Zverejnenie aplikácie

Keď v konzole Play Console vyberiete aplikáciu, zobrazí sa jej najaktuálnejší stav zverejnenia pod názvom aplikácie a názvom balíka.

Pomocou tohto stavu zverejnenia môžete zistiť dostupnosť aplikácie v službe Google Play pri prvom zverejnení alebo aktualizácii.

Poznámka: V prípade určitých účtov vývojárov venujeme podrobnej kontrole aplikácií viac času, aby sme lepšie ochránili používateľov. Čas kontroly preto môže trvať až sedem dní, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie. Informácie o jej trvaní nájdete v upozornení na hlavnom paneli aplikácie. 

Stav zverejnenia

Nové aplikácie
 • Koncept: Aplikácia ešte nebola zverejnená v službe Google Play.
 • Pripravené na zverejnenie: Aplikácia nebola zverejnená v službe Google Play, ale je pripravená na zverejnenie. Na stránke Vydania aplikácie stačí spustiť zverejnenie aplikácie zavedením vydania.
 • Čaká na zverejnenie: Aplikácia sa momentálne kontroluje a spracováva na zverejnenie. O približnom trvaní každej kontroly vás budeme informovať, aby ste sa mohli podľa toho zariadiť.
 • Zverejnené: Aplikácia je zverejnená a dostupná v službe Google Play. Aplikácia sa zverejní po zavedení prvého vydania do ľubovoľného kanála. Po zverejnení aplikácie môžete vytvárať nové vydania pre jednotlivé kanály alebo nastaviť zavádzanie po etapách pre produkčné vydania. 
 • Zamietnuté: Aplikácia bola zamietnutá a nebola zverejnená z dôvodu porušenia pravidiel služby Google Play. Ďalšie informácie o porušení nájdete v hornej časti stránky aplikácie v konzole Play Console. Po odstránení príslušného porušenia v aplikácii ju môžete znova odoslať.
 • Pozastavená: Aplikácia je pozastavená z dôvodu porušenia pravidiel služby Google Play (pravidlá pre obsah, Distribučná zmluva pre vývojárov). Vlastníkovi účtu bola odoslaná správa s podrobnosťami o pozastavení.

Máte problémy so zverejnením konceptu aplikácie?

Ak sa v hornej časti ktorejkoľvek stránky zobrazuje správa Prečo nemôžem aplikáciu zverejniť?:

 1. V hlavičke aplikácie kliknite na možnosť Prečo nemôžem aplikáciu zverejniť?
 2. Prečítajte si uvedené informácie a uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie o aplikácii. Keď úspešne vyplníte časti Vydania aplikácie, Záznam v obchode, Hodnotenie obsahuCeny a distribúcia, v ľavej ponuke sa zobrazí zelený znak začiarknutia.
Existujúce aplikácie
 • Zverejnené: Aplikácia je zverejnená a dostupná v službe Google Play. Zobrazuje sa dátum zverejnenia poslednej verzie aplikácie.
 • Odmietnutá aktualizácia: Aktualizácia bola odmietnutá z dôvodu porušenia pravidiel služby Google Play. Posledná zverejnená verzia tejto aplikácie je stále dostupná v službe Google Play, avšak jej najnovšia aktualizácia k dispozícii nie je. Ďalšie informácie o porušení nájdete v hornej časti stránky aplikácie v konzole Play Console. Po odstránení príslušného porušenia v aplikácii ju môžete znova odoslať.
 • Nezverejnené: Zverejnenie aplikácie bolo v službe Google Play zrušené a nie je k dispozícii novým používateľom. Aplikácia je naďalej dostupná v existujúcich zariadeniach používateľov. Aplikáciu môžete znova zverejniť a sprístupniť v službe Google Play kliknutím na možnosť Znova zverejniť aplikáciu.
 • Pozastavená: Aplikácia je pozastavená z dôvodu porušenia pravidiel služby Google Play (pravidlá pre obsah, Distribučná zmluva pre vývojárov). Vlastníkovi účtu bola odoslaná správa s podrobnosťami o pozastavení.
 • Odstránené: Aplikácia už nie je k dispozícii v službe Google Play ani pre existujúcich používateľov. Informácie o odstránení a požadovaných akciách nájdete v hornej časti stránky aplikácie v konzole Play Console. Po odstránení príslušného porušenia v aplikácii ju môžete znova odoslať.
 • Nespracovaná aktualizácia: Po odoslaní aktualizácie existujúcej aplikácie uvidíte v hornej časti obrazovky upozornenie Nespracovaná aktualizácia informujúce o tom, ako dlho by to malo trvať. Po zverejnení sa vaša aktualizácia začne distribuovať existujúcim používateľom a stav Nespracovaná aktualizácia sa prestane zobrazovať.

Zverejnenie konceptu aplikácie

Ak chcete zverejniť koncept aplikácie, musíte zaviesť vydanie. Na konci procesu vytvárania vydania zverejníte príslušnú aplikáciu kliknutím na Potvrdiť zavádzanie.

Zverejnenie aktualizácie aplikácie

Aktualizáciu existujúcej aplikácie môžete zverejniť pomocou štandardného zverejňovania alebo zverejňovania s oneskorením.

 • Štandardné zverejňovanie: Aktualizácie existujúcich aplikácií sú spracované a zverejnené hneď, ako to bude možné. Predvolene sa pre vašu aplikáciu použije štandardné zverejňovanie. Určité aplikácie môžu byť podrobené dôkladným kontrolám, takže dĺžka kontroly môže byť až sedem dní, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie.
 • Zverejňovanie s oneskorením: Aktualizácie existujúcich aplikácií sú spracované ako obvykle. Môžete však určiť konkrétny čas, kedy budú aktualizácie zverejnené. Ak chcete nastaviť zverejňovanie s oneskorením, postupujte podľa pokynov nižšie.

Dôležité: Ak chcete zverejňovať aktualizácie, poraďte sa s vlastníkom účtu o tom, ktoré z nasledujúcich povolení budete potrebovať:

 • Správa produkčných vydaní
 • Správa vydaní testovacieho kanála
 • Zverejňovanie hier
 • Vytváranie a úprava aplikácií špecifických pre organizáciu
Zverejňovanie aplikácie s oneskorením

1. krok: zapnite zverejňovanie s oneskorením

 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položku Výskyt v obchode.
  • Zverejňovanie s oneskorením môžete v tejto časti zapnúť na viacerých stránkach, napríklad Záznam v obchodeCeny a distribúcia.
 4. V dolnej časti obrazovky nájdite prepínač Zverejňovanie s oneskorením. Ak chcete zapnúť zverejňovanie s oneskorením, posuňte prepínač doprava, aby sa sfarbil namodro.
 5. Skontrolujte podrobnosti o zverejňovaní s oneskorením a kliknite na možnosť Zapnúť.

2. krok: aktualizujte aplikáciu

 1. Po aktualizácii prejdite do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na možnosť Odoslať aktualizáciu. Aktualizácia bude spracovaná ako obvykle. Môže to trvať niekoľko hodín.
 2. Ak chcete aktualizáciu skontrolovať, kliknite na možnosť Zobraziť denník zmien.

3. krok: zverejnite aktualizáciu aplikácie

 1. Keď budete chcieť aktualizáciu po spracovaní zverejniť, nájdite v hornej časti ktorejkoľvek stránky hlavičku Zverejňovanie s oneskorením.
 2. Skontrolujte denník zmien a vyberte možnosť Zverejniť. Aktualizácia bude zverejnená v službe Google Play o niekoľko minút.
Ako funguje zverejňovanie s oneskorením?

Keď zvolíte zverejňovanie s oneskorením, aktualizácia musí byť pred zverejnením najskôr spracovaná. Spracovanie trvá až niekoľko hodín.

Po spracovaní vašej aktualizácie sa zobrazí tlačidlo Zverejniť. Výberom možnosti Zverejniť poskytnete aktualizáciu v službe Google Play do niekoľkých minút.

Tip: Zverejňovanie s oneskorením môže byť užitočné, keď chcete zverejniť aktualizáciu aplikácie v konkrétnom čase pre reklamnú kampaň, spustiť udalosť alebo koordinovať nové vydanie súboru APK so zmenami v zázname v obchode vašej aplikácie alebo jej distribúcie.

Dôležité poznámky o zverejňovaní s oneskorením

 • Zverejňovanie s oneskorením je možné použiť iba pre aktualizácie, nie pri prvom zverejňovaní aplikácie.
 • V prípade určitých účtov vývojárov venujeme podrobnej kontrole aplikácií viac času, aby sme lepšie ochránili používateľov. Informácie o jej trvaní nájdete v upozornení na hlavnom paneli aplikácie. Odporúčame vám, aby ste medzi odoslaním aplikácie a jej zverejnením počítali s najmenej trojdňovým oneskorením.
 • Zmeny vykonané v režime zverejňovania s oneskorením nie je možné vrátiť späť. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá pri zverejňovaní nových súborov APK a správe kódov verzií súborov APK.
 • Ak v režime oneskoreného zverejňovania vykonáte zmeny na stránke aplikácie s názvom Produkty v aplikácii, aktualizujete ceny alebo pridáte poznámky k vydaniu v časti Novinky v tomto vydaní, budú zverejnené okamžite.
 • Všetky ďalšie aktualizácie vrátane tých, ktoré boli odoslané pomocou rozhrania Google Play Developer API, budú zverejnené až po kliknutí na Zverejniť.

Zrušenie zverejnenia aplikácie

Keď zrušíte zverejnenie aplikácie, súčasní používatelia môžu vašu aplikáciu naďalej používať a dostávať aktualizácie. Pre nových používateľov nebude vaša aplikácia dostupná na vyhľadanie a stiahnutie zo služby Google Play.

Zverejnenie aplikácie zrušíte takto:

 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Výskyt v obchodeCeny a distribúcia.
 4. V časti Dostupnosť aplikácie vyberte možnosť Zrušiť zverejnenie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?