Vydávanie aktualizácií aplikácií pomocou zavádzania po etapách

Pomocou zavádzania po etapách môžete vydať aktualizácie aplikácií do produkcie a otestovať kanály. Zavádzaním po etapách bude vaša aktualizácia k dispozícii iba pre určité percento používateľov, ktoré môžete časom zvýšiť.

Zavádzanie po etapách je možné použiť iba pre aktualizácie aplikácie, nie pri prvotnom zverejnení aplikácie.

Vhodní používatelia a zacielenie

 • Aktualizácie zo zavádzania po etapách môžu získať noví aj existujúci používatelia a ich výber je pre každé nové vydanie náhodný.
 • Keď zavádzanie vydania pozastavíte a potom obnovíte, bude to mať vplyv na rovnakú skupinu používateľov.
 • Keď spustíte zavádzanie po etapách pred dokončením predchádzajúceho zavádzania po etapách, nové vydanie bude zahrnovať rovnakých používateľov ako predchádzajúce (v závislosti od percenta zavádzania).
 • Vaša aktualizácia aplikácie bude k dispozícii pre percento používateľov v príslušnom zavádzaní po etapách. Môže však istý čas trvať, kým ju dostane celá skupina.
 • Používatelia nedostanú upozornenie, keď získajú verziu vašej aplikácie v zavádzaní po etapách.
 • Ak pre zavádzanie po etapách vyberiete konkrétne krajiny, daná aktualizácia bude obmedzená na používateľov, ktorí v nich majú účty Google Play.

Nastavenie a údržba zavádzania po etapách

Výber percenta zavádzania po etapách

Pri zavádzaní vydania vyberáte percento používateľov, ktorí ho získajú. Viac sa dozviete v článku o príprave a zavádzaní vydaní.

Upozorňujeme, že pre vašu aplikáciu sa percento zavádzania po etapách nebude zvyšovať automaticky. Ak chcete zapojiť do zavádzania po etapách vyššie percento používateľov, postupujte podľa pokynov nižšie.

Zavádzanie po etapách do konkrétnych krajín

Ak vydávate aplikáciu pomocou zavádzania po etapách, môžete začať s obmedzenou skupinou krajín.

 • Dostupnosť krajín pre zavádzanie po etapách predvolene zodpovedá krajinám, ktoré ste nastavili pre produkčný kanál danej aplikácie.
 • Po spustení zavádzania po etapách nemôžete krajiny odstrániť.

Postup nastavenia zacielenia na krajiny:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Kliknite v ľavej ponuke na položky Správa vydaní > Vydania aplikácií.
 4. Pri vydaní, ktoré chcete aktualizovať, vyberte možnosť Upraviť vydanie.
 5. V dolnej časti obrazovky nájdite časť Krajiny zavádzania po etapách.
 6. Vyberte šípku nadol .
 7. Vyberte krajiny, v ktorých chcete zavádzanie spustiť.
Zvýšenie percenta zavádzania po etapách
 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Kliknite v ľavej ponuke na položky Správa vydaní > Vydania aplikácií.
 4. Pri vydaní, ktoré chcete aktualizovať, vyberte možnosť Aktualizovať zavádzanie.
 5. Zvoľte percento.
 6. Kliknite na možnosť Aktualizovať zavádzanie.
Zastavenie zavádzania po etapách

Ak zistíte problém, môžete zavádzanie po etapách zastaviť a minimalizovať tak počet používateľov, ktorí by mali problémy s vašou aplikáciou.

Po zastavení už danú verziu aplikácie v existujúcom zavádzaní po etapách nedostanú žiadni ďalší používatelia. Používateľom, ktorí už dostali príslušnú verziu aplikácie v rámci zavádzania po etapách, zostane táto verzia.

Zastavenie pomocou webu Play Console

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Kliknite v ľavej ponuke na položky Správa vydaní > Vydania aplikácií.
 4. Pod kanálom, ktorý chcete zastaviť, vyberte možnosť Spravovať.
 5. Vedľa čísla verzie vydania vyberte položky Zastaviť zavádzanie > Zastaviť.

Zastavenie pomocou aplikácie Play Console

 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Klepnite na karte Aktívne vydania na kanál vydania, ktoré chcete zastaviť.
 4. Klepnite na položky Zavádzanie po etapách > Zastaviť zavádzanie > Zastaviť.
Obnovenie zavádzania po etapách

Ak zistíte, že existujúci súbor APK neobsahuje žiadne chyby, môžete zastavené zavádzanie po etapách opäť spustiť.

Postup na webe Play Console

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Kliknite v ľavej ponuke na položky Správa vydaní > Vydania aplikácií.
 4. Pri vydaní, ktoré chcete obnoviť, kliknite na položku Obnoviť zavádzanie.
 5. Zvoľte percento.
 6. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať.

Pomocou aplikácie Play Console

 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Klepnite na karte Aktívne vydania na kanál vydania, ktoré chcete obnoviť.
 4. Klepnite na Zavádzanie po etapách > Obnoviť zavádzanie > Obnoviť.

Tip: Ak nájdete problém s existujúcim súborom APK, vytvorte a zaveďte nové vydanie s opraveným súborom APK.

Tipy k prebiehajúcemu zavádzaniu po etapách

 • Ak aktualizácia aplikácie vyžaduje zmeny záznamu v obchode, odporúčame záznam v obchode aktualizovať po zavedení vydaní všetkým používateľom.
 • Je vhodné, aby ste počas zavádzania po etapách pozorne sledovali prehľady zlyhaní a spätnú väzbu od používateľov. Používatelia zahrnutí do zavádzania po etapách môžu v službe Google Play zanechávať verejné recenzie. Ako zobraziť hodnotenia a recenzie pomocou konzoly Play Console

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?