Publikowanie aktualizacji aplikacji poprzez wdrażanie etapowe

Możesz opublikować aktualizację aplikacji w wersji produkcyjnej lub testowej, używając wdrażania etapowego. Polega ono na rozpowszechnieniu aktualizacji jedynie wśród pewnej części użytkowników i stopniowym powiększaniu tej grupy.

Wdrażanie etapowe jest dostępne tylko przy aktualizacjach, a nie wtedy, gdy pierwszy raz publikujesz aplikację.

Kogo może obejmować wdrażanie etapowe

 • Aktualizacje w ramach wdrażania etapowego mogą otrzymywać zarówno nowi, jak i dotychczasowi użytkownicy. Są oni wybierani losowo przy każdym wdrażaniu nowej wersji.
 • Jeśli zatrzymasz, a następnie wznowisz wdrażanie wersji, trafi ona do tego samego zestawu użytkowników.
 • Jeśli przeprowadzisz wdrażanie etapowe nowej wersji przed ukończeniem wdrażania poprzedniej, nowa wersja trafi do tej samej grupy użytkowników co poprzednia (w zależności od odsetka użytkowników uczestniczących we wdrażaniu).
 • Aktualizacja aplikacji będzie dostępna dla pewnej części użytkowników objętych wdrażaniem etapowym, ale może minąć trochę czasu, zanim dotrze do wszystkich członków grupy.
 • Użytkownicy nie są powiadamiani, gdy dostaną nową wersję aplikacji w ramach wdrażania etapowego.
 • Jeśli wybierzesz określone kraje, w których aplikacja ma być wdrażana etapowo, aktualizacja zostanie przeprowadzona tylko u użytkowników z kontami Google Play w tych lokalizacjach.

Przygotowanie i realizowanie wdrażania etapowego

Wybieranie odsetka użytkowników biorących udział we wdrażaniu etapowym

Podczas wdrażania wersji wybierasz odsetek użytkowników, którzy ją otrzymają. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przygotowywanie i publikowanie wersji.

Pamiętaj, że odsetek użytkowników biorących udział we wdrażaniu etapowym nie zwiększa się automatycznie. Aby uwzględnić w nim większą grupę, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

Wdrażanie etapowe w określonych krajach

Gdy publikujesz aplikację w ramach wdrażania etapowego, możesz zacząć od konkretnej listy krajów.

 • Domyślnie kraje dostępne do wdrażania etapowego odpowiadają lokalizacjom ustalonym dla ścieżki produkcyjnej aplikacji.
 • Po rozpoczęciu wdrażania etapowego nie można usuwać krajów.

Aby skonfigurować kierowanie na kraje:

 1. Jeśli chcesz zaktualizować wersję produkcyjną, otwórz Konsolę Play i przejdź na stronę Produkcyjna. Jeśli Twoja aplikacja jest w fazie testów, przejdź na stronę Test otwarty lub Test zamknięty.
 2. Wybierz kartę Wersje.
 3. Przy wersji, którą chcesz zaktualizować, kliknij Edytuj.
 4. Jeśli nie chcesz wprowadzać żadnych innych zmian w swojej wersji, nie musisz nic zmieniać w sekcji „Przygotowanie” na stronie Utwórz wersję produkcyjną. U dołu ekranu możesz kliknąć Sprawdzanie wersji, aby przejść do sekcji „Sprawdź i opublikuj”.
 5. Przewiń do sekcji „Wdrażanie etapowe”.
 6. Wpisz odsetek użytkowników biorących udział we wdrożeniu.
 7. W sekcji „Dostępność w krajach” kliknij opcję Wybierz kraje/regiony i zaznacz pole obok kraju lub regionu, w którym aplikacja ma być dostępna w ramach wdrażania etapowego. Opcje sekcji „Dostępność w krajach” są dostępne tylko podczas aktualizowania wersji produkcyjnej.
 8. Kliknij Rozpocznij wdrażanie do wersji produkcyjnej.
Zwiększanie odsetka użytkowników biorących udział we wdrażaniu etapowym
 1. Jeśli chcesz zaktualizować wersję produkcyjną, otwórz Konsolę Play i przejdź na stronę Produkcyjna. Jeśli Twoja aplikacja jest w fazie testów, przejdź na stronę Test otwarty lub Test zamknięty.
 2. Wybierz kartę Wersje.
 3. Pod wersją, którą chcesz zaktualizować, kliknij Zarządzaj wdrażaniem > Zaktualizuj wdrażanie.
 4. Zaktualizuj odsetek użytkowników biorących udział we wdrożeniu.
 5. Kliknij Potwierdź aktualizację.
Zatrzymywanie wdrażania etapowego

Jeśli zauważysz problem, możesz zatrzymać trwające wdrożenie etapowe, by zminimalizować liczbę użytkowników, którzy napotkają go w Twojej aplikacji.

Gdy to zrobisz, aktualnej wersji nie otrzymają żadni nowi użytkownicy. Ci, którzy otrzymali już aktualną wersję Twojej aplikacji, będą musieli przy niej pozostać.

Zatrzymywanie na stronie Konsoli Play

 1. Jeśli chcesz zaktualizować wersję produkcyjną, otwórz Konsolę Play i przejdź na stronę Produkcyjna. Jeśli Twoja aplikacja jest w fazie testów, przejdź na stronę Test otwarty lub Test zamknięty.
 2. Wybierz kartę Wersje.
 3. Pod wersją, którą chcesz zatrzymać, kliknij Zarządzaj wdrażaniem > Zatrzymaj wdrażanie.
Wznawianie wdrażania etapowego

Jeśli stwierdzisz, że w istniejącym pakiecie Android App Bundle nie ma żadnych problemów, możesz wznowić zatrzymane wdrażanie etapowe.

Na stronie Konsoli Play

 1. Jeśli chcesz zaktualizować wersję produkcyjną, otwórz Konsolę Play i przejdź na stronę Produkcyjna. Jeśli Twoja aplikacja jest w fazie testów, przejdź na stronę Test otwarty lub Test zamknięty.
 2. Wybierz kartę Wersje.
 3. Obok wersji, którą chcesz wznowić, kliknij Zarządzaj wdrażaniem > Wznów wdrażanie.
 4. Zaktualizuj odsetek użytkowników biorących udział we wdrożeniu.
 5. Kliknij Potwierdź aktualizację.

W aplikacji Konsola Play

 1. Otwórz aplikację Konsola Play Aplikacja Konsola.
 2. Wybierz aplikację.
 3. Na karcie „Aktywne wersje” kliknij ścieżkę wersji, którą chcesz wznowić.
 4. Kliknij Wdrażanie etapowe > Wznów wdrażanie > Wznów.

Wskazówka: jeśli w istniejącym pakiecie aplikacji występuje problem, utwórz nową wersję z poprawionym pakietem i przeprowadź jej wdrażanie.

Wskazówki dotyczące trwającego wdrażania etapowego

 • Jeśli aktualizacja wymaga zmian w informacjach o aplikacji, zalecamy wprowadzenie ich po wdrożeniu aplikacji u wszystkich użytkowników.
 • Podczas wdrażania etapowego warto dokładnie monitorować raporty o awariach i opinie użytkowników. Użytkownicy, którzy otrzymali aktualizację, mogą zamieszczać publiczne opinie w Google Play. Dowiedz się, jak wyświetlać oceny i opinie w Konsoli Play.

Powiązane materiały

 • Więcej informacji o stopniowym publikowaniu aktualizacji za pomocą wdrażania etapowego znajdziesz w Akademii Google Play.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne