Objavljivanje ažuriranja aplikacije uz postupno uvođenje

Ažuriranje aplikacije možete objaviti u produkcijskoj i testnoj verziji uz postupno uvođenje. Postupno uvođenje znači da samo određeni postotak korisnika prima ažuriranje. Taj postotak s vremenom možete povećavati.

Postupna uvođenja mogu se upotrebljavati samo za ažuriranja, a ne pri prvom objavljivanju aplikacije.

Uvjeti za pristup i ciljanje korisnika

 • Ažuriranja putem postupnih uvođenja mogu primati novi i postojeći korisnici, a odabiru se nasumično za uvođenje svakog novog izdanja.
 • Kad zaustavite i zatim nastavite uvođenje izdanja, ono će se nastaviti uvoditi za istu grupu korisnika.
 • Ako počnete postupno uvoditi novo izdanje prije nego što završite s uvođenjem prethodnog izdanja, novo izdanje uvodit će se za istu grupu korisnika kao i prethodno izdanje (ovisno o postotku uvođenja).
 • Ažuriranje aplikacije bit će dostupno postotku korisnika u vašem postupnom uvođenju, ali može proći određeno vrijeme da cijela grupa primi ažuriranje.
 • Korisnici se ne obavještavaju o tome jesu li primili verziju aplikacije u postupnom uvođenju.
 • Ako za postupno uvođenje odaberete određene zemlje, nadogradnja će se ograničiti na korisnike s Google Play računima na tim lokacijama.

Postavljanje i održavanje postupnog uvođenja

Odabir postotka za postupno uvođenje

Pri uvođenju izdanja odabirete postotak korisnika koji će primiti uvođenje. Više informacija potražite u članku o pripremi i uvođenju izdanja.

Imajte na umu da se postotak postupnog uvođenja vaše aplikacije neće automatski povećavati. Da biste uključili veći postotak korisnika u postupno uvođenje, slijedite upute u nastavku.

Pokretanje postupnog uvođenja u određenim zemljama

Kada objavljujete aplikaciju uz postupno uvođenje, možete započeti s ograničenim brojem zemalja.

 • Prema zadanim postavkama dostupnost zemalja za postupno uvođenje podudara se s lokacijama koje ste postavili za produkcijsku verziju aplikacije.
 • Nakon što postupno uvođenje započne, ne možete ukloniti nijednu zemlju.

Da biste postavili ciljanje zemalja:

 1. Ako želite ažurirati produkcijsko izdanje, otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Produkcija. Ako je vaša aplikacija u fazi testiranja, otvorite stranicu Otvoreno testiranje ili Zatvoreno testiranje.
 2. Odaberite karticu Izdanja.
 3. Za izdanje koje želite ažurirati kliknite Uredi.
 4. Ako ne želite unositi druge izmjene u izdanje, ne trebate unositi izmjene u odjeljku "Priprema" na stranici Izrada produkcijskog izdanja. Možete kliknuti Pregled izdanja pri dnu zaslona da biste prešli na odjeljak "Pregled i izdanje".
 5.  Pomaknite se do odjeljka "Postupno uvođenje".
 6. Unesite postotak uvođenja.
 7. U odjeljku Dostupnost za pojedinu državu odaberite opciju Odaberite pojedinačne zemlje/regije i stavite kvačicu u okvir pored svih zemalja/regija u kojima želite da vaša aplikacija bude dostupna u okviru postupnog uvođenja. Opcije odjeljka Dostupnost za pojedinu državu dostupne su samo kad ažurirate produkcijsko izdanje.
 8. Kliknite Pokreni uvođenje za produkciju.
Povećanje postotka za postupno uvođenje
 1. Ako želite ažurirati produkcijsko izdanje, otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Produkcija. Ako je vaša aplikacija u fazi testiranja, otvorite stranicu Otvoreno testiranje ili Zatvoreno testiranje.
 2. Odaberite karticu Izdanja.
 3. Ispod izdanja koje želite ažurirati odaberite Upravljanje uvođenjem > Ažuriraj uvođenje.
 4. Ažurirajte postotak uvođenja.
 5. Kliknite Potvrdi ažuriranje.
Zaustavljanje postupnog uvođenja

Ako otkrijete poteškoću, postupno uvođenje možete zaustaviti kako bi se broj korisnika koji će imati poteškoća s aplikacijom sveo na minimum.

Kada zaustavite postupno uvođenje, više nijedan korisnik neće primiti verziju aplikacije iz trenutačnog postupnog uvođenja. Korisnici koji su već primili verziju aplikacije u verziji postupnog uvođenja, nastavit će koristiti tu verziju.

Zaustavljanje na web-lokaciji Play konzola

 1. Ako želite ažurirati produkcijsko izdanje, otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Produkcija. Ako je vaša aplikacija u fazi testiranja, otvorite stranicu Otvoreno testiranje ili Zatvoreno testiranje.
 2. Odaberite karticu Izdanja.
 3. Ispod izdanja koje želite zaustaviti odaberite Upravljanje uvođenjem > Zaustavi uvođenje.

Zaustavljanje u aplikaciji Play konzola

 1. Otvorite aplikaciju Play konzola Aplikacija Konzola.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na kartici Aktivna izdanja dodirnite verziju za izdanje koje želite zaustaviti.
 4. Dodirnite Postupno uvođenje > Zaustavi uvođenje > Zaustavi.
Nastavljanje postupnog uvođenja

Ako vaš postojeći Android App Bundle nema poteškoća, možete nastaviti zaustavljeno postupno uvođenje.

Putem web-lokacije Play konzola

 1. Ako želite ažurirati produkcijsko izdanje, otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Produkcija. Ako je vaša aplikacija u fazi testiranja, otvorite stranicu Otvoreno testiranje ili Zatvoreno testiranje.
 2. Odaberite karticu Izdanja.
 3. Ispod izdanja koje želite zaustaviti odaberite Upravljanje uvođenjem > Nastavi uvođenje.
 4. Ažurirajte postotak uvođenja.
 5. Kliknite Potvrdi ažuriranje.

Putem aplikacije Play konzola

 1. Otvorite aplikaciju Play konzola Aplikacija Konzola.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na kartici "Aktivna izdanja" dodirnite verziju za izdanje koje želite nastaviti.
 4. Dodirnite Postupno uvođenje > Nastavi uvođenje > Nastavi.

Savjet: ako naiđete na poteškoću s postojećim paketom aplikacije, izradite i uvedite novo izdanje s ispravljenim paketom aplikacije.

Savjeti za aktivna postupna uvođenja

 • Ako je zbog ažuriranja aplikacije potrebno izmijeniti unos u trgovini, preporučujemo da ga ažurirate nakon što izdanje uvedete za 100% korisnika.
 • Tijekom postupnog uvođenja preporučujemo da pažljivo pratite izvješća o padu programa i povratne informacije. Korisnici koji sudjeluju u postupnom uvođenju mogu ostavljati javne recenzije na Google Playu. Saznajte kako u Play konzoli pregledavati ocjene i recenzije.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false