Xuất bản ứng dụng

Chúng tôi hiện đã điều chỉnh lịch làm việc nên thời gian xem xét ứng dụng của bạn sẽ lâu hơn bình thường.

Để đảm bảo có thể cung cấp cho người dùng thông tin chính xác và kịp thời liên quan đến COVID-19, chúng tôi đang ưu tiên việc xem xét và phát hành những ứng dụng do các cơ quan chính phủ và tổ chức y tế công cộng phát hành, ủy quyền hoặc cấp phép. Bất kỳ ứng dụng nào liên quan đến COVID-19 hoặc các từ khóa liên quan đều phải đáp ứng các yêu cầu này.

Khi chọn một ứng dụng trên Play Console, bạn có thể thấy trạng thái xuất bản mới nhất của ứng dụng bên dưới tên ứng dụng và tên gói.

Dù đang xuất bản ứng dụng lần đầu tiên hay thực hiện cập nhật, bạn đều có thể sử dụng trạng thái xuất bản để nắm rõ việc ứng dụng có hiển thị trên Google Play hay không.

Lưu ý: Đối với một số tài khoản nhà phát triển, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để xem xét kỹ (các) ứng dụng của bạn nhằm bảo vệ người dùng tốt hơn. Quá trình xem xét có thể kéo dài tối đa 7 ngày hoặc lâu hơn trong trường hợp đặc biệt. Bạn sẽ nhận được thông báo trên Trang tổng quan của ứng dụng về thời gian mà chúng tôi cần để xem xét. 

Trạng thái xuất bản

Ứng dụng mới
 • Bản nháp: Ứng dụng chưa xuất bản trên Google Play.
 • Sẵn sàng để xuất bản: Ứng dụng chưa xuất bản trên Google Play nhưng đã sẵn sàng xuất bản. Bạn có thể xuất bản ứng dụng bằng cách bắt đầu ra mắt bản phát hành trên trang Bản phát hành ứng dụng.
 • Đang chờ xuất bản: Google đang xem xét và xử lý ứng dụng để xuất bản. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian cần để xem xét mỗi ứng dụng bạn đã gửi để bạn có thể lập kế hoạch phù hợp.
 • Đã xuất bản: Ứng dụng đã xuất bản và hiển thị trên Google Play. Ứng dụng của bạn được xuất bản sau khi bạn phát hành bản ứng dụng đầu tiên cho một nhóm người dùng bất kỳ. Sau khi xuất bản ứng dụng, bạn có thể tạo bản phát hành mới cho bất kỳ nhóm người dùng nào hoặc ra mắt bản phát hành chính thức theo giai đoạn. 
 • Bị từ chối: Ứng dụng đã bị từ chối và không được xuất bản do vi phạm chính sách của Google Play. Bạn có thể tìm thêm thông tin về lỗi vi phạm này ở gần đầu các trang của ứng dụng trên Play Console. Sau khi thực hiện thay đổi đối với ứng dụng để tránh lỗi vi phạm, bạn có thể gửi lại ứng dụng.
 • Đã bị tạm ngưng: Ứng dụng đã bị tạm ngưng do vi phạm Chính sách của Google Play (Chính sách nội dung, Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển). Chủ sở hữu tài khoản sẽ nhận được một email nêu chi tiết lý do tạm ngưng.

Bạn gặp sự cố khi xuất bản ứng dụng nháp?

Nếu bạn thấy thông báo Tại sao tôi không thể xuất bản? ở trên cùng của một trang bất kỳ, hãy làm như sau:

