối với bản phát hành bạn muốn tiếp tục, hãy nhấp vào Tiếp tục phát hành.
 5. Chọn một tỷ lệ phần trăm.
 6. Nhấp vào Cập nhật.

Sử dụng ứng dụng Play Console

 1. Mở ứng dụng Play Console Ứng dụng Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên thẻ "Bản phát hành hoạt động", hãy nhấn chọn nhóm người dùng mà bạn muốn tiếp tục phát hành ứng dụng.
 4. Nhấn vào Phát hành theo giai đoạn > Tiếp tục phát hành > Tiếp tục.

Mẹo: Nếu bạn thấy có vấn đề với APK hiện có, hãy tạo và ra mắt một bản phát hành mới đã khắc phục lỗi về APK.

Mẹo đối với bản phát hành theo giai đoạn đã ra mắt

 • Sau khi cập nhật ứng dụng, nếu bạn thấy cần thay đổi trang thông tin ứng dụng thì chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật trang thông tin sau khi bản phát hành đến tay tất cả người dùng.
 • Trong quá trình phát hành theo giai đoạn, bạn nên theo dõi kỹ các báo cáo sự cố và phản hồi của người dùng. Người dùng nhận được bản phát hành theo giai đoạn có thể đưa ra đánh giá công khai trên Google Play. Tìm hiểu cách xem điểm xếp hạng và bài đánh giá trên Play Console.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?