Publicera en app

På grund av justerade arbetsscheman kan granskningstiderna för din app kan vara längre än vanligt för närvarande.

För att kunna ge användarna korrekt och aktuell information om covid-19 prioriteras för närvarande granskning och publicering av appar som publiceras, beställs eller auktoriseras av myndigheter och folkhälsoorganisationer. Alla appar med någon typ av hänvisning till covid-19 eller relaterade termer måste uppfylla dessa krav.

När du väljer en app på Play Console kan du se appens senaste publiceringsstatus under titeln och paketnamnet.

Vare sig du publicerar en app för första gången eller gör en uppdatering ser du på publiceringsstatusen om appen har blivit tillgänglig på Google Play.

Obs! För vissa utvecklarkonton tar vi mer tid på oss att göra en grundligare granskning för att skydda våra användare. Det kan leda till att granskningen tar upp till sju dagar, eller ännu längre tid i undantagsfall. En avisering om hur lång tid granskningen beräknas ta visas i appens översikt

Publiceringsstatus

Nya appar
 • Utkast: Appen har inte publicerats på Google Play.
 • Klar för publicering: Appen har inte publicerats på Google Play men är klar för publicering. Du kan publicera appen genom att lansera en version via sidan Appversioner.
 • Publicering väntar: Appen granskas för närvarande och bearbetas för publicering. Vi meddelar hur lång tid granskningen beräknas ta för varje app som skickas in så att du kan planera utifrån det.
 • Publicerad: Appen har publicerats och är tillgänglig på Google Play. Appen publiceras när du lanserar den första versionen i någon kanal. När appen har publicerats kan du skapa nya versioner i vilken av kanalerna som helst eller konfigurera lansering i etapper av produktionsversioner. 
 • Avvisad: Appen har avvisats och publicerades inte på grund av en överträdelse av Google Plays policy. Du hittar mer information om överträdelsen upptill på appens sidor i Play Console. När du har gjort en ändring i appen för att åtgärda överträdelsen kan du skicka in den igen.
 • Tillfälligt avstängd: Appen är tillfälligt avstängd på grund av ett brott mot Google Plays policyer (innehållspolicy, distributionsavtal för utvecklare). Ett e-postmeddelande med information om den tillfälliga avstängningen skickas till kontots ägare.

Problem med att publicera en app som utkast?

Gör så här om meddelandet Varför går det inte att publicera appen? visas högst upp på en sida:

 1. Klicka på Varför går det inte att publicera appen? i sidhuvudet.
 2. Granska den information som angetts och kontrollera att alla nödvändiga uppgifter för appen finns med. När avsnitten Appversioner, Butiksuppgifter, Innehållsklassificering och Priser och distribution är korrekt ifyllda visas gröna bockmarkeringar i menyn till vänster.
Befintliga appar
 • Publicerad: Appen har publicerats och är tillgänglig på Google Play. Publiceringsdatumet för den senaste versionen av appen visas.
 • Uppdateringen avvisades: Uppdateringen avvisades på grund av en överträdelse mot Google Plays policyer. Den version av appen som publicerades senast är fortfarande tillgänglig på Google Play men inte den senaste uppdateringen. Du hittar mer information om överträdelsen upptill på appens sidor i Play Console. När du har gjort en ändring i appen för att åtgärda överträdelsen kan du skicka in den igen.
 • Inte publicerad: Appen är inte längre publicerad på Google Play och inte tillgänglig för nya användare. Appen är fortfarande tillgänglig på befintliga användares enheter. Om du vill publicera appen på nytt så att den blir tillgänglig på Google Play klickar du på Publicera appen på nytt.
 • Tillfälligt avstängd: Appen är tillfälligt avstängd på grund av ett brott mot Google Plays policyer (innehållspolicy, distributionsavtal för utvecklare). Ett e-postmeddelande med information om den tillfälliga avstängningen skickas till kontots ägare.
 • Borttagen: Appen finns inte längre på Google Play och befintliga användare har inte längre tillgång till den. Du hittar information om borttagningen och eventuella åtgärder som krävs upptill på appens sidor i Play Console. När du har gjort en ändring i appen för att åtgärda överträdelsen kan du skicka in den igen.
 • Uppdateringen bearbetas: När du har skickat en uppdatering av en app visas aviseringen Uppdateringen bearbetas högst upp på skärmen med en uppgift om hur lång tid det beräknas ta. När uppdateringen har bearbetats distribueras uppdateringen till befintliga användare och statusen Uppdateringen bearbetas visas inte längre.

Publicera en app som utkast

När du är klar att publicera en app som utkast måste du lansera en version. Appen publiceras när du klickar på Bekräfta lansering sist i den proceduren.

Publicera en appuppdatering

Du kan använda standardpublicering eller fördröjd publicering om du vill publicera en uppdatering av en befintlig app.

 • Standardpublicering: Uppdateringar av befintliga appar bearbetas och publiceras så snart det går. Standarduppdatering används för appar som standard. En mer omfattande granskning kan göras för vissa appar, vilket kan leda till att granskningen tar upp till sju dagar, eller ännu längre tid i undantagsfall.
 • Fördröjd publicering: Uppdateringar av befintliga appar bearbetas som vanligt, men du bestämmer när uppdateringen ska publiceras. Följ anvisningarna nedan om du vill byta till fördröjd publicering.

Viktigt! Bestäm tillsammans med kontoägaren vilka av följande behörigheter du behöver för att publicera uppdateringar:

 • Hantera produktionsversioner
 • Hantera versioner i testkanalen
 • Publicera spel
 • Skapa och redigera appar som är specifika för organisationen
Publicera med fördröjd publicering

Med fördröjd publicering kan du göra ändringar i appen och få dem granskade och bearbetade utan att de publiceras online direkt. När ändringarna har godkänts kan du bestämma när de ska publiceras på Google Play.

Så här publicerar du en appuppdatering med fördröjd publicering.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt