Vydávání aktualizací aplikací po etapách

Aktualizaci aplikace můžete do produkčního kanálu a kanálů testování vydávat po etapách. Při vydávání po etapách aktualizaci nejprve poskytnete určitému procentu uživatelů, které můžete postupně zvyšovat.

Po etapách můžete vydávat pouze aktualizace aplikací, nikoli první publikovanou verzi aplikace.

Cílení na uživatele a jejich způsobilost

 • Aktualizace vydávané po etapách mohou obdržet noví i existující uživatelé, kteří jsou pro každé nové vydání vybíráni náhodně.
 • Když vydávání pozastavíte a poté obnovíte, bude to mít vliv na stejnou skupinu uživatelů.
 • Když začnete vydávat po etapách nové vydání před dokončením předchozího vydávání po etapách, použije se pro nové vydání stejná skupina uživatelů jako u předchozího (v závislosti na procentu pro vydávání).
 • Když je nastaveno vydávání po etapách, je aktualizace aplikace zpřístupněna nejprve určitému procentu uživatelů. Než ji však obdrží všichni členové skupiny, může to nějakou dobu trvat.
 • Uživatelé o obdržení verze aplikace vydávané po etapách nebudou informováni.
 • Pokud pro vydávání po etapách vyberete konkrétní země, aktualizace bude omezena jen na uživatele, kteří mají účty Google Play v těchto zemích.

Nastavení a údržba vydávání po etapách

Výběr procenta pro vydávání po etapách

Když publikujete vydání, vyberte procento uživatelů, kteří toto vydání obdrží. Další informace naleznete v článku o přípravě a publikování vydání.

Nezapomeňte, že procento vydávání aplikace po etapách se nebude automaticky zvyšovat. Chcete-li do vydávání po etapách zahrnout větší procento uživatelů, postupujte podle pokynů níže.

Vydávání po etapách v konkrétních zemích

Když aplikaci publikujete pomocí vydávání po etapách, můžete začít s omezeným počtem zemí.

 • Ve výchozím nastavení se dostupnost zemí pro vydávání po etapách shoduje s místy, která jste nastavili v produkční verzi aplikace.
 • Jakmile bude vydávání po etapách zahájeno, nelze z něj žádné země odebrat.

Nastavení cílení na země:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. U vydání, které chcete aktualizovat, zvolte Upravit vydání.
 5. V dolní části obrazovky najděte sekci Země vydávání.
 6. Vyberte šipku dolů .
 7. Vyberte země, ve kterých chcete zahájit vydávání.
Zvýšení procenta u vydávání po etapách
 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. U vydání, které chcete aktualizovat, vyberte Aktualizovat vydávání.
 5. Vyberte procento.
 6. Klikněte na Aktualizovat vydávání.
Zastavení vydávání po etapách

Pokud narazíte na problém, můžete vydávání po etapách zastavit a minimalizovat tak počet uživatelů, kteří budou tímto problémem v aplikaci postiženi.

Když postupné vydávání zastavíte, příslušnou verzi aplikace neobdrží žádní další uživatelé. Uživatelům, kteří již verzi aplikace během postupného vydávání obdrželi, tato verze zůstane.

Zastavení na webu Play Console

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. Pod kanálem, který chcete zastavit, vyberte Spravovat.
 5. Vedle čísla verze vydání vyberte Pozastavit vydávání > Zastavit.

Zastavení pomocí aplikace Play Console

 1. Spusťte aplikaci Play Console Aplikace Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Na kartě Aktivní vydání klepněte na kanál vydání, který chcete zastavit.
 4. Klepněte na Vydávání po etapách > Pozastavit vydávání > Zastavit.
Obnovení vydávání po etapách

Pokud shledáte, že stávající soubor APK neobsahuje žádné chyby, můžete zastavené vydávání po etapách obnovit.

Pomocí webu Play Console

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. U vydání, které chcete obnovit, klikněte na Obnovit vydávání.
 5. Vyberte procento.
 6. Klikněte na Aktualizovat.

Pomocí aplikace Play Console

 1. Spusťte aplikaci Play Console Aplikace Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Na kartě Aktivní vydání klepněte na kanál vydání, který chcete obnovit.
 4. Klepněte na Vydávání po etapách > Obnovit vydávání > Obnovit.

Tip: Pokud u stávajícího souboru APK narazíte na problém, vytvořte a publikujte nové vydání s opraveným souborem APK.

Tipy k probíhajícímu vydávání po etapách

 • Pokud aktualizace aplikace vyžaduje změny záznamu v obchodu, doporučujeme záznam v obchodu aktualizovat až poté, co bude vydání zpřístupněno všem uživatelům.
 • Při vydávání po etapách doporučujeme důkladně sledovat zprávy o selháních a zpětnou vazbu uživatelů. Uživatelé, kteří obdrželi aktualizaci v rámci vydávání po etapách, mohou na Google Play nechávat veřejné recenze. Jak zobrazit hodnocení a recenze pomocí služby Play Console

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?