เผยแพร่การอัปเดตแอปด้วยการเปิดตัวแบบทีละขั้น

คุณเผยแพร่การอัปเดตแอปในเวอร์ชันใช้งานจริงและทดสอบแทร็กได้โดยใช้การเปิดตัวแบบทีละขั้น การเปิดตัวแบบทีละขั้นช่วยให้การอัปเดตเข้าถึงผู้ใช้ตามเปอร์เซ็นต์ที่คุณกำหนดเท่านั้น โดยคุณเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี้ได้เมื่อเวลาผ่านไป

การเปิดตัวแบบทีละขั้นสามารถใช้สำหรับการอัปเดตแอปเท่านั้น ไม่ใช่เมื่อเผยแพร่แอปในครั้งแรก

การมีสิทธิ์ของผู้ใช้และการกำหนดเป้าหมาย

 • ผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เดิมมีสิทธิ์ได้รับการอัปเดตจากการเปิดตัวแบบทีละขั้นและจะได้รับการสุ่มเลือกสำหรับการเปิดตัวรุ่นใหม่แต่ละครั้ง
 • เมื่อคุณกลับมาเปิดตัวรุ่นอีกครั้งหลังจากหยุดไป การเปิดตัวนั้นจะส่งผลต่อผู้ใช้ชุดเดิม
 • เมื่อเปิดตัวรุ่นใหม่แบบทีละขั้นก่อนเปิดตัวรุ่นก่อนหน้าให้เสร็จสิ้น การเปิดตัวรุ่นใหม่จะใช้ผู้ใช้กลุ่มเดียวกับรุ่นก่อนหน้า (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การเปิดตัว)
 • การอัปเดตแอปจะพร้อมใช้งานตามเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้ในการเปิดตัวแบบทีละขั้น แต่อาจใช้เวลาสักระยะเพื่อให้ผู้ใช้ในกลุ่มทุกคนได้รับการอัปเดต
 • ผู้ใช้จะไม่ได้รับแจ้งให้ทราบหากได้รับแอปในเวอร์ชันการเปิดตัวแบบทีละขั้น
 • หากคุณเลือกทำการเปิดตัวแบบทีละขั้นเฉพาะบางประเทศ การอัปเกรดจะถูกจำกัดอยู่แค่เฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชี Google Play ในสถานที่ตั้งเหล่านั้น

ตั้งค่าและดำเนินการเปิดตัวแบบทีละขั้น

เลือกเปอร์เซ็นต์การเปิดตัวแบบทีละขั้น

เมื่อเปิดตัวรุ่น คุณจะได้เลือกเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ต้องการเปิดตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เตรียมพร้อมและเปิดตัวรุ่น

โปรดทราบว่าเปอร์เซ็นต์ของการเปิดตัวแบบทีละขั้นของแอปจะไม่เพิ่มขึ้นแบบอัตโนมัติ โปรดทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อรวมเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีมากขึ้นในการเปิดตัวแบบทีละขั้น

เผยแพร่การเปิดตัวแบบทีละขั้นไปยังบางประเทศ

เมื่อคุณเผยแพร่แอปโดยใช้การเปิดตัวแบบทีละขั้น คุณจะเริ่มต้นโดยการเผยแพร่แอปแค่ในบางประเทศได้

 • ตามค่าเริ่มต้น ประเทศที่คุณเผยแพร่การเปิดตัวแบบทีละขั้นออกไปได้นั้นจะตรงกับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงของแอป
 • เมื่อเริ่มการเปิดตัวแบบทีละขั้นแล้ว คุณจะนำประเทศใดออกไม่ได้

วิธีตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายตามประเทศ

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าเวอร์ชันที่ใช้งานจริงหากต้องการอัปเดตเวอร์ชันที่ใช้งานจริง หากแอปอยู่ระหว่างการทดสอบ ให้ไปที่หน้าการทดสอบแบบเปิดหรือการทดสอบแบบปิด
 2. เลือกแท็บรุ่น
 3. คลิกแก้ไขสำหรับรุ่นที่ต้องการอัปเดต
 4. หากไม่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับรุ่น ก็ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงในส่วน "เตรียมพร้อม" ในหน้าสร้างเวอร์ชันที่ใช้งานจริง คุณสามารถคลิกตรวจสอบรุ่นที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อไปยังส่วน "ตรวจสอบและเปิดตัว"
 5.  เลื่อนไปที่ส่วน "การเปิดตัวแบบทีละขั้น"
 6. ป้อนเปอร์เซ็นต์การเปิดตัว
 7. ในส่วน "ประเทศที่ใช้บริการได้" ให้เลือกเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่เจาะจง เลือกช่องข้างประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการเผยแพร่แอปในการเปิดตัวแบบทีละขั้น
 8. คลิกเริ่มเปิดตัวเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริง
เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเปิดตัวแบบทีละขั้น
 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าเวอร์ชันที่ใช้งานจริงหากต้องการอัปเดตเวอร์ชันที่ใช้งานจริง หากแอปอยู่ระหว่างการทดสอบ ให้ไปที่หน้าการทดสอบแบบเปิดหรือการทดสอบแบบปิด
 2. เลือกแท็บรุ่น
 3. ใต้รุ่นที่ต้องการอัปเดต ให้เลือกจัดการการเปิดตัว > อัปเดตการเปิดตัว
 4. อัปเดตเปอร์เซ็นต์การเปิดตัว
 5. คลิกยืนยันการอัปเดต
หยุดการเปิดตัวแบบทีละขั้น

