Programų naujinių etapinis išleidimas

Galite išleisti gamybinės versijos programos naujinį ir išbandyti grupes naudodami etapinį išleidimą. Naudojant etapinį išleidimą naujinys pasiekia tik tam tikrą naudotojų procentinę dalį, kurią laikui bėgant galite padidinti.

Etapinį išleidimą galima naudoti tik programų naujiniams, o ne paskelbiant programą pirmą kartą.

Naudotojo tinkamumas ir taikymas

 • Etapinių išleidimų naujinius gali gauti tiek nauji, tiek esami naudotojai, kurie atrenkami atsitiktine tvarka kaskart, kai išleidžiamas naujas leidimas.
 • Jei norite sustabdyti ir tęsti leidimo išleidimą, tai turės įtakos tiems patiems naudotojams.
 • Kai etapinį naujo leidimo išleidimą vykdote prieš užbaigdami ankstesnio leidimo išleidimą, naujas leidimas bus taikomas tai pačiai naudotojų grupei kaip ir ankstesnis leidimas (atsižvelgiant į išleidimo procentinę dalį).
 • Programos naujinys bus pasiekiamas nurodytai procentinei daliai etapinio išleidimo naudotojų, bet gali šiek tiek užtrukti, kol visa grupė gaus naujinį.
 • Naudotojams nebus pranešta, jei jie gaus etapinio išleidimo programos versiją.
 • Jei pasirinksite konkrečias etapinio išleidimo šalis, naujovinimas bus apribotas naudotojams, turintiems „Google Play“ paskyras tose vietovėse.

Etapinio išleidimo nustatymas ir priežiūra

Etapinio išleidimo procentinės dalies pasirinkimas

Išleisdami leidimą turėsite pasirinkti procentinę naudotojų, kurie gaus leidimą, dalį. Jei reikia daugiau informacijos, eikite į skiltį apie tai, kaip parengti ir išleisti leidimus.

Atminkite, kad programos etapinio išleidimo procentinė dalis nepadidės automatiškai. Jei norite įtraukti didesnę naudotojų procentinę dalį į etapinį išleidimą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Etapinis išleidimas konkrečiose šalyse

Kai išleidžiate programą naudodami etapinį išleidimą, galite pradėti naudodami ribotą šalių rinkinį.

 • Pagal numatytuosius nustatymus etapinio išleidimo šalies pasiekiamumas atitinka nustatytas programos gamybinės versijos grupės vietoves.
 • Pradėję etapinį išleidimą negalėsite pašalinti jokių šalių.

Jei norite nustatyti taikymą pagal šalį, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Leidimų tvarkymas > Programų leidimai.
 4. Prie norimo atnaujinti leidimo pasirinkite Redaguoti leidimą.
 5. Ekrano apačioje suraskite skiltį „Išleidimo šalys“.
 6. Pasirinkite rodyklę žemyn .
 7. Pasirinkite šalis, kuriose norite pradėti išleidimą.
Etapinio išleidimo procentinės dalies didinimas
 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Leidimų tvarkymas > Programų leidimai.
 4. Prie norimo atnaujinti leidimo pasirinkite Atnaujinti išleidimą.
 5. Pasirinkite procentinę vertę.
 6. Spustelėkite Atnaujinti išleidimą.
Etapinio išleidimo sustabdymas

Aptikę problemą galite sustabdyti etapinį išleidimą, kad sumažintumėte naudotojų, kuriems kils problemų dėl programos, skaičių.

Kai sustabdysite etapinį išleidimą, jokie papildomi naudotojai negaus esamo etapinio išleidimo versijos programos. Naudotojai, kurie jau gavo etapinio išleidimo versijos programą, toliau naudos šią versiją.

Sustabdymas naudojant „Play Console“ svetainę

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Leidimų tvarkymas > Programų leidimai.
 4. Šalia norimos sustabdyti leidimo grupės pasirinkite Tvarkyti.
 5. Šalia leidimo versijos numerio pasirinkite Stabdyti išleidimą > Stabdyti.

Sustabdymas naudojant „Play Console“ programą

 1. Atidarykite „Play Console“ programą „Play Console“ programa.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kortelėje „Aktyvūs leidimai“ palieskite leidimo, kurį norite stabdyti, grupę.
 4. Palieskite Etapinis išleidimas > Stabdyti išleidimą > Stabdyti.
Etapinio išleidimo tęsimas

Jei aptinkate esamą APK be jokių problemų, galite tęsti sustabdytą etapinį išleidimą.

Naudojant „Play Console“ svetainę

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Leidimų tvarkymas > Programų leidimai.
 4. Prie leidimo, kurio išleidimą norite tęsti, spustelėkite Atnaujinti išleidimą.
 5. Pasirinkite procentinę vertę.
 6. Spustelėkite Atnaujinti.

Naudojant „Play Console“ programą

 1. Atidarykite „Play Console“ programą „Play Console“ programa.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kortelėje „Aktyvūs leidimai“ palieskite leidimo, kurį norite tęsti, grupę.
 4. Palieskite Etapinis išleidimas > Tęsti etapinį išleidimą > Tęsti.

Patarimas: jei aptinkate esamo APK problemų, sukurkite ir išleiskite naują leidimą su pataisytu APK.

Aktyvių etapinių išleidimų patarimai

 • Jei atnaujinant programą reikia pakeisti programos įrašą, rekomenduojame atnaujinti parduotuvės įrašą po to, kai leidimas išleidžiamas visiškai visiems naudotojams.
 • Per etapinį išleidimą turėtumėte atidžiai stebėti strigčių ataskaitas ir naudotojų atsiliepimus. Etapinio išleidimo versiją naudojantys naudotojai gali palikti viešų atsiliepimų sistemoje „Google Play“. Sužinokite, kaip peržiūrėti įvertinimus ir apžvalgas naudojant „Play Console“.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta