Xuất bản ứng dụng

Khi chọn một ứng dụng trên Play Console, bạn có thể thấy trạng thái xuất bản mới nhất của ứng dụng trong tiêu đề và tên gói.

Dù đang xuất bản ứng dụng lần đầu tiên hay thực hiện cập nhật, bạn đều có thể sử dụng trạng thái xuất bản để nắm rõ việc ứng dụng có hiển thị trên Google Play hay không.

Lưu ý: Đối với một số tài khoản nhà phát triển, chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để xem xét kỹ (các) ứng dụng của bạn để có thể bảo vệ người dùng tốt hơn. Quá trình này có thể kéo dài tối đa 7 ngày (hoặc lâu hơn trong trường hợp ngoại lệ). Bạn sẽ nhận được thông báo trên Bảng điều khiển của ứng dụng về thời gian cần để chúng tôi xem xét. 

Trạng thái xuất bản

Ứng dụng mới
 • Bản nháp: Ứng dụng chưa được xuất bản trên Google Play.
 • Sẵn sàng xuất bản: Ứng dụng chưa được xuất bản trên Google Play nhưng đã sẵn sàng xuất bản. Bạn có thể xuất bản ứng dụng của mình bằng cách bắt đầu triển khai bản phát hành trên trang Bản phát hành ứng dụng.
 • Đang chờ xuất bản: Google đang xem xét và xử lý ứng dụng để xuất bản. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian cần để xem xét mỗi ứng dụng bạn đã gửi để bạn có thể lập kế hoạch phù hợp.
 • Đã xuất bản: Ứng dụng đã được xuất bản và hiển thị trên Google Play. Ứng dụng của bạn được xuất bản sau khi bạn giới thiệu bản phát hành đầu tiên với nhóm nhỏ người dùng. Sau khi xuất bản ứng dụng, bạn có thể tạo bản phát hành mới cho bất kỳ nhóm nhỏ người dùng nào hoặc giới thiệu bản phát hành sản xuất theo từng giai đoạn. 
 • Bị từ chối: Ứng dụng đã bị từ chối và không được xuất bản do vi phạm chính sách của Google Play. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vi phạm này ở gần đầu trang của ứng dụng trên Play Console. Sau khi thực hiện thay đổi cho ứng dụng để giải quyết lỗi vi phạm, bạn có thể gửi lại.
 • Bị tạm ngừng: Ứng dụng đã bị tạm ngừng do vi phạm Chính sách của Google Play (Chính sách nội dung, Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển). Chúng tôi đã gửi email nêu chi tiết lý do bị tạm ngưng cho chủ sở hữu tài khoản.

Bạn gặp sự cố khi xuất bản ứng dụng nháp?

Nếu bạn thấy thông báo Tại sao tôi không thể xuất bản? ở đầu trang bất kỳ:

