Publicera appuppdateringar med lansering i etapper

En appuppdatering i produktions- eller testkanalen kan lanseras i etapper. Med lansering i etapper når uppdateringen endast en viss procentandel av användarna och du kan öka andelen med tiden.

Lansering i etapper kan endast användas för appuppdateringar, inte när du publicerar en app första gången.

Kriterier och inriktning

 • Både nya och befintliga användare kan få uppdateringar vid lansering i etapper. Användarna väljs ut slumpmässigt vid varje ny versionslansering.
 • När en lansering av en version stoppas och sedan återupptas är det samma grupp användare som påverkas.
 • Om en ny version börjar lanseras i etapper innan lanseringen av den tidigare versionen är klar är det samma grupp användare som får den nya versionen som den föregående (om procentandelen som lanseringen når ut till är densamma).
 • Appuppdateringen blir tillgänglig för den procentandel av användarna som är med på lanseringen i etapper, men det kan ta ett tag innan hela gruppen har fått uppdateringen.
 • Användarna får inget meddelande om de får en version av appen som en del av en lansering i etapper.
 • Om du väljer specifika länder för lanseringen i etapper begränsas uppgraderingen till användare som har Google Play-konton på dessa platser.

Konfigurera och underhålla en lansering i etapper

Välja procentandel för lansering i etapper

När du lanserar en version väljer du hur stor procentandel av användarna som ska nås av lanseringen. I avsnittet om att förbereda och lansera versioner finns mer information.

Tänk på att procentandelen vid lansering i etapper inte ökas automatiskt. Om du vill utöka en lansering i etapper till en större andel av användarna följer du anvisningarna nedan.

Publicera en lansering i etapper i specifika länder

När du publicerar en app med lansering i etapper kan du välja att börja med ett begränsat antal länder.

 • Som standard är lanseringen i etapper tillgänglig i samma länder som du har konfigurerat för appens produktionskanal.
 • Det går inte att ta bort länder när en lansering i etapper har påbörjats.

Så här konfigurerar du landsinriktning:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Versionshantering på menyn till vänster > Appversioner.
 4. Välj Redigera version bredvid den version du vill uppdatera.
 5. Leta reda på avsnittet Lanseringsländer långt ned på skärmen.
 6. Välj nedåtpilen .
 7. Välj de länder du vill starta lanseringen i.
Öka antalet procent för lansering i etapper
 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Versionshantering på menyn till vänster > Appversioner.
 4. Välj Uppdatera lanseringen vid den version som ska uppdateras.
 5. Välj ett procenttal.
 6. Klicka på Uppdatera lansering.
Stoppa en lansering i etapper

Om du upptäcker ett problem kan du stoppa en pågående lansering. På så sätt kan du minimera antalet användare som får problem med appen.

När du har stoppat lanseringen får inga ytterligare användare den aktuella versionen av appen. Användare som redan har fått versionen fortsätter att använda den.

Med webbplatsen Play Console

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Versionshantering på menyn till vänster > Appversioner.
 4. Välj Hantera under den lanseringskanal som du vill stoppa.
 5. Välj Stoppa lanseringen bredvid versionsnumret > Stoppa.

Med appen Play Console

 1. Öppna Play Console-appen Console-appen.
 2. Välj en app.
 3. Tryck på kanalen för den version som ska stoppas på kortet Aktiva versioner.
 4. Tryck på Lansering i etapper > Stoppa lansering i etapper > Stoppa.
Återuppta lansering i etapper

Om det inte var några problem med APK-filen kan du återuppta en stoppad lansering i etapper.

Via webbplatsen Play Console

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Versionshantering på menyn till vänster > Appversioner.
 4. Klicka på Återuppta lanseringen vid den version som ska återupptas.
 5. Välj ett procenttal.
 6. Klicka på Uppdatera.

Med appen Play Console

 1. Öppna Play Console-appen Console-appen.
 2. Välj en app.
 3. Tryck på kanalen för den version som ska återupptas på kortet Aktiva versioner.
 4. Tryck på Lansering i etapper > Återuppta lansering i etapper > Återuppta.

Tips! Om det var problem med en APK-fil skapar och lanserar du en ny version med den åtgärdade APK-filen.

Tips för pågående lansering i etapper

 • Om en uppdatering av en app gör så att butiksuppgifterna behöver ändras rekommenderar vi att du uppdaterar butiksuppgifterna när versionslanseringen har nått 100 % av användarna.
 • Vid lansering i etapper kan det vara bra att noga kontrollera felrapporter och feedback från användarna. Användare som får lanseringen i etapper kan lämna offentliga recensioner på Google Play. Läs mer om hur du ser betyg och recensioner med Play Console.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt