Zverejnenie aplikácie

Keď v službe Play Console vyberiete aplikáciu, zobrazí sa pod jej názvom a názvom balíka jej najaktuálnejší stav zverejnenia.

Pomocou tohto stavu zverejnenia môžete zistiť dostupnosť aplikácie v službe Google Play pri prvom zverejnení alebo aktualizácii.

Poznámka: V prípade určitých účtov vývojárov venujeme podrobnej kontrole aplikácií viac času, aby sme lepšie ochránili používateľov. Čas kontroly preto môže trvať až sedem dní, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie. Informácie o jej trvaní nájdete v upozornení na hlavnom paneli aplikácie. 

Stav zverejnenia

Nové aplikácie
 • Koncept: Aplikácia ešte nebola zverejnená na Google Play.
 • Pripravené na zverejnenie: Aplikácia nebola zverejnená na Google Play, ale je pripravená na zverejnenie. Na stránke Vydania aplikácie stačí spustiť zverejnenie aplikácie zavedením vydania.
 • Čaká na zverejnenie: Aplikácia sa momentálne kontroluje a spracováva na zverejnenie. O približnom trvaní každej kontroly vás budeme informovať, aby ste sa mohli podľa toho zariadiť.
 • Zverejnené: Aplikácia je zverejnená a dostupná na Google Play. Aplikácia sa zverejní po zavedení prvého vydania do ľubovoľného kanála. Po zverejnení aplikácie môžete vytvárať nové vydania pre jednotlivé kanály alebo nastaviť zavádzanie po etapách pre produkčné vydania. 
 • Zamietnuté: Aplikácia bola zamietnutá a nebola zverejnená z dôvodu porušenia pravidiel služby Google Play. Ďalšie informácie o porušení nájdete v hornej časti stránky aplikácie v konzole Play Console. Po odstránení príslušného porušenia v aplikácii ju môžete znova odoslať.
 • Pozastavená: Aplikácia je pozastavená na základe porušenia pravidiel služby Google Play (pravidlá pre obsah, distribučná zmluva pre vývojárov). Vlastníkovi účtu bola odoslaná správa s podrobnosťami o pozastavení.

Máte problémy so zverejnením konceptu aplikácie?

Ak sa v hornej časti ktorejkoľvek stránky zobrazuje správa Prečo nemôžem zverejniť aplikáciu?:

 1. V hlavičke aplikácie kliknite na možnosť Prečo nemôžem aplikáciu zverejniť?.
 2. Skontrolujte všetky uvedené informácie, aby ste mali istotu, že ste poskytli všetky potrebné podrobnosti o svojej aplikácii. Keď sa po vyplnení častí Vydania aplikácie, Záznam v obchode, Hodnotenie obsahu a Ceny a distribúcia zobrazí v ponuke vľavo zelená značka začiarknutia, znamená to, že ste ich vyplnili správne.
Existujúce aplikácie
 • Zverejnené: Aplikácia je zverejnená a dostupná na Google Play. Zobrazuje sa dátum zverejnenia poslednej verzie aplikácie.
 • Odmietnutá aktualizácia: Aktualizácia bola odmietnutá z dôvodu porušenia pravidiel služby Google Play. Posledná zverejnená verzia tejto aplikácie je stále dostupná v službe Google Play, avšak jej najnovšia aktualizácia k dispozícii nie je. Ďalšie informácie o porušení nájdete v hornej časti stránky aplikácie v konzole Play Console. Po odstránení príslušného porušenia v aplikácii ju môžete znova odoslať.
 • Nezverejnené: Zverejnenie aplikácie bolo na Google Play zrušené a nie je k dispozícii novým používateľom. Aplikácia je naďalej dostupná v existujúcich zariadeniach používateľov. Aplikáciu môžete znova zverejniť a sprístupniť na Google Play kliknutím na Znova zverejniť aplikáciu.
 • Pozastavená: Aplikácia je pozastavená na základe porušenia pravidiel služby Google Play (pravidlá pre obsah, distribučná zmluva pre vývojárov). Vlastníkovi účtu bola odoslaná správa s podrobnosťami o pozastavení.
 • Odstránené: Aplikácia už nie je k dispozícii v službe Google Play ani pre existujúcich používateľov. Informácie o odstránení a požadovaných akciách nájdete v hornej časti stránky aplikácie v konzole Play Console. Po odstránení príslušného porušenia v aplikácii ju môžete znova odoslať.
 • Spracúvanie aktualizácie: Po odoslaní aktualizácie existujúcej aplikácie uvidíte v hornej časti obrazovky upozornenie Spracúvanie aktualizácie s informáciou o tom, ako dlho to môže trvať. Po spracovaní sa aktualizácia začne distribuovať existujúcim používateľom a stav Spracúvanie aktualizácie sa prestane zobrazovať.

Zverejnenie konceptu aplikácie

Ak chcete zverejniť koncept aplikácie, musíte zaviesť vydanie. Na konci procesu vytvárania vydania zverejníte príslušnú aplikáciu kliknutím na Potvrdiť zavádzanie.

Zverejnenie aktualizácie aplikácie

Aktualizáciu existujúcej aplikácie môžete zverejniť pomocou štandardného zverejňovania alebo zverejňovania s oneskorením.

 • Štandardné zverejňovanie: Aktualizácie existujúcich aplikácií sú spracované a zverejnené hneď, ako to bude možné. Predvolene sa pre vašu aplikáciu použije štandardné zverejňovanie. Určité aplikácie môžu byť podrobené rozšíreným kontrolám, takže kontrola môže trvať až sedem dní, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie.
 • Zverejňovanie s oneskorením: Aktualizácie existujúcich aplikácií sú spracované ako obvykle. Môžete však určiť konkrétny čas, kedy budú aktualizácie zverejnené. Ak chcete nastaviť zverejňovanie s oneskorením, postupujte podľa pokynov nižšie.

Dôležité: Ak chcete zverejňovať aktualizácie, poraďte sa s vlastníkom účtu o tom, ktoré z nasledujúcich povolení budete potrebovať:

 • Správa produkčných vydaní
 • Správa vydaní testovacieho kanála
 • Zverejňovanie hier
 • Vytváranie a úprava aplikácií špecifických pre organizáciu
Zverejňovanie aplikácie s oneskorením

Zverejňovanie s oneskorením použite, keď chcete v aplikácii urobiť zmeny s ich následnou kontrolu a spracovaním a nechcete aplikáciu zverejniť okamžite. Po schválení zmien budete mať kontrolu nad tým, kedy sa na Google Play zverejnia.

Ako zverejniť aktualizáciu aplikácie pomocou zverejňovania s oneskorením

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?