Vydávání aktualizací aplikací po etapách

Aktualizaci aplikace můžete do produkčního kanálu a kanálů testování vydávat po etapách. Při vydávání po etapách aktualizaci nejprve poskytnete určitému procentu uživatelů, které můžete postupně zvyšovat.

Po etapách můžete vydávat pouze aktualizace aplikací, nikoli první publikovanou verzi aplikace.

Cílení na uživatele a jejich způsobilost

 • Aktualizace vydávané po etapách mohou obdržet noví i existující uživatelé, kteří jsou pro každé nové vydání vybíráni náhodně.
 • Když vydávání pozastavíte a poté obnovíte, bude to mít vliv na stejnou skupinu uživatelů.
 • Když začnete vydávat po etapách nové vydání před dokončením předchozího vydávání po etapách, použije se pro nové vydání stejná skupina uživatelů jako u předchozího (v závislosti na procentu pro vydávání).
 • Když je nastaveno vydávání po etapách, je aktualizace aplikace zpřístupněna nejprve určitému procentu uživatelů. Než ji však obdrží všichni členové skupiny, může to nějakou dobu trvat.
 • Uživatelé o obdržení verze aplikace vydávané po etapách nebudou informováni.
 • Pokud pro vydávání po etapách vyberete konkrétní země, aktualizace bude omezena jen na uživatele, kteří mají účty Google Play v těchto zemích.

Nastavení a údržba vydávání po etapách

Výběr procenta pro vydávání po etapách

Když publikujete vydání, vyberte procento uživatelů, kteří toto vydání obdrží. Další informace naleznete v článku o přípravě a publikování vydání.

Nezapomeňte, že procento vydávání aplikace po etapách se nebude automaticky zvyšovat. Chcete-li do vydávání po etapách zahrnout větší procento uživatelů, postupujte podle pokynů níže.

Vydávání po etapách v konkrétních zemích

Když aplikaci publikujete pomocí vydávání po etapách, můžete začít s omezeným počtem zemí.

 • Ve výchozím nastavení se dostupnost zemí pro vydávání po etapách shoduje s místy, která jste nastavili v produkční verzi aplikace.
 • Jakmile bude vydávání po etapách zahájeno, nelze z něj žádné země odebrat.

Nastavení cílení na země:

 1. Chcete-li aktualizovat vydání, otevřete Play Console a přejděte na stránku Produkce. Pokud je vaše aplikace ve fázi testování, přejděte na stránku Otevřené testování nebo Uzavřené testování.
 2. Vyberte kartu Vydání.
 3. U vydání, které chcete aktualizovat, klikněte na Upravit.
 4. Pokud ve vydání nechcete provádět žádné změny, nemusíte na stránce Vytvořit produkční vydání v sekci Příprava nic měnit. Kliknutím na Zkontrolovat vydání v dolní části obrazovky přejděte do sekce Kontrola a vydání.
 5. Přejděte do sekce Testovací vydání.
 6. Zadejte procento vydání.
 7. V sekci Dostupnost v zemích vyberte Vybrat konkrétní země/oblasti a zaškrtněte políčko vedle požadovaných zemí a oblastí. Možnosti v sekci Dostupnost v zemích jsou k dispozici pouze při aktualizaci vydání v produkčním kanálu.
 8. Klikněte na Zahájit vydávání v produkčním kanálu.
Zvýšení procenta u vydávání po etapách
 1. Chcete-li aktualizovat vydání, otevřete Play Console a přejděte na stránku Produkce. Pokud je vaše aplikace ve fázi testování, přejděte na stránku Otevřené testování nebo Uzavřené testování.
 2. Vyberte kartu Vydání.
 3. U vydání, které chcete aktualizovat, vyberte Spravovat vydávání > Aktualizovat vydávání.
 4. Aktualizujte procento vydání.
 5. Klikněte na Potvrdit aktualizaci.
Zastavení vydávání po etapách

Pokud narazíte na problém, můžete vydávání po etapách zastavit a minimalizovat tak počet uživatelů, kteří budou tímto problémem v aplikaci postiženi.

Když postupné vydávání zastavíte, příslušnou verzi aplikace neobdrží žádní další uživatelé. Uživatelům, kteří již verzi aplikace během postupného vydávání obdrželi, tato verze zůstane.

Pozastavení na webu Play Console

 1. Chcete-li aktualizovat vydání, otevřete Play Console a přejděte na stránku Produkce. Pokud je vaše aplikace ve fázi testování, přejděte na stránku Otevřené testování nebo Uzavřené testování.
 2. Vyberte kartu Vydání.
 3. U vydání, které chcete pozastavit, vyberte Spravovat vydávání > Pozastavit vydávání.

Pozastavení pomocí aplikace Play Console

 1. Spusťte aplikaci Play Console Aplikace Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Na kartě Aktivní vydání klepněte na kanál vydání, který chcete zastavit.
 4. Klepněte na Vydávání po etapách > Pozastavit vydávání > Zastavit.
Obnovení vydávání po etapách

Pokud shledáte, že stávající balíček Android App Bundle neobsahuje žádné chyby, můžete pozastavené vydávání po etapách obnovit.

Pomocí webu Play Console

 1. Chcete-li aktualizovat vydání, otevřete Play Console a přejděte na stránku Produkce. Pokud je vaše aplikace ve fázi testování, přejděte na stránku Otevřené testování nebo Uzavřené testování.
 2. Vyberte kartu Vydání.
 3. U vydání, které chcete obnovit, vyberte Spravovat vydávání > Obnovit vydávání.
 4. Aktualizujte procento vydání.
 5. Klikněte na Potvrdit aktualizaci.

Pomocí aplikace Play Console

 1. Spusťte aplikaci Play Console Aplikace Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Na kartě Aktivní vydání klepněte na kanál vydání, který chcete obnovit.
 4. Klepněte na Vydávání po etapách > Obnovit vydávání > Obnovit.

Tip: Pokud u stávajícího balíčku aplikace narazíte na problém, vytvořte a publikujte nové vydání s opraveným balíčkem aplikace.

Tipy k probíhajícímu vydávání po etapách

 • Pokud aktualizace aplikace vyžaduje změny záznamu v obchodu, doporučujeme záznam v obchodu aktualizovat až poté, co bude vydání zpřístupněno všem uživatelům.
 • Při vydávání po etapách doporučujeme důkladně sledovat zprávy o selháních a zpětnou vazbu uživatelů. Uživatelé, kteří obdrželi aktualizaci v rámci vydávání po etapách, mohou na Google Play nechávat veřejné recenze. Jak zobrazit hodnocení a recenze pomocí služby Play Console
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false