Programų naujinių etapinis išleidimas

Galite išleisti gamybinės versijos programos naujinį ir išbandyti grupes naudodami etapinį išleidimą. Naudojant etapinį išleidimą naujinys pasiekia tik tam tikrą naudotojų procentinę dalį, kurią laikui bėgant galite padidinti.

Etapinį išleidimą galima naudoti tik programų naujiniams, o ne skelbiant programą pirmą kartą.

Naudotojo tinkamumas ir taikymas

 • Etapinių išleidimų naujinius gali gauti tiek nauji, tiek esami naudotojai, kurie atrenkami atsitiktine tvarka kaskart, kai išleidžiamas naujas leidimas.
 • Jei norite sustabdyti ir tęsti leidimo išleidimą, tai turės įtakos tiems patiems naudotojams.
 • Kai etapinį naujo leidimo išleidimą vykdote prieš užbaigdami ankstesnio leidimo išleidimą, naujas leidimas bus taikomas tai pačiai naudotojų grupei kaip ir ankstesnis leidimas (atsižvelgiant į išleidimo procentinę dalį).
 • Programos naujinys bus pasiekiamas nurodytai procentinei daliai etapinio išleidimo naudotojų, bet gali šiek tiek užtrukti, kol visa grupė gaus naujinį.
 • Naudotojams nebus pranešta, jei jie gaus etapinio išleidimo programos versiją.
 • Jei pasirinksite konkrečias etapinio išleidimo šalis, naujovinimas bus apribotas naudotojams, turintiems „Google Play“ paskyras tose vietovėse.

Etapinio išleidimo nustatymas ir priežiūra

Etapinio išleidimo procentinės dalies pasirinkimas

Išleisdami leidimą turėsite pasirinkti procentinę naudotojų, kurie gaus leidimą, dalį. Jei reikia daugiau informacijos, žr., kaip parengti ir išleisti leidimą.

Atminkite, kad programos etapinio išleidimo procentinė dalis nepadidės automatiškai. Jei norite įtraukti didesnę naudotojų procentinę dalį į etapinį išleidimą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Etapinis išleidimas konkrečiose šalyse

Kai išleidžiate programą naudodami etapinį išleidimą, galite pradėti naudodami ribotą šalių rinkinį.

 • Pagal numatytuosius nustatymus etapinio išleidimo šalies pasiekiamumas atitinka nustatytas programos gamybinės versijos grupės vietoves.
 • Pradėję etapinį išleidimą negalėsite pašalinti jokių šalių.

Jei norite nustatyti taikymą pagal šalį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Gamybinė versija, jei norite atnaujinti gamybinės versijos leidimą. Jei programa testuojama, eikite į puslapį Atviras testavimas arba Uždaras testavimas.
 2. Pasirinkite skirtuką Leidimai.
 3. Prie norimo atnaujinti leidimo spustelėkite Redaguoti.
 4. Jei nenorite atlikti jokių kitų leidimo pakeitimų, nereikia atlikti jokių pakeitimų puslapio Gamybinės versijos leidimo kūrimas skiltyje „Pasiruošimas“. Ekrano apačioje galite spustelėti Peržiūrėti leidimą, kad pereitumėte į skiltį „Peržiūra ir leidimas“.
 5.  Slinkite į skiltį „Etapinis išleidimas“.
 6. Įveskite išleidimo procentinę dalį.
 7. Skiltyje „Pasiekiamumas pagal šalį“ pasirinkite Konkrečių šalių ir (arba) regionų pasirinkimas ir pažymėkite laukelį šalia bet kurios šalies ir (arba) regiono, kuriuose norite leisti pasiekti programą vykdydami etapinį išleidimą.
 8. Spustelėkite Pradėti gamybinės versijos išleidimą.
Etapinio išleidimo procentinės dalies didinimas
 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Gamybinė versija, jei norite atnaujinti gamybinės versijos leidimą. Jei programa testuojama, eikite į puslapį Atviras testavimas arba Uždaras testavimas.
 2. Pasirinkite skirtuką Leidimai.
 3. Prie norimo atnaujinti leidimo pasirinkite Tvarkyti išleidimą > Atnaujinti išleidimą.
 4. Atnaujinkite išleidimo procentinę dalį.
 5. Spustelėkite Patvirtinti atnaujinimą.
Etapinio išleidimo sustabdymas

Aptikę problemą galite sustabdyti etapinį išleidimą, kad sumažintumėte naudotojų, kuriems kils problemų dėl programos, skaičių.

Kai sustabdysite etapinį išleidimą, jokie papildomi naudotojai negaus esamo etapinio išleidimo versijos programos. Naudotojai, kurie jau gavo etapinio išleidimo versijos programą, toliau naudos šią versiją.

Sustabdymas naudojant „Play Console“ svetainę

 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Gamybinė versija, jei norite atnaujinti gamybinės versijos leidimą. Jei programa testuojama, eikite į puslapį Atviras testavimas arba Uždaras testavimas.
 2. Pasirinkite skirtuką Leidimai.
 3. Prie norimo sustabdyti leidimo pasirinkite Tvarkyti išleidimą > Stabdyti išleidimą.

Sustabdymas naudojant „Play Console“ programą

 1. Atidarykite „Play Console“ programą „Play Console“ programa.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kortelėje „Aktyvūs leidimai“ palieskite leidimo, kurį norite stabdyti, grupę.
 4. Palieskite Etapinis išleidimas > Stabdyti išleidimą > Stabdyti.
Etapinio išleidimo tęsimas

Jei aptinkate esamą programos komponentų rinkinį be jokių problemų, galite tęsti sustabdytą etapinį išleidimą.

Naudojant „Play Console“ svetainę

 1. Atidarykite „Play Console“ ir eikite į puslapį Gamybinė versija, jei norite atnaujinti gamybinės versijos leidimą. Jei programa testuojama, eikite į puslapį Atviras testavimas arba Uždaras testavimas.
 2. Pasirinkite skirtuką Leidimai.
 3. Prie norimo sustabdyti leidimo pasirinkite Tvarkyti išleidimą > Tęsti išleidimą.
 4. Atnaujinkite išleidimo procentinę dalį.
 5. Spustelėkite Patvirtinti atnaujinimą.

Naudojant „Play Console“ programą

 1. Atidarykite „Play Console“ programą „Play Console“ programa.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kortelėje „Aktyvūs leidimai“ palieskite leidimo, kurį norite tęsti, grupę.
 4. Palieskite Etapinis išleidimas > Tęsti etapinį išleidimą > Tęsti.

Patarimas: jei aptinkate esamo APK problemų, sukurkite ir išleiskite naują leidimą su pataisytu APK.

Aktyvių etapinių išleidimų patarimai

 • Jei atnaujinant programą reikia pakeisti programos įrašą, rekomenduojame atnaujinti parduotuvės įrašą po to, kai leidimas išleidžiamas visiškai visiems naudotojams.
 • Per etapinį išleidimą turėtumėte atidžiai stebėti strigčių ataskaitas ir naudotojų atsiliepimus. Etapinio išleidimo versiją naudojantys naudotojai gali palikti viešų apžvalgų sistemoje „Google Play“. Sužinokite, kaip peržiūrėti įvertinimus ir apžvalgas naudojant „Play Console“.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta