Objavljivanje ažuriranja aplikacije uz postupno uvođenje

Ažuriranje aplikacije možete objaviti u produkcijskoj i testnoj verziji uz postupno uvođenje. Postupno uvođenje znači da samo određeni postotak korisnika prima ažuriranje. Taj postotak s vremenom možete povećavati.

Postupna uvođenja mogu se upotrebljavati samo za ažuriranja, a ne pri prvom objavljivanju aplikacije.

Uvjeti za pristup i ciljanje korisnika

 • Ažuriranja putem postupnih uvođenja mogu primati novi i postojeći korisnici, a odabiru se nasumično za uvođenje svakog novog izdanja.
 • Kad zaustavite i zatim nastavite uvođenje izdanja, ono će se nastaviti uvoditi za istu grupu korisnika.
 • Ako počnete postupno uvoditi novo izdanje prije nego što završite s uvođenjem prethodnog izdanja, novo izdanje uvodit će se za istu grupu korisnika kao i prethodno izdanje (ovisno o postotku uvođenja).
 • Ažuriranje aplikacije bit će dostupno postotku korisnika u vašem postupnom uvođenju, ali može proći određeno vrijeme da cijela grupa primi ažuriranje.
 • Korisnici se ne obavještavaju o tome jesu li primili verziju aplikacije u postupnom uvođenju.
 • Ako za postupno uvođenje odaberete određene zemlje, nadogradnja će se ograničiti na korisnike s Google Play računima na tim lokacijama.

Postavljanje i održavanje postupnog uvođenja

Odabir postotka za postupno uvođenje

Pri uvođenju izdanja odabirete postotak korisnika koji će primiti uvođenje. Više informacija potražite u odjeljku o pripremi i uvođenju izdanja.

Imajte na umu da se postotak postupnog uvođenja vaše aplikacije neće automatski povećavati. Da biste uključili veći postotak korisnika u postupno uvođenje, slijedite upute u nastavku.

Pokretanje postupnog uvođenja u određenim zemljama

Kada objavljujete aplikaciju uz postupno uvođenje, možete započeti s ograničenim brojem zemalja.

 • Prema zadanim postavkama dostupnost zemalja za postupno uvođenje podudara se s lokacijama koje ste postavili za produkcijsku verziju aplikacije.
 • Nakon što postupno uvođenje započne, ne možete ukloniti nijednu zemlju.

Da biste postavili ciljanje zemalja:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjem > Izdanja aplikacije.
 4. Za izdanje koje želite ažurirati odaberite Uredi izdanje.
 5. Pri dnu zaslona pronađite odjeljak "Zemlje uvođenja".
 6. Odaberite strelicu prema dolje .
 7. Odaberite zemlje u kojima želite pokrenuti uvođenje.
Povećanje postotka za postupno uvođenje
 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjem > Izdanja aplikacije.
 4. Za izdanje koje želite ažurirati odaberite Ažuriraj uvođenje.
 5. Odaberite postotak.
 6. Kliknite Ažuriraj uvođenje.
Zaustavljanje postupnog uvođenja

Ako otkrijete poteškoću, postupno uvođenje možete zaustaviti kako bi se broj korisnika koji će imati poteškoća s aplikacijom sveo na minimum.

Kada zaustavite postupno uvođenje, više nijedan korisnik neće primiti verziju aplikacije iz trenutačnog postupnog uvođenja. Korisnici koji su već primili verziju aplikacije u verziji postupnog uvođenja, nastavit će koristiti tu verziju.

Zaustavljanje na web-lokaciji Play konzola

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjem > Izdanja aplikacije.
 4. Ispod izdanja koje želite zaustaviti odaberite Upravljanje.
 5. Pored izdanja broja verzije izdanja odaberite Zaustavi uvođenje > Zaustavi.

Zaustavljanje u aplikaciji Play konzola

 1. Otvorite aplikaciju Play konzola Aplikacija Konzola.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na kartici "Aktivna izdanja" dodirnite verziju za izdanje koje želite zaustaviti.
 4. Dodirnite Postupno uvođenje > Zaustavi uvođenje > Zaustavi.
Nastavljanje postupnog uvođenja

Ako nema poteškoća s vašim postojećim APK-om, možete nastaviti zaustavljeno postupno uvođenje.

Putem web-lokacije Play konzola

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjem > Izdanja aplikacije.
 4. Za izdanje koje želite nastaviti kliknite Nastavi uvođenje.
 5. Odaberite postotak.
 6. Kliknite Ažuriraj.

Putem aplikacije Play konzola

 1. Otvorite aplikaciju Play konzola Aplikacija Konzola.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na kartici "Aktivna izdanja" dodirnite verziju za izdanje koje želite nastaviti.
 4. Dodirnite Postupno uvođenje > Nastavi uvođenje > Nastavi.

Savjet: ako naiđete na poteškoću s postojećim APK-om, izradite i uvedite novo izdanje s ispravljenim APK-om.

Savjeti za aktivna postupna uvođenja

 • Ako je zbog ažuriranja aplikacije potrebno izmijeniti unos u trgovini, preporučujemo da ga ažurirate nakon što izdanje uvedete za 100% korisnika.
 • Tijekom postupnog uvođenja preporučujemo da pažljivo pratite izvješća o padu programa i povratne informacije. Korisnici koji sudjeluju u postupnom predstavljanju mogu ostavljati javne recenzije na Google Playu. Saznajte kako pregledati ocjene i recenzije pomoću Play konzole.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?