Κυκλοφορία ενημερώσεων εφαρμογών με σταδιακή διάθεση

Μπορείτε να κυκλοφορήσετε μια ενημέρωση εφαρμογής στα κανάλια παραγωγής και δοκιμής χρησιμοποιώντας μια σταδιακή διάθεση. Με τη σταδιακή διάθεση, η ενημέρωσή σας φτάνει μόνο σε ένα ποσοστό των χρηστών σας, το οποίο μπορείτε να αυξήσετε με τον καιρό.

Η σταδιακή διάθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερώσεις εφαρμογών, όχι όταν δημοσιεύετε μια εφαρμογή για πρώτη φορά.

Καταλληλότητα και στόχευση χρηστών

 • Τόσο οι νέοι όσο και οι υπάρχοντες χρήστες είναι κατάλληλοι για λήψη ενημερώσεων μέσω σταδιακής διάθεσης και επιλέγονται τυχαία για κάθε νέα διάθεση κυκλοφορίας.
 • Όταν θέτετε σε παύση και έπειτα συνεχίζετε τη διάθεση της κυκλοφορίας σας, επηρεάζεται το ίδιο σύνολο χρηστών.
 • Όταν κάνετε σταδιακή διάθεση μιας νέας κυκλοφορίας προτού ολοκληρωθεί η διάθεση της προηγούμενης, η νέα κυκλοφορία θα χρησιμοποιήσει την ίδια ομάδα χρηστών με την προηγούμενη (ανάλογα με το ποσοστό της διάθεσης).
 • Η ενημέρωση της εφαρμογής σας θα είναι διαθέσιμη στο ποσοστό των χρηστών στη σταδιακή σας διάθεση, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος για να λάβει την ενημέρωση ολόκληρη η ομάδα σας.
 • Οι χρήστες δεν θα ειδοποιηθούν αν λάβουν μια έκδοση της εφαρμογής σας σε μια σταδιακή διάθεση.
 • Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χώρες για την σταδιακή διάθεση, η αναβάθμιση θα περιοριστεί σε χρήστες με λογαριασμούς Google Play σε αυτές τις τοποθεσίες.

Ρύθμιση και διατήρηση σταδιακής διάθεσης

Επιλογή ποσοστού σταδιακής διάθεσης

Κατά τη διάθεση μιας κυκλοφορίας, επιλέγετε το ποσοστό των χρηστών που θα λάβουν τη διάθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην προετοιμασία και διάθεση κυκλοφοριών.

Λάβετε υπόψη ότι το ποσοστό σταδιακής διάθεσης της εφαρμογής σας δεν θα αυξηθεί αυτόματα. Για να συμπεριλάβετε ένα μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών σε μια σταδιακή διάθεση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Κυκλοφορία σταδιακής διάθεσης σε συγκεκριμένες χώρες

Όταν κυκλοφορείτε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας σταδιακή διάθεση, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα περιορισμένο σύνολο χωρών.

 • Από προεπιλογή, η διαθεσιμότητα των χωρών για τη σταδιακή διάθεση αντιστοιχεί στις τοποθεσίες που έχετε ορίσει για το κανάλι παραγωγής της εφαρμογής σας.
 • Όταν ξεκινήσει η σταδιακή διάθεση, δεν θα μπορείτε να καταργήσετε καμία χώρα.

Για να ορίσετε τη στόχευση χωρών:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στη Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Για την έκδοση που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε Επεξεργασία κυκλοφορίας.
 5. Στο κάτω μέρος της οθόνης σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Χώρες διάθεσης".
 6. Επιλέξτε το κάτω βέλος .
 7. Επιλέξτε τις χώρες στις οποίες θέλετε να ξεκινήσετε τη διάθεση.
Αύξηση του ποσοστού σταδιακής διάθεσης
 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στη Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Για την κυκλοφορία που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε Ενημέρωση διάθεσης.
 5. Επιλέξτε ένα ποσοστό.
 6. Κάντε κλικ στην Ενημέρωση διάθεσης.
Παύση σταδιακής διάθεσης

Αν ανακαλύψετε κάποιο ζήτημα, μπορείτε να θέσετε σε παύση τη σταδιακή διάθεση για να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των χρηστών που αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα με την εφαρμογή σας.

Κατά την παύση μιας σταδιακής διάθεσης, δεν θα λάβουν επιπλέον χρήστες την έκδοση της εφαρμογής που περιέχεται στην υπάρχουσα σταδιακή διάθεση. Οι χρήστες που έχουν λάβει ήδη την έκδοση εφαρμογής στην έκδοσή σας σταδιακής διάθεσης θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη έκδοση.

Παύση χρήσης του ιστοτόπου Play Console

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στη Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Κάτω από το κανάλι κυκλοφορίας που θέλετε να θέσετε σε παύση, επιλέξτε Διαχείριση.
 5. Δίπλα στον αριθμό έκδοσης κυκλοφορίας, επιλέξτε Παύση διάθεσης > Παύση.

Παύση χρήσης της εφαρμογής Play Console

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Play Console Εφαρμογή Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στην κάρτα "Ενεργές κυκλοφορίες", πατήστε το κανάλι για την κυκλοφορία που θέλετε να θέσετε σε παύση.
 4. Πατήστε Σταδιακή διάθεση > Παύση διάθεσης > Παύση.
Συνέχιση μιας σταδιακής διάθεσης

Εάν διαπιστώσετε ότι το υπάρχον APK δεν έχει προβλήματα, μπορείτε να συνεχίσετε μια σταδιακή διάθεση που έχει τεθεί σε παύση.

Χρήση του ιστοτόπου Play Console

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στη Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Για την κυκλοφορία που θέλετε να συνεχίσετε, κάντε κλικ στη Συνέχιση διάθεσης.
 5. Επιλέξτε ένα ποσοστό.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Play Console

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Play Console Εφαρμογή Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στην κάρτα "Ενεργές κυκλοφορίες", πατήστε το κανάλι για την κυκλοφορία που θέλετε να θέσετε σε παύση.
 4. Πατήστε Σταδιακή διάθεση > Συνέχιση διάθεσης > Συνέχιση.

Συμβουλή: Εάν εντοπίσετε κάποιο ζήτημα με το υπάρχον APK, δημιουργήστε και διαθέστε μια νέα κυκλοφορία με το διορθωμένο APK.

Συμβουλές για ζωντανές σταδιακές διαθέσεις

 • Εάν η ενημέρωση της εφαρμογής σας απαιτεί αλλαγές στην καταχώριση καταστήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε την καταχώριση καταστήματος μετά τη διάθεση της κυκλοφορίας σας στο 100% των χρηστών.
 • Κατά τη διάρκεια μιας σταδιακής διάθεσης, είναι καλή ιδέα να παρακολουθείτε στενά τις αναφορές σφαλμάτων και τα σχόλια των χρηστών. Οι χρήστες που λαμβάνουν τη σταδιακή διάθεση μπορούν να υποβάλλουν δημόσιες αξιολογήσεις στο Google Play. Μάθετε πώς μπορείτε να δείτε τις βαθμολογίες και τις αξιολογήσεις σας με το Play Console.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;