หากตรวจพบปัญหา คุณหยุดการเปิดตัวแบบทีละขั้นเพื่อลดจำนวนผู้ใช้ที่ประสบปัญหาในแอปให้เหลือน้อยที่สุดได้

เมื่อหยุดการเปิดตัวแบบทีละขั้นแล้ว จะไม่มีผู้ใช้คนใดได้รับแอปในเวอร์ชันการเปิดตัวแบบทีละขั้นที่มีอยู่เพิ่มอีก ผู้ใช้ที่ได้รับแอปในเวอร์ชันการเปิดตัวแบบทีละขั้นไปแล้วจะยังคงใช้เวอร์ชันนั้น

หยุดโดยใช้เว็บไซต์ Play Console

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าเวอร์ชันที่ใช้งานจริงหากต้องการอัปเดตเวอร์ชันที่ใช้งานจริง หากแอปอยู่ระหว่างการทดสอบ ให้ไปที่หน้าการทดสอบแบบเปิดหรือการทดสอบแบบปิด
 2. เลือกแท็บรุ่น
 3. ใต้รุ่นที่คุณต้องการหยุด ให้เลือกจัดการการเปิดตัว > หยุดการเปิดตัว

หยุดโดยใช้แอป Play Console

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. บนการ์ด "รุ่นที่ใช้งานอยู่" ให้แตะแทร็กของรุ่นที่ต้องการหยุด
 4. แตะการเปิดตัวแบบทีละขั้น > หยุดการเปิดตัว > หยุด
กลับมาเปิดตัวแบบทีละขั้นอีกครั้ง

หาก Android App Bundle ที่มีอยู่ไม่มีปัญหา คุณกลับมาเปิดตัวแบบทีละขั้นที่หยุดไว้ต่อได้

ใช้เว็บไซต์ Play Console

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าเวอร์ชันที่ใช้งานจริงหากต้องการอัปเดตเวอร์ชันที่ใช้งานจริง หากแอปอยู่ระหว่างการทดสอบ ให้ไปที่หน้าการทดสอบแบบเปิดหรือการทดสอบแบบปิด
 2. เลือกแท็บรุ่น
 3. ใต้รุ่นที่คุณต้องการหยุด ให้เลือกจัดการการเปิดตัว > กลับมาเปิดตัวอีกครั้ง
 4. อัปเดตเปอร์เซ็นต์การเปิดตัว
 5. คลิกยืนยันการอัปเดต

เมื่อใช้แอป Play Console

 1. เปิดแอป Play Console แอป Play Console
 2. เลือกแอป
 3. บนการ์ด "รุ่นที่ใช้งาน" ให้แตะแทร็กรุ่นที่ต้องการกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง
 4. แตะการเปิดตัวแบบทีละขั้น > กลับมาเปิดตัวอีกครั้ง > กลับมาทำงานอีกครั้ง

เคล็ดลับ: หากคุณประสบปัญหากับ App Bundle ที่มีอยู่ ให้สร้างและเปิดตัวรุ่นใหม่ที่มี App Bundle ที่แก้ไขแล้ว

เคล็ดลับการเปิดตัวแบบทีละขั้นที่ใช้งานจริง

 • หากการอัปเดตแอปต้องเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store เราขอแนะนำให้อัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store หลังจากเปิดตัวแบบทีละขั้นแก่ผู้ใช้ครบ 100% แล้ว
 • ระหว่างการเปิดตัวแบบทีละขั้น คุณควรตรวจสอบรายงานข้อขัดข้องและความคิดเห็นของผู้ใช้อย่างใกล้ชิด ผู้ใช้ที่ได้รับการเปิดตัวแบบทีละขั้นสามารถเขียนรีวิวสาธารณะใน Google Play ดูวิธีดูคะแนนและรีวิวด้วย Play Console
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false