 1. Trong phần tiêu đề ứng dụng, hãy nhấp vào Tại sao tôi không thể xuất bản?.
 2. Xem lại thông tin đã cung cấp để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có đầy đủ thông tin chi tiết cần thiết. Nếu thấy dấu kiểm màu xanh lục xuất hiện trên trình đơn bên trái thì có nghĩa là bạn đã hoàn tất các mục Bản phát hành ứng dụng, Danh sách cửa hàng, Xếp hạng nội dungGiá cả và phân phối.
Ứng dụng hiện có
 • Đã xuất bản: Ứng dụng đã xuất bản và hiển thị trên Google Play. Ngày xuất bản phiên bản mới nhất của ứng dụng được hiển thị.
 • Bản cập nhật bị từ chối: Ứng dụng được cập nhật đã bị từ chối do vi phạm chính sách của Google Play. Phiên bản ứng dụng mà bạn xuất bản gần đây nhất vẫn có trên Google Play, nhưng bản cập nhật mới nhất thì không. Bạn có thể tìm thêm thông tin về lỗi vi phạm này ở gần đầu các trang của ứng dụng trên Play Console. Sau khi thực hiện thay đổi đối với ứng dụng để tránh lỗi vi phạm, bạn có thể gửi lại ứng dụng.
 • Đã hủy xuất bản: Ứng dụng đã bị hủy xuất bản trên Google Play và người dùng mới sẽ không nhận được ứng dụng. Ứng dụng vẫn dùng được trên thiết bị của người dùng hiện có. Để xuất bản lại ứng dụng và ra mắt trên Google Play, hãy nhấp vào Xuất bản lại ứng dụng.
 • Đã bị tạm ngưng: Ứng dụng đã bị tạm ngưng do vi phạm Chính sách của Google Play (Chính sách nội dung, Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển). Chủ sở hữu tài khoản sẽ nhận được một email nêu chi tiết lý do tạm ngưng.
 • Bị xóa: Ứng dụng không còn trên Google Play hoặc người dùng hiện tại không còn dùng được ứng dụng. Bạn có thể tìm thông tin về việc xóa ứng dụng và các hành động cần thực hiện ở gần đầu các trang của ứng dụng trên Play Console. Sau khi thực hiện thay đổi đối với ứng dụng để tránh lỗi vi phạm, bạn có thể gửi lại ứng dụng.
 • Xử lý bản cập nhật: Sau khi gửi bản cập nhật để cập nhật một ứng dụng hiện có, bạn sẽ thấy thông báo "Đang xử lý bản cập nhật" ở gần trên cùng màn hình để cho bạn biết quá trình xử lý sẽ mất bao lâu. Khi bản cập nhật được xử lý xong, bản cập nhật của bạn sẽ bắt đầu được phân phối cho người dùng hiện tại và trạng thái "Đang xử lý bản cập nhật" sẽ không được hiển thị.

Xuất bản ứng dụng nháp

Khi đã sẵn sàng xuất bản ứng dụng nháp, bạn cần phải ra mắt bản phát hành. Ở cuối quá trình phát hành, thao tác nhấp vào Xác nhận phát hành cũng sẽ xuất bản ứng dụng của bạn.

Xuất bản bản cập nhật ứng dụng

Bạn có thể sử dụng chế độ xuất bản chuẩn hoặc theo thời gian để xuất bản bản cập nhật cho ứng dụng hiện có.

 • Xuất bản chuẩn: Bản cập nhật cho ứng dụng hiện có sẽ được xử lý và xuất bản sớm nhất có thể. Theo mặc định, ứng dụng của bạn sẽ sử dụng chế độ xuất bản chuẩn. Chúng tôi có thể phải xem xét một số ứng dụng lâu hơn, nên thời gian xem xét có thể kéo dài đến 7 ngày hoặc lâu hơn trong trường hợp đặc biệt.
 • Xuất bản theo thời gian: Bản cập nhật cho ứng dụng hiện có sẽ được xử lý như bình thường, nhưng bạn kiểm soát thời điểm cụ thể mà bản cập nhật được phát hành. Để chuyển sang chế độ xuất bản theo thời gian, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây.

Quan trọng: Để xuất bản các bản cập nhật, hãy làm việc với chủ sở hữu tài khoản để biết bạn cần có quyền nào sau đây:

 • Quản lý bản phát hành chính thức
 • Quản lý bản phát hành phiên bản thử nghiệm
 • Xuất bản trò chơi
 • Tạo và chỉnh sửa các ứng dụng dành riêng cho tổ chức
Xuất bản bằng chế độ xuất bản theo thời gian

Bạn có thể sử dụng chế độ xuất bản theo thời gian để thực hiện thay đổi cho ứng dụng của mình và yêu cầu xem xét cũng như xử lý các thay đổi đó trước khi phát hành. Sau khi các thay đổi được phê duyệt, bạn có thể kiểm soát thời điểm phát hành ứng dụng đã cập nhật trên Google Play.

Dưới đây là cách xuất bản bản cập nhật ứng dụng bằng chế độ xuất bản theo thời gian.

Nội dung có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?