 1. Trong tiêu đề ứng dụng, nhấp vào Tại sao tôi không thể xuất bản?.
 2. Xem lại thông tin cung cấp để đảm bảo rằng bạn đã bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết cho ứng dụng của mình. Bạn sẽ biết mình đã hoàn thành thành công các phần Bản phát hành ứng dụng, Danh sách cửa hàng, Xếp hạng nội dung cũng như Giá cả và phân phối khi dấu kiểm màu xanh lục hiển thị trên menu bên trái.
Ứng dụng hiện có
 • Đã xuất bản: Ứng dụng đã được xuất bản và hiển thị trên Google Play. Ngày xuất bản phiên bản mới nhất của ứng dụng được hiển thị.
 • Đã từ chối cập nhật: Cập nhật đã bị từ chối do vi phạm chính sách của Google Play. Phiên bản ứng dụng được xuất bản gần đây nhất của bạn vẫn có sẵn trên Google Play, nhưng bản cập nhật mới nhất thì không. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vi phạm này ở gần đầu trang của ứng dụng trên Play Console. Sau khi thực hiện thay đổi cho ứng dụng để giải quyết lỗi vi phạm, bạn có thể gửi lại.
 • Đã hủy xuất bản: Ứng dụng đã bị hủy xuất bản trên Google Play và không có sẵn cho người dùng mới. Ứng dụng vẫn dùng được trên thiết bị của người dùng hiện có. Để xuất bản lại ứng dụng và cung cấp trên Google Play, hãy nhấp Xuất bản lại ứng dụng.
 • Bị tạm ngừng: Ứng dụng đã bị tạm ngừng do vi phạm Chính sách của Google Play (Chính sách nội dung, Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển). Chúng tôi đã gửi email nêu chi tiết lý do bị tạm ngưng cho chủ sở hữu tài khoản.
 • Bị xóa: Ứng dụng không còn trên Google Play hoặc không khả dụng cho người dùng hiện có. Bạn có thể tìm thông tin về việc xóa này và bất kỳ hành động yêu cầu nào ở gần đầu trang của ứng dụng trên Play Console. Sau khi thực hiện thay đổi cho ứng dụng để giải quyết lỗi vi phạm, bạn có thể gửi lại.
 • Cập nhật đang chờ xử lý: Sau khi gửi bản cập nhật cho một ứng dụng hiện có, bạn sẽ thấy thông báo "Cập nhật đang chờ xử lý" ở gần đầu màn hình để cho bạn biết quá trình xử lý sẽ mất bao lâu. Sau khi xuất bản, Google Play sẽ bắt đầu phân phối bản cập nhật của bạn đến người dùng hiện có và trạng thái "Cập nhật đang chờ xử lý" sẽ không hiển thị.

Xuất bản ứng dụng nháp

Khi đã sẵn sàng xuất bản ứng dụng nháp, bạn cần phải triển khai bản phát hành. Vào cuối quá trình phát hành, thao tác nhấp vào Xác nhận phát hành cũng sẽ xuất bản ứng dụng của bạn.

Xuất bản bản cập nhật ứng dụng

Bạn có thể sử dụng chế độ xuất bản chuẩn hoặc theo thời gian để xuất bản bản cập nhật cho ứng dụng hiện có.

 • Xuất bản chuẩn: Bản cập nhật cho ứng dụng hiện có sẽ được xử lý và xuất bản sớm nhất có thể. Theo mặc định, ứng dụng của bạn sẽ sử dụng chế độ xuất bản chuẩn. Chúng tôi có thể phải xem xét một số ứng dụng kỹ lưỡng hơn. Quá trình này có thể kéo dài tối đa 7 ngày (hoặc lâu hơn trong trường hợp ngoại lệ).
 • Xuất bản theo thời gian: Bản cập nhật cho ứng dụng hiện có sẽ được xử lý như bình thường, nhưng bạn kiểm soát thời điểm cụ thể mà bản cập nhật được phát hành. Để chuyển sang chế độ xuất bản theo thời gian, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây.

Quan trọng: Để xuất bản các bản cập nhật, hãy làm việc với chủ sở hữu tài khoản để biết bạn cần có quyền nào sau đây:

 • Quản lý bản phát hành chính thức
 • Quản lý bản phát hành phiên bản thử nghiệm
 • Xuất bản trò chơi
 • Tạo và chỉnh sửa các ứng dụng dành riêng cho tổ chức
Xuất bản bằng chế độ xuất bản theo thời gian

Bước 1: Bật chế độ xuất bản theo thời gian

 1. Đi đến Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng.
  • Bạn có thể bật chế độ xuất bản theo thời gian từ một số trang trong phần này, bao gồm cả Danh sách cửa hàng cùng với Giá cả và phân phối.
 4. Đi đến nút chuyển "Xuất bản theo thời gian" ở cuối màn hình của bạn. Để bật chế độ xuất bản theo thời gian, hãy di chuyển nút này sang phải cho đến khi nút chuyển sang màu lam.
 5. Xem lại thông tin chi tiết về chế độ xuất bản theo thời gian, sau đó nhấp vào Bật.

