Vydávanie aktualizácií aplikácií pomocou uvádzania po etapách

Pomocou uvádzania po etapách môžete vydať aktualizácie aplikácií do ostrej verzie a otestovať kanály. Uvádzaním po etapách bude vaša aktualizácia k dispozícii iba pre určité percento používateľov, ktoré môžete časom zvýšiť.

Uvádzanie po etapách je možné použiť iba pre aktualizácie aplikácie, nie pri prvom zverejnení aplikácie.

Vhodní používatelia a zacielenie

 • Aktualizácie z uvádzania po etapách môžu získať noví aj existujúci používatelia a ich výber je pre každé nové vydanie náhodný.
 • Keď uvádzanie vydania pozastavíte a potom obnovíte, bude to mať vplyv na rovnakú skupinu používateľov.
 • Keď spustíte uvádzanie po etapách pred dokončením predchádzajúceho uvádzania po etapách, nové vydanie bude zahrnovať rovnakých používateľov ako predchádzajúce (v závislosti od percenta uvádzania).
 • Vaša aktualizácia aplikácie bude k dispozícii pre percento používateľov v príslušnom uvádzaní po etapách. Môže však istý čas trvať, kým ju dostane celá skupina.
 • Používatelia nedostanú upozornenie, keď získajú verziu vašej aplikácie v uvádzaní po etapách.
 • Ak pre uvádzanie po etapách vyberiete konkrétne krajiny, daná aktualizácia bude obmedzená na používateľov, ktorí v nich majú účty Google Play.

Nastavenie a údržba uvádzania po etapách

Výber percenta uvádzania po etapách

Pri uvedení vydania na trh vyberáte percento používateľov, ktorí ho získajú. Viac sa dozviete v článku o príprave a uvedení vydania na trh.

Upozorňujeme, že pre vašu aplikáciu sa percento uvádzania po etapách nebude zvyšovať automaticky. Ak chcete zapojiť do uvádzania po etapách vyššie percento používateľov, postupujte podľa pokynov nižšie.

Uvádzanie po etapách do konkrétnych krajín

Ak vydávate aplikáciu pomocou uvádzania po etapách, môžete začať s obmedzenou skupinou krajín.

 • Dostupnosť krajín pre uvádzanie po etapách predvolene zodpovedá krajinám, ktoré ste nastavili pre kanál s ostrou verziou danej aplikácie.
 • Po spustení uvádzania po etapách nemôžete krajiny odstrániť.

Postup nastavenia zacielenia na krajiny:

 1. Ak chcete aktualizovať ostré vydanie, otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Ostrá verzia. Ak prebieha testovanie vašej aplikácie, prejdite na stránku Otvorené testovanie alebo Uzatvorené testovanie.
 2. Vyberte kartu Vydania.
 3. Pri vydaní, ktoré chcete aktualizovať, kliknite na Upraviť.
 4. Ak nechcete vykonať žiadne ďalšie zmeny vydania, nemusíte meniť sekciu Príprava na stránke Vytvorenie ostrého vydania. Môžete kliknutím na Skontrolovať vydanie v dolnej časti obrazovky prejsť do sekcie Kontrola a zverejnenie.
 5.  Posuňte zobrazenie na sekciu Uvádzanie po etapách.
 6. Zadajte percento uvádzania.
 7. V sekcii Dostupnosť v krajinách zvoľte Vybrať konkrétne krajiny alebo oblasti a začiarknite políčko vedľa krajiny alebo oblasti, v ktorej má byť vaša aplikácia dostupná v rámci uvádzania po etapách. Možnosti v sekcii Dostupnosť v krajinách sú k dispozícii iba pri aktualizácii ostrého vydania.
 8. Kliknite na Spustiť uvádzanie do ostrej verzie.
Zvýšenie percenta uvádzania po etapách
 1. Ak chcete aktualizovať ostré vydanie, otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Ostrá verzia. Ak prebieha testovanie vašej aplikácie, prejdite na stránku Otvorené testovanie alebo Uzatvorené testovanie.
 2. Vyberte kartu Vydania.
 3. Vo vydaní, ktoré chcete aktualizovať, vyberte Spravovať uvádzanie > Aktualizovať uvádzanie.
 4. Aktualizujte percento uvádzania.
 5. Kliknite na Potvrdiť aktualizáciu.
Zastavenie uvádzania po etapách

Ak zistíte problém, môžete uvádzanie po etapách zastaviť a minimalizovať tak počet používateľov, ktorí by mali problémy s vašou aplikáciou.

Po zastavení už danú verziu aplikácie v existujúcom uvádzaní po etapách nedostanú žiadni ďalší používatelia. Používateľom, ktorí už dostali príslušnú verziu aplikácie v rámci uvádzania po etapách, zostane táto verzia.

Zastavenie pomocou webu Play Console

 1. Ak chcete aktualizovať ostré vydanie, otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Ostrá verzia. Ak prebieha testovanie vašej aplikácie, prejdite na stránku Otvorené testovanie alebo Uzatvorené testovanie.
 2. Vyberte kartu Vydania.
 3. Vo vydaní, ktoré chcete zastaviť, vyberte Spravovať uvádzanie > Zastaviť uvádzanie.

Zastavenie pomocou aplikácie Play Console

 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Na karte Aktívne vydania klepnite na kanál vydania, ktoré chcete zastaviť.
 4. Klepnite na položky Uvádzanie po etapách > Zastaviť uvádzanie > Zastaviť.
Obnovenie uvádzania po etapách

Ak zistíte, že existujúci balík Android App Bundle neobsahuje žiadne chyby, môžete zastavené uvádzanie po etapách opäť spustiť.

Na webe Play Console

 1. Ak chcete aktualizovať ostré vydanie, otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Ostrá verzia. Ak prebieha testovanie vašej aplikácie, prejdite na stránku Otvorené testovanie alebo Uzatvorené testovanie.
 2. Vyberte kartu Vydania.
 3. Vo vydaní, ktoré chcete znova spustiť, vyberte Spravovať uvádzanie > Obnoviť uvádzanie.
 4. Aktualizujte percento uvádzania.
 5. Kliknite na Potvrdiť aktualizáciu.

V aplikácii Play Console

 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Klepnite na karte Aktívne vydania na kanál vydania, ktorý chcete obnoviť.
 4. Klepnite na Uvádzanie po etapách > Obnoviť uvádzanie > Obnoviť.

Tip: Ak nájdete problém s existujúcim balíkom aplikácie, vytvorte a uveďte na trh nové vydanie s opraveným balíkom aplikácie.

Tipy k prebiehajúcemu uvádzaniu po etapách

 • Ak aktualizácia aplikácie vyžaduje zmeny záznamu v obchode, odporúčame záznam v obchode aktualizovať po uvedení vydaní všetkým používateľom.
 • Je vhodné, aby ste počas uvádzania po etapách pozorne sledovali prehľady zlyhaní a spätnú väzbu od používateľov. Používatelia zahrnutí do uvádzania po etapách môžu na Google Play zanechávať verejné recenzie. Ako si zobraziť hodnotenia a recenzie v službe Play Console
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
92637
false