Bước 2: Tạo bản cập nhật cho ứng dụng

 1. Sau khi bạn tạo xong (các) bản cập nhật, hãy đi đến phía dưới cùng bên phải màn hình rồi nhấp vào Gửi bản cập nhật. Bản cập nhật của bạn sẽ được xử lý như thường lệ. Quá trình này có thể mất tới vài giờ.
 2. Để xem lại bản cập nhật của bạn, hãy nhấp vào Xem nhật ký thay đổi.

Bước 3: Xuất bản bản cập nhật ứng dụng của bạn

 1. Sau khi bản cập nhật đã được xử lý và bạn đã sẵn sàng xuất bản, hãy tìm tiêu đề "Xuất bản theo thời gian" ở đầu trang bất kỳ.
 2. Xem lại nhật ký thay đổi rồi chọn Hiển thị trực tuyến. Bản cập nhật của bạn sẽ hiển thị trực tuyến trên Google Play trong vòng vài phút.
Xuất bản theo thời gian hoạt động như thế nào?

Khi bạn chọn xuất bản theo thời gian, bản cập nhật của bạn cần phải được xử lý trước khi có thể hiển thị trực tuyến. Quá trình xử lý sẽ mất tới vài giờ.

Khi bản cập nhật của bạn được xử lý, bạn sẽ thấy nút Hiển thị trực tuyến. Khi chọn Hiển thị trực tuyến, bạn sẽ làm cho các bản cập nhật hiển thị trên Google Play trong vòng vài phút.

Mẹo: Chế độ xuất bản theo thời gian có thể hữu ích nếu bạn muốn xuất bản một bản cập nhật ứng dụng vào một thời điểm cụ thể cho chiến dịch quảng cáo, sự kiện ra mắt hoặc để triển khai một bản phát hành APK mới trong đó có các thay đổi về quá trình phân phối hoặc danh sách cửa hàng của ứng dụng.

Những lưu ý quan trọng về xuất bản theo thời gian

 • Chế độ xuất bản theo thời gian chỉ áp dụng cho bản cập nhật, chứ không phải khi xuất bản ứng dụng lần đầu tiên.
 • Đối với một số tài khoản nhà phát triển, chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để xem xét kỹ (các) ứng dụng của bạn để có thể bảo vệ người dùng tốt hơn. Bạn sẽ nhận được thông báo trên Bảng điều khiển của ứng dụng về thời gian cần để chúng tôi xem xét. Trong kế hoạch của mình, bạn nên dự kiến chờ ít nhất ba ngày sau khi gửi ứng dụng để ứng dụng bắt đầu hiển thị.
 • Bạn không thể hủy các thay đổi đã thực hiện ở chế độ xuất bản theo thời gian. Điều này đặc biệt quan trọng khi xuất bản APK mới và quản lý mã phiên bản APK.
 • Nếu bạn thay đổi trang Sản phẩm trong ứng dụng của ứng dụng, cập nhật giá cả hoặc thêm ghi chú phát hành cho phần “Bản phát hành này có tính năng gì mới?” của ứng dụng trong khi đang ở chế độ xuất bản theo thời gian thì các nội dung thay đổi đó sẽ vẫn được xuất bản ngay lập tức.
 • Tất cả các bản cập nhật khác, kể cả bản cập nhật gửi bằng API nhà phát triển Google Play sẽ chỉ được xuất bản sau khi bạn nhấp vào Phát hành trực tuyến.

Hủy xuất bản ứng dụng

Khi bạn hủy xuất bản ứng dụng, người dùng hiện có vẫn có thể sử dụng ứng dụng của bạn và nhận được bản cập nhật ứng dụng. Người dùng mới sẽ không thể tìm thấy và tải xuống ứng dụng trên Google Play.

Cách hủy xuất bản ứng dụng của bạn:

 1. Đi đến Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Ứng dụng hiện có trong cửa hàngGiá cả và phân phối.
 4. Trong phần "Tính sẵn có của ứng dụng", hãy chọn Hủy xuất